Home > > Blossom Goodchild - 15 Juni 2013

Blossom Goodchild - 15 Juni 2013

Blossom: Hier zijn we dan weer! Welkom mijn vrienden en ik kijk erg uit naar het gesprek van vandaag. Een vraag van een lezer wil ik vandaag graag stellen en die is: “Hoe gebruiken we de kennis van liefde, schepping, gedachte en vrije wil om los te breken uit de ketenen die onze huidige wereld op ons heeft gelegd en leven we in de wereld, het spel, waarin ieder van ons in wil leven?”

Federatie van het Licht: Gegroet vanuit onze diepste plek van Zijn. We geven de raad dat alhoewel in veel gebieden op jullie wereld de spanning oploopt, wat betreft degenen die geen wens hebben om vooruit te gaan… vanuit ons perspectief… gaat alles precies zo als het zou moeten gaan. Er is heel veel aan het gebeuren dat niet bekend is voor velen en toch zeggen wij dat we een positie bereiken die verbinding zal laten ontstaan en men zal vinden dat ‘gebeurtenissen’ spoedig gaan gebeuren die zielenspirits in vervoering brengen.

Blossom: WOW! Dat klinkt helemaal goed. Behalve dat jullie dat woord ‘spoedig’ gebruiken. Jullie WETEN hoe velen van ons zich voelen bij dat woord!

Federatie van het Licht: En toch, vanwege de veronderstelling van iemand voor dat dreigende gebruik van vocabulaire… dit houd ons niet tegen te zeggen wat wij bedoelen. Het niveau van ‘heerlijkheid’ is in deze tijd van ontwaking omhoog gegaan in die mate dat plannen kunnen verdergaan op een manier dat geestdriftig zal maken en opwinden.

Blossom: Jolly Dee! Ik kijk er naar uit. Dank je. Is de gestelde vraag gepast voor vandaag?

Federatie van het Licht: Die is op elke tijd gepast. Want inderdaad om bij zulke zaken van het hart te helpen doet ONS genoegen in iemands energie en inderdaad nog meer de energie van de planeet.

Blossom: Ik WEET dat zoveel mensen de Liefde niet kunnen ‘voelen’ die in en rondom hen is, vanwege de manier waarop de wereld zichzelf presenteert aan ons, nu en al een lange tijd…. wat zeg je tegen hen?

Federatie van het Licht: Wij zeggen ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN.

Blossom: En dan zeggen zij… waarom? Hoe kan het OK zijn voor degenen aan de macht om te doen wat ze doen en jullie zeggen ons dat het zo zou moeten zijn?

Federatie van het Licht: Laten we beginnen… Dat wat er gebeurt en dat wat er is gebeurd heeft jullie Wezen naar een plek geleid waar ze WETEN dat zij hier iets tegen MOETEN doen. Dit is jullie ONTWAKEN. In voorbije tijden werd iemands onderdrukking geaccepteerd en het ‘leven’ nam zijn tol en daarna verlieten jullie de planeet! In deze NIEUWE tijden… de Wezens van de Aarde zijn hier om een reden gekomen, zoals je weet. Jullie zijn hier gekomen om dat te veranderen. Maar mogen we, met alle respect, zeggen aan iedereen… het ‘spel’ is niet zo gemakkelijk op Aarde geweest zoals het ‘in de papieren plannen’ hier stond! Daarom zijn velen van jullie in het moeras terecht gekomen en hebben het plan vergeten.

Ieder van jullie heeft de macht om dat te overwinnen wat niet dient. Jullie HOEVEN GEEN deel te zijn van het plan WAAR JE DENKT DAT JE IN ZIT. Maar jullie MOETEN deel van het plan zijn waar je in BENT.

Blossom: Daar gaan we weer!

Federatie van het Licht: Dit heeft betrekking op jullie vraag. Het is zo gemakkelijk. Het is zo eenvoudig. Het is een zaak van keuze. DAT IS HET!

Wij spraken tegen jullie dat je in een spel zit… een experiment en we spraken ook over ‘vrijheid van keuze’… vrije wil. Dus jullie hebben de keuze in welk spel je wilt spelen.

Blossom: Maar… we zitten ‘vast’ lijkt het in een wereld waar veel buiten controle is en zij die niks om ons geven werken zo hard om ons te onderdrukken en ons te stoppen om ons WARE Licht te Zijn.

Federatie van het Licht: Alleen als je in ‘hun spel’ wilt zijn.

Blossom: Hoe kunnen we dat niet zijn?

Federatie van het Licht: Door te WETEN dat je MEER bent! Er is niets dat LIEFDE niet kan veranderen. Want LIEFDE IS DE ENIGE ENERGIE… in veel verschillende vormen.

Jullie accepteren chemtrails en vergiften en allerlei soorten ‘infiltraties’ die in jullie stoffelijkheid gebeuren en je zeg dat je die niet kunt stoppen. Dat degenen die ‘aan de macht zijn’ alle macht hebben over wat ze jullie aandoen en dat zij de controle hebben over alles.

JULLIE ZIJN IN STAAT OM DAT TE VERANDEREN! DOOR LIEFDE!

Jullie beslissen…. Maak een besluit dat alles dat je wordt aangedaan… je NIET KAN aanraken. Niet als je voor LIEFDE kiest.

Blossom: Misschien makkelijker gezegd dan gedaan.

Federatie van het Licht: Misschien. Als dat is hoe je wilt denken! Als wij spreken met woorden zoals KOM IN JE KRACHT STAAN’…. ‘zeggen’ we die dingen niet… we BEDOELEN ZE ZO. Dat is wat we voortdurend in je ‘drummen’. Want als jullie volledig begrijpen wat wij BEDOELEN…. dan zul je ‘SNAPPEN’ wat we aan je doorzenden.

OPNIEUW… ER IS NIETS dat jullie kan stoppen om JE VOLSTE, HELDERSTE LICHT TE ZIJN DAT JULLIE ZIJN. De enige reden waarom jullie VOELEN dat je hierdoor wordt beïnvloed is omdat jullie jezelf toestaan te VOELEN dat je dat doet. Als je zou afwijzen wat je hoort… wat je leest… wat betreft de minder positieve kant van jullie wereld.. letterlijk die afwijzen… dan, laten jullie, door die actie… je niet beïnvloeden.

Blossom: En toch… beïnvloedt dit ons… zonder dat velen dat weten, nietwaar?

Federatie van het Licht: In bepaalde mate. Maar kennis is macht en hoe meer jullie besluiten om je alleen te concentreren op dat wat een vibratie van Hogere Liefde biedt, hoe meer LIEFDE kan OVERNEMEN.

Dit is het waarom het zo belangrijk voor iedereen van jullie is om JE LICHT TE ERKENNEN. OM JE LICHT TE ZIJN. Indien je dat doet… worden jullie een schitterend voorbeeld… en anderen willen volgen. Om hetzelfde TE ZIJN.

Blossom: Maar iemand kan zeggen dat er nog zoveel mensen in slaap zijn… en het schijnt een onmogelijke taak te zijn om genoeg mensen te doen ontwaken om de dingen echt te veranderen.

Federatie van het Licht: Als dat dan ‘hun’ geloofstelsel is…. dan is het hoe het zal zijn… voor hén.

Blossom: Nou, voor ons allemaal, nietwaar?

Federatie van het Licht: NEE. Beschouw iedere ziel op jullie planeet als de eigenaar van een Eiland. De regeerder van het eiland…. de heerser… die de leiding van alles heeft wat er plaats vindt. Niets kan er gebeuren zonder jullie instemming… want jij bent de enige erop. En daarom worden alle regels… alle manieren van willen/wensen om te leven door JULLIE uitgeoefend. Ieder van jullie. Dat eiland varieert zo enorm in regels en energie en GEDACHTE… afhankelijk van de eigenaar en hoe ze dat Eiland willen ontwerpen.

Jullie Levende wereld… is niet anders. Jullie zijn ieder in controle van je eigen gedachten… JULLIE creëren JULLIE wereld waarin JULLIE leven. Is het niet zo dat een buur zijn wereld compleet anders is dan die van jullie? Waarom? Ze wonen in dezelfde wereld als jullie…. Maar HUN gedachten hebben hun omstandigheden gecreëerd. Hun eigen privé wereld. Jullie kunnen werelden van elkaar af zijn en toch naast de deur wonen.

We spreken tegen jullie over EEN VOORBEELD VAN LICHT ZIJN. Dat is alles dat je moet zijn. Dat is niet moeilijk…. Het is heel vreugdevol… maar velen van jullie willen naar de ´bewolkte kant´ van de straat kijken….

Hoe wij jullie willen helpen om te begrijpen hoe DE GROOTSHEID VAN WIE JULLIE ZIJN! is.

Blossom: Ik weet dat dat jullie wens is… en geloof me… we proberen het… Maar we VOELEN ons zo beperkt in waar we toe in staat zijn.

Federatie van het Licht: Toch zijn jullie NIET BEPERKT.

WEET DIT.

JULLIE DENKEN DIT ALLEEN MAAR.

Blossom: Dus… we kunnen tegen onszelf zeggen ‘OK… ik ben vrij… ik heb geen grenzen…. Ik ben hier om de volheid uit te drukken van wie ik ben… voer het uit!” en toch… geen verandering. Alleen die kleine ouwe ik die zo goed mogelijk mijn best doet.

Federatie van het Licht: Toch is er ZO’N VERANDERING! Kijk nog eens! We hebben vaak gevraagd aan jullie om terug te kijken naar hoe jullie gewend waren te denken… hoe jullie gewend waren te voelen… zou je niet zeggen dat je al ‘veel hebt bevrijd’ van WIE JULLIE ZIJN en dat jullie nu jezelf dat HELDERDER LICHT laten worden?

Blossom: Ja… maar duidelijk niet in die mate dat je ons dat wilt laten doen! Als wij onszelf hebben veranderd in bepaalde mate en gewoon dat beetje meer ‘snappen’ …Ik neem aan dat we gewoon doorgaan met doorgaan stap voor stap totdat wij het echt SNAPPEN… maar is het mogelijk om HET NU TE SNAPPEN? Of gaan we gewoon door stap voor stap zoals we deden… en drie jaar verder op het spoor… terugkijken en zeggen….’Ah ik begrijp het nu een beetje beter.’ Zie je wat ik bedoel? Hoe kunnen we WERKELIJK SNAPPEN WAAR WE NU ZIJN… als de manier waarop het werkt… een geleidelijke is!

Federatie van het Licht: Maar jullie gaan nu door een andere tijd/ruimte. Vele manen geleden spraken we over VERSNELLING. Maar nu… manen zijn gekomen en gegaan en DE VERSNELLING DIE ER WAS… is nu erg langzaam vergeleken met DE VERSNELLING die plaats vindt in deze Hogere energie.

Het is aan jullie te WETEN dat de Hogere energie die door jullie heen filterde in de laatste zes maanden jullie TOESTAAT om ‘in jezelf te komen’ … op een veel sneller tempo. Daarom, als je KIEST/BESLUIT om ‘vol gas’ te geven… je absoluut het verschil in je zult VOELEN, je vermogens… JULLIE LICHT.

Blossom: Dus om specifiek te zijn… wat is het dan… dat we verondersteld worden ‘te pakken’ wat we niet doen? Jullie zeggen ‘Herken je Licht’ … maar velen van ons doen ons best wat we kunnen… en VOELEN ons ietwat onzeker waar we naar toe gaan en wat we verondersteld worden te doen.

Federatie van het Licht: Jullie ‘pakken’ niet je absolute kracht… over jezelf… in jezelf.. Dus velen VOELEN dat ze niet in staat zijn om dat of dat te doen… Jullie zijn niet waardig om zo en zo te ZIJN… Jullie veroordelen jezelf tot een leven van middelmatigheid omdat je jezelf beschouwt als middelmatig.

Blossom: Zeker niet iedereen?

Federatie van het Licht: De meeste… vergeleken met wat ‘kon zijn’. Opnieuw spreken we over meditatie en rustige tijd. Om je te verbinden met ‘ergens anders’ dat niet van jullie planetaire vibratie is. ..die jullie meer levendig JE LICHT LAAT VOELEN DAT JULLIE ZIJN.

Blossom: Sorry om steeds te onderbreken, maar ik weet dat velen ook worstelen met meditatie, en voelen dat ze niks krijgen.

Federatie van het Licht: Jullie kunnen niet ‘niks krijgen’ als je diepe ademhalingen doet! Dat kunnen jullie gewoon niet. Je kunt misschien geen film voor je …‘zien’ je kunt misschien niet rond de kosmos vliegen… maar door rustige tijd te nemen en adem te halen… verbind je je automatisch met een HOGER deel van jezelf. Altijd, ergens, waar ook… JULLIE KUNNEN DAT NIET NIET!

Hoe meer je dit beoefent en vraagt om je dat getoond te worden en je Ware zelf te VOELEN in/door Liefde… hoe meer je die helderheid van jezelf VOELT en merkt. En jullie leren om dat ‘te vangen’! Zodat jullie dat GEVOEL en denken kunnen ‘loslaten’ telkens als je eraan ‘denkt’. Dat is geen ego.. dit afstemmen op het LICHT dat je bent. Sommigen worstelen met die onderscheiding!

Blossom: Eigenlijk, bij dit onderwerp.. werd me gevraagd jullie te vragen… over dat ego-ding van sommigen die ‘Lichtwerkers genoemd worden’. Er schijnen sommigen te zijn die een zelfbelangrijkheid hebben en wat zij aan anderen schetsen is minder vanuit het hart maar wel vanuit het ego Kunnen jullie daarover praten?

Federatie van het Licht: Voor wat?

Blossom: Lach! Omdat iemand dat wil weten.

Federatie van het Licht: Waarom?

Blossom: Waarom niet?

Federatie van het Licht: Omdat wij ons ook bewust zijn, Blossom, dat toen die vraag bij jou kwam, je antwoordde met het antwoord dat men zich misschien niet moest bezig houden met iemand anders zijn reis en of diegenen wel of niet vanuit het ego komen…. maar je eerder te concentreren op iemands eigen reis en er blij mee te zijn en daar het beste van te maken. Daar zijn we het helemaal mee eens.

Onderscheiding! Neem ALLES op dat resoneert… want dat is een WAARHEID voor je … en verwerp ALLES dat niet resoneert. Zo simpel als dat. Kijk naar je eigen film… creëer je eigen script als je verder gaat. Kom altijd vanuit je hart en laat het ‘bange zelf’ door de wind worden weggenomen.

Als je ALLEEN maar vanuit Liefde komt bij ALLE dingen… is jullie film een nummer 1 box en verbrijzelt al het andere! Voor jou! Want … jouw leven gaat over JOU!

Blossom: En anderen op de planeet.

Federatie van het Licht: Maar… laten we het op die manier zeggen…Ieder die eerst voor zichzelf zorgt…. en die zijn eigen huis op orde krijgt… die speelt een dramatisch spel om de rest van de wereld op orde te krijgen.

Natuurlijk moet er een geven zijn…. maar dat moet uit het hart komen… niet door ‘gebrek aan papieren energie in iemands beurs.’ Maar toch krijgen jullie voordeel door het begrip dat ALS iedereen zijn eigen wereld creëert... iedereen… dan kun je er zeker van zijn dat HET GROOTSTE DEEL ze ook van LIEFDE zal creëren.

En toch… zeg je dat je wordt overweldigd door degenen die jou kwaad willen doen. Wij zeggen het anders. Verander je hart door te WETEN dat NIEMAND macht over je heeft.

JULLIE ZIJN IN VOLLEDIGE CONTROLE VAN WIE JE BENT.

STAP NU OP DIT MOMENT IN DAT WETEN.

Begrijp het niet verkeerd… wij zeggen niet ‘zorg niet voor anderen’… maar geef hen waarvan je voelt dat die in nood zijn voor jouw LIEFDE… geef die aan hen.

Jullie kijken naar ‘horrors’ op je schermen… jullie nemen die energie aan en voelen zoveel hopeloosheid naar waar jullie aan worden blootgesteld… toch zeggen wij… BLIJF BOVENIN HET SPEL STAAN! Blijf in vreugde en in Liefde.. zelfs als je naar zulke dingen kijkt… Denk er ook aan.. alles is niet wat het lijkt. Door op die plek te blijven van verbinding met Liefde …. en die adem van Liefde uit te zenden naar wat je wilde ‘innemen’ op ieder moment… dan ben je van grote hulp… want jullie zijn niet… we durven te zeggen… ‘jullie ‘vallen er niet door’. Jullie laten jezelf er niet door worden ‘opgezogen’.. in die specifieke illusie. Door in je helderste blijdschap te blijven… zelfs als je geconfronteerd wordt met wat dat duidelijk niet is… ‘winnen’ jullie.

Want LIEFDE, VREUGDE, GELUK… DAT ALLES ZIJN JULLIE IN JE WAARHEID… dat is ECHT WIE JULLIE ZIJN… ALTIJD. Als men zich met dat stukje raad in overeenstemming kan brengen .. hoe snel zou een merkbare verandering gebeuren.

Het Licht kan niet worden geblokkeerd door het duister… behalve als jij denkt dat het kan.

CLAIM JE LICHT!

Er zit maar weinig in om het niet te doen. Want ieder van jullie KAN ZO HELDER SCHIJNEN… als JULLIE eenmaal WETEN dat JULLIE LICHT ZIJN.

DAT IS JE WARE VORM…. De ESSENTIE van je Wezen is LICHTVORM… dus waarom ontzeg je jezelf dit genoegen. Waar is dat goed voor?

HET IS JULLIE GEGEVEN RECHT OM LICHT TE ZIJN.

Blossom: Om Licht van hart te zijn!

Federatie van het Licht: Om in dat te stappen wat jullie zijn… NU!

Waarom nog een moment verliezen?

Blossom: Inderdaad waarom. Dank jullie zeer. Ik krijg weer een teken dat de tijd voorbij is. Dat uur gaat echt voorbij als een flits als jullie er pret in hebben! Steeds in dank… ik herlaad mijn batterijen en steek mijn toorts aan… nu! In Liefde en dank!


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl