Home > > Steve Beckow, Hour With An Angel, met St. Germain, 19 maart 2012

Steve Beckow, Hour With An Angel, St. Germain, 19 maart 2012Steve Beckow keert deze week als gastheer terug met St. Germain.

St. Germain zal eindelijk antwoorden of hij incarneerde als Francis Bacon, of Bacon de spelen van Shakespeare schreef, of hij de onbekende professor was die de aarzelende ondertekenaars van de Declaratie van Onafhankelijkheid aanspoorde. Maar het meest belangrijke is dat St. Germain gevraagd zal worden naar de geschiedenis van NESARA, de voorzieningen ervan en wat hij kan onthullen van de progressie ervan achter de schermen.

Je kunt hier klikken om naar de uitzending te luisteren.

Muziek: Pachebel’s Canon en Mike Roland – Son of the Light

Heel veel dank aan Ellen voor de transcriptie.


********************************


Graham Dewyea: Hallo en welkom bij ‘Een Uur met een Engel’, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde, en met Steve Beckow, uitgever van het 2012 Scenario. Ik ben Graham Dewyea. Onze gast vanavond is St. Germain. Dus hiermee geef ik het aan jou door, Steve.

Steve Beckow: Dank je, Graham. St. Germain, er wordt van u gezegd dat u een hoffelijke elegantie hebt en een charmante manier van doen, veel talen zonder accent spreekt, veel muziek instrumenten excellent bespeelt, een gedicht kon schrijven met uw linker hand terwijl u een diplomatieke brief met uw rechter hand schrijft en dat u eeuwen lang leefde zonder ouder te worden.

Het is me een hele show waard om me u te laten vertellen dat ik niemand anders ken die me zoveel geïnspireerd heeft als u hebt gedaan en er is zo veel dat ik nog meer over u wil weten. Maar ik denk dat onze luisteraars het meest verwachten om ons gesprek bij de huidige gebeurtenissen te houden zoals NESARA en Ascentie.

Wilt u een openingscommentaar maken voordat ik u vragen stel?

St.Germain: Welkom en welkom iedereen. Ja, ik ben St.Germain, de bewaarder en meester van de violette vlam. En ik dank jullie om me hier vanavond uit te nodigen. Hoffelijk en elegant? Je spreekt vriendelijke woorden, want ik had een menselijke ervaring en ik zal jou en je luisteraars verzekeren dat jullie ervaring, jullie menselijke ervaring van dit leven, deze incarnatie die jullie op dit moment op Aarde hebben, net zo helder en net zo vol potentieel is als welk leven ook dat ik gehad heb.

Ik vind het prettig en het eert me dat je zegt dat ik je heb geïnspireerd. En ik wil graag verder gaan je te inspireren. Ik wil graag jullie allemaal inspireren. De bedoeling van mijn rol in de evolutie en veranderingen van deze tijd op jullie planeet, heeft allermeest te maken met Ascentie – ja, eerst met healing en dan met Ascentie en met de verankering van genade en vrijheid, met de verankering van gelijkheid. En alhoewel ik heel bekend ben geweest door zeer politiek te zijn geweest – zeer politiek! – als ik spreek over gelijkheid en vrijheid, spreek ik niet eenvoudig over politiek, of zelfs over economie of sociale structuren.

Dit zijn allemaal draadjes uit dezelfde contactdoos. Dat zijn allemaal gewoon deeltjes van de gemeenschap die jullie scheppen wat gebaseerd is op verlichting van het menselijk zelf, de aanvaarding en het handelen van het menselijke zelf als de Godzelf, de acceptatie en het leven van het goddelijke wie jullie zijn.

Ik heb veel belangstelling voor wat er in deze tijd op jullie planeet gebeurt. En ja, zoals jullie wel weten heb ik specifiek liefde voor en ben dol op Noord Amerika, want dit is de plek van het verankeren van die vrijheid en de IK Ben Aanwezigheid. Maar het is de verankering, het is het begin, niet het einde, wan dit rimpelt verder over de oceanen en de naties en over de gehele planeet, totdat alles in vuur en vlam staat in een prachtig violet, met de genade van Een en met de wet van Een dat liefde werkelijk heerst.

Maar ik wil niet afdwalen of wegdwalen van waarover jullie willen praten.

Steve: Helemaal niet. Maar omdat u de Amerikaanse ervaring bent begonnen, misschien kan ik u een paar vragen stellen over de eerste jaren van de Amerikaanse ervaring. Was u… verscheen u voor de ondertekenaars van de Verklaring van Onafhankelijkheid als een oude professor en genas u hen van de aarzeling door uit te roepen dat ze het document moesten tekenen?

St. Germain: “Uitroepen” is best accuraat gezegd over wat ik deed en zei. Ja, ik verscheen als een vreemde oude kerel. Het was een van die paar keren dat ik echt oud tevoorschijn kwam. En ja, ik beval hen het document te tekenen waar we zo hard aan gewerkt hadden, dat we in de principes hadden opgenomen van deze natie, het geloven in gelijkheid en het geloven in een andere manier van regeren, van gemeenschap en van bestaan. Dus, ja, dat was ik.

Steve: Er werd op gewezen dat veel van die stichtende vaderen Vrijmetselaars waren en dat sommige mensen heden – en, terloops, dat veel symbolen vrijmetselaarsymbolen waren – sommige mensen van vandaag zeggen dat dit onthult dat zelfs de stichtende vaders deel waren van de cabal/kliek. Kunt u wat meer zeggen over die stichtende vaderen, wie zij waren, niet van naam, maar waar ze vandaan/ zeg maar hun afkomst, kwamen? Waren het zelf opgestegen meester, Benjamin Franklin en George Washington?

St. Germain: Laten we zeggen dat ze goed op weg waren, en ze zaten zeker vol in hun goddelijkheid. En ja, ze kwamen specifiek om deze rol te spelen in het stichten van de Verenigde Staten van Amerika. Ze waren geen deel van wat jullie nu zouden zeggen wat cabal zijn of duistere krachten. Het waren idealisten.

Wij hebben gezien…

Steve: en…

St. Germain: Ga verder…

Steve: Nee,St. Germain, gaat u door. Dank u.

St. Germain: Wij hadden de tirannie gezien – van monarchieën, van despoten, van individuen die voelden dat zij leiders en heersers waren. En het is de tirannie van het ego, het is de tirannie en het achteruit gaan van het menselijke collectief, van het menselijk ras, naar hebzucht en begeerte. Waar de stichting van dit land, de Verenigde Staten over ging, was een verklaring van vrijheid dat die letterlijk zou worden gesticht op vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Dat zijn geen simpele woorden. Dit is de onderkant van vrijheid. Om het te begrijpen, als we bv praten over gelijkheid, gelijkheid is verloren geraakt en die ging verloren in politiek tumult en in de zwaarte van kwezelarij of het nu raciaal is of economisch, of seksueel, geslachtelijk. Maar gelijkheid was bedoeld om de Goddelijke aanwezigheid in ieder wezen te reflecteren en dat ieder wezen het recht had om die bestemming te vervolgen en te vervullen, en om dat op manieren te doen die niet belemmerd werden. En wij bedoelen niet dat het individuele ongeremd was, in termen van consideratie voor de gemeenschap, want is dat niet deel van een goddelijk wezen?

Dus de stichtende vaderen, we kwamen samen - en ja, het is waar, velen waren Vrijmetselaars, de meesten van ons waren Vrijmetselaars. De meesten van ons hadden een oude geschiedenis die terugvoerde naar de tijd van de Tempeliers. Dus, het was ook een tijd waarin de geheime genootschappen gevormd werden als een bescherming om het werk te kunnen doen dat nodig was om de fundering te leggen van wat er ging komen.

In deze dagen, van jullie huidige tijd, is er geen behoefte meer aan geheime genootschappen. In feite, zelfs het tegendeel, er is behoefte voor licht en zonneschijn en openheid, zodat de bries vrijelijk kan blazen en waarin dingen niet verborgen zijn. Dus, als er heden een soort genootschap was dan zou deze een vrijheidsgemeenschap zijn, een vergevingsgemeenschap, een medeleven gemeenschap.

Beschermen wij die erfenis, de afkomst van degenen waaraan we toevertrouwd zijn, voor altijd. Natuurlijk doen we dat. Het is de enige manier. Maar we verstoppen ons niet in de schaduw. En we willen ook niet dat iemand van jullie zich in de schaduwen verbergt.

Steve: Nu, jullie stichtten enkele van die geheime genootschappen, nietwaar? Zoals die van de Vrijmetselaars?

St. Germain: Ja…

Steve: Ja? … sorry?

St. Germain: …en ook een soort van Rozekruisers. En we…

Steve: Dus jullie waren geen Christenen…

St. Germain: We waren dat om samen te werken, en om ook geheime zaken te ondernemen, om de lessen te leren die met ons werden gedeeld die normaal niet gedeeld werden, zo kunnen we dat zeggen, met publiek, en waar het publiek, of zij die aan de macht waren, niet bekend mee was omdat dat macht zou zijn die zou worden misbruikt en verkeerd gebruikt.

Steve: Jullie moeten teleurgesteld zijn toen de Vrijmetselaars boven de 33ste graad door de Illuminati werden overgenomen.

St. Germain: Teleurstelling is een zeer menselijke term. En daar ik vaak menselijk geweest ben, ja, ik ben teleurgesteld geworden. Maar wat je over me wilt te weten komen, en ik denk dat je dat al weet van me, beste Steve, is dat ik me niet uit het veld laat slaan.

Steve: Ja, inderdaad.

St. Germain: Dus, als ik teleurgesteld raak, brengt dit juist meer wind in mijn zeilen.

Steve: Hm.hm.

St. Germain: Dus, ik raak niet ontmoedigd over de Illuminati of iemand anders. Ja, het is een stap achteruit het duister in en daarom zeg ik laat niemand in de schaduwen staan, en verbind je zeker niet met hun drama en dwaasheden.

Maar nee, ze zullen niet heersen, en ze zullen niet slagen. Het is ook een voordeel om een breed zicht te hebben. Jullie wereld is aan het veranderen en wat een zeer duistere periode is geweest – of kunnen we zeggen een omleiding? – komt aan een einde.

Een van de dingen die nodig zijn voor vrijheid is om die op te eisen. Het wordt je niet opgediend. En als het er is, is er altijd, in de oude vorm van waar de mensen toe geneigd waren, is er een gelegenheid om die te misbruiken. En nu eisen de mensen – en niet alleen de mensen van Noord Amerika maar de mensen overal – ze eisen hun vrijheid en hun rechten op. Dus, ben ik tijdelijk ontmoedigd geweest? Ja. Heeft mij en degenen waar ik mee werk dat hernieuwde sterkte gegeven? Ja.

Steve: Dus u bent blij met wat er heden op de planeet gebeurt, de Arabische Lente en de Occupy Beweging en andere voorbeelden van mensen die hun vrijheid opeisen?

St. Germain: Ik ben verrukt. Omdat het de ervaring is waarvoor jullie kwamen. Dus ja, alhoewel het misschien heel veel op drama lijkt, hoge druk en ja, chaos, is het deel van de ontvouwing, het zijn de mensen die omhoog komen en hun rechtmatige plek opeisen. Ze claimen die, ze vragen het niet, ze willen geen toestemming, maar claimen wat hun door God gegeven recht is, hun geboorterecht.

Steve: En dit heeft heel veel te maken met de stijgende energieën op de planeet, denk ik. Kunt u ons wat vertelen over waar deze energieën vandaan komen?

St. Germain: Oh, daar wil ik heel graag over praten. En het eenvoudige antwoord zou natuurlijk zijn, dat ze komen uit het hart van Een, uit de collectieve goddelijkheid de Goddelijke Bron. En dat zou het heel simpele antwoord zijn. Maar laten we jullie ook vertellen dat jullie worden gebombardeerd! En dat staat allemaal in verbinding met de ontvouwing van het Goddelijke Plan en zeker met de ontvouwing van mijn rol in dat Goddelijke Plan.

Maar er is waarschijnlijk geen enkele sector die niet stuurt, geeft, energieën uitzendt naar jullie planeet, of die nu uit de….. indien we praten over termen van gebieden/rijken. Jullie denken vaak in termen van hiërarchieën en dit is wat wij wat proberen af te vlakken. Maar jullie krijgen die toenemende frequenties, natuurlijk, die allereerst komen van jullie sterrenbroeders en zusters, alhoewel zij hun beschermingscocon om Gaia heen al enige jaren geleden hebben verwijderd, om haar te laten beginnen met haar Ascentie, en die door het wiebelen, zeg maar, van de axen was gestopt. Maar ze sturen ook liefde en hogere dimensionale wijsheid, begrip, vrede, naar de planeet op manieren die ver daar buiten liggen.

Steve: All right. Dank u. Ik wil me nu even richten op Ascentie en later in de show op de violette vlam, maar ik weet dat veel mensen van onze….

Linda: Ik wil even onderbreken..

Steve: Please.

Linda: Ik wil vragen – dit is Linda met St. Germain – ik wil aan Graham vragen om een technische checkup te doen. We hebben wat telefoontjes gehad dat er geen geluid komt uit de Blogtalk. Dus, Graham als je dat even kunt doen en dan zullen Steve en ik doorgaan en dan ga ik weer uit de weg.

Gaham: Ja. ik doe het. Dank je.

Linda: dank je.

Steve: Okay. Ik neem aan dat de show op tape is gezet dus zullen de luisteraars dat toch nog kunnen horen.

Dus, St. Germain. Ik keer me nu naar Ascentie en de violette vlam later, maar ik neem aan dat onze luisteraars heel graag willen horen over NESARA of minstens over het programma van overvloed dat het meest bekend is als NESARA. Er wordt gezegd dat u vele eeuwen geleden de World Trust gesticht hebt die de kern is van NESARA, samen met Serapis Bey en met Paul de Venetiaan, Is dat een juiste stelling?

St. Germain: Ja dat is waar. Ik wil niet op de voorgrond gaan staan, alhoewel ik bij veel situaties dat wel ben geweest door mijn nogal flamboyante manier. Laat me je dat zeggen.

Steve: Please.

St. Germain: Wij hebben altijd geweten – en als ik zeg “wij” bedoel ik ons allemaal dat jullie de opgestegen meesters eren en ze oproepen – maar ik heb altijd de behoefte aan overvloed gekend. En zoals je heel goed weet, was het nooit mijn sterke zijde om in armoe te leven. Wat ik wel heb gedaan…

Steve: Nee.

St. Germain: … maar nee dat heeft mijn voorkeur niet. En ik zal je zeggen waarom niet. De bedoeling om in de vorm te komen is, natuurlijk, om je goddelijkheid te ontdekken en om daarin en in je God-zelf te leven. Maar het is ook om deze prachtige, blije, sensuele ervaring te hebben om in de stoffelijkheid te zijn – en als ik zeg sensueel, bedoel ik de zintuigen – en om de overvloed, het wonder dat deze planeet heeft te bieden, te beleven.

En wat ik al heel vroeg zag, of dat nu in de tijd van David was of in de tijd van Ur, of in Frankrijk of in Italië, of zelfs in de Verenigde Staten, als mensen geen financiële middelen hebben, dan worden hun energieën weer getrokken naar dat zoeken naar zekerheid en overleving. En wat er dan gebeurt is dat ze hun geest afhalen van hun ware bedoeling.

Dus, niet alleen genieten ze niet van hun ervaring – en ik praat hier niet over absurde rijkdom, maar ik praat over totaal comfort. En waarom zou je dat niet hebben? En er is geen ruimte voor.. … laten we dat even zien, de meeste mensen leven geen uitgebreide periodes van 350 jaren of meer. Dat kunnen ze wel, maar dat doen ze niet.

Dus, wat wij begrepen, wat ik al heel vroeg in de gaten kreeg, is dat er een heilige trust moet zijn, wat ik een planetaire trust noem. (trust=beheer/krediet/bewaring/vertrouwen) Weet je dat ik een beroemde alchemist was?

Steve: Ja, dat weet ik.

St. Germain: Nou, het is heel eenvoudig als je op een plek zit waar je niet wordt afgeleid om energie om te zetten, om te keren, om de moleculen van liefde om te zetten in wat je wilt. En dat is zeker ook de transformatie kracht van de violette vlam. Maar we spreken nu ook over de Trust. Deze Trust werd geformeerd zodat de menselijke wezens zich konden focussen op hun ware bedoeling. Dat was opnieuw de basis van het fundamentele geloof in vrijheid en gelijkheid.

Nou, toen we dat gesticht hadden, het paradigma van hebzucht en controle waren algemeen heersend en al goed onderweg – ook met haat en kwezelarij. En zo werd dat beheerst, zeggen we vanaf deze zijde. Maar het werd nooit losgelaten en er zijn altijd vele, talloze mensen die toegang hadden en hun voordeel namen door de planetaire Wereld Trust.

Maar dat was in zich de kern van een idee. En toen groeide dat. En het groeide mee samen met de groei van hebzucht en controle, monopolies, oppotten. Geen van die situaties zijn natuurlijk voor de menselijke conditie. Daarom hebben jullie seizoenen en cycli en oogsten en overvloed. Dus het evenwicht verloor, terwijl de evolutie van de mensen plaats vond, verloor de zin van dat ritme.

Nu, de Trust werd ook gebruikt – altijd – om projecten te stichten zoals die van de Grote Witte Broederschap. En meestal worden die niet in volle breedte besproken maar jullie zijn je daar van tijd tot tijd bewust van geweest. Maar het idee was dat er een tijd zou komen, en wat ik je nu zeg is dat de tijd van illuminatie/verlichting precies nu plaats vindt. Ja, jullie hebben veel valse starten gehad, specifiek in dit millennium, maar die vindt nu plaats. Maar het opeisen van vrijheid claimt ook wat rechtmatig bij de mensen behoort – en bij hybrides, in deze. We maken geen onderscheid.

Maar het is voor mensen om in hun comfort te leven van de ongelooflijke rijkdom die deze planeet heeft, maar wat wij ook hebben opgeslagen, op diverse plaatsen, waar nu toegang toe kan worden verkregen en wat uitgedeeld kan worden. Ten eerste, de eerste stap is altijd geweest dat mensen hun eigen kracht/macht zouden erkennen en leven met de regels van liefde, en daarmee de gemeenschap erkennen en het samen delen van bronnen – en bronnen van allerlei soort.

Dus dit idee, dit idee en zijn stoffelijke Trust, en de beweging die jullie NESARA hebben genoemd, Nesára – lieve hemel, er is heel veel tumult over geweest! Het laat de angst zien dat niet alleen degenen waarvan jullie denken dat Illuminati zijn of cabal, maar het algemene publiek, het laat de angst zien die ze hebben om hun eigen geboorterecht te claimen. Dus aan deze angst wordt gewerkt – door de Kumara’s, door de Broederschappen, door de Aartsengelen en het Engelenrijk, alle rijken, en ja, specifiek nu, hebben ook de Serafijnen zelfs actie ondernomen.

Er is geen groep die geen energie zendt naar ieder menselijk wezen op deze planeet om door te breken. En als jullie dit doen, als jullie collectief en individueel jullie geboorterecht claimen, claimen jullie ook je recht op rijkdom, op comfort. Het weerspiegelt geen enkele wet van de Universele wet dat sommige mensen in armoede leven, dat kinderen van honger dood gaan, dat mensen en instituten jullie genereuze leengelden geven en dan woekerende rentes vragen.

Een lening van geld, van diamanten – zelfs mijn beroemde opaal! Ik heb het geleend. Het is een geschenk. Het is een geschenk dat zegt, als je in nood bent, als je het behoeft, hier is het. Omdat ik weet dat ik kan creëren, en ik weet dat er oneindig veel is in het universum. Dus, ga maar door, en het is geen lening… jullie hebben dat idee over terugbetalingen. Dat is absurd. Als je het nodig hebt, krijg je het. Als je in overvloed bent, dan deel je. Maar het doel, mijn doel en de verankering van de zevende straal is de overvloed van iedereen.

Daarom wordt het genoemd een overvloedprogramma (abundance program). Het gaat niet simpel over geld, het gaat over die vrijheid waar we over hebben gesproken. Dus, er zijn velen geweest in regeringen, en specifiek in de regering van de Verenigde Staten die met dit idee gespeeld hebben. Het begon niet in de jaren van 1990! Het begon al heel lang geleden. Het begon met de stichtende vaderen. En toen desintegreerde het heel snel … door eigendommen van menselijke wezens.

Dit werd gecorrigeerd. Het is gecorrigeerd. En dat zal niet meer zijn. Deel van de sleutel – en ja, ik gebruikte het voorbeeld van de Verenigde Staten, maar het is ook zo in Canada, het is zo in ieder land van Europa, het is zo in de Soedan. Het gaat om claimen. En hoe claimen jullie, want op de wijze, specifiek in de westerse wereld, op de manier dat jullie dit opgesteld en zelf georganiseerd hebben, gaat dit via stemmen, en niet door het stemmen op degenen die door zullen gaan met onderdrukking en beperking.

Waarom, waarom zouden jullie een systeem hebben dat zegt: “Laat me zien hoe weinig ik kan uitgeven aan menselijke wezens?” Dat is meer dan belachelijk. Jullie stemmen op mensen die integer zijn, ja, en briljant, en die niet alleen ervaring hebben, maar afkomst. En we weten dat als we zo praten, mensen zeggen: “Maar dat lijkt op monarchieën.” Dat is niet waar wij over spreken. We praten over het stemmen op individuen die wijs genoeg zijn om het collectief door de overgang heen te leiden en om een wetgeving toe te staan die deze gelijkheid weerspiegelt en dezen zullen bevrijden en ze zullen voor wat waar en juist is ópstaan. En ze zullen niet vergaren.

Het is een mythe en het is een mythe die we niet eens begrijpen, hoe mensen kunnen geloven dat er niet genoeg is. En als je dit betwijfelt, dat er genoeg is, weet dan dat er al een heilige Trust is. Er is genoeg. Er is meer dan genoeg.

Steve: Nu, NESARA, zoals ik het begrijp, of het Abundance Programma, gaat in bepaalde landen beginnen en van daaruit naar buiten uitstralen. En dat is dus ook, als ik het juist hebt, ontworpen om onze lasten te verlichten zodat we ons kunnen voorbereiden op Ascentie. En, tegelijkertijd, hebben lichtwerkers een speciale rol om te spelen in de gebeurtenissen na NESARA, als ik het goed heb.

Wat.. wat wilt u zien gebeuren bij lichtwerkers daar de meeste van onze luisteraars lichtwerkers zijn, als NESARA eenmaal is geïntroduceerd?

St. Germain: Ik wil dat jullie naar voren komen alsof er een dam barst. Jaren geleden, heb ik gevraagd, en ik heb een armada aan leraren, healers, channelers en van voorlichters ontvangen. Als de dam breekt – en dat zal binnenkort gebeuren, maar – we dringen er bij je op aan om heel competent te zijn over waar je je energieën op richt. Daarna willen we dat jullie gaan doen, speciaal als je vrij bent – omdat lichtwerkers als groep, als collectief, niet adequaat financieel worden ondersteund voor het werk dat ze doen. Ja, er zijn hier en daar pockets (kleine delen). Maar als collectief, werd dit niet gezien als werk waarvoor je werd betaald, of dat compensatie behoeft.

Nu, ik wil jullie terugbrengen naar mijn originele Trust. Ik wil dat iedereen, maar specifiek mijn legioenen, mijn armada, vrij is van deze zorg om zich over geld het hoofd te breken, zodat jullie vrij zouden zijn om aan Ascentie te werken, dat jullie vrij zijn om anderen door de portalen te voeren, zodat jullie vrij zouden zijn om zonder vrees of represailles te kunnen spreken, dat jullie het geld zouden gebruiken om het woord naar buiten te krijgen en om conflict, drama te elimineren, want door de zuiverheid van het werk dat jullie doen is er geen ruimte voor zulke conflicten of drama. Het is geen deel van de wet van liefde.

Dus wat ik iedere lichtwerker zou willen vragen – en de meesten van jullie zijn veelvoudig getalenteerd, dus beperk jullie niet – maar begin, als healer, als kanaal, als leraar, om naar buiten te reiken naar degenen die nog niet zijn bevrijd. Omdat als NESARA begint, zullen de niet bevrijde mensen, zij die onder de voet zijn gelopen, die emotioneel, mentaal, stoffelijk, spiritueel en zeker sociaal werden beklemd/vastgezet, een zetje omhoog moeten hebben. En het is een zetje zelfs voordat ze doorbreken. In veel gevallen, is hun spiritueel leven sterk, maar ik wil, wij willen zorgen dat hun stoffelijk leven ook sterk is, want hun vlam van levenskracht moet helder branden.

Dus reik naar buiten naar degenen die dit het meest dringend nodig heeft, en reik dan naar buiten naar degenen wier denken hulp nodig heeft om zich aan de nieuwe wereld te helpen aanpassen waar ze zich geen zorgen hoeven te maken over salaris, loon of over salaris, of waar ze hun kinderen op school kunnen brengen en of ze wel voedsel op tafel hebben of een hypotheek moeten betalen met woeker rente. Die zullen ook bevrijd moeten worden.

Maar denk niet dat jullie niet moeten werken met de rijken en de armen, omdat er ego aanpassingen moeten komen en healingen, massale healingen, die op dat front ook moeten worden gedaan. Wat jullie doen, mijn geliefde vrienden – en ja, jullie zijn de moedige mensen die zeiden: “Ik zal gaan en ik zal dat doen’” - jullie scheppen een wereld gemeenschap. Jullie herhalen wat mijn broeders en ik deden in Tibet.

Het is wonderbaarlijk. Het is opwindend. En ja, soms kan het overweldigend worden en uitputtend. En als je daar op zo’n plek zit, keer je dan tot mij, keer je tot jullie geliefde Moeder, keer je naar Michaël, Rafaël, keer je naar ons allen en laat ons jullie troosten, comfort brengen, omdat je dan kan rusten. Jullie zijn veilig, jullie zijn zeker, jullie zijn vrij. Dus als je stopt met healen, ga ademhalen en vul je dan met voedsel en water en misschien met een glas wijn, want dan zal de wereld niet uiteen vallen, want jullie zijn een armada, jullie zijn een legioen, en jullie ondersteunen elkaar.

Het geld, de overvloed, het laat de mensen uit dat (oude)denken komen, het is om hen te bevrijden om te zijn die ze werkelijk zijn. Zo veel lichtwerkers zijn undercover(geheim). Jullie zijn onze geheime genootschappen uit de oude tijd, en jullie verstoppen je omdat je bang bent voor vergelding. Ik kastij jullie niet, zelfs het tegendeel – ik heb net zo als jullie geleefd. Maar als deze verandering plaats vindt, als de nieuwe dageraad aanbreekt, is er geen noodzaak meer voor geheimen. Stap het daglicht in en verklaar jezelf en jullie zullen worden ondersteund bij die verklaringen. En mensen zullen hun hoofd schudden en daarna zeggen: “Nou , ik denk dat je gelijk had. Ik denk dat je uiteindelijk helemaal niet gek was.”

Toen ik leefde, specifiek in mijn laatste incarnatie, waren er tijden waarop mensen dachten dat ik gek was, toen dachten zij dat ik krankzinnig was, of nog erger, dat ik een tovenaar of een alchemist was. Er waren mensen die dachten dat ik met de duivel een verbond had. Maar dit was alleen maar onwetendheid, dat lost zich gewoon op.

Dus dat is wat ik de lichtwerkers wil laten doen. Ik wil hen als begin de violette vlam laten sturen naar iedereen die ziek of arm is, of die voelt dat ze op een of andere manier beperkt zijn. Wij kunnen dit niet doen, dit kan niet gebeuren zonder elk van jullie. Wij zijn afhankelijk van jullie, ja, zoals jullie afhankelijk van ons zijn.

Steve: Kan ik een voorbeeldje nemen, Lord, gewoon om ons begrip hier wat breder te maken? Ik neem aan dat NESARA in bepaalde landen zal beginnen, zoals de Verenigde Staten, Canada, Engeland, Australië en dan verder naar buiten. Nou, als we het voorbeeld nemen van Afrika, wat is dan de rol van lichtwerkers die al genieten van NESARA en dat land gaan benaderen of ingaan? Wat kan er van hen verwacht worden dat ze kunnen doen om Afrikanen te helpen om naar onze standaarden omhoog te komen en uit te stijgen boven ziektes en zoveel andere dingen? Hoe moet dat er uit zien?

St. Germain: Dat zal eruit zien als een lichtbrigade. Het zal eruitzien als een armada van healers en leraren. Het zal eruit zien dat jullie geen waarden van geloofstelsels over hen heen zetten, maar eerder de cultuur en de geloven en het licht van die mensen toestaan – en het is een heel groot continent – om omhoog te rijzen. Nu, vergeet niet, als dit begint – spoedig erna, in ieder geval – dat jullie ook enorme hulp zullen krijgen van jullie sterrenbroeders en zusters en dat er samenwerkende inspanningen zullen zijn.

Dus eerst en vooral, praten we over voedsel en water, schoon water. We praten – oh ja, we kunnen ook medisch bevoorraden, we kunnen allerlei traditionele dingen doen – maar echt, we praten over het ontsteken van de violette vlam en dat die zich kan opbouwen en zich verspreiden als een lopend vuur, een bosbrand door een plek als Afrika. Sommigen zullen bilocatie doen(op twee plaatsen tegelijk zijn). Sommigen zullen gaan reizen.

Er is een geloofstelsel van menselijke beperking dat zulke massale problemen, zulke massale verwoesting, jaren nodig heeft om te verhelpen. Maar dat is niet zo. Het heeft wil nodig. Het heeft massale menselijke genade nodig en wil. En als die in liefdevolle, delende manier wordt gedeeld en niet op een hiërarchische wijze, als dit wordt gedeeld op de manier van : “Als je behoeftes hebt, in nood bent, hier, hier, ik heb dit geschenk voor je. En als je niet weet wat je er mee moet doen, laat me dat jou dan laten zien.” en als dit gedaan is, kan verandering heel snel gebeuren. Want, vergeet dat niet, ieder wezen op dat continent wordt ook gebombardeerd door licht en liefde dat naar deze planeet wordt gestuurd.

De frequenties nemen dagelijks toe. Ik weet zeker dat jullie dat allemaal al gemerkt hebben. het is niet zoals: “Oh, hier komt weer een golf, “ maar het is constant. En het zal niet aflaten. Dus, degenen in Afrika zijn net zo goed voorbereid. En kunnen jullie je voorstellen – want ik kan dat – de heerlijkheid dat zoveel lichtwerkers in staat zijn om dit werk te doen, om ondersteund te worden dit werk te doen?

Dit is het geschenk. Dit is de verschuiving in bewustzijn. Dit is de magie en de alchemie. Want, vergeet het niet, als de lichtwerkers naar voren komen dan brengen ze niet alleen het tastbare, ze brengen het licht, ze brengen de violette vlam. En dat is onmiddellijk, mijn vriend.

Steve: Kunt u iets zeggen over de violette vlam, hoe die dus transformeert, wat is de essentie ervan?

St.G:: Je kunt erover denken als….. de essentie ervan is de energie van de Bron van het Goddelijke. Het is zeer elektrisch, het is de wijze waarop menselijk wezens dit kunnen begrijpen. Je kunt er over denken als wonderbaarlijk, magisch. Het is het vermogen van transmutatie, van transformatie, transsubstantiatie wat ook – stoffelijk, mentaal, materieel, spiritueel. Als er iets is dat niet van goddelijke essentie is dat moet of wil of instemt met transformatie, wordt dit direct gedaan.

Velen roepen mijn violette vlam op maar toch vertrouwen ze er niet op en denken niet dat de verandering, de ongelooflijke transformatie, onmiddellijk kan zijn. En constant! Dat is het andere, de andere kwaliteit die mensen niet erkennen. Het is niet alleen licht dat aangaat en dan naar buiten gaat, en weer licht dat aangaat en dan naar buiten gaat, het is een steeds aanwezige energie door het hele Universum heen. Maar het is mijn doelstelling en missie om dit aan de Aarde te hebben verankerd. Het is mijn eer.

Steve: Wat is het over NESARA, dat mensen niet gezien hebben of er nog niet over nagedacht hebben? Wat… is er iets in onze houding daar naartoe of onze verwachtingen erover wat dit mist…?

St. Germain: Ja.

Steve: Wat is dat St. Germain?

St. Germain: Jullie moeten gaan geloven dat jullie ermee belast zijn. Er zijn te veel (geestes)houdingen, zoals je zegt, die wachten op de bereidwilligheid van degenen die jullie uitgezocht hebben die jullie leven bij de wet regelen. Jullie moeten geloven/denken dat jullie vrij zijn om de Wereld Trust binnen te gaan. Jullie moeten weten dat overvloed jullie recht is. Het is geen gunst of een geschenk dat jullie wordt verleend. Teveel mensen van jullie denken dat het buiten je wildste dromen is. En blijf die droom dus vasthouden, maar jullie eisen het niet op. Als jullie het zouden gaan opeisen, vandaag, vanavond nog, met mij, dan zou dat zo gebeuren.

Ik ben blij dat je deze vraag hebt gesteld. Dus ik vraag jullie allen om met me mee te doen en te weten: dit is een belofte, en dit is iets dat ik begonnen ben – ja, met mijn geliefde broeders – heel lang geleden, om nu, in deze tijd van ontvouwing, compleet uit te roeien wat in duisternis is groot geworden, in de duistere hoeken van mensenzielen op Aarde.

Het is het vertrouwen dat jullie de macht hebben om deze verandering te maken, en dat het niet iets is dat buiten je staat. Dat is nooit zo geweest. Ja, ik weet, de meesten van jullie hebben de luxe niet om 85 jaren te gaan zitten in een grot. Maar dat hoeven jullie ook niet. Ik geef dit aan jullie. Mijn geliefde vrienden, ik geef dit aan jullie. Ik geef jullie mijn violette vlam opnieuw en opnieuw en opnieuw en ik vraag jullie om je vrijheid op te eisen. Dat is veel meer dan geld, het is jullie recht om adem te halen.

Steve: Nou, we zitten nog maar een minuutje voor het eind, St. Germain. Er zijn nog zoveel vragen waarvoor ik geen gelegenheid kreeg om ze u te stellen. Inderdaad, ik heb natuurlijk alleen de meest belangrijke proberen te stellen. Maar we hopen dat u weer terug komt, om te praten over veel meer aspecten van wat er staat aan te komen – Ascentie, en onze voorbereiding daartoe.

St. Germain: Ik wil graag terug komen en over Ascentie praten. Ik wil graag over Nova Aarde praten en Nova Zijn, het Nieuwe Zijn. Ik wil graag praten met mijn geliefde vrienden en jullie bemoediging bieden en om mijn zin van wonderen te delen.

[muziek komt op]

St. Germain: Vaarwel, mijn …..

Steve: Dank u…

St. Germain: … vrienden. Vaarwel.

Steve: Dank u St. Germain en Vaarwel.


Bron: Transcript of an Hour with an Angel, March 19, 2012

Vertaling: Winny – WebsiteE-mail


< previous message | next message >


Share |