Home > > Blossom Goodchild - 6 mei 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 6 mei 2018

Blossom: Alweer een goede morgen! Waar zullen we beginnen?

Federatie van het Licht: Laat ons beginnen met u te begroeten vanuit het hart en dan zien waar dit gesprek heen gaat, misschien zonder agenda?

Blossom: Eén Ziel zei dat het wel wat weg had van een TV serie … steeds weer uitkijkend naar de volgende aflevering!

Federatie van het Licht: Het ontvouwt zich steeds verder en wij willen graag helpen door manieren te bieden om uw Wezen te Verlichten, ter Verheffing van het momentum en uw geest.

Er is zulk een kracht in de Energieën die … in/doorheen … uw Planeet stromen. U kunt deze Kracht ook binnenin uw Wezen voelen. Want datgene wat in uw Planeet binnenstroomt … stroomt ook binnen, in u. Wij zouden zeggen dat het Eén en hetzelfde is.

Niettemin willen we vandaag spreken over heel iets anders. Ja, wij zijn ons bewust van de Energieën, zowel binnenin als buiten u. Maar wij vragen u om nu te LUISTEREN.

LUISTER NAAR UW INNERLIJK WETEN.

Want daarin ligt het antwoord op de gestelde vragen. Luister naar uw hart, alléén maar naar UW eigen hart en laat u 'onderrichten' door zijn ritme.
Laat het uw verbeeldingskracht vergroten … want dat is de manier om Grotere bronnen/hulpmiddelen te ontdekken.

Blossom: Er werd altijd al gesproken over naar binnen keren en luisteren naar het Zelf.
Is het 'het gevoel' waar we naar luisteren? Want in tegenstelling tot wat mensen denken, heb ik géén stemmen in mijn hoofd!

Federatie van het Licht: Het gaat verder dan dat, Blossom.

Blossom: Verder dan het voelen? Echt? Hoe?

Federatie van het Licht: Omdat wij Ieder van u vragen om hun KENNIS verder te brengen. Neem het en breng het nog dieper in het netwerk waarin ALLES begrepen wordt.

Blossom: Eh … maar … natuurlijk! Een paar aanwijzingen zouden fijn zijn.

Federatie van het Licht: Door uw overtuigingen naar een andere ruimte te brengen.

Tracht om door ontspanning tot uw Zelf te komen … om de ruimte te vinden waar alles stil is, om daar dat 'niets' te vinden, binnenin de dilemma's van de geest.

Om u te verbinden met Bron … de Goddelijke Energie … is even eenvoudig als het insteken van een stekker van uw elektrische apparaten … waarbij u onmiddellijk het resultaat ziet. Het Licht gaat aan en dan kunt u 'zien' dat u … bekabeld/verbonden bent met … het stroomnet … bij gebrek aan een betere omschrijving.

Als u zich VISUALISEERT dat u dit doet vanuit uw Wezen … zal het u verbinden met die HOGERE KRACHT, zijn werk doen … aanvankelijk. Maar wij vragen u OM VERDER TE GAAN.
Als u eenmaal bent 'aangesloten' … AANVAARD … HEB VERTROUWEN … en STA TOE dat de instroming plaatsvindt. Zoek niet … luister niet of u een stem hoort … sta gewoon toe dat de kennis waarop u bent 'aangesloten' … zijn werk doet.

Blossom: Wat is 'zijn werk'? Ik weet dat u zegt dat we naar binnen moeten keren, in plaats van naar buiten of omhoog. Maar ikzelf vind dat vrij moeilijk om te visualiseren en 'het schijnt' dat ik
goed ben in visualiseren. Dat is dus niet zo veelbelovend voor wie daar niet zo goed in is. Hoe komen we daar … binnenin?

Federatie van het Licht: Door de Aardse banden los te laten.

Blossom: Met respect, mijn vrienden, maar veel mensen die uw berichten lezen zijn goed bekend met meditatie en zijn zich bewust van dergelijke methodes … maar toch heb ik het gevoel dat er nog méér is dat u 'wilt overbrengen'.

Federatie van het Licht: Dat voelt u goed.

Blossom: Als u bijvoorbeeld zegt … 'Ga naar binnen in uw hartruimte. Richt uw aandacht op uw hartruimte' … wel, dat kan ik. Ik 'denk' gewoon aan de plek waar mijn fysiek hart zich bevindt. Maar is het de bedoeling dat we het orgaan visualiseren zoals het is? Of, zoals ik wel vaker doe … het visualiseren als een Gouden Licht in de vorm van een Hart? En … hoe worden we vervolgens verondersteld daarin 'binnen te gaan'? Ja, ik kan me voorstellen dat ik een deur open of zo. Maar hoe kunnen we ECHT, ECHT, ECHT binnengaan in die KENNIS-ruimte binnenin onszelf, maar tegelijk ook buiten de Aardse fysieke beperkingen?

Federatie van het Licht: Daar proberen wij u nu juist bij te helpen, Blossom.

Blossom: Oeps! Ik ging weer te snel. Mijn excuses.

Federatie van het Licht: Dat is niet nodig, Blossom. We werken samen.

Zonder het pompen van uw hart … zonder uw hartslag, op het ritme van het leven dat er doorheen stroomt … kan het fysiek lichaam niet verder functioneren. Als het hart stopt met kloppen … dan houdt alles in het lichaam op te bestaan.

Daarom willen wij dit het 'Centrale Systeem' noemen … het 'Centraal Station' van waaruit ALLES BESTAAT. Als er iets ongebruikelijks plaatsvindt … dan slaat het hart sneller. Als er opwinding is. Als er Vreugde is. Als er groot verdriet wordt ervaren … dan kan dat worden GEVOELD in deze 'ruimte', waar het hart is … OMDAT het als het ware de belangrijkste haven is … omdat van daaruit alles vertrekt. Vandaar dat al HET VOELEN is samengebracht in het 'Centraal Station'.

Blossom: Maar ik heb gehoord, en het voelde 'goed', dat het grootste deel van 'onze geest' in onze darmen verblijft?

Federatie van het Licht: Daar zijn wij het mee eens. Maar dat betekent niet dat 'ALLE GEVOELENS' dan óók van die plek/dat gebied komen.

Blossom: Laten we eerlijk zijn … zeggen dat je hart overloopt van Liefde, is véél romantischer dan dat het je darmen zouden zijn! Maar wat betekent dat dan eigenlijk … het 'grootste deel' bevindt zich in de darmen? Want als ik erover nadenk … dan voel ik mijn geest toch vaker in mijn hoofd (in plaats van mijn hart).

Federatie van het Licht: Uw gedachten zitten in uw hoofd. De Waarneming van de Ziel (gevoeligheid) is in uw darmen.

Blossom: De Ziel is dus een Licht in onze darmen? En hoe precies is onze Ziel fysiek vertegenwoordigd binnenin ons?

Federatie van het Licht: Energie.

Blossom: Ik dacht dat u het vandaag over iets heel anders wou hebben … niet onbeleefd bedoeld … ik zeg het alleen maar!

Federatie van het Licht: Dat wil niet zeggen dat we het in dit gesprek niet over Energie kunnen hebben. Want ENERGIE … IS … het enige wat er is. De kans is heel klein, dat die er NIET bij betrokken zou zijn.

Blossom: Maar stel nu dat wij onszelf, de geest, de Ziel binnenin ons, konden zien … hoe zou die er dan uitzien?

Federatie van het Licht: ENERGIE! LICHTENERGIE! En DIT is waar wij graag willen dat u uzelf naartoe brengt.

IN HET LICHT.

HET LICHT IS BINNENIN U … OVERAL.

U BENT LICHT, IN ZIJN WARE VORM … dat verblijft in de spieren, de botten en ontelbare andere lichaamsfuncties. Het lichaam is wonderbaarlijk, zoveel is zeker. Maar, het is een voertuig. Zonder 'U' in zich … kan het zijn vorm niet aanhouden.

U heeft dit voertuig nodig … om het Leven op Aarde te ervaren.

MAAR WIJ WETEN DAT U LANGZAAM BEGINT IN TE ZIEN DAT DE ERVARINGEN DIE U HEEFT, NIETS VOORSTELLEN IN VERGELIJKING MET DATGENE WAARTOE U IN STAAT BENT.
NIETS!

Herlees alstublieft die zin … want het is de WAARHEID en het is belangrijk dat u de betekenis ervan begrijpt.

De onderstroom van negativiteit die binnenin en rondom uzelf en de Planeet stroomt, is ontworpen om u weg te houden van DE KRACHT VAN HET LICHT, DIE U BENT.

Deze HUIDIGE tijden brengen DE VERANDERING teweeg. DIE VERANDERING binnenin U, welke de mogelijkheden kent van alles wat mogelijk is.

Blossom: Wel, tot op zekere hoogte. Ik weet dat wij 'zouden kunnen' teleporteren … onmiddellijke heelwording ontvangen … zelfs ledematen weer laten aangroeien … is het dat, wat u bedoeld?
Federatie van het Licht: Inderdaad. Maar, ook nog zoveel méér … MAGIE!

U BENT SCHEPPERS … VAN/VOOR … DE SCHEPPER.

In DAT WETEN … ligt ook de herkenning van alle mogelijkheden die er mogelijk zijn.

Wij willen u steeds dichter brengen bij dit GEVOEL. Bij deze aanvaarding van wat uw WARE ZELF … WERKELIJK IS.

Blossom: Wij kunnen dit WETEN. Wij kunnen dit geloven en het WETEN, maar toch … lijkt het alsof we heel wat puzzelstukjes zijn kwijtgeraakt onder het tapijt! Wat is het toch wat we nog missen? Want ook al WEET ik dat dit WAAR is … ik ervaar het totaal niet zo.

Federatie van het Licht: Toch wel! U allemaal komt er steeds dichter bij. U kunt VOELEN hoezeer u veranderd bent, binnenin uzelf. U kunt NU de Hogere Kracht binnenin u erkennen. Dat is een heel verschil met deze tijd in het jaar dat achter u ligt.

Blossom: Ik neem aan dat u bedoelt 'vorig jaar om deze tijd'! Ja, wij veranderen/zijn veranderd. Maar ik heb nog steeds absoluut niet het gevoel dat ik mijn vinger kan leggen op een wonde bij iemand en dat ik die dan onmiddellijk zal zien genezen.

Federatie van het Licht: Heeft u het geprobeerd?

Blossom: LOL … Weet u nog, dat ik u die afkorting heb geleerd, vorige week? Maar om uw vraag te beantwoorden: Neen, dat heb ik niet.

Federatie van het Licht: Waarom niet?

Blossom: Ik zie al welke kant dit opgaat. Omdat IK WÉÉT dat het niet zou werken. Ik ontvang luid en duidelijk wat u bedoelt!

Federatie van het Licht: Laat het ons dan nog wat luider en duidelijker maken, als we mogen? Is dat vanwege het geloof in uzelf dat het niet zou werken, of het geloof in het algemeen?

Blossom: In mijzelf! In het algemeen WEET ik best wel dat het mogelijk is.

Federatie van het Licht: Waarom dan acht u, of gelijk wie, zich onwaardig om zulk een opdracht uit te voeren?

Blossom: Ik acht me niet zozeer onwaardig … ik acht me er gewoon niet toe in staat! Misschien zou ik zeggen dat ik nog niet voldoende Verlicht ben.

Federatie van het Licht: Alweer een sterk onderwerp in dit gesprek. Wat … zou/zal/is/kan … ervoor nodig zijn opdat u zich voldoende Verlicht zou voelen om te WETEN dat u hier WEL toe in staat bent?

Blossom: Als ik het probeer en het werkt! Opnieuw een beetje LOL voor u. Ik weet het niet. Dit is wat IK bedoel. Dit is waar we proberen te geraken, nietwaar? Proberen om te geraken bij dat Innerlijk Weten, dat wij WEL de Kracht hebben om heel te maken met één aanraking.

Federatie van het Licht: Maar u zegt dat u WEET dat het kan. Hoe weet u dat?

Blossom: Een Innerlijk Weten! (Jullie zijn zo slim!)

Federatie van het Licht: WAAROM dan … IN VREDESNAAM … beperkt u dit Innerlijk Weten, zodat het alleen kan werken bij hen die HET WETEN!

Blossom: Ik weet niet wat het échte 'Innerlijk Weten' is! Dat is het stukje wat ontbreekt waar ik het over heb!

Federatie van het Licht: Dat stukje ontbreekt niet. Het is niet kwijtgeraakt. Het ligt pal onder uw neus, maar toch zoekt u in alle hoeken en gaten om het te vinden.

Blossom: Oké. Pal onder mijn neus … toch kan ik het nog steeds niet aanwijzen.

Federatie van het Licht: Daar … vlak vóór u, Blossom … vlak vóór u.

Blossom: Echt! Waar? Waar?

Federatie van het Licht: Begrijpt u wat we zeggen? Het ontbreekt niet. Het is niet kwijt.

U HEEFT HET … U HEEFT HET … AL.

WEET DIT … WEET DEZE WAARHEID en leg dat stukje op zijn plek. Kent u het gevoel, wanneer dat laatste puzzelstukje wordt gelegd? Dat gevoel van afronding? Visualiseer die puzzel en leg dat laatste stukje erin.

Blossom: Moet ik mij het beeld voorstellen van mijn puzzel?

Federatie van het Licht: Neen. Want wanneer/terwijl … u dat doet, zou u uw kennis beperken tot dat éne beeld. Zie het misschien als een beeld van niets anders dan Gouden Licht.

Blossom: Geen wonder dat ik er zo lang over heb gedaan!

Federatie van het Licht: Wij bieden u opnieuw de wijsheid van VISUALISATIE. Want door de puzzel af te maken, zal er binnenin u een erkenning zijn, dat u dat ontbrekende stukje heeft gevonden en op zijn plaats heeft gelegd. Klaar!

Blossom: En wat nu?

Federatie van het Licht: Nu oefent u uw KENNIS van Zelf-Meesterschap. Een Meester besteedt vele levens aan het vervolmaken van het zelf-kennen van de Waarheid. U kunt geen Meester worden zonder iets steeds weer opnieuw te ervaren, om het te kunnen begrijpen en het 'Meester te worden'. Maar Meesterschap kan niet worden 'bekomen' zonder … geloof in/aan … de eigen Goddelijkheid.

DAT IS HET BELANGRIJKSTE.

U MOET WETEN … DAT BUIKGEVOEL … DAT U BIJ GOD HOORT.

Blossom: U weet toch dat er nu mensen gaan zijn die zich onmiddellijk uitschrijven! (Weer een LOL)

Federatie van het Licht: Blossom, mogen wij zeggen dat, na al zo lange tijd met u te hebben gewerkt … wij die LOL een overbodige toevoeging vinden … want uw humor heeft ons al Verlicht.

Blossom: Ik heb het gehoord en begrepen!

Federatie van het Licht: Voor diegenen die zich ongemakkelijk voelen bij het woord 'God' … zoals u ooit was, Blossom ...

Blossom: Oh ja, behoorlijk!

Federatie van het Licht: Wij willen hen heel veel LOL's aanbieden. Want zodra zij zich WEL gemakkelijk gaan voelen bij dit woord … zullen zijzelf Lachen met het feit dat ze zich er ooit zo ongemakkelijk bij voelden.

U ALLEN BENT EEN UITING VAN GOD.

IN STAAT OM ALLES TE DOEN WAT GOD KAN … EIGENLIJK DUS EENDER WAT EN ALLES.

U dient uw Ziel niet, door uzelf te vertellen dat u 'minder bent dan'.

Blossom: Ik geloof dat u onlangs zei, dat dit eigenlijk een belediging was als we dat zeggen?

Federatie van het Licht: Enkel om ons standpunt duidelijk te maken. En wij voelen dat ons dat vandaag gelukt is … dus wij zijn graag bereid om verder te gaan in/tijdens een andere sessie.

Blossom: Lieve hemel … u heeft iets zeldzaam gedaan, u bent een half uur over de tijd gegaan. Niet dat ik het erg vind. Het is alleen ongebruikelijk.

Federatie van het Licht: Wij vragen dat de mensen dit bericht steeds weer opnieuw zouden lezen … laat de 'Energie' van de woorden 'indalen' en uw werkelijkheid WORDEN.

Er is inderdaad véél om op te nemen en wij zijn verheugd om DE VERANDERING in Eenieder te zien … wanneer zij het puzzelstukje op zijn plek leggen.

Blossom: In liefdevolle dank, jongens! Nu wil ik een kopje thee. Zoals u zei, zou ik het water kunnen koken met slechts één gedachte.

Federatie van het Licht: Zeggen wij dat? Of zegt u dat?

Blossom: Dat maakt niet uit. Alles is mogelijk. Maar misschien probeer ik dat experiment nog wel eens op een later tijdstip.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!