Home > > Steve Beckow, Hour With An Angel, met Aartsengel Michaël, 5 maart 2012

Steve Beckow, Hour With An Angel, Aartsengel Michaël, 5 maart 2012

Een Wedergeboorte van Integriteit


Graham Dewyea: Veel planetaire gebeurtenissen bouwen zich op. Hoe deze gebeurtenissen gaan plaats vinden hangt van ons af. Gevoegd bij het gesprek van deze gebeurtenissen, zullen we praten over hoe mensen het doen met die gebeurtenissen en veranderingen, en raadgeving om er mee om te gaan. er is een goddelijke rechtvaardigheid en balancering die gebeurt. Het rimpeleffect vindt in het hele universum plaats.

Geoffrey West viel voor Steve in, die tijdelijk weg is. Geoffrey is een visionaire raadgever van de Galactische en wereldse innerlijke vrede en healing Zijn website is deze: http://www.greenprintforlife.org/

Bedankt Ellen voor wat je doet om je licht te verspreiden en je gave om van het Uur met een Engel en Engel radioprogramma’s transcripties te maken.

[De show had problemen met de audio. De transcriptie werd bewerkt om de discussie erover te verwijderen. Graham zat er middenin. Ook Geoffrey was er nog niet.]


********************************

GD: Welkom bij de live radio en alle lol die erbij hoort. All right. Dus ik zal op Geoffrey wachten tot hij terugkomt. Welkom aan de luisteraars en we gaan snel beginnen. Hoe gaat het met je vanavond Linda?

LD: Het gaat heel goed met mij. Kunnen we gewoon beginnen met een korte meditatie en gebed terwijl we op Geoff wachten?

GD: Natuurlijk. Wil je dat zelf even leiden?

LD: Okay. Laten we dat doen terwijl we wachten op onze onversaagde gastheer. Laten we even diep adem halen met blauw, Aartsengel blauw van Michaël…

Haal diep adem met blauw – het blauw van de middernacht hemel, het blauw van Moeder Maria, het diepste saffier dat je ooit gezien hebt. En het is het blauw van Aartsengel Michaël, met zijn blauwe vlam van waarheid. We laten de menselijke chaos los, het luidruchtige van de menselijke ervaring, dus laat je in je hart zakken, laat jezelf met ons zijn, hier, met Aartsengel Michaël, en met iedereen die elke dag om jullie heen is en steeds, iedere moment van de dag, terwijl we samen zijn in ons hart.

Voel jezelf alsof je je hand uitsteekt, en of het nu van Californië tot aan Seattle is, of van New York tot aan New Yersey, van Parijs tot Londen – voel jezelf je verbinden met je naaste lichtwerkers, terwijl we vragen en bidden voor de zegeningen van het Goddelijke, om waarheid en moed en uithoudingsvermogen, om onderscheiding, wijsheid en begrip, en begrip in onze menselijke harten, terwijl we samen gaan op deze reis van liefde, terwijl we loslaten en we compleet afstand doen van worsteling en strijd, conflict, terwijl we in een cirkel gaan bij deze toewijding aan vrede, voor Aartsengel Michaël’s strategisch vredesinitiatief, naar het begrip dat we eerst vrede in onszelf hebben en dat we die tussen en naar elkaar uitdrukken en naar het collectief over de hele wereld; dat we de vlam van blauw helder houden, vrijelijk; en dat we onze vrijheid vandaag verklaren als broeders en zusters van het licht, als broeders en zusters van de Aarde, en als broeders en zusters van de sterren. We gaan samen, als een, amen.

Graham: Amen. Dat was heel mooi en… Aartsengel Michaël! dit is Graham en ik verwelkom u bij de show. Dank u dat u bent gekomen en goedenavond. En als u het me toestaat wil ik me even bezig houden met wat logistiek, terwijl, als u wilt, u wat openings commentaar geeft. We hebben heel veel zaken die nu gebeuren in de wereld die, denk ik, veranderingen weerspiegelen die we bij de Shift verwachten, en ik nodig u uit om iets mee te delen, als u wilt. Dank u zeer.

Aartsengel Michaël: Gegroet. Jullie krijgen nu een voorafje van hoe jullie communicaties met het menselijke rijk soms verdwalen! En wij nodigen jullie uit om te zien dat dit geen tragedie is, geen vergissing, geen fout, want zoiets bestaat er absoluut niet.

Wij verwelkomen jullie allen. Wij verwelkomen jullie, broeders en zusters, Geoffrey, Graham, Linda en iedereen die dit vanavond bijwonen. Ik ben Michaël, broeder en vriend, aartsengel en krijger van vrede, krijger van liefde, musicus en liefdesartiest. En mijn tijd komt dichterbij om daar naar terug te keren!

Ja, er zijn veel dingen die gebeuren op jullie planeet die een ontvouwing zijn van waarover we gesproken hebben. En zo velen van jullie hebben gevraagd: “Nou, Lord, wanneer zal het gaan beginnen? Hoe zal het gaan plaats vinden?”

En wij hebben zo vaak gezegd: “Nou, het zal van jullie zelf afhangen, omdat wij in deze co-creatie samen zitten.” En tevens hebben we gezegd, tegelijkertijd: “Waarom willen jullie deze transformatie, deze transmutatie zo uitgesmeerd hebben, zo uitgestrekt. Want het is pijnlijk, het is dramatisch,”onnodig te zeggen. En God weet – en Moeder weet dit ook! – dat het menselijke ras van drama houdt. Maar dit is niet het soort drama waar jullie van houden, en dit is niet het soort drama waar jullie je in willen verstrikken.

Ik vraag jullie, jullie allemaal – mijn broeders en zusters van liefde, van vrede – om achteruit te gaan, zelfs terwijl jullie observeren en individueel en collectief actie ondernemen. Vreugde is een uitdrukking van liefde, van liefde om je bemind te maken, van eenheid en gemeenschap. Jullie kunnen nooit vreugde hebben in iemands overlijden of het sterven van een groep. Jullie kunnen dat niet be/veroordelen. Ja, jullie zijn heel onderscheidend geweest, en jullie hebben zeker mijn leiding en mijn verzoeken opgevolgd, en jullie hebben gemarcheerd, jullie hebben gevlogen, en jullie zijn getrouw aan mij geweest.

Maar nu waarop de tijd van de Shift over jullie is gekomen, op manieren die jullie eerder niet, of misschien nauwelijks voor ogen hebben gehad op zo’n heldere manier, vragen we jullie om op geen enkele manier of vorm te oordelen of te genieten wat er iemand anders overkomt, want dat kan geen liefde zijn. Dus, ja, er is goddelijke rechtvaardigheid, en er is een absoluut in evenwicht brengen van wat er plaats vindt. En we willen dat jullie begrijpen, terwijl het plaats vindt op Aarde, op jullie geliefde Gaia, dat die rimpel effecten door het hele Universum heen worden gevoeld, dat die her-balansering veel verder plaats vindt dan een van jullie zich ooit kan voorstellen.

Maar de sleutel tot dat veelvoudige effect voor jullie is om liefde vast te houden, is dat jullie vrede vasthouden. Jullie staan daar niet als rechter en jury, mijn vrienden. Jullie staan er niet als rechter en jury van jullie kinderen, van jullie familie, je vrienden, je buren – van niemand. Pikken wij soms iemand op en zeggen: “Nee, je krijgt niet langer meer toestemming om door te gaan op deze manier? “ Natuurlijk doen we dat! Dat is mijn job. En dat is jullie job als je met mij werkt.

Maar wij vallen niet in dat oude menselijke paradigma van de oude Aarde en zeggen: “Nu zullen we jullie straffen. Wij zullen jullie veroordelen. We willen vergelding.” Nee. Dat is niet liefdevol. Dat is niet vriendelijk. Dat is niet aardig. Vergelding komt door het opnieuw in balans komen. Dit gebeurt in het schitterende licht van een nieuwe dageraad. Het komt door jullie die naar voren stappen en jullie rechtmatige plaats innemen als lichthouders en wegwijzers van het pad. Dat is zijn eigen beloning.

Dus in deze tijd waarover wij gesproken hebben als een ongelooflijke verandering en verschuiving(Shift), terwijl jullie collectief en individueel vrede maken met de oude Aarde, met de Derde Dimensie, met alle oude manieren die jullie geketend hebben, die jullie achter tralies hebben gezet, wil je dan blijven en doorgaan met die conversatie? Of willen jullie met ons ascenderen naar een nieuwe werkelijkheid waar co-creatie(samenscheppen) van het nieuwe het werkelijke focus en wachtwoord is?

Ik vraag jullie, wij vragen jullie – want jullie zijn onze geliefde familie; ja, een familie van miljarden, het is een heel uitgebreide familie – we vragen jullie je bij ons te voegen in het nieuwe. En in het nieuwe is geen plaats voor fout of schaamte of schuld. Dat betekent niet, mijn broeders en zusters, dat er geen ruimte is voor erkenning en verantwoordelijkheid, want dat is de harde onderlaag. Want als er zelf-verantwoordelijkheid en wederzijdsheid is, dan is er gezamenlijke verantwoordelijkheid en dan er is geen oefening van hebzucht, of wederrechtelijke toeëigening van macht, want die macht is er al. Die zit in jullie.

En dus, terwijl jullie degenen zien die geprobeerd hebben en erin geslaagd waren om op veel manieren te overheersen – en ik kan nog een lijst meer opnoemen maar waarom zou ik dat doen? – terwijl jullie zien dat dit gebeurt, voel dan medeleven – geen sympathie, medeleven – het begrijpen van gevallen engelen en verloren zielen, en zend hen liefde. Stuur hen vergeving. En begin dan met mij – met ons allen, met het Gezelschap van de Hemel, en nog veel verder, met jullie broeders en zusters van de Sterren – en laat ons het nieuwe bouwen, omdat dat is waar deze transitie(overgang) over gaat.

Het oude kan jullie naar beneden slepen. Doe daar niet aan mee. Mijn vredesmissie is nog maar net begonnen en ik heb jullie nodig. Jullie zijn voor altijd met me mee gereisd, in geloof, vertrouwen en met hoop. Dus nu zien jullie de vervulling van waarover we gesproken hebben, de verbrokkeling, de verwijdering en ja, de verwoesting van het oude. Maar laat dit los, en ga met mij mee, want er is nog verder te gaan.

Mijn beste Geoff, ben jij bij me, of ben jij het beste Graham?

Geoffrey West: Het schijnt dat ik heb mogen terugkeren, Lord. Dank u om me te verwelkomen. Mijn verontschuldigingen aan onze luisteraars. Zo, dat is prachtig, en ja ik denk dat de uitdaging wordt, de feitelijke gelegenheid zal voor de mensheid wordem om te beoefenen het goddelijke in zichzelf te zoeken, in het kiezen om geen oordeel over degenen te leggen die – zich terugtrekken of aftreden of over hen die misschien in de komende tijd zullen worden gearresteerd. Dus er zullen zeker gelegenheden te over zijn voor de mensen om het Goddelijke in zichzelf uit te oefenen.

Nu, we weten dat er heel veel planning is geweest voor de gebeurtenissen die er zijn. Is er een manier om die planning verkort weer te geven dat hierover ging? Wat was er bij betrokken en wat zal het volgende zijn, het politieke gebied?

AEM: Ja, het is het politieke dat plaats vindt, zelfs als je –zelfs terwijl wij spreken. En ik wil even een zijstap maken. Net als er vanavond problemen waren met de audio – en denk niet dat dit op sommige wijzen niet is voorgeregeld, of dat er geen enige bemoeienis bij was, maar dat is het zelfde: Kunnen we ons verbinden? Kunnen we ons verbinden? Kunnen we het repareren? Nou, het antwoord is duidelijk: ja.

De achtergrond, of zoals velen van jullie dat genoemd hebben, het achterliggend verhaal van jullie beschaving, van jullie gemeenschappen, van je cultuur, is financieel geweest. En daarom hebben financiële situaties en de desintegratie ervan zo vooraan en in het centrum gestaan in de laatste paar van jullie jaren. Maar nu, ja, we gaan naar het politieke. Het is niet dat we die willen vernietigen, maar er is een zekere noodzaak van vernietiging nodig van veel elementen, en een opnieuw arrangeren, een reconstructie van waar het op jullie Aarde is op gebaseerd.

Wat betekent de gemeenschap werkelijk als ze praten over een politieke organisatie, van politieke macht? Wat wordt er toevertrouwd aan politieke leiders? En ik bedoel niet gewoon die van jullie westerse naties [= de Verenigde Staten waar Graham vandaan komt, en Canada waar Geoff vandaan komt] ik bedoel die van de gehele planeet. Omdat er veel te veel binding is geweest – ja, leugens, bedrog, eigenwinst, hebzucht – en wat er zo vaak is gebeurd is dat zij die uit het hoogste niveau komen, van de hoogste integriteit en ethiek zijn, niet eens in een positie zijn geweest om zelfs maar iets hebben kunnen inbrengen of gehoord werden in de creatie van wat jullie denken dat een politiek macht is of een regeringswet.

Nu, opnieuw is op jullie planeet, omdat dit aan het gebeuren is, een dreigende reactie, van oorlog. We willen dat jullie weten, dat het heel, heel zelden, weinig is – door jullie overeenkomsten en door jullie Universele Wet – dat wij ons bemoeien met zulke zaken. Maar we willen je heel sterk zeggen, dat terwijl deze herorganisatie over de wereld plaats vindt, die zo prachtig werd gemarkeerd door revolutie en evolutie in zo veel landen, dat het niet zal worden toegestaan dat dit terug desintegreert naar oorlog. Jullie en ik, en velen in elk rijk hebben te lang en te hard gewerkt. Wij zitten te dicht bij een doorbraak om die storing te laten plaats vinden.

Dus, wat wij van jullie vragen – en dit is waaraan jullie ook met ons aan deelnemen – is, terwijl jullie het politieke toneel zien veranderen over de wereld, houd die visie vast die vredig is, dat er geen oorlog is, dat er geen gewapend conflict is, dat er geen bloedvergieten is, dat het een vredig omhoog komen is en dat degenen die het middentoneel in handen nemen, niet alleen die positie hebben, maar dat ze integer zijn, dat ze ethisch en van waarheid zijn.

Dus let op, niet op het drama, maar op de individuen en wat er werkelijk gebeurt als lichtwerkers, lichthouders – het maakt ons niet uit; misschien denken ze gewoon dat ze politiek zijn. Dat is in orde. We verwelkomen hen – maar let erop en ondersteun het omhoog rijzen van licht. En dit is ook zo voor jullie eigen landen, waar er veel…. onregelmatigs is gebeurd – ja, in Canada en de Verenigde Staten van Amerika, en zeker in Europa – en we willen nog niet eens beginnen te praten over het Midden Oosten.

Dus veel onbezonnenheden komen aan het licht. Als wij jullie licht moesten geven dan zou het zijn om met je hart te kijken. Ja, observeer met je ogen, jullie scherpe intelligentie, jullie begrip van hoe de dingen gewerkt hebben en hoe ze zullen gaan werken. En begin van daar af aan. We vertrouwen jullie zoveel! Jullie hebben ons zo bijgestaan. Jullie zijn de beste partners waar we ooit van hadden kunnen dromen. De Moeder beantwoordt onze gebeden met jullie.

Maar het is tijd voor een hergeboorte in het politieke rijk, net zo als het tijd is geworden in het economische rijk. Het is tijd voor een renaissance van integriteit, mijn vrienden, van genereusheid en van waarheid spreken.

GW: Dat is prachtig. Dank u Lord. Ik weet dat we hier eerder over hebben gesproken. Ik denk dat er enkele lichtwerkers zijn die nog wat terughouding hebben over president Obama, dus ik wil daar niet te veel tijd aan besteden. Maar kunt u misschien nog eens bevestigen voor sommigen van onze luisteraars, is Obama zich in deze tijd nog bewust en verbonden met zijn goddelijke plan?

AEM: Ja, dat is hij.

GW: Okay, dat is geweldig.

AEM: Ik wil hier niet veel tijd aan besteden. Een van de dingen die jullie allemaal beoefenen is vergeving en tolerantie. Als wij zeggen dat mensen verbonden zijn – en specifiek deze – dan betekent het niet dat hij nooit even een zijstap doet. Het betekent niet dat hij nooit een misstap zet. Maar hij is jullie sterrenbroeder, en we zeggen je dat je hem kunt vertrouwen. Er is een groter plan gaande.

Maar eerst en altijd dit: stem met jullie hart.

GW: Absoluut. Dank u. Voor de lichtwerkers die in deze tijd de leiding nemen in het blootleggen van de cabal, hoe worden zij beschermd?

AEM: [lacht] Het spijt me, want mij is verteld dat ons lachen soms enkelen in de war brengt! Maar laten we jullie verzekeren dat zij die vooraan en in het centrum staan, en zij die zelfs maar halverwege zijn en zij die de achterhoede vormen, machtig worden beschermd. Wij zijn ons zeer bewust - en zo zijn ook jullie sterrenbroeders en zusters – over wie er wordt gemonitoord, wat er voor bemoeienissen zijn en wie misschien in problemen dreigt te stappen.

Nu, er zijn beschermingen die aan elk van jullie wordt gegeven en ik herinner je vanavond aan mijn zwaard en schild, waarvan ik tegen jullie zeg dat er door geen enkele is heen gebroken. Maar zij worden beschermd op een zeer aardse wijze door wezens die geïncarneerd of gereïncarneerd werden, of gewoon door positie in te nemen, en zij die van ongeziene krachten zijn. Zij worden ook beschermd door hun sterrenbroeders en zusters.

Maar ik wil iets bij jullie benadrukken, aan ieder van jullie vanavond: jullie worden veel meer beschermd dan ieder van jullie begrijpt. Nee, het is ook niet nodig dat je daar een vol begrip van hebt. Wat jullie moeten begrijpen is of wat wij willen dat jullie begrijpen, is dat wij jullie beschermen omdat we van jullie houden. Maar we beschermen jullie ook omdat ieder van jullie vitaal is bij de ontvouwing van dit plan.

Als jullie plan was om martelaar of gedood te worden, dan zou dat het geval zijn, maar laten we ook zeggen dat wij in deze tijd niet uitkijken naar martelaren. En dus is het essentieel, het is deel van ons plan en deel van de ontvouwing dat er op die manier of wijze of vorm geen opofferingen zijn van degenen die blootleggers/exposers worden, van degenen die geen ethisch gedrag of waarheid hebben getoond. Die zijn beschermd.

Dat betekent niet dat zij er niet zijn die zich volledig bewust zijn waar ze zijn, wie ze zijn, wat ze aan het doen zijn, wat hun telefoongesprekken meebrengen, wat hun emails meebrengen, waar hun acties toe leiden. Maar zij zullen niet gehinderd of er zal niet met hen bemoeid worden. Ze zullen niet nutteloos worden opgeofferd. Dat is geen deel van het plan maar dat zou ook niet eerlijk zijn. En we bedoelen dit in de meest ware zin van het woord. Het zou een geweld doen zijn aan waarvoor ze kwamen.

En jullie zeggen: “Ja, maar Lord, we hebben voorbeelden van eeuwen waarin waarheidzoekers en onthullers gemarteld en opgeofferd werden. En ik zeg: “Ja dat is absoluut waar, maar dat is niet in de tijd van deze transdimensionale shift, dat is niet in de tijd van een her-oprichting van het plan van liefde, van het plan van de Moeder naar Gaia.” Dus verwijs niet –en we weten dat dit soms moeilijk is, maar – verwijs niet alles naar wat er in het verleden is gebeurd, dus wijs op de huidige situatie en naar de toekomst. Koppel jezelf niet aan iets door achteruit te kijken.

Er is een enorme planning geweest, boven en beneden. Dat heeft geen jaren genomen, maar tientallen en tientallen en tientallen jaren. En toen konden we nog niet eens variabelen beginnen te beschrijven die nodig op hun plek moesten gaan vallen. Omdat we ook praten over de menselijke wil en de menselijke beslissing om dit pad te gaan kiezen.

En mijn geliefde mensen, jullie kiezen dit. Geen twijfel daaraan. Jullie maken deze keuze. En Jullie doen het opmerkelijk goed.

GW: Dank u, lord. Ja, gezegend uw schild van bescherming. We danken u daar ook voor. Het schijnt dat – of er zijn bronnen die aangeven dat de meeste naties, als het niet alle zijn, die nu aan boord zijn met het nieuwe economische model dat wordt voorgesteld om het huidige te vervangen. Is het correct dit zo te zeggen? Begrijpen de landen dat er een nieuw model van overvloed komt?

AEM: Nee.

GW: Okay.

AEM: Er zijn er die dat doen en niet doen. Maar te zeggen dat iedereen aan boord is en klaar is om te gaan dat zou een optimistisch overdrijving zijn. Dus, ik wil jullie die indruk niet geven. Is het wel echt goed onderweg? Ja. Maar het zit op zijn plek en staat klaar om te gaan, in overeenstemming? Nee. We hebben te veel heen en terug gaan gezien van degenen die de macht nog hebben en we ook kunnen zeggen, belangen hebben? Nee, we zijn er nog niet, maar we zijn goed onderweg.

Dus opnieuw, help ons. Jullie weten hoe je dat moet visualiseren, hoe je gelijkheid moet visualiseren, een nieuw stelsel van vrijheid, zonder worsteling, zonder ongelijkheid. Velen hebben, wat we kunnen zeggen, getekend voor het akkoord, maar er zijn nog sommigen, hmm grote spelers en interesses die nog niet volledig op tafel liggen. Dus we willen jullie niet misleiden.

GW: Okay. Dat waarderen we zeker. Dank u. Dus dat zet dus enige verantwoordelijkheid op de lichtwerkers en op ons, de luisteraars. Nu, de meeste luisteraars denken dat Disclosure nu aan het gebeuren is. En er zijn heden twee petities op het internet die het bestaan aan het promoten zijn van onze galactische families en de oplossingen die zij bieden. Beiden zijn nogal langzaam in het krijgen van supporters.

Ons is verteld om onze inspanningen te leveren, om de boodschap mee te delen, om mensen te informeren, om hen bewust te maken zodat ze niet bang zullen worden. En het schijnt dat lichtwerkers een beetje traag zijn geweest om omhoog te komen en om de potentiële macht te gebruiken in die petities om bewustzijn te helpen creëren. Misschien voelen ze dat het niet helpt. Helpen die petities om het bewustzijn op enig betekenisvolle manier te verschuiven? Zit er enige goddelijke hulp achter die petities? Wat kunnen lichtwerkers doen om de zaak van Disclosure vooruit te brengen?

AEM: Laten we eerst zeggen dat Disclosure goed onderweg is en dat het zeker een combinatie is van boven en beneden. En als ik zeg boven, bedoel ik niet alleen mijn broeders en zusters van het Gezelschap van de Hemel, ik bedoel jullie broeders en zusters van de sterren. Dus ja, het is goed onderweg en er zijn ook meer en meer toevallige sightings (zichtbare dingen aan de hemel) laten we dat zeggen.

Nu, laten we over die petities en andere acties praten waarvan we zeggen dat die goddelijke zijn geïnspireerd. We zijn blij dat je dit onderwerp naar voren hebt gebracht, want dit is ook goddelijk geïnspireerd.

Mijn vrienden, we weten dat jullie vermoeid zijn en soms ontmoedigd, en dat jullie denken: “Nou, doet een petitie meer er toe?” – specifiek of dit nu de regering inhoudt – “wat doet het er ooit toe, ondanks van welk niveau of niveaus van de regering?” Het gaat niet om de regering. Het is weer een volgend voorbeeld van jullie allemaal die jullie hart uitspreken en uitdrukking geven aan wat je weet. Zelfs het wezen dat voor altijd een Aardebewaarder is geweest, die altijd gekozen heeft om te reïncarneren op jullie planeet Aarde, is zich bewust van zijn broeders en zusters van de sterren. Het zijn niet alleen sterrenzaden die dit weten. Het zijn alle wezens. en dit is ver voorbij elke leeftijdsgroep, elke culturele groep of sociale groep. Het is het geheime weten in jullie gemeenschappen.

We vragen jullie stevig en bemoedigen jullie, teken deze petities, omdat het weer een volgende vorm is van declaratie en een zeggen van: “We weten dat dit waar is.” Jullie hebben de macht leren kennen van bekendmaking van de waarheid. Dat is een van de geschenken van zegeningen die jullie gezien hebben, niet alleen in de voorbije paar jaren maar al honderden jaren.

Dus ja, verklaar het. Er zijn diverse situaties die opduiken, en opnieuw, dat gaat samen met jullie sterrenbroeders en zusters die net zo bekommerd zijn dat dit gebeurt als jullie dat zijn. Zij hebben een heel lange tijd gewacht. Dus zij zijn met jullie hierin, net als wij.

Teken die petitie.

GW: Voor de andere lichtwerkers, hebt u wat suggesties die hen kunnen helpen besluiten wat ze kunnen gaan doen – ik weet dat ze petities kunnen tekenen en zeker hoop ik dat ze gesteund worden daarin omdat ik voel dat die vol belang zijn. Maar ik ken enkele vragen die ik kreeg, naar welk ander soort dingen kunnen lichtwerkers uitkijken om te doen? en ik weet dat dit waarschijnlijk zou inhouden om met hun innerlijke waarheid in contact te komen, maar ik denk dat sommige lichtwerkers graag meer willen horen, andere voorstellen wat hen in deze tijd kan helpen.

AEM: Ja en je weet ook, mijn geliefde vriend dat ik altijd een inleiding kan geven door te zeggen om in aanraking te komen met je innerlijke waarheid, en ik weet dat we jullie soms dodelijk vervelen door dat te zeggen. Maar er zijn nog veel andere dingen die je kunt doen.

En het is net als een gewone conversatie, de conversatie in de kassa rij, of op het pad van een wandeltocht zoals iemand van jullie heilige broeders elke dag doet. Het gaat om te praten over alsof het kennen van jullie sterrenbroeders en zusters zo normaal is alsof je een buurman hebt in de straat, en dat het zonder angst, zonder zorg is zonder dat je ook maar met je ogen knippert alsof het totaal de gewoonste zaak is.

Nu, er is veel gepraat en zeker veel tumult over het bezoeken heen en weer. Maar projecteer zelf. Vraag om naar de healing schepen te mogen gaan. Vraag specifiek naar jullie broeders en zusters van de sterren om zichzelf aan je bekend te maken en dat degenen op de planeet zijn en dit is specifiek belangrijk en dus benadruk ik dat – er zijn nu miljoenen van jullie sterrenbroeders en zusters die al op de planeet een positie hebben ingenomen om bij de Disclosure, bij aankomst en de uitwisseling te helpen. Zij zijn geaccultureerd (aangepast bij onze cultuur). Het zijn geen ondergrondse spionnen. Het zijn gewoon afgezanten.

Jullie, mijn broeders en zusters van licht zijn vaak meer afgestemd op dit soort dingen. Als je hen ziet, raak hen met je ogen aan, raak hun hart aan, verwelkom hen, subtiel, feitelijk, telepathisch. Laat hen weten dat je weet, laat hen weten dat je beschikbaar bent om te helpen, maar ook op welke manier je dat kunt. En soms is dat heel eenvoudig, en soms is het moeilijk.

Maar begin jezelf aan te bieden om bij de begroetende groep te zijn, om bij het verwelkomende comité te zitten, om acclimatiserende mensen voor je broeders en zusters van de sterren te zijn. Roep hen op, laat hen weten, niet alleen de op de grond gezetelde bemanning dat de menselijke grond bemanning klaar staat. Omdat jullie te vaak zeggen: “Kom alsjeblieft, kom, kom alsjeblieft. Wij willen bewijzen. Beam ons op! We zijn er ziek van.” Maar nu moeten jullie zeggen: “Nee, we zijn vastberaden, we zijn verankerd, we staan klaar. We kunnen helpen.”

GW: En we zijn er. Ja.

AEM: En jullie zijn er.

GW: Dank u Lord. Dat is prachtig. Nu, in het zicht van wat u wilt delen met ons en om geen voorspellingen te doen, zijn er wat hints van mogelijke waarheden die we in de komende maanden kunnen zien doorbreken? Een bron heeft al over een deadline gesproken aan het eind van deze maand, die aan de meest elitaire cabal werd gegeven. En natuurlijk willen we niet in specifieke dingen gaan maar zijn er wat kleine hints waar mensen naar uit kunnen gaan kijken?

AEM: Het is net als een domino effect. Wat we jullie zeggen is om uit te kijken naar degenen waarvan jullie dachten dat die nooit konden worden geraakt, die altijd zichzelf zagen en zichzelf hebben voorgesteld als onoverwinnelijk, dat die getoond worden dat niet te zijn.

Maar nog belangrijker dan dat is – omdat wat ik eerder zei, dit gaat gewoon niet over deze of die persoon – kijk naar de opbollende grondgolf van waarheid en die komt naar voren door wat jullie denken dat je publieke media is, als een opeisen van de waarheid. En wat er gaat gebeuren is – en ik zeg dit niet op een voorspellende manier – maar wat jullie gaan beginnen te zien en merken in een media die vaak tendentieus naar het dramatische of naar de machtsstructuren toe is geweest, jullie gaan een grondgolf van media zien in de publieke arena die de waarheid opeisen over gebieden als Disclosure, financiën, politiek, waarheid – een eis, over een publieke eis naar vrede.

En wij praten niet gewoon over de westerse wereld. Jullie gaan deze basische opbollende golf over jullie hele planeet zien. En ja, jullie gaan degenen zien vallen waarvan jullie dachten dat die onaanraakbaar waren.

We hebben gezegd dat dit snel gaat gebeuren. We hebben geen bedoeling dat dit wordt uitgerekt.

GW: Ik denk dat dit veel opluchting gaat brengen naar veel mensen over de wereld, mezelf incluis!

AEM: Blijf dan wel in je hart met medeleven en ja, slaak een zucht van opluchting!

GW: Ja, dank u Lord. We hebben nog een paar minuten over in onze show vanavond. Ik wil graag de vragen wat veranderen om even van de planeet af te gaan. Ik heb een vraag gehoord over de Maan. Er zijn een aantal bronnen. Sedert de Maan een aantal spirituele betekenissen heeft gekregen die erop gezet zijn, daarom is dit in mijn geest opgekomen.

Een bron zegt dat de Maan een kunstmatige satelliet is die uit de omgeving van Gaia zal worden weggehaald omdat het een instrument was om dualiteit te handhaven en ook de lineaire cycli vast te houden. Een andere bron zegt dat de Maan als een aarde wordt gevormd samen met nog enkele planeten van dichtbij, die in dit stelsel diverse prachtige juwelen scheppen met leven.

Kunt u dat voor ons verduidelijken?

AEM: De Maan is een entiteit op zichzelf en het is een prachtige entiteit die een partner is geweest, niet alleen voor de Aarde maar voor velen, en eonenlang. Nu, natuurlijk, wat er gebeurt als jullie dimensies veranderen, als jullie werkelijk gaan verschuiven en dimensies completeren, dan zal jullie visie om de Maan te begrijpen of de posities van andere planeten, of planeten zelf, anders worden. Maar denk niet dat de Maan verschuift gewoon omdat Gaia en jullie dat doen. Dat zou een niet juiste veronderstelling zijn.

Zij is reeds een juweel. Zij heeft gewerkt in harmonie, en met inspiratie, met Gaia. Zal zij met Gaia verschuiven, veranderen? Ja. Ja, natuurlijk zal ze dat.

GW: Okay, dat is een herverzekering om te weten.

En nu een meer grappige vraag kan ik die stellen? Sommigen mensen herinneren zich misschien een oude tv show die heette : Touched by an Angel, en bij verschillende gelegenheden gaat Andrew, de engel van de dood, samen met Monica en Tess meedoen op zijn vrije dag. Nu, jullie beleven natuurlijk geen tijd, maar hoe kan een alomtegenwoordige aartsengel vrije tijd beleven?

AEM: Oh, we beleven de hele tijd vrije tijd. Maar als ik dat in menselijke termen zou moeten zeggen, dan zou dat niet genoeg zijn. Hoe beleven we de vrije tijd? Ik grijp even terug. Ik ga naar huis met de Moeder en Vader, met Gabriël, Nathaniël en Shamuel. We spelen muziek. We scheppen oneindige geluiden, harmonieën die nog nooit eerder zijn gehoord. We vinden verhalen uit om mekaar te amuseren. We scheppen patronen van licht. Of we delen het wonder van wat we geschapen hebben of getuige van waren in een ander Universum.

Het is net als bij jullie op sommige manieren, als jullie naar huis gaan en zeggen: “Je gelooft niet wat ik heb gezien!” Soms lachen we – nou, we lachen veel! – maar soms lachen we om iets dat compleet scheef is gegaan. We zeggen dan: “Wat op Aarde is er gebeurd?” (w: in hemelsnaam dus). En dan bespreken we op een ontspannen manier hoe we dat kunnen verhelpen, hoe we kunnen helpen of iets verbeteren op een andere wijze.

Het favoriete doen is om gewoon te zijn, om je opnieuw op te laden op die manier, om te zweven en gewoon in eenheid te zijn. Want als we niet volledig thuis zijn, als één zijn verbonden, ook al wordt die verbinding nooit verbroken, het is altijd een geschenk om naar huis te gaan.

[muziek komt op]

En wij nodigen jullie uit bij ons te komen. Jullie zijn altijd welkom. Ga met mijn liefde, lieve vrienden. Ga met mijn zegeningen. Wees de waarnemer. Vaarwel.

GW: Dank u Aartsengel Michaël. Wat een prachtige manier om de show van deze week Een Uur met een Engel te beëindigen, om in aanraking te blijven met je innerlijke zelf, om die ontspanning en die vrede in je zelf te vinden.

En mogen jullie deze energie naar buiten dragen de komende week in, als wij zegeningen van liefde en licht uitzenden aan degenen die deze show bekijken, hopend dat ze het licht zullen omhelzen en het in hun hart mogen vinden om naar voren te komen en mee te doen om de nieuwe Aarde mee te scheppen. Tot aan de volgende week. Ik ben Geoffrey West.

Steve Beckow zal in de show terugkomen op 12 maart om St. Germain te interviewen. Stay tuned to the 2012 Scenario and of course to BlogtalkRadio as well, InLightRadio. Have a wonderful night. Be in love, be at peace. Farewell.


Bron: Transcript of an Hour with an Angel, March 5, 2012

Vertaling: Winny – WebsiteE-mailShare |