Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - March 6, 2012

March 6, 2012 Thrive

 4  הזרע, 17 קרן שמש, 8 היד
 


נשמות אהובות שלי! אנו חזרנו! נמשכת ההתקדמות להקמת ממשל חדש. עד כה, החברות הסודיות הקדושות כפו את ההתפטרות של מספר מנהיגים חשובים בבנקאות הבינלאומית. ההסכמים נחתמים כך שהם מבטיחים את השיטה הפיננסית החדשה. למספר ממשלות חשובות ניתן לוח זמנים הקובע איך ומתי יועבר הכוח לממשלות מעבר חדשות. אנו מבחינים ב"נקודות סכנה" שונות במזרח התיכון. זהו המקום בו קנונית האופל מתעתדת להצית דליקה אשר יכולה להוביל למלחמת עולם חדשה! משימתנו היא למנוע זאת מלקרות אי פעם. אנו הצבנו את הצוות הדיפלומטי וצוות הקישור שלנו באזור זה ובמדינות שונות הגובלות באזור זה. אנו מתעתדים לנהל תקריות פוטנציאליות כלשהן. אולם, אין אנו מתעתדים להפריע ישירות אלא אם יקרו תקריות שיכולות להתגלגל במהירות לקראת מלחמה. אנו מבינים את הדינאמיקה הפוטנציאלית של אזור זה ומוודאים כי לא תהיה אומה באזור זה שתתקוף אומה אחרת. אנו מודעים לתכניות המפחידות המיושמות על ידי עבדי האופל כדי ללבות את אש המלחמה.
 

עולמכם עומד על סף הגילוי של מציאות חדשה. השמיים הורו לנו לשמור על המעבר הזה ולהבטיח כי השינוי יקרה כפי שתכננו אלוהית. בעוד שהאופל הוכרח להודות בתבוסה, עם כל זאת הוא נחוש לגלות דרך לבטל את לוח הזמנים הנוכחי. אנו הסברנו להם כי הושגה הנקודה לפיה לוח הזמנים היחיד שניתן לשימוש הינו זה המוביל לחזרתכם לתודעה מלאה ולהתמרה של המציאות הנוכחית. "המשחק" שעובדי האופל שיחקו בו זמן רב הגיע לסיומו. זהו הזמן להביא מציאות חדשה בשילוב גילוי מלא על קיומנו ועל החלק שאנו מועסקים כמנטורים (כיועצים) וכשומרים. התקופה שהובילה אתכם לתסכול גדל, כמעט חלפה. השמיים הורו לנו בבירור לעשות את הנדרש כדי להשיג את המטרות שניתנו לנו. אנו הפעלנו ריסון עמוק כדי להניע נבלים אלה לקראת מציאות חדשה. תנו לכולם לדעת שהגיע זמנכם לחופש, ריבונות ושפע.
 

הפדרציה הגלקטית מחויבת עמוקות לנפילת האופל ולניצחונכם הגורלי. בנוסף, עבדי האופל מחויבים במלואם לשמור על הסטאטוס-קוו(המצב הקיים). העקשנות הובילה לעיכובים עליהם אנו מספרים לכם במסרים אלה לעתם קרובות. עתה הזמן בו עלינו לנוע בשמחה לשלבים הבאים של חזרתכם לתודעה מלאה. בהקשר זה, אנו עסוקים בהחלטות באשר לדרך בה האזורים הנוכחיים החשובים בעולמכם יוחלפו על ידי מספר ממשלות התומכות בחשיפה. פעולות אלה יובילו להכרה בנו וייצרו את הבסיס להגעתנו ההמונית לעולמכם. השמיים סיפרו לנו שרק ממשל חדש המבוסס חוקית יכול להזמין אותנו באופן רשמי על פני שטח עולמכם. לכן, אנו עובדים צמוד עם אלה אשר מבקשים בכנות לשחרר את עצמם מהמשטרים השונים דה-פאקטו אשר "ניהלו" את המציאות שלכם אלף שנה. זהו תנאי מוקדם לחוזה ואנו מוכנים לתמוך במהפך חוקי כלשהוא של מספר ממשלות אשר נשלטות כיום על ידי קנונית האופל.
 

תסריט זה הינו הסיבה שאנו מנחים את הקבוצות השונות הרוחניות והתודעתיות אלה להסיר את האופל מכוחו. קבוצה אנוכית וחומדת בצע ניהלה זמן רב את עולמכם. קבוצה זו הוסמכה לראשונה לשלוט באמצעות אחיזה לא חוקית המונחית על ידי האנונאקי. האנונאקי ביקש כי אלה הנמצאים בשלטון ייקשרו ישירות על ידי ברית "דם" לקבוצה זו אשר נמנים עליה נפשעים שהינם מחוץ לפלנטה אשר מדי יום השפיעו בעורמה ומכרו מידע לא נכון לכל אחד מכם. קבוצה אחת אחר השנייה תפסו סמכות זו. כתוצאה מכך, האנונאקי האפל נותר כמעניק היחיד של לגיטימציה. כתוצאה מכך הופרו מהותית ההסכמים שהאנונאקי חתמו עם השמיים. כתוצאה מכך הייתה לנו סיבה לתמוך בקבוצות השונות אשר בתודעה מלאה התנגדו למה ששלטון האופל הנ"ל "דה-פאקטו" ("למעשה") מייצג! לכן, הניצחון של האור מובטח כאשר השלטון הלא-חוקי של האופל יחוסל רשמית. זה יקרה בקרוב וכתוצאה מכך, עידן חדש חופשי וריבוני ישרור על פני ההיסטוריה האנושית.
 

ברכות! אנו מאסטרים הנעלים שלכם! אנו הגענו ביום זה של שמחה! אירועים רבים יקרו די בקרוב! ראינו כיצד עבדיו האנושיים של האופל מגיבים למספר התראות שניתנו להם. זה אכן הזמן לחסידים הקודמים האלה של האנונאקי לעזוב ולהודות שהשלטון של האופל חלף. האחריות והאחים של הגלקסיה מסיימים עתה את הפגישות הרבות שבהן קובעים כיצד תיעשה העברת הכוח החיונית לכל אחד מאיתנו. האופל משל באמצעות תחבולה במשך עשור שנים ונדרש ממשל חוקי באמת כדי להזיז עולם זה לשלבים הבאים לאורך השביל לתודעה מלאה. אנו מחכים בברכה ובשמחה להתחלת אירועים אלה שיהוו סימן להתחלת עידן רוחני חדש לאנושיות על פני השטח!
 

המאמצים של השותפים הרבים שלנו נתנו למשפחות החלל את הבסיס לבצע פעולות אלה אותן הם עתה משלימים. האופל באמצעות בעלותו הישירה על אמצעי התקשורת יצר תרחיש המבוסס על שקרים ואירועים מבוימים. בהתאם ל"היסטוריה" שהם מתהדרים בה באופן קבוע לפניכם, ממשלות האופל הם איכשהו "גיבורים" ומגנים על רווחת הציבור. למעשה, ממשלות אלה הן רק הכלים של קנונית האופל ש"אנסו" אתכם מעושרכם ובעיקר מכל זכויותיכם לדעת את האמת. היינו פעילים במשך מאה השנים ונלחמנו באי מוסריות זו וביהירות הכללית כלפיכם. האור מבקש מכם לראות כי קנונית האופל הסתיימה. עתה דרך הרוח הינה בחזית הקדמית. הזמן הינו עתה לשחרורכם ממעלליו של האופל והממשל הלא קדוש שלו!
 

הזמן הנוכחי הינו זמן מעבר. האור הקדוש של הבורא מהביל מהאנרגיות הגדולות של קודש הקודשים של השמים. אנרגיות אלוהיות אלה משנות במהירות את האופי המשתנה של העולם הפיזי. כל אחד מאיתנו הקדיש את אנרגיות חייו להביא לגילוי את העידן החדש של אנושיות. בקנה אחד עם האנרגיות העצומות שלכם, אנרגיות אלה ממוקדות בשינוי בתוצאה. כתוצאה מכך נעשה קשה לאופל שתהיה לו מילה כלשהיא במה שמתרחש כרגע על פני כדור הארץ. גם המשפחה בפנים כדור הארץ שלנו מתמקדת כולה בעזרת האנרגיות העצומות שלה בשינוי הענק במציאות שלנו. הצלחתכם לא רק שתקרה, אלא למעשה כל מה שהוכרז במסגרת התוכנית הקדושה האלוהית של הבורא, מבטיח זאת. אתם לא תהיו בעתיד שלכם עבדים פיזיים, אלא משרתים חופשיים ומודעים של האור!
 

היום, המשכנו עם המסרים שלנו. הזמן מתקרב במהירות לשינוי הענק במציאות שלכם. שינוי זה יביא לא רק את הקשר הראשוני. הוא יביא לכם תודעה מלאה. לכן, יינתנו לכם אחרויות חדשות. ידע חדש ייראה לכם וביחד, אנו נגלה את פלאי האלוהי של הבורא! דעו! יקירי! האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין סופי של השמיים הם באמת שלכם! לכן היו זאת! סירנים היו אחד! ושמחו!

Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge