Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - February 28, 2012

February 28, 2012 Thrive

 4  הזרע, 17 קרן שמש, 8 היד


נשמות אהובות שלי! אנו חזרנו! האתראות והלחץ בעקבותיהן, גרמו להתפטרויות של רבים ברמות הנמוכות של קנונית האופל. אירועים אלה מסמנים את תחילת התרת הסיבוך אשר יציג על פני השטח את כל מה שעבדנו לקראתו וסיפרנו לכם עליו בעדכונים אלה. הכוח המרחבי של קנוניה זו ישבר!  כעת, הדחף הראשוני הוא למוטט בנקאים ולהמשיך מידית עם ההתפטרויות של ממשלות עיקריות. המקורות העצומים של החברות הקדושות הסודיות, הן רוחניות והן פיזיות, משתחררים ואנו מצפים כי  המהומה הקיימת בגין התפטרויות של זוטרים תוחרף, כאשר אפקט הדומינו של ההשפלה נע גבוה יותר מאי פעם דרך האינטרנט ההירארכי העצום אשר מיצג את קנונית האופל. אנו מתכוונים לפקח על שלב מרגש זה של הפעולה ולעזור לבני בריתנו בכל דרך שהם מרגישים שהיא הנאותה ביותר להשגת מטרתם. לשם כך, אנו מינינו להם צוותי קשר, וזה יבטיח כי לאנשי האופל אין דרך יציאה אחרת ממצבם הקשה למעט בדרך של התפטרותם ההמונית.

 

עלייתו של משטר חדש סוללת את הדרך למען שיטה כלכלית חדשה וכמובן לחשיפתה. לממשלות חדשות אלה שהוקמו על פי חוק, ישנה לפניהן מטרה עצומה, להתחיל באבטחת החופש שלכם ולהקים מחדש את ריבונותכם הטבעית. בהמשך, תסתיים השיטה הכבירה והבלתי חוקית ביותר של חובות אשר הפילה בשוגג את השיטה הכלכלית הנוכחית. זה יתניע את החלוקה מחדש של נכסים על מנת ליצור שפע אוניברסאלי. המטרה היא ליצור שיטה מוניטארית אשר תיעשה מיושנת בקרוב, כאשר ישויות מודעות במלואן לא יצטרכו בנקים או כסף על מנת לעמוד בצרכיהם.  ככל שאתם גדלים בתודעה, אתם לא רואים את כדור הארץ כמשאב אלא כישות חיה אשר מרשה לכם בנועם לחיות עליה. בתמורה, אתם מקבלים בשמחה את האחריות לתמוך בה. ברית קודש זו נמצאת בליבה של החברה הגלקטית: לתמוך בעולם הבית שלנו ובאותו זמן ליצור חברה אשר תכבד ותתמוך בכל אחד מאיתנו.

 

מטרתנו הקדושה היא להבהיר את התוכנית האלוהית בכל הפיזיות. היתר אלוהי הרשה לכם, להשתנות זמנית באמצעות המערכות של תודעה מוגבלת. כתוצאה מכם נעשיתם נתונים לחסדי האופל ועבדיו הארציים, אולם עתה הגיע הזמן הנכון האלוהי להתמיר מצב מכביד זה. אתם קלטתם חכמה רבה במהלך מסע קשה זה ועתה אתם יכולים להפעיל ידע כדי לעזור לאחרים אשר מאד רוצים להתמיר את עצמם כפי שאתם עושים זאת עכשיו. בני דודכם האגארטן שמחים לעובדה שהאיחוד המיוחל קרוב. הצעד הבא לקראת כוכב-האומות החדש יקרה לאחר שאתם מודעים במלואם. עד אז, נוחו, והשתתפו בהכנות למטארפוזה (שינוי צורה) שלכם לתוך מצב טבעי של תודעה מלאה. אנחנו מחכים ללמד אתכם על כך ולהכיר לכם היסטוריה קצת שונה, לא רק על זמנכם על גאיה אלא גם לגבי המוצא שלכם כבני אנוש, אשר קרה לפני זמן רב על הפלנטה במערכת הסולארית הטבעונית.

 

ההיסטוריה של בני אנוש הגלקטיים קשורה בקשר הדוק לגורלם של מיני יונקים ימיים על האדמה אשר התגוררו בעולמכם לפני כ-8 מיליוני שנה. כאשר הציוויליזציה שלהם נהרסה, הם נכנסו לים ונהפכו לליוויתנים ודולפינים כפי שאתם מכירים אותם היום. בעשותם כך, יונקים ימיים אלה נהפכו לשומרים של גאיה. אולם, כל יונק ימי בקש את ההיררכיה הרוחנית המקומית למנות לו אפוטרופוס ארצי מתאים. לאחר 2 מיליוני שנים של חיפוש, החיפוש נשא פרי במסווה של יונק עילאי (אדם , קוף וכו') מימי הקרוב לתודעה מלאה על הפלנטה השלישית במערכת הוגה[1]. ההיררכיה הרוחנית בכדור הארץ ונציגיה מהמינים של היונק הימי ראו במינים אלה  אפוטרופוס עתידי אמיתי של האדמה עבור אימא כדור הארץ. לכן, כ- 3 מיליוני שנה לאחר מכן, ולאחר שכדור הארץ נהרס בידי ברית אפלה של אנשארה ( Anchara Alliance), המתיישבים בני אנוש של למוריה הגיעו לכדור הארץ. רצונותיהם של היונקים הימיים לאפוטרופוס ארצי התגשמו וחזרתם לאפוטרופוסיות הגשימה נבואה עתיקה זו!

 

נאמסטה! ברכות לכולם! המאסטרים הנעלים שלכם חזרו. השותפים האלוהיים שלכם מסיימים את הפרטים שנשארו לפני שניתן יהיה לחלק את קרנות השפע. האופל סיים סדרת הסכמים אשר מאשרים כי אחזקתם בממשלות של אימא כדור הארץ הסתיימה. נוסף על כך,  אנשי האופל הסכימו להרשות שתאומץ ברחבי העולם שיטה כלכלית חדשה. השיטה הכלכלית החדשה תוכרז רשמית על ידי הממשלות החדשות. בני דודנו בחלל עוזרים לכך להתהוות.  זה גורם לנו שמחה רבה! החופש עבורו עבדנו אלף שנה, סוף סוף, ייחשף בעולמנו. כחלק מתהליך זה בשבועות הקרובים, מעצרים חשובים אשר יבוצעו יעידו על השינוי המשתלט על מציאות זו. עידן של שפע, חופש וריבונות מתהווה עבור כולם לראותו!

 

כאשר אנו נעים לקראת המעצרים הרבים שהבטחנו לכם, מסמכים רבים חשובים יתגלו ויעידו כמה קנונית האופל מושחתת ויהירה. הרוח נעה לאורך כדור הארץ, מקרינה את חשיפת האור לתוך הסדקים של האופל, מקום בו רשומים פשעים רבים אשר מספקים עדות לאי-חוקיות. מסמכים אלה נתפסו, ויחד עם עדויות דומות רבות, ישמשו את ההצדקות אשר יפילו את הממשלות המונחות על ידי האופל והפוליטיקאים אשר תמכו כה באדיבות במדיניותם ההפכפכה. סדר היום הממשי הנכלל במדיניות זו ייחשף ויעבור תיקונים רבים הנדרשים על ידי שותפינו. מספר קוים מנחים בתוקף. ברגע שנגיע לימים אלה, יתחילו מעצרים והאשמות מזעזעות רבות.

 

שחר של יום חדש יביא הודעות לא רק על מחילות חוב ושפע חדש אלא גם לגבי קיומם של בני דודכם בכדור הארץ הפנימי ובחלל. אנחנו, כולנו, למעשה "חוצנים" לעולם זה, אשר באנו בשלום ובשירות אלוהי לגאיה לפני בקירוב מיליוני שנים. בהתחלה חווינו משהו מאוד טוב ('Heaven on Earth') ומאוחר יותר, קרוב לסופה של אטלנטיס, התחלנו את שהייתנו הזמנית הארוכה דרך מערכות האופל. אנחנו הרוח החזקנו את האור המשך אלפי שנה,  ועתה הם ייגאלו על ידי האור ויחזרו בשמחה למערכות האור.  תהליך זה הינו משימה גדולה  אשר אנו, כאחד, לקחנו על עצמנו עם החסד האלוהי של הבורא. עכשיו באנו לנקודה בה  יפוצו במלואם 'Labors of Hercules' שלנו ! שימחו בברכות אלה ודעו עמוק בתוככם  איזה עתיד נהדר ניצב לפניכם!

 

היום, המשכנו את האיגרת השבועית שלנו בדבר הרוח, האור , וחזרתנו לתודעה מלאה. אנו ביחד, מביסים את האופל ומחזירים אתכם לישות בעלת תודעה מלאה. כולנו בפדרציה הגלקטית מברכים אתכם בגין סבלנותכם ועזרתם בהתגשמות הרגע האלוהי. דעו! יקירי! האספקה  שלא ניתן לספרה והשפע האין סופי של השמיים הם באמת שלכם! לכן היו זאת! סירנים היו אחד! ושמחו!


 

[1]           וגה שם כוכב במערכת הנבל הערת המתרגמת.


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge