Home > > Blossom Goodchild - August 15, 2010

August 15, 2010

Zondagmorgen. Alles is in orde in mijn wereldje. Hoe is het met die van jullie?

Alles is buitengewoon rustig op de plek waar wij in dit tijdsgewricht wonen.

En waar mag dat dan wel zijn?

Je zou het in verband kunnen brengen met de hemelen.

Ik ken het goed. Het is vlak om de hoe waar ik woon! Mijn energie is deze morgen verheven ook al heb ik heel weinig slaap gehad. Mijn denken schijnt in de vroege uren alert te zijn, ik heb intense inspiraties. Als ik eindelijk mijn wereld hier afsluit dan wordt ik opnieuw druk in mijn droomstaat.

De energie, zoals jullie je daar bewust van zijn is immens toegenomen in de laatste week van jullie tijd. De energie is echt intens maar weet dat die hier is om jullie te dienen. Jullie emotionele wel Zijn zit vol emotie! We kijken naar gedachten van onrust waar sommigen de aandacht aan schenken, als gewoon een herinnering om het onnodig gebruik van zulke wervelwinden in het denken, (en mogen we zachtjes voorstellen dat dit alles onder aandacht is gebracht voorin jullie hersenplaatjes… die nogal duidelijk overstuur zijn…) onmiddellijk aan de kant zouden moeten worden gezet en vervangen worden door gedachten van prachtige menselijke Wezens die jullie zijn! En herinner jezelf ook aan het doel waarom jullie op deze planeet zijn. We voelen dat het wat beledigend is om dezelfde boodschap steeds weer te herhalen. Telkens weer. We zien jullie niet als onintelligent. Misschien is het zo dat velen van jullie het moeilijk hebben om het bestaan te KENNEN waarover wij spreken?

Bedoel je jullie schepen en zo?

Nee dat bedoelen we niet lieve dame. We hebben het over het noodzakelijke implanteren van die rose gekleurde gedachten en beelden voorin jullie hoofd. De gedachten van zuivere Liefde die uit het Hoogste deel vanuit alles dat goed is naar beneden gechanneld worden. Die golven van passie als alles in jullie hart gewoon WEET dat jullie LEVEND zijn. Dat jullie hier zijn om LIEFDE te ZIJN.

Ik denk dat we allemaal zo nu en dan zulke ‘momenten’ hebben! Dus moeten we zeker hun bestaan KENNEN.

En toch met respect van ons hart naar dat van jullie, jullie roepen maar vluchtig deze gedachten uit Hogere plaatsen aan, vergeleken met wat men moet aan de kant zetten van die verwarde lijst met zaken voor een bepaalde dag. Jullie laten je denken bezetten, zoals we dat kunnen zeggen, opnieuw met respect voor het zelf, met onbeduidende dingen die je alleen maar beladen. Daarom vragen wij ons af of jullie ECHT het bestaan KENNEN van waar we in onze communicaties met jou de aandacht op richten? Want alhoewel velen er achter beginnen te komen… langzaam maar zeker… zijn er velen die nog STEEDS kiezen om hun gedachten en herinneringen zaken te laten zijn die dat niet versterken. Dat schept niet de NIEUWE WERELD die wij verwachten. Het is echt van het grootste belang om je NU hierop te concentreren zoals we al zovaak dat hebben voorgesteld.

Ik begin te snappen wat je zegt. We raakten het de laatste keer al aan en we zullen er niet te lang over peinzen behalve als jullie voelen dat dit nodig is. Toch… weet je… voor ons hier beneden, zoals we in een stelsel van slecht bestuur door anderen vastgezet zijn… is het best lastig om je voor te stellen hoe die wereld maar enigszins kan ZIJN op een dagelijkse basis. Werken we dan? Hebben we geld? Jullie zeggen dat het een wereld zal zijn van verbluffende schoonheid waar alles in harmonie is. Nou, ik dan, ik kan mijn vooruitzicht naar zo’n wereld niet echt pakken als waar, omdat alles (in dit leven) meestal tegengesteld is. En hoe meer we weten over degenen die deze planeet beheersen, hoe meer ik ontdek dat het moeilijk is om een wereld te visualiseren van flapperende bonte habijten en helder stromende beekjes. Ik kan me dit soort bestaan “niet herinneren” om het opnieuw te bedenken. Afgelopen nacht bleef ik horen ”hak door de illusie heen”. Misschien kun je tegen ons praten over de illusie waar we in zitten? Dat snap ik ook niet… Wat ik wel snap is dat jullie mij uitkozen om mee te werken om mijn humor en niet om mijn rotsvast wetenschappelijk denken!!!!! Illusie? Toch ‘VOELT’ het zo echt. Hoe komen we daar langs? Er doorheen hakken?

Door het te herkennen wat het is. Een droomstaat.

Zitten we echt in een droom? Echt waar?

Veel te echt zo nu en dan. En als jullie in staat waren om daar doorheen te kijken dan zou je het heel amusant vinden om te zien hoe serieus jullie deze ervaring nemen. Dat is alles wat er is. Een ervaring. Zoals alles wat jullie doen, in alle aspecten van jezelf, op alle planeten, in alle galaxies, in alle universa. Jullie hebben alleen maar een ervaring. Hoe je kiest om een bepaalde ervaring te beleven is geheel aan jullie. Jullie kiezen hoe je het wilt VOELEN. Jullie scheppen wat je nodig hebt om te beleven, op de manier dat je VOELT dat nodig is om aan je Wezen te laten zien. Jullie moeten PROBEREN om die illusie te begrijpen als jullie eigen meesterstuk. Jullie leren, en stellen de stukjes van de puzzel samen, en toch willen we zeggen dat wat jullie ‘denken’ waartoe je in staat bent maar een beperkte editie is van waar je WERKELIJK toe in staat bent. Want jullie zijn in staat tot ALLES. JULLIE KUNNEN BERGEN VERPLAATSEN door het focus van je denken. Jullie kunnen je stoffelijke vlees laten desintegreren(uiteen laten vallen) in een ogenblik en het aan de andere kant van de wereld weer opnieuw opbouwen. Jullie kunnen je lichaam verlaten en een ander aspect van jezelf bezoeken dat op een andere planeet zit. Jullie kunnen…..

Heb ik het gesnapt? Zeg je ongeveer…. “Jullie kunnen scrabble spelen”??? Ik heb zeker even een denkoverslag.

Je hebt het goed. Niet met die denkoverslag, maar wel bij de scrabble.

Met alle respect… wat verdorie….. ???

Iedereen accepteert dat ze scrabble kunnen spelen. Sommigen zijn daar knapper in dan anderen dat is afhankelijk van hun concentratie vermogen en de kennis van woorden. Maar zelfs een jonge student in zijn beginjaren, is in staat om maar een paar eenvoudige woorden te spellen, als hij zich eenmaal bewust is van de regels van het spel kan hij zich in het spel inleven. Ben je het er mee eens?

Ja. En?

Het spel kan plaatsvinden en worden uitgevoerd omdat het denken van de speler de regels kent en de nodige kennis heeft om het spel af te maken. De speler WEET dat het gedaan kan worden. De speler weet dat woorden uitgebreid kunnen worden en dat er een aan een ander woord kan toegevoegd worden, uiteindelijk is het bord gevuld met elkaar uitwisselende vierkantjes met letters. Het is niet de vraag HOE het ooit zo komt, want men heeft het zelf laten ‘groeien’ stukje voor stukje. Er zat nooit een gedachte tussen van ‘maar ik kan dat niet’ omdat iemand altijd voor het begin wist dat het spel op die manier zou vorm aannemen. Er is een toegevoegde opwinding dat ieder spel natuurlijk een ander resultaat heeft, en toch zullen de hoofdzaken, de grond of fundamentele elementen altijd op zijn plek zitten.

Dus ik denk dat je nu voorstelt dat we dit toepassen?

Alles wat je maar wilt.

Sorry, nu ben je me kwijt. Ik wil een wereld van Liefde scheppen en alle negatieve gedachten achter me laten… wat?

Je gaat nu weg bij je basische fundamentele elementen. De hoofdzaken die je kent werken. Om ALLES te doen… zo lang als je weet hoe je dat moet doen, dan kan het gedaan worden, correct?

Ja, maar ik weet niet hoe ik me uit elkaar moet laten vallen en opnieuw in een geheel tevoorschijn kan komen in mijn moeders keuken in Engeland… en waarschijnlijk op mijn best vanuit mijn moeders gezichtpunt! Ah, wacht… is dat waar ik uit mijn ‘reis scrabble’ wegga?!!

Je zegt dat je niet weet hoe. Maar wat als wij je zeggen dat je dat wel weet. Als je al heel lang geen scrabble hebt gespeeld, moet je even aan de regels herinnerd worden. Als je die eenmaal hebt opgefrist is het alsof je dat gisteren nog gedaan hebt. Het herinneringssysteem in je Wezen laat je direct terugspringen naar wat je hebt afgelegd.

Ja, ik snap wat je zegt en ik WEET dat we maar zo weinig gebruiken van ons brein enz. maar HOE? Hoe precies herinneren we ons dingen zoals dat? Deze miraculeuze wonderen waarvan je zegt dat we die in staat zijn uit te voeren? Begrijp me niet verkeerd, ik twijfel er niet aan dat het mogelijk is.

Wat houd je dan tegen het te doen?

Mijn begrip van hoe. Mijn begrijpen of het gebrek eraan om… om te leven in een wereld die we met de wil kunnen manipuleren. Ik snap dat energie kan transformeren, en daarom is het dat een tafel door gedachten en door WETEN van vorm kan veranderen in een speedboot, als we dat willen. … ik snap dat, maar wat is het dan, dat het niet laat gebeuren als we dat nu zouden proberen? Anders dan het feit dat het niet in de kamer zou passen!!!

Je aanvaarding van de Waarheid van dat feit. Je zegt: ‘ ik snap dat’ en toch ben je niet in staat om het te laten gebeuren. Omdat je geloofstelsel/denkstelsel zo geïndoctrineerd is met ‘dat kan nooit’. De magie VAN jullie wereld… de magie IN jullie wereld… de magie VAN jullie… de magie IN jullie is… laten we zeggen ‘vastgevroren in de tijd’. Als degenen die macht wensten verkregen wat ze wensten, dan riepen ze rituelen op. Ze namen het recht af om vrij te zijn onder het mom van wat er tegenwoordig in jullie wereld bekend staat als ‘duivel aanbidding’.

Gek, het voelde raar om dat woord op te schrijven… dat het van jullie kwam.

En toch betekent dat absoluut niets voor ons omdat het geen betekenis heeft! Word wakker voor de illusie! En wie schiep wie? En waarom? De angst werd geïntroduceerd om jullie zielen gevangen te nemen! De zogenaamde ´duivel´ werd geïntroduceerd voor hetzelfde. Wie creëerde hem? Een God van Liefde??? Denk over deze dingen na met de hersenen die jullie gekregen hebben voor deze reis. Gebruik ze verstandig. Luister naar je innerlijke leiding. Een God van Liefde die een visioen schept/toestaat met horens en een gepunte staart die je voor eeuwig naar de vuren van de hel mee neemt als je een of andere onwettige gedachte hebt? En wie schreef er wetten uit om te zeggen dat ze onwettig zijn? Deze dingen werden verzonnen door hen die controle nodig hadden. Angst nam zijn plaats in en etste zichzelf diep in het denken en harten van zielen die eens zo bekrachtigd werden in de schoonheid van WAARHEID en LIEFDE. In de Waarheid van wie ze werkelijk zijn. Er was een tijd waarin kennis van wonderbaarlijke handelingen algemeen normaal was. Toen iedere ziel wonder koos… want de wereld waarin ze wonen was van hen. Deze wereld MOET terug gebracht worden, en toch zal die van een Nieuwheid zijn. NOOIT meer opnieuw zal het meer bezoedeld kunnen worden door hebzucht en rieken naar egoïstische uitspattingen. Jullie ‘stam’ heeft zijn les geleerd. En het is niet een die moet worden herhaald. Het zal niet worden herhaald.

VOEL JE GROOTSHEID!!!! WEES LUISTERRIJK! JULLIE ZIJN LUISTERRIJK. JULLIE WERDEN GROOTS GESCHAPEN.

JULLIE ONTWAKEN IS AAN HET GEBEUREN. Een voor een worden jullie wakker uit je verduisterde dromen. Dromen die jullie in een kou hebben gehouden die je zintuigen verdoofde. Deze droom is aan het aflopen. En jullie worden wakker in de realiteit… in de WAARHEID. Jullie zijn wonderbaarlijke WEZENS VAN LICHT. JULLIE LIEFDE ROEPT JULLIE NAAR HUIS. JULLIE HOREN DIE ROEP EN JULLIE ACHTEN DE OPROEP. IEDER VAN JULLIE IS NAAR HUIS AAN HET LOPEN. LAAT DEZE WERELD VAN DROMEN EN ILLUSIES ACHTER JE VOOR HET LICHT EN DE LIEFDE VAN JE ZIEL.

Als we aankomen op deze Nieuwe Plaats zullen we ons deze droom dan herinneren?

In je illusoire leven denk je dat je droomt als je slaapt. Hoeveel herinner je je als je wakker wordt? Fragmenten? Je kunt niet altijd de stukjes bijeen leggen en veel ervan schijnt geen betekenis te hebben. Toch als je in die droom zit, voelt het erg werkelijk. Het absurde was aanvaard. Er zijn zelfs tijden dat je WEET dat je in een droom zit en dat je daarom kunt ‘vliegen’ omdat je hebt geleerd dat je dat kunt doen als je in je ‘droomstaat’ bent. Je kunt vliegen. Jijzelf Blossom hebt geleerd als dit gebeurt om je snelheid en je richting te beheersen. Als je wakker wordt uit die droom, uit bed gaat en op de vloer staat… gebruik je dan dezelfde principes om ‘op te stijgen’ en dan te vliegen? Inderdaad, daar zou je niet van dromen! Omdat je terug bent in je ‘werkelijkheid’… of wat je denkt… en in die werkelijkheid WEET je dat je niet kunt vliegen. Denk hierover na. Wat is werkelijk? Wat is illusie? Wat is een droom? Wat is het niet? Jullie zijn door trucage gebracht naar verstomping van je volledige potentiaal. Jullie krachten zijn je kop ingedrukt om je te manipuleren… om je te kunnen beheersen. Als jullie eenmaal weten dat je in een droom zit, is het dan niet zo dat je dan controle over jezelf kunt nemen? Dingen veranderen? Je kracht terug winnen? Durf te dromen, zielen van de aarde. Durf te dromen!

Zeer gedachte prikkelend echt! In feite… moeten we dus in slaap zijn om wakker te kunnen worden… en toch schijnt het misschien zelfs dat de enige tijd waarop we wakker zijn, we in slaap zijn? Mmm! Dank je, lui! Ik vond dit heel erg genieten. Zoals altijd… dank en Liefde naar jullie boven van jullie maatjes hier beneden!


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.