Home > Nederlands > Blossom Goodchild - July 4, 2010

July 4, 2010

Een goede morgen voor jullie. Ik vraag me af of ik het onderwerp van onze laatste communicatie kan openen over “activering”? Veel mensen ervoeren wat heftigs, vele anderen niet en merkten toch later dat ze aura’s konden zien of een bepaalde verandering van binnen voelen, velen beleefden helemaal niks ook al zeiden ze een aantal keren: laat het maar gebeuren. Kunnen jullie uitleggen waarom sommigen wel en anderen niks voelden?

Ja, we voelen dat dit passend is. Want we zijn er ons bewust van dat sommigen zich geslagen voelden omdat er geen resultaat kwam waardoor een soort van teleurstelling omhoog rees. Maar we vragen jullie te WETEN als wij zeggen dat als de inspanningen gemaakt zijn om die opdracht tot activering uit te voeren… DAT DIT ZAL ZIJN GEBEURD.

Dat is goed om te horen en toch hoe kan het dan dat sommigen het wel en anderen het niet voelden?

Door noodzakelijke aanpassingen voor iemands energieveld en door het trillingsniveau waarin ze waren op dat specifieke moment. Niet… we benadrukken dit, NIET door het niveau waarin ze de hele tijd zijn, als we dat zo kunnen uitdrukken. Er zijn velen die verwachten dat de Aarde ging bewegen… en vanwege die verwachting.. overstemde dat het feitelijke fenomeen en zoals je wilt “maskeerde” dat wat feitelijk plaats vond. Toch gaan we door te zeggen dat het gebeuren in iedereen HEEFT plaats gehad. Misschien zouden we kunnen zeggen dat enkelen een ‘timer’ hebben gekregen en degenen die het niet direct voelden zullen ZONDER TWIJFEL het moment WETEN waarop hun specifieke ‘timer afgaat’. Er kunnen ook voor sommigen… ‘activerings-triggers’ zijn die op de juiste tijd plaats vinden voor iedereen.

Dank je. Hebben jullie nog iets bij dit onderwerp te voegen voordat we verder gaan?

Ja. We willen nog iets opmerken over de oprechte intenties van velen om jullie wereld naar een Hoger rijk te brengen. Het activeringsproces achtte haar eigen-belang en velen meer dan jullie je realiseren gingen over naar hun innerlijke stem en volgden haar oproep. Zie je, lieve mensen? Zie je hoe het Goddelijke Plan samenkomt? Het gebeurt NU. Je hoeft alleen maar te gaan zitten en in de stilte van jullie zelf te VOELEN OM haar WAARHEID te KENNEN.

Dank je. Ik WEET dat ik dit eerder vroeg maar er zijn heel veel speculaties over wat er gaat gebeuren betreffende de uitstroom van Golf olie. Zo veel mensen leven in angst… begrijpelijk. Vinden jullie het juist om meer te zeggen over deze voortdurende ramp, om misschien de angsten van velen te verlichten? Als jullie VOELEN dat je alles gezegd hebt wat moest gezegd worden, dan accepteer ik dat natuurlijk ook.

JULLIE WERELD IS AAN HET EINDE VAN ZIJN CYCLUS. JULLIE VREDESTICHTERS WORDEN STERKER… IN VREDE… EN ER ZAL GEWETEN WORDEN DAT DE WAARHEID … VAN WAT IS… NIET LANGER MEER KAN WORDEN VERBORGEN. Decennia al leren velen van zaken die zij eerst alleen maar konden opvatten als wijsmaken. Wij zeggen, vanuit de HOOGSTE PLEK VAN AUTORITEIT… HEEL SPOEDIG…. Zal LICHT TUSSEN JULLIE komen dat niet kan worden bedekt of uit het zicht verborgen worden. * (zie onderaan) Een onthulling zoals jullie weten die wordt uitgesproken… ZAL plaatsvinden op een schaal waarvan we in het verleden hebben gesproken. Velen WETEN dit in hun hart. Velen VOELEN dit in je hart en bij tijden zijn we ons bewust van het smachten…. van het verlangen…. dat dit zal gaan gebeuren. Het is spoedig bij jullie.

Ik heb er een hekel aan om je te onderbreken, met alle respect… maar zoals we dat al eerder zeiden… Dat woord ‘spoedig’ slaat nergens op voor ons hier beneden. Jullie versie van ‘spoedig’ is nogal anders dan dat van ons hier beneden. Jullie ‘spoedig’ kan enkele jaren betekenen… en voor ons… dat is LICHTJAREN VERWEG… in termen van verwachting!!! ‘Spoedig’ betekent voor ons in de volgende paar dagen of maanden… dus om eerlijk te zijn… Kunnen we dat woord nu verwijderen… want voor ons aardlingen …. is dat zeer misleidend.

We aanvaarden je voorstel en we glimlachen als we opnieuw Licht van hart zeggen… oh… gij van klein geloof. (Engels: "ye of little faith")

En ik accepteer dat Licht-van hartig ook, want zoals je weet, ik en wie weet hoeveel duizenden precies WETEN meer dan geloven… toch zit het in ons ‘tijdsverschil’ die dit dilemma veroorzaakt.

Toch is er geen dilemma vanuit ons perspectief. Jullie kunnen alleen maar met menselijke ogen kijken…

En toch VOELEN wij niet met ons geesteshart? En door jullie lessen leren we boven alles naar onze GEVOELENS te luisteren.

En wat vertellen je gevoelens je?

Een gevoel!!!

Waarover?

Over jullie komst… over jullie die tevoorschijn komen op de manier jullie altijd vertelden dat je zou doen…. SPOEDIG!

En zoals je net zei, hebben we jullie niet geleerd en ben je niet trouw gebleven aan deze les van WETEN dat je GEVOELENS jullie WAARHEID is? Want die en alleen die (je gevoelens) kunnen je waarschuwen wat er is. Jullie denk-gedachten kunnen zich afvragen en uitwisselen met alle vormen van energie die ELK gegeven onderwerp kan vertroebelen, en toch … vraag aan je ziel, vraag je hart wat het GEVOEL is over WAT DAN OOK en dat zal je altijd de WAARHEID geven. Want harten kunnen niet… dat is niet zo ontworpen… je iets anders geven dan wat is… de WAARHEID. Dus deze GEVOELENS die zo veel mensen hebben, is wat er op het punt staat te gebeuren.

Maar wij weten niet wat die GEVOELENS ons zeggen… we kunnen ze VOELEN, maar wat zeggen ze ons?

Laten we je die vraag stellen… Wat zeggen je gevoelens je?

Ehm… Gaan we nu niet in cirkeltjes rond? We begonnen dit stuk met te zeggen dat de GEVOELENS ons zeiden dat jullie ‘spoedig’ zouden komen.

Dank je. Zullen we nu op dit wieletje verdergaan of zullen we doorgaan.

Begrepen! Wat wil je verder nog bespreken?

Besluiten.

Over?

Jullie toekomst. Het is zo belangrijk, meer dan jullie je realiseren, om in deze tijd heel precies te zijn over besluiten die jullie maken betreffende je alledaagse bestaan. Til je spirit op naar een plek van grote waarde. Hoeveel denk je, waardeer je wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn? Het is nuttig dat jullie eindeloos je GEVOELENS betrekt bij het inzien van de positie waar jullie hier inzitten, juist nu. Want door dit te doen, zul je de activeringsaanduiding afstemmen op een steeds toenemender frequentie die aanvaarding en begrip vrijmaken terwijl je in die steeds toenemende frequentie binnengaat.

Daar kan ik iets van snappen. Zeg je nu dat hoe meer we het privilege waarderen om gekozen te zijn om hier te zijn, in deze wonderbaarlijke tijd, hoe meer de trillingen omhoog gaan en hoe meer we onszelf waarderen… en hoe meer we onszelf nog meer waarderen… enz.. Snap je het plaatje?

Dat is precies wat we zeggen.

Oooh! Ik hoorde net de zin die je wilde neerzetten en dacht… “daar gaan we!!’ En dat zinnetje was????

Jullie wachten op jullie zelf.

En jullie wisten dat ik zou zeggen… maar geef even meer detail op een dieper niveau, als je wilt. Omdat ik die zin naar de gedachtegang meeneem waar velen op wachten “Het Sterrenkind” dat komt en ons een helpende hand brengt bij al die rotzooi die we hier beneden gemaakt hebben… dus hoe werkt dat samen met je stelling ‘wachten op jullie zelf.’

Is het ooit bij je opgekomen dat dit ‘SterrenKind’ waarover je spreekt juist een HOGERE versie kan zijn van jullie zelf? Uiteindelijk ben je te weten gekomen dat jullie gewoon een kleiner aspect zijn van wie jullie zijn, jullie beleven een ‘speeltijd’ op deze planeet aarde.

Speeltijd!!!!!!!!!!!!????????????

Inderdaad…. dit was de bedoeling… dit was de oorspronkelijke opzet. Om te spelen… iets om te lachen om vreugde en pret te hebben… is het niet zo? DIT WAS ONZE BEDOELING VOOR JULLIE. En alhoewel het experiment niet uitwerkte op de manier die we hadden aangenomen… is het niettemin IN HET GROTE SCHEMA VAN DINGEN…. gewoon een klein experiment. We kunnen jou GEVOELENS VOELEN, Blossom terwijl je dit voor ons opschrijft. We beseffen dat om als mens NU op jullie planeet te zijn, het erop lijkt dat wij maar weinig snappen van wat dit eigenlijk met zich meebrengt om ‘leven op aarde’ in deze tijd te ervaren.

Want als jullie hier diep in zouden zitten… alle afschuwelijkheden en rampen en controle en misbruik van vrije keuzen… enz. schijnt het toch wel te VOELEN dat het meer is dan een klein experiment dat zich afspeelt… ik moet dit zeggen… sorry hoor… geklungel!!! Ik ben niet boos als ik dit zeg, hoor, helemaal niet, het is gewoon dat ik een soort van GEVOEL heb wat je wilt gaan zeggen… en ‘IK SNAP HET AL’ maar als jullie eigenlijk hier op aarde jullie deel spelen dan VOELT het allemaal zo belangrijk wat wij doen.

EN DAT IS ZO. Maar begrijp wel door je innerlijke WETEN dat jullie een rol spelen. Jullie dragen je bestemde wil uit om deze kleine, kleine planeet, genaamd Aarde op te heffen. DIT IS VAN GROOT BELANG IN HET SCHEMA van dingen, en toch, als jullie in staat waren om de grootte van de eeuwigheid te bevatten, die natuurlijk niet te bevatten is, zou je ook tot de realisatie komen dat dit ‘GEBEUREN’ louter een klein aspect is als je de VOORALTIJDHEID overweegt. Iedere stap die gemaakt is langs het eeuwige pad van LIEFDE is eenvoudig een happening. Leven… alle leven… alle LIEFDE is eenvoudig het ervaren van een happening. We kunnen ook je behoefte VOELEN om terug te keren naar de zaak van ‘wachten op jullie zelf’.

Ja, je zei, of IK VOEL, dat je liet doorschemeren dat degenen die in schepen in de lucht (aan de hemel) komen… een Hogere versie zijn van onszelf?

Dat is correct. En nu je dat weet, zie je nu het belang en de noodzaak dat jullie vibratie een graad krijgt die hiermee kan omgaan?

Nou ja, zo’n beetje. Ik vraag me af dat als we niet klaar waren om deze informatie te accepteren en te ontvangen, als ik dan uiteindelijk een Hoger aspect van mezelf ontmoet… deze mens .. zou omvallen van verbazing, en als we dat allemaal deden, dan zou er maar weinig van terecht komen. Ik ben WERKELIJK een beetje verloren nu hier… Dus, jullie zeggen dat we een Hoger aspect van onszelf gaan ontmoeten… Wat? Wij allemaal? Ieder van ons? Daar komt wat groots, ik kreeg net de strekking binnen van wat jullie eigenlijk willen zeggen. DIT IS ALLEMAAL ZO ENORM GROOT!!

Laten we dit even langzaam oppakken als we zeggen… denk over het idee na dat een groep zielen op jullie planeet aarde… een grote groep… samen … een SterrenWezen vormen.

Te gek!! Dus wat jullie zeggen is… VOEL IK… denk ik… dat degenen waar we ons zeer sterk mee verbonden voelen… zij die waarvan we zeggen waar we een diepe zielsverbinding mee hebben, als wij samen gekneed worden, we één ziel worden in de rijken van de sterrenmensen.

Dat is correct.

Dat gooit me van mijn sokken. Holy Moley en nog een andere uitdrukking!!!

En om nog een stap verder te gaan…

Steady Neddy, want ik val van m’n stokje!!

Gebruik dat zelfde scenario en pas deze happening aan bij het geval van de bezoekers die eraan staan te komen… dat zij het Hoger aspect van zichzelf ontmoeten, zodat menig “sterrenkind” die bij een zielengroep hoorde, dan EEN Hoger Wezen werd… en zo voort, en zo voort. Als je dit bij elkaar optelt, helpt het je misschien om het concept te begrijpen van EEN WORDEN.

Ja, dat doet het. White Cloud (een van haar gidsen. winny) sprak over een metafoor wat dit betreft, ik dacht eraan hoe Liefde in veel stukjes werd gebroken enz, dat is te lang om daar nu verder over te gaan, en ook al had ik dat begrepen, ik had er nooit naar gekeken vanuit het gezichtspunt van mensen. Ja, niet op de manier die jullie net beschreven. Het is zo vreemd om mijn hoofd daar omheen te krijgen… dus wat gebeurt er dan… als zeg maar… mijn zielengroep… zichzelf tegenkomt… wat beschreven is als een Sterren Wezen?

Dit, liefste onderzoekster, moeten we voor een andere keer laten. Op de een of andere manier moeten we dit bespreken met de Hiërarchie of het wel of niet correct is om zulke zaken te onthullen. Want zoals je WEET.. het gezegde gaat… als de leerling klaar is, zal de leraar komen.

En ik weet, gewoon, omdat ik het gewoon ben te WETEN, wanneer er een sessie voorbij is, dat de bel net is gegaan en het is tijd om naar buiten te gaan om te spelen. Zoals Alice in Wonderland eens zei ‘…’bijzonderder en bijzonderder!!!!!’ Mmm, veel om over te denken vandaag. Dank jullie om vandaag zoveel met ons te delen. Gedeeltelijk het plan dat ik ken en toch is het niet verplicht. Zoals voor ieder van ons die meer en meer wakker wordt in het Licht, delen we onze kennis omdat we dat willen, niet omdat we dat moeten. OK… ik veronderstel dat ik er goed over na moet denken WIE IK ben. Van wie ik een deel ben nu op dit aardeplan, die niet gewoon een vriend of deel van mijn familie is, maar feitelijk MIJ is!! HEER MAUD. En wat jullie vandaag met ons besproken hebben is gewoon een gangbaar stukje cake… Ik kan me gewoon niet voorstellen wat het ijs op de top zal bevatten! Tot aan de volgende keer, jullie hersenen wegblazers… veel Liefde Licht en dank!! PHEW!!!!!

* Omdat ik wat doorlas voor een spelling enz..kreeg ik het volgende stuk, en ZONDER REDEN… of voor elke reden, ik veranderde mijn pagina op mijn site en de volgende channeling kwam naar voren. Dus is voel dat ik jullie moet brengen naar de lezing die je opnieuw moet lezen… na een paar jaren lijkt het!! Heel vreemd… Echt ik las het gewoon, ik raakte niks aan en het kwam helemaal vanzelf op… (of niet)!

http://www.blossomgoodchild.com/BGchannellings_page2.html (rond het einde van Augustus 2008 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertaling van dit stuk uit 2008:

Sorry… een beetje laat om te werken vandaag!! Ik was bezig met jullie P.A.!!! (Press Association…? Winny) de Radio werd afgeblazen. Dat is goed. ‘Alles is zoals het moet zijn…’ Ik heb het gevoel dat het beter zou zijn als het wordt herboekt. Ik moet zeggen ik slaakte een zucht van verlichting toen ik dat hoorde! Ik begon al te zeggen “Ik weet het… lafaard’… maar gezien alles denk ik niet dat ik een lafaard ben!! Iemand anders?

Er komen problemen aan…..

Neem me niet kwalijk… wil ik dat echt horen?

Heb je niet eerder problemen beleefd Blossom? En we kunnen vrolijk zeggen dat je er tussen kwam voordat we onze zin konden afmaken….

Oeps sorry!

In feite spraken we niet regelrecht tegen jou. We spraken tot degenen die moed hebben en deze woorden lezen terwijl ze in hun hart de beproevingen kennen die misschien aan jullie ras worden gepresenteerd als de komst van ons schip aan jullie hemelen dichterbij komt. Toch vragen we jullie… OM NIET BANG TE ZIJN. Jullie hebben al genoeg vrees op je planeet nietwaar? Ons doel is om die te doen afnemen en niet om die te vergroten. Daarom hebben we jou nodig om je zielen uit te zoeken voor jouw WAARHEID. Want werkelijk als je die vindt weet je dat VREES onnodig is. Jij zelf Blossom hebt veel angst gekend in je wezen door het effect dat onze boodschap je bracht door de plotselinge verandering van je dagelijkse leven. Jij zelf moest een weg vinden om er doorheen te raken en om daar glimlachend uit te komen. En terwijl je doorgaat vind je kracht en werkelijke vreugde die je verrast, niet?

Zo nu en dan! Dat hangt er van af waar ik mezelf toesta om er echt bij te blijven. Het leert me in ieder geval om in het nu te leven want geen een kan voorzien wat jullie verschijning zal brengen aan mensen in de wereld en hoe dingen zullen gaan veranderen. Jullie moeten toegeven, dit is groter dan dat de Koningin (Queen van Engeland) effe over komt voor een bezoekje (met alle respect Uwe Majesteit!) (winny: Blossom woont in Australië) En natuurlijk vragen we ons allemaal af of onze dagelijkse leventjes zullen ophouden en nog duizend andere vragen die jullie zoektocht oproept.

We accepteren volledig jouw gedachten. We begrijpen de verwarring en toch, als je onze woorden volgt als WARE BRON, dan hebben we herhaaldelijk gezegd tegen je dat alles in orde zal zijn. JA. Er zal wel eerst een ontreddering zijn, op grote schaal, maar om die ervaring te neutraliseren zal er VREDE jullie planeet binnenkomen die nog niet teweeggebracht kon worden. Als jullie in die VREDE kunnen inademen zul je een begrip in je ziel voelen en zul je eenvoudig WETEN, dat HET IS BEGONNEN. Jullie vrees zal onmiddellijk aan de kant gaan, want er zal GEEN ONTKENNING ZIJN VAN DEZE WAARHEID dat we gekomen zijn om jullie te leiden op je pad naar huis. Hoe zullen jullie harten zingen, mijn strijders. Hoe zullen jullie stralen in het Licht van de tevredenheid van jullie hart. Zo lang hebben jullie als ras gewacht op je oproep. Zo lang hebben jullie geluisterd in de stilte en toch wisten jullie dat we jullie niet zouden verlaten en dat die dagen nooit ver weg waren. Want je kon dat voelen in je Wezen. Zoals zo velen het nu voelen. Je kunt ons eigenlijk ‘voelen’ in jullie energie stappen. Om je voor te bereiden. Om gewoon ‘hallo’ te zeggen. Terwijl we jullie voorbereiden, zo moet je jullie zelf voorbereiden. Zorgvuldig. Neem/vind de tijd in die toekomstige dagen om in de troost te zinken van de herinnering van je ziel. Jullie hebben lang gewacht op de tijden die gaan komen. Het is met enorme geldigheid (?) dat wat wij aan je zullen presenteren van absolute overtuiging zal zijn voor de vragen die ieder van jullie heeft.

Bedankt daarvoor. Ik moet eerlijk zijn. Dat laatste stukje was wat moeilijk om doorheen te gaan en ik voel dat het steeds het beste is om dan te stoppen als ik dat voel, dus dat ik het niet moet PROBEREN… als je weet wat ik bedoel. Dus dank je voor deze informatie. Vandaag hebben we het emailboek uit gebracht. Dus toen jullie een hele tijd geleden zeiden dat het voordat het jaar om was, gedrukt zou zijn… en ik betwijfelde dat… Dat had ik niet moeten doen. Ik weet dat het nog niet in boekvorm is, en het heeft nog geen omslag! En … jullie wilden dat het genoemd werd ’foto’… natuurlijk was het door me heen gegaan dat de omslag een plaatje zou worden van ‘HET BEZOEK’! (Winny: Ja, en toen kwam die 14 oktober voorspelling van 2008. En dat was minder dan twee maanden later…. Dat ging echter niet door. Maar het zat er vlak bij. )


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny

Goed nieuws! Blossom is door naar de tweede ronde van de "Volgende Top Spirituele Schrijver" competitie. Laten we blijven STEMMEN OP BLOSSOM om haar boek gepubliceerd te krijgen en zo het Licht nog verder te verspreiden!!Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.