Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - October 7, 2016


מסר של Sheldan Nidle, מיום 4 באוקטובר 2016

5 יד, 10 שליטה, 13 אדמה

Dratzo! אלה היודעים את ההיסטוריה של רפובליקה עתידה זו (ארצות הברית) שמחים שהגרסה החדשה הזו היא כה מעורבת בביטחון ב-NESARA. בחזרה לתקופה שלאחר מלחמת האזרחים האמריקנית, הקונגרס אישר את די.סי. וושינגטון חוק הרפורמציה. חקיקה זו הפכה לכיסוי של הרמאות הסופית של עובדי האופל : USA, Inc. השקר של תאגיד זה איפשר לשלוט באמריקה ולעודד צורה של חוסר יושר אשר גרם ללעג תקיף בגין מקורותיה האמיצים של אומה זו. רמאות שפלה זו הובילה לגל גניבות, ובמוסדות נתעבים כמו הבנק המרכזי (Federal Reserve) ומס הכנסה (IRS). זה הוביל גם למצב בהיררכיה האפלה שלא הבינה אף פעם מתי אמריקה נולדה לראשונה. אומה זו הפכה למבשר של הרוע שרק הוכפל כשהמאה ה-20 התקדמה מסוף של מלחמת העולם השנייה עד לכניסתה של המאה ה-21. תחילתה של מאה זו שוב הפגינה את החוצפה של ממשל בלתי חוקי זה עם ההלם של 9/11 והעלייה הפתאומית במלחמות שבאה בעקבותיו. ה- USA הפך לחסיד נלהב של חבורת האריסטוקרטים שהתכוונו באופן מלא לשלוט ולהשמיד חלק ניכר מעולם זה. רק האסיפה האמיצה של האור עבדה במלוא המרץ כדי לעצור אותם!


אסיפה נהדרת זו החזירה סוף סוף מידה של שפיות. היא גם אפשרה לקואליציה מיוחדת של צבא ואזרחים להחיות את NESARA ולהרוג את המפלצת הענקית ש- USA, Incהפך להיות. צמיחה זו של השותפות הבינלאומית המבוססת והרחבה נתנה לקבוצה האמריקנית את האמצעים לנוע קדימה במהירות עם האסטרטגיות שלהם כדי להחליף ממשל שפל זה. תהליך זה הגיע במקור מהדרך בה NESARA אושרה לראשונה כחוק בתחילת שנות ה-2000. פעילות זו נתקפה איכשהו מהמארב על ידי מלחמות אינסופיות במזרח התיכון שהתהוו בין השנים 2003 ו-2011. פעילות זו התעוררה באמצע שנת 2010, והובילה לפרויקט שיבסס בתקיפות את הממשל של NESARA. עלייתו של המוסד החדש הזה עומד להיות חלק מהתנועה ברחבי העולם לבסס מוסדות פיננסיים וממשלתיים המעודדים שפע גלובלי ומסיימים שחיתות ממשלתית. תהליך זה עכשיו מגיע באופן מקוון ושיטתי ומאפשר לאוכלוסיית העולם לנשום ביתר קלות. ישנן גם מספר תועלות נוספות.

מציאות גדלה זו באמת עוסקת בשלום, חופש ושפע. אמריקה לא תצטרך יותר לדאוג לגבי הרוע של מס הכנסה. האמריקנים גם יתוגמלו באמצעות חגיגה שתאפשר לכולם לדעת שמספר הלוואות שמקורן בהונאה שנלקחו לצורך דיור, מכוניות ודברים דומים עומדות להימחל. לכן, אמריקה עומדת להשתחרר מחוב ומכול מה שזה מביא. זו עומדת להיות תקופה שבה האמריקאים יכולים להתחיל להיות שוב גאים על ממשלתם, ולהכיר בדברים הנהדרים ששינוי זה עומד להביא בעולם. כל הבסיסים הזרים עומדים להיסגר כאשר אמריקה סוף סוף יכולה ליהנות משלום שאבותיה נהנו במשך זמן רב. זה עומד להיות זמן בו עומד לחזור חיפוש למצוינות בכל הדברים. הזכויות שניתנו על ידי החוקה עומדות להיות משוקמות במלואן ואנשים רבים עומדים להשתחרר מבתי הכלא בגין פשעים שלא צריכים יותר לסבול בגינם. זה עומד להיות זמן מאושר עבור אמריקה. "המלחמות הקטנות" הארוכות עומדות להסתיים. זו עומדת להיות תקופה בה הממשלה שוב מגיבה לאנשים וכולם עובדים שוב היטב. זה עומד להיות זמן של חופש ושל שפע!

באופק לא רק קיימת תקופה גדולה של שלום, חופש ושפע, אלא נוסף על כך, עומדת להיות נקודה בה הגילוי יכול להתרחש. עבדנו זמן רב באמצעות אנשי הקשר שלנו כדי ליצור אווירה מעודדת להודעות רשמיות רבות, אשר יכולות להציגנו לכם. מאז תום מלחמת העולם השנייה, קנוניה של עובדי האופל היתה קיימת כדי להכחיש שאנו קיימים. שטות זו היתה שכיחה באמצעי התקשורת ובסרטים של התקופה. אנו תוארנו כאופל, עם סדר יום לכיבוש ולשליטה בעולם. זה רחוק מהאמת. כחלק ממשימתנו השמימית, נטלנו על עצמנו את היוזמה לעזור לאור בעולמכם. יוזמותינו הגלקטיות נובעות מהמשימה המיוחדת שניתנה לנו לפני יותר משני עשורים על ידי צווי השמיים. כל אחד מכם עומד להיות מוחזר לתודעה מלאה. עם זאת, זה מוביל אותנו לגילוי נוסף שהוכחש זמן רב על ידי ממשלותיכם: אגרטה! הגעתנו היא לא רק כדי להכינכם לגורלכם, אלא גם להציגכם לבני דודכם, האגרטנס. אתם מתחילים לאחוז בעתיד נהדר מאוד!

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים בשמחה, בידיעה שממשל חדש מיועד להיות חוק המדינה. ביצוע זה של NESARA הוא רק ההתחלה של מספר שינויים שעומדים לשנות את האופן בו אמריקה נראית עכשיו בעולם. בעת עצמאותה של אמריקה, אנו המאסטרים תמכנו ועזרנו לאומה צעירה זו להיוולד. אמריקה היתה אמורה להיות אב-טיפוס עובד עבור מה שעולם זה נדרש בחוזקה. היא היתה צריכה להיות אומה אשר פעולותיה מנוגדות לאלה של אירופה. לצערנו, לאמונה זו נגרם קצר על ידי המדיניות חסרת המזל של השלטון האמריקאי אשר הגיע בעקבות תום מלחמת האזרחים האמריקאית הטרגית ביותר. אדוני האופל של כסף ומעמד השתלטו על מטרתה האצילית של אמריקה וחיבלו בה. עכשיו, התודות לחזיונותיכם הקורנים ולחסדכם - המלאים במיקוד, אומה גדולה זו עומד להיוולד מחדש. פאר יהיה לכל הנוגעים בדבר!

האירועים שעומדים להגיע עומדים להראות את כוחן הנהדר של האנרגיות הקולקטיביות שלכם ואת הניסים שעומדים להתגשם על ידי השמיים. מליבנו מלא החסד, אנו מודים לעבודות הנהדרות שהושגו על ידכם ובאמצעות השמיים. זמן זה עומד להיות מוכר באמצעות הדברים הגדולים שאתם עומדים לעשות באופן קולקטיבי. אנו גם אסירי תודה לצוו השמיים שאפשר למשפחות החלל והרוחניות לעזור. כאשר כל זה נעשה, כל אחד מכם עומדים להשיג את חלומותיכם העמוקים ביותר, ועולם זה עומד סוף סוף לוותר על אזיקי האופל שהיו במשך זמן רב הצער של כל יום. עידן חדש זה של חופש ושפע הוא, בחלקו, עבודתכם הנהדרת. אנו מהללים באופן מלא את כולכם עבור עבודתכם המתמדת והתקווה שף פעם לא הסתיימה. היו מלאי חסד ועם רצון טוב, תרמו את עזרתכם לגאיה ולמערכותיה האקולוגיות המגוונות. הושענא! הושענא! הושענא!

כל הפלאות האלה עומדות להיות שלכם. ראו מה מתגלה כמתנה גדולה המוענקת על ידי השמיים. לפני אלפי שנים, אור גדול השתקף מסביב לעולם זה. מאז, זה הדהד שוב ושוב. עכשיו הוא יכול להתממש - והנה - עידן חדש זה של פלאות נולד. יש לכם את ההזדמנות מלאת החסד לדעת זאת שוב. זהו גם זמן בו אנו המאסטרים עומדים להסביר את ההיסטוריה האמיתית שלכם. קלטו זאת והבינו את הודה. המצאות וידע שהוחבאו במשך זמן רב עומדים להופיע. אתם עומדים לסיים את השנים הארוכות של תסכולים לגבי חייכם, אהבותיכם ומציאותכם. אפשרו לחליפין חדש זה של אנרגיות להפוך אחד אתכם ולאחר מכן פשוט שמחו. עולם מוזר ואפל זה מסתיים. השמיים וקהל עצום של מלאכים ושומרים מתמירים זאת. היו אחד באהבה!

היום, המשכנו את דיווחינו השבועי! מסביבנו ישנם מעשים גדולים של אור שמתמירים עולם אפל זה לתוך עולם של אור. לכן, זמנים אלה הם הנבואות הנהדרות הישנות שנולדות כדי להכינכם לעידן של האנושות הגלקטית שלכם! דעו יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge