Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hebrew > Wanderer of the skies - June 8, 2011

June 8, 20112011

ברכות מהפדרציה:

היום נדבר על סמיכות (בזמן) של אירועים אשר עומדים להתחולל על כוכב הלכת שלכם. אם הייתם יכולים לראות כמה תרבויות (חוצניות) כבר שלחו את נציגיהם למסלול סביב כדור הארץ, אתם תשוכנעו עד כמה קרובים הדברים להתרחשות (כלומר התעלות כדור הארץ לממד החמישי). כולם רוצים להיות עדים לאירע יחודי זה, השונה מכל אירוע אחר, כאשר ניתנת לציוויליזציה כשלכם הזמנה להפוך לאזרחים קוסמיים. אירוע זרעי (במשמעות של זרע שאך החל לנבוט) זה יוביל אתכם קדימה אל התעלות.

לאילומינטי יש את הלבטים שלהם ביחס לחשיפה, מפני שהם ראו כיצד כל התאריכים האחרים באו והלכו, וראו, במחשבתם, את המסר שלנו אליכם לא מתגשם. מסיבות רבות, כולן אנוכיות, הם לא רוצים להיות הראשונים "לחצות את הקווים" אל עבר חשיפה.

הם לחלוטין לא מאמינים שסליחה רבתי תיפל בחלקם אם רק ישנו את גישתם לאחת של פתיחות ושיתוף פעולה. אנחנו כאן לחזק את המסר הקודם שלנו, שנשלח ישירות לאלה מבין חברי האילומינטי (פניה ישירה אליהם): מאמציכם להביא לחשיפה יובילו לסלחנות רבה כאשר תובאו בפני בתי המשפט בעולם להישפט על פי אמות הצדק. אין לנו שום שאיפה להאריך את הטיפול במציאת אשמה או להכביד הענשה. כל אחד זכאי לאותו סיכוי להתעלות. למעשיכם, אפילו בשלב כל כך מאוחר של ה"משחק", תהינה תוצאות רבות השפעה על שיפוטכם לאחר מכן. האמינו שכך הדבר, והובילו את הדרך לקראת גאולתכם.

רבים, בלי ספק, חשו את החשת (זירוז) מקצב הזמן בשנים ובחודשים האחרונים. הכל נראה כמו מתרחש במהירות גבוהה יותר ונע בפעימות הולכות וגוברות. אבל כעת מופיעה האטה יוצאת דופן שמתרחשת בזמן שאנחנו מגיעים את השלב הסופי לפני חשיפה מלאה. זה כמו להיות בתאונת דרכים, כאשר הזמן סביבך פתאום מאט את מהלכו בזמן שאנו חווים את אירועי ההתנגשות.

בעת שאתם נעים מתקופת הפרה-חשיפה לחשיפה, מזמן החשיכה הרבה ביותר בלילה אל השחר, התופעה הזאת (תחושת האטה של חלף הזמן) מופיעה כתופעת לואי טבעית (של התהליך) במציאות שלכם. הבינו אותה כמות שהיא.

בקרוב תשומת הלב (של האנושות) תופנה אלינו ואתם בקרוב תהפכו לאזרחים קוסמיים. ברוך שובכם הבייתה, חברים. אנחנו חשים שמחה רבה על כך שהצלחנו להגיע עד לאן שהגענו כבר (בביצוע תוכניותינו). לעולם היו אופטימיים והמציאות שלכם תכפוף את עצמה סביבכם כמו ששדות האנרגיה מתעקלים וסובבים את ספינות החלל שלנו. אנחנו שולחים לכם כעת את אהבתינו בתגובה למאציכם לשלוח אלינו את אהבתכם.

היו שלום. מתקשר: Wonderer of the Skies (נודד השחקים) תרגום מאנגלית: חיים ניסים חביב (Translated from English by Haim)


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge