Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hebrew > Wanderer of the skies - May 28, 2011

May 28, 2011

28 מאי 2011

ברכות מהפדרציה:

רוצים אנו לדבר ישירות על הפרסום של מספר חשיפות "רכות" שמתרחשות בעולמכם לאחרונה, ספציפית ביחס לסרטונים המכילים דמויות של מספר מינים של חוצנים שונים.  איננו יכולים לדבר על כולם, אבל יש כמה ביניהם אשר הם באמת צלמים של מינים אחרים (כלומר, של חוצנים).  אנחנו מאמינים שהשלב הבא של חשיפה מתוכנן ע"י ממשלותיכם מפני שהן רואות עתה צורך שתחושו בנוח עם המראות הללו.  זה חלק מחשיפה מתוכננת של נוכחותינו בעולמכם.    אמנם יש בנינו אלה אשר נראים כמותכם, אך כמה מאיתנו שונים בתכלית במראינו, וה"התניה" המתכוננת חייבת להתרחש בכדי שתוכלו לחוש נוחות ביחס לאיך אנו נראים בעינכם.

ואמנם, שוחחנו במועצותינו על הרעיון לשלוח לכם, מאותה סיבה (להרגיל אותנו לדמויותיהם), בבואות של דמויותינו.  כמובן שלא הושג קונצנזוס מלא, למרות שהיינו בדעה שזה יועיל לכם מאוד בשל אותה סיבה.  עם החשיפה (ע"י ממשלות כדור הארץ) הקרובה מתמיד, זה עדיין יכול בהחלט להתרחש.

רבים מאמינים שהם יוכלו לקבל את מראינו כשיראו את צורותינו השונות, אבל אפילו אלו המוכנים (נפשית) ביותר בינכם, עלולים עדיין להירתע כאשר חלק מן המינים (החוצניים) יופיע לפניכם.  ההתניה הזאת, אם כך, היא צעד הכרחי בתהליך, צעד שאתם יכולים לקבל כסימן שהחשיפה הולכת ומתקרבת.   אנחנו מאמינים שצלמים ימשיכו ל"הופיע" בעתיד במדיה התקשורתית שלכם, בלי הסבר של מקורם, תוך כדי שאתם מתרגלים יותר ויותר לצורותינו השונות.

אתם, כבר לפני עידנים, תוכנתם באופן גנטי להכיל קסנופוביה (פחד מזרים).  זה חלק מהמארג הביולוגי שלכם, דבר אשר לקחנו בחשבון בתהליך החשיפה.   אמנם אנחנו מעודדים את שאיפתכם לראות אותנו כמי שאנחנו באמת, אנחנו מודעים לכך שיש לכם דחף ביולוגי ל"הרתע" מכמה מבני מיננו (הכללה של כל החוצנים).  אל תתנשאו זה על זה בשל תגובה זאת.  במקום, ראו את התגובה כמה שהיא בעצם.  דעו שכאשר נגיע, ננהג בדיפלומטיה מירבית ביחס לתחושותיכם וקיבעונותיכם.

אנחנו קרובים יותר כעת (למפגש) וזה הזמן להתכונן בהתאם.  ראו את הסימנים המופיעים סביבכם בהתאם למה שהם.  דרגת ההתרגשות שלכם קשורה ישירות לאמת שאתם חשים בליבותיכם.  השתמשו בזאת כמסנן האולטימטיבי להדריככם בעניינים אלו.   היו שמחים ביחס למה שמגיע.  היו שלום. 

מתקשר:  וונדרר אוף דה סקייס (נודד השחקים)


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge