Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - March 13, 2012

March 13, 2012 Thrive

 5 המראה, 11 נקר, 8 היד


נשמות אהובות שלי! אנו חזרנו! קרוב הזמן בו תיעשה חלוקה של קרנות השפע שלכם. המאסטרים הנעלים הבטיחו כי העברות הקרן מהנאמנות הסודית העולמית מוכנות להתחיל. העברות אלה היו צריכות להתחיל רק כאשר מתקיים הביטחון הנדרש.  קנונית האופל  עצרה הוראות בתוקף בגין העברות אלה במשך שני העשורים האחרונים. במקור, קנונית האופל תכננה לחמוס את הקרנות ברגע שיוקמו הממשלות של הסדר העולמי החדש וצווי המשטר הצבאי הנלווים להן.  כפי שאתם יכולים לראות, זה לא התרחש. אף על פי כן,  המאסטרים הנעלים רצו להבטיח שהממשלות הידידותיות יהיו או בשלטון או אחרת מוכנים לקחת את השליטה לפני שיתחיל השחרור הממשי של הקרנות. הנדרש התרחש, ולכן ההעברות של כסף זה עומדות להתחיל.  העברת כסף זה הינה סימן לחברות הסודיות הקדושות השונות שהרגע הגיע להתחיל את ההסרה של כמה משטרים מונחי אופל. תהליך זה יתחיל עם מעצרים נרחבים של פקידים בכירים בממשלה בתחומי משטרים אלה.

הפריט הראשון בסדר היום של ממשלות חדשות אלה הינו האישור של הלגיטימציה המלאה של הצווים הרבים של בית המשפט הבינלאומי וצווי המאסר כנגד המנהיגים הקודמים של  כה הרבה ממשלות מרכזיות לאורך הפלנטה. מה שיקרה זה פירוק הלגיטימציה המזויפת של החוקים ברומא (Lex Romana). הכנסייה השתמשה באוסף  זה של מסמכים לאחר נפילתה של רומא במאה החמישית לספירה כדי להכשיר את כוחה  בעולם  הרחב חסר החוקים ששרר באירופה המערבית. המסורת החוקית המשיכה בזמנים מודרניים אלה ונשארה הבסיס להקמה של הלגיטימציה של מדינת הלאום המודרנית. האופל חיבק את המסורת הזו והשתמש בה לתת תוקף לפעולותיו מאז הימים הראשונים של האימפריה הרומאית הקדושה. כוח זה יהפוך לבטל ומבוטל  באמצעות המוסד של ממשלות המעבר החדשות שלכם ותקופת משטר חדשה תהיה בתוקף. המשטר החדש מסמל את התחלת השלב האחרון של מסעכם בחזרה לתודעה מלאה ואיחודכם עם המשפחות הרוחניות ומשפחות החלל.

משימתנו היא להשגיח על עולמכם ולתמוך בפעילויות השונות המובילות למציאות החדשה שלכם. אנו בחנו כמה נחושים המאסטרים הנעלים שלכם להשלים את הנהלים הדרושים לשחרור קרנות השפע.  הקבוצות הרבות שלכם המקדישות את עצמן להחזיר את האור לעולמכם עובדות בחריצות להבטיח כי עבדי האופל  ייאסרו באופן נאות  והממשלות דה פקטו שלהם יצאו מהעסק. נעשתה הרבה התקדמות. אנשי האופל באמת לופתים את העובדה שהדילמה הנוכחית שלהם אינה יכולה להיות מטואטאת מתחת לשטיח, וזה בואו הצפוי של המוות שלהם אשר משמח את לבבותינו! מאז שנת 1940 עבדנו  לצורך החשיפה. כל הממשלות העיקריות של עולמכם התעלמו בסיסית מנוכחותנו  וחיזרו אחר החברים הקודמים של הברית האנצ'רה של האופל ( dark  Anchara Alliance ). עתה ברית זו עם האופל עומדת להסתיים, וזהו הזמן לקשר הראשון עם האור וההודעות הנלוות לו.

החברות הסודיות הקדושות מבצעות את המגע האחרון  בגין ההודעות הרשמיות אשר יקדמו את המשטר החדש. הצהרות ציבוריות אלה יסבירו לכם מדוע נדרש להקים ממשלות חדשות ויספרו לכם לגבי התוכנית שכל אחד מכם  צריך לעקוב אחריה. קנונית האופל ועבדיה מתווכחים כיצד להיחלץ מהנפילה הגדולה  אשר עומדת להכות בהם, וכשהם מתקוטטים,  הסיעות בממשלה המצייתות להם  ממשיכות  לפרסם את השקרים הרגילים בנושא המשבר הפיננסי, מאשימים  שאיזה סוג של "התאוששות" בדרך. כפי שאתם יודעים, אין דבר רחוק יותר מהאמת,  וכמות עצומה ומדהימה של חובות אבודים  מוכנה לבלוע אותם! בציד הנואש שלהם אחר הקרנות, הקנוניה איימה ממשלות רבות  אולם מצאה כי סחיטות אלו נכשלו מלייצר את הכספים הדרושים לשנות את ההתמוטטות הפיננסית שהטילו על עצמם מסביב.  זהו הזמן  לאסור את הבזבזנים ולעצור את הסבל שכל אחד מכם  התנסה במחצית העשור האחרון!

נמסטה! אנו מאסטרים הנעלים שלכם! אנו הגענו, מביאים כמה חדשות נהדרות! במהלך השבועות האחרונים, אנו התכוננו להעביר סכומים ענקיים של כסף לתוך הנאמנויות שהקמנו בעולם כדי לחלק את קרנות השפע לכם. השותפים שלנו הצליחו מאד בהבטחת הבטיחות של חשבונות אלה והגיעו לנקודה של סילוק ממשלות רבות חשובות. בשבוע האחרון, אנו סיימנו את הרשימות ואת הנהלים כדי שיוקמו ממשלות חדשות בשלטון. אנו הצטרכו, ראשית כל, להשיג את ההסכמים הסופיים החוקיים והמחייבים  מהמערכת הפיננסית הישנה של האופל, אשר אפשרו את המעצר והתביעה של מספר רב של ממשלות ונושאי משרה בבנק. השותפים שלנו קובעים עתה את המועדים המקדימים להעמדות לדין אלה. כמו כן,  לוח זמנים נוקשה קיים עבור כל העברות פקידי הממשלה ואנו מחוייבים להודעות הקרובות אשר יציגו אותנו לכם.

כמאסטרים הנעלים שלכם, אנו צריכים להציג את עצמנו לכם ולתת לכם הסבר מלא  מה השמיים מצפים מכולנו. השינוי הענק במציאות הינו מעל כל השינויים בתודעה. כלומר,  האחרויות הרוחניות שלכם יגדלו מאוד, ואתם צריכים רשימה חוקית מהן אחרויות אלה ואיך, ביחד, אנו נעמוד בהם. המסע שלכם לתודעה מלאה דורשה מחויבות עמוקה לעצמי הפנימי  ולהתמרת המציאות. משימתנו היא לדון זאת איתכם, בכבוד וברצינות ובחסד, כיוון שהתוכנית האלוהית של השמיים צריכה את כולנו כדי להקדיש את הכבוד הקדוש שלנו לפצות על התלונות שסבלה ארוכות אימא כדור הארץ.  כאורחיה המוזמנים, אנו נבטא במעשינו את האהבה הגדולה שיש לנו אליה, ואכן לכל החיים הקיימים בעולם היפה ביותר.

השפע שאתם עומדים לקבל מיועד לקדם אתכם מעבר לאמונות שאתם מחזיקים לגבי צמצום ומגבלות  שבאופן מלאכותי פשוט הטילו עליכם. אחת מהסוגיות שיש למזג בדרך להיהפך למאסטר נעלה הינה ההנבה של השפע האבסולוטי של הטבע והיקום. זה מה שאתם עומדים לשקוע בו שנית. לגלות את הפוטנציאל השלם שלכם, כלומר שאין מגבלות המוטלות עליכם, ואתם מתחילים לחוש את הדחיסות הטבעית שלכם עם הבורא. משימתכם היא לפזר את אהבתכם, חסד ואור לכל הישויות החיות בפיזי; ופחד, בהקשר זה, נחשב לשקר כפי שהוא באמת. שארית חייך מתחילה עתה ברוב פאר!

היום, המשכנו את הדיון שלנו על מה שיקרה מסביבכם. שינוי ענק בתודעה ישנה במהירות את המציאות שלכם יותר בכל יום.  הרוב יישאר מעודן, אבל אתם מוכנים לקבל חדשות מדהימות אשר ישנו באופן דרסטי את עולמכם לטוב יותר. היו מוכנים והתחילו ליהנות מאירועים אלה כיוון שהם יתגלו לפניכם. דעו! יקירי! האספקה  שלא ניתן לספרה והשפע האין סופי של השמיים הם באמת שלכם! לכן היו זאת! סירנים היו אחד! ושמחו!


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge