Home > > Blossom Goodchild - July 13, 2010

July 13, 2010

Het is begonnen. Kun je het voelen?

Herinner je dat we in deze tijd hier zijn omdat wij degenen zijn die vrijwilligers waren en werden gekozen. Dus velen vroegen dat en toch zijn WIJ DEGENEN die gekozen werden. Het beste is dan dat we een bepaald moment niet als vanzelfsprekend aannemen. Het beste is dan dat we onze innerlijke kracht oproepen omdat we Weten dat grote veranderingen gaan plaats vinden op onze planeet en het gaat er om dat we NU die strijders worden die we zijn. Het is tijd om onze kleuren te tonen en te handelen op de manier waarvan we weten dat het onze Waarheid is. En … binnen die WAARHEID kan er geen plaats zijn voor twijfel, geen ruimte zijn voor angsten. We weten op de hoogste niveaus van onszelf dat vrees en frustratie, wanhoop en onzekerheid alleen maar afschrikwekkende emoties zijn voor de taken die we hier kwamen uitvoeren. We hebben al zolang gewacht, we huilden tranen van ongeduld. We hebben onze hoofden in het zand van de tijd gestoken en stonden degenen toe die met hun eigen belangen van controle en macht ons sloegen met hun duisternis totdat we het Licht niet meer konden vinden aan het eind van de tunnel. En echt voelde het niet soms dat het Licht uit was gegaan?

HET IS NU AAN HET VERANDEREN. WE ZIJN AAN HET VERANDEREN. WE ZIJN ONSZELF AAN HET TRANSFORMEREN OM DIE VERANDERINGEN NAAR ONZE PLANEET DOOR TE VOEREN. HET PLAN WERKT. HET GEBEURT NU. DE TIJD IS DAAR.

Dus laat die patronen los die je hebben geketend en gebonden. Maak je ziel vrij en WEET dat het LICHT DAT JULLIE ZIJN zich aan het voorbereiden is om te gaan schijnen. Dit Licht van jullie, dit LICHT dat ieder van ons IS, is zich aan het bekrachtigen om klaar te zijn voor wat er voor ons ligt.

Dit gevoel in jullie hart. Dit antwoord op jullie Hogere oproep zegt je dat het is begonnen. Er is geen terugkeer meer. Het pad zal zichzelf presenteren als verraderlijk op de reis en toch hebben jullie ieder het gereedschap om het rotsachtige terrein te boven te komen. Jullie werden getraind als strijders en NU zijn jullie tot actie gekomen om jezelf en vele anderen naar de NIEUWE WERELD te brengen.

Zij die grote kracht hebben zullen de zwakken dragen als de rivieren onstuimig worden. Zij die MACHT hebben zullen alle kleinen bijstaan die niet begrijpen en hen verder voeren.

Wij hebben gesproken over verandering. Wij hebben jullie gevraagd om VERTROUWEN in onze woorden te hebben en jullie hebben met je hart geluisterd en nu zullen we… samen… hand in hand over De Brug lopen.

Roep ons als jullie hart huilt… we zullen je antwoorden en we voelen je verdriet, toch kunnen we je niet toestaan je in je eigen tranen te verdrinken. Om die reden slaan we acht op jullie roepen. Wij, die jullie familie zijn, voegen ons bij jullie in een gezegende vereniging en zeggen je dat de procedures op hun plek zijn, alhoewel onzichtbaar, en op het moment van glorie als we onze WAARHEID onthullen zodat iedereen dat ziet, dan zal iedereen WETEN. Iedereen zal zich herinneren waarom ze hier zijn en wat zij kwamen doen. Alle vragen zullen worden beantwoord en er zal een vastberadenheid en een herkenning zijn die alles te boven gaat wat zich tot nu toe heeft laten zien.

Sommigen van jullie hebben dromen over dit moment. Sommigen van jullie staan hun hart toe je beelden te laten zien van wat er zal gebeuren. Er kan geen ontkenning zijn in jullie harten als het LICHT je Wezen vult. Want dit door Liefde gevulde Licht zal je GEVOELENS onmiddellijk doen smelten naar een goddelijke staat.

Deze dag zal komen. Jullie WETEN hiervan. De dag zal gekenmerkt worden en die zal jullie wereld zoals jullie die vandaag kennen, veranderen.

Dus laat je angsten los over alles dat rondom je plaats vindt. Weet dat de GODDELIJKE vonk die in ieder is niet uit kan of zal gaan. Wij zijn hier om jullie bij te staan. Wij zijn hier om jullie er doorheen te helpen. Jullie ZULLEN ONS KENNEN zoals je droomt ons te kennen. Want jullie dromen zijn jullie toekomstige realiteit.

Wij omhelzen jullie… Onze familie in Licht.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.