Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - June 24, 2014

מסר של  Sheldan Nidle, מיום 24 ביוני 2014

5 כלב, 13 צב, 10 אדמה

Selamat Balik! אנו מגיעים אליכם במועד זה עם חדשות טובות! רשת משרתי האופל עומדת בפני תבוסה. האור הגיע למסקנה שזה לא חכם לאפשר לנבלים אלה להמשיך. הממשלות בהן משרתים אלה מועסקים, מתמסרות לגמרי למניעת עסקאות פיננסיות רעות של האופל מאי פעם שנכשל.  לכן, זה מאוד חכם לסלק בטלנים אלה מכוחם. המפתח לכך היא המערכת הפיננסית החדשה, אשר התגלתה בחלקה. תוכנית מוניטארית חדשה זו תסיים את כסף הפיאט ותמחק את הבנקים המרכזיים האלה אשר תומכים בחוזקה במערכת חסרת ערך זו. בנוסף, הכסף החדש המגובה במתכות יקרות יכניס בחגיגיות את הסיבות להכרה ב-NESARA בצפון אמריקה וב-GESARA ברחבי גלובוס זה. הממשלה החדשה תהיה זמנית. מטרתה היא להכשיר את הקרקע לכדור הארץ המלא עם ממשלות רבות בזכות אשר מוסכמתן העיקרית היא לשרת את אנשיהם ולסלול את הדרך לשפע גלובלי. ממשלות אלה גם משחררות טכנולוגיות אשר ינקו את המים, האוויר והאדמה שלכם מהנזק שנוצר באמצעות התעשיות ההרסניות של האופל.


ממשלות אלה עומדות לאפשר למאסטרים הנעלים לפנות אליכם ישירות ולהתיר להפסיק את הטיוח של החוצנים במשך עשרות שנים. אנו מחכים שנוכל לפנות אליכם ולהכין אתכם לקשר הראשוני. במשך זמן רב מדי שיקרו לממלכה זו לגבי מקורותיה האמיתיים והאבות הקדמוניים האמיתיים שלכם. אתם ישויות אשר ירדתן  ממושבות ונשלחתם לפני כ-900,000 שנה לגאיה בשל סיבה מכרעת אחת כדי לפעול כשומריה של גאיה ביחד עם היונקים הימיים, לשמור על שגשוג מערכות האקולוגיה השונות של גאיה. המטרה העיקרית היא ליטול בשנית ולהשתמש ביכולתכם הגדולות לשמור על כוכב החיים הזה וצורות החיים הרבות והייחודיות שלו. בנוסף לכך, אתם עומדים לעצב כוכב אומה גדול המלא עם צורות חיים נהדרות ובאמת סביבה מדהימה. אתם עומדים לגלות את הסודות מאחורי אופן בריאת מערכת השמש החייה זו, ולהשתמש בחוכמה זו כדי לייצר פלאות וניסים, שיהיו הבסיס לשלום גלקטי קבוע ועבור התמרתו הסופית של רצף אנצ'רה לאור.

 
אכן, הקשר הראשוני הוא נקודת מחלוקת גדולה עבור חברתכם. לפני כן, הייתם קבוצה של ישויות עם תודעה מוגבלת אשר הובלו על ידי ברית האופל הגלובלית. קנוניה זו עומדת להיות מוחלפת. במקומה עומד להגיע קשר אשר ידחוף אתכם למאוד סף של התמרה באשר לאופן בו אתם רואים את עצמכם, עולמכם, ואפילו האופן הרוחני לפיו אתם מבינים את מקורותיכם.  נקודת הפרדה גדולה זו עומדת להיות הנקודה בה אתם מתעמתים עם אמונותיכם ומתחילים לקבל באופן רדיקלי אמונות חדשות. בתקופת מעבר זו אתם עומדים לפגוש אותנו ולגלות איך נוצרתם. כול זאת הוא רק מקדמי למה שעומד להתרחש כאשר אתם גולשים לתוך חדרי האור שלכם. בנקודה זו, אתם עומדים לפגוש את העצמי האמיתי שלכם ולפתוח את יכולתכם לחזור במהירות לתודעה מלאה בתקופה של שלושה ימים בלבד.  המשימה של החונכים שלנו היא להגיע, לפגוש אתכם וליטול אתכם למסע פנימי, אשר יוביל לרגע של קסם כאשר אתם משיגים את התודעה המלאה. משימתם היא אם כן ללמד אתכם את האתיקה הנדרשת לנווט בהצלחה במציאות חדשה מודעת במלואה זו.

כישויות מודעות במלואן, אתם תיטלו בשמחה את ענייני הניהול השונים. אחריות זו מפורטת בחוזי חיים רבים, בהם כל אחד מכם הסכים להם כאשר אתם נדדתם מלכתחילה לכוכב לכת כחול יפה זה. מסמכים רוחניים אלה עומדים להתגלות כאשר אתם יכולים לנווט בחופשיות ברשימות האקאשיות שלכם. באור זה, אתם עומדים להקדיש את שירותכם האלוהי כדי לתחזק ולשמור על כל היבט של אמא כדור הארץ המודעת במלואה ומשולבת מחדש. במשימה מקודשת זו, אתם עומדים להצטרף בשמחה לאחיכם האגרטן והיונקים הימיים. איחוד אלוהי זה הוא הצטרפות לאחרים במערכת שמש זו כדי לעצב כוכב אומה חדש. כוכב אומה חדש זה עומד להיות השתקפות של האופי המאוד אלוהי של גאיה. לאחר מכן אתם עומדים לקבל משימות מכובדות ומיוחדות כדי להשלים את התמרתה של גלקסיה זו לאור. אתם עומדים להיות מבורכים על ידי כולנו ולהפוך למרכז גדול עבור כנסים שונים. כנסים אלה עומדים לכלול ישויות מרחבי מגזר זה של פיזיות. אתם באמת אוחזים בגורל מאוד מפואר!!!

 
מאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! הרוח עברה על פני כדור הארץ והביאה לנו מתנה מדהימה ביותר! מתנה מקודשת זו היא החופש שלכם ושפע אלוהי, אשר מאפשר לכם להתחיל את מסעכם הסופי. מסע זה מוביל לתודעה מלאה, מצב נשגב אשר מאפשר לכם להתחבר מחדש לגמרי עם משפחתכם הרוחנית. אתם צריכים ללמוד הרבה. הרוח עיצבה רגע בו אתם עומדים לגלות איך כל הראיות שצברתם מתאימות ביחד. אנו עומדים לתת לכם בקרוב בסיס להבנה טובה יותר על מה שהרוח עומדת לומר לכם. בסיס זה עומד לחדש את תפיסותיכם לגבי החיים ולהכינכם למה שהשמיים נתנו לכם כה בנועם. אפילו עכשיו, השמיים אוספים את ראיותיכם ומכינים להציג דברים נהדרים רבים לכם. דברים אלה הולכים מעבר לברכות המלאכים. הם הולכים למקומות הגבוהים ביותר בנצח (AEON). אתם מיוחדים בצורה מבורכת ולכן יינתנו לכם צווים נהדרים להחליק את נתיבכם להצלחה!

כשאתם מסתכלים בהיתרים שניתנו לכם, זכרו ברכה אחת זו "לכו ילדיי והיו אלה אשר עומדים להחזיר כדור הארץ היקר הזה למצב המפואר הקודם שלו". אתם נמצאים כאן כדי לתקן את כדור הארץ ולתת לו סיבה ל"מהפך" גדול. זהו משהו אשר הינו עמוק ומבורך. קחו היתר זה והכינו עצמכם לשירות אלוהי. הבורא מדבר ושולח לכם אמצעים להפוך בשנית לשלמים. שמחו בכך ודעו שזהו גורלכם להפוך שנית למלאך פיסי. שנות הנדודים שלכם בכדור הארץ ככלי של האופל שנראו אינסופיות, עברו. ידע זה הוא המפתח להבין מדוע האופל איבד את אחיזתו בכם. אתם, ילדים מבורכים, הסיבה מאחורי התחייה מחדש המסיבית של כדור הארץ הזה, ואתם, אחד מהאזרחים המבורכים ביותר שלה, מוכנים למעבר לתוך תודעה מלאה!

 
תודעה מלאה היא משהו אותו מסתיר האופל. הכמרים והכוהנות האטלנטיים גנבו אותה מכם כדרך לייצר גזע עבדים מרצון עבור המאסטרים האפלים שלהם. מה שנלקח כה בגניבה מכם עכשיו עומד להיות מוחזר. תהליך אחד זה הוא לאחד מחדש אמא כדור הארץ לתוך שלם מאוחד ולהשתמש בכוכב לכת זה לשנות וליישב מחדש את ארבעת פלנטות המים של מערכת שמש זו. ברכה גדולה זו מאלוהים היא לאפשר לכם להפוך לשומרים של כוכב אומה מאוד נהדר. הפיקוח המבורך שלנו נועד להנחות אתכם על מנת שזה יתרחש. גורלכם האלוהי קשור בצורה מורכבת לשלנו.  מצב אלוהי זה של שמחה נצחית ניתן לנו רק כדי לפעול כמורי הדרך הנלהבים שלכם. בכך, אנו נמצאים כאן כדי לאפשר לכם לגדול בתודעה ולסייע לחברכם במהפך הגדול של האופל והאג'נדה המרושעת שלהם. לכן, היו חכמים, היו חזקים והתכוננו למה שעכשיו מתרחש!

היום הינו עדיין דוגמה נוספת למסרינו אליכם. הישארו מוכנים ומזומנים לעשות את מה שנחוץ מבחינה רוחנית בשביל החופש שלכם. שפע גדול ושינוי גדול במציאות זו הם עליכם. המשפחות הרוחניות והחלל שלכם נמצאות כאן, ושחרור עומד להיות מוכרז ברחבי ממלכה זו. דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge