Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > SaLuSa - מיום 25 באוקטובר 2013

SaLuSa - מיום 25 באוקטובר 2013

אנו תמיד נוכחים ושולחים לכם את האנרגיות האוהבות שלנו, אפילו אם אתם עסוקים וצריכים להתמקד בפעילויות אשר דורשות את תשומת הלב הפיסית המלאה שלכם. אנו יודעים שאין זה קל לשמור על שלוותכם ועל נקודת המבט הגבוהה יותר שלכם על המציאות כאשר המצבים והאנשים סביבכם נמצאים ברטטים נמוכים יותר, ויוצרים אטמוספירה מלחיצה ושולחים אנרגיות אלה אשר גם משפיעות עליכם. זה טוב רק אם תיקחו הפסקת רגע קצרה, ולהבין שנוכחותכם במקום שאתם נמצאים בו כרגע היא הכרחית, וזוהי עכשיו בחירתכם לסייע לאחרים ולהשפיע עליהם עם האנרגיות הגבוהות יותר שלכם עכשיו. רגע קצר זה של המחשה יסייע לכם להיות מודעים לשדה האנרגיה שלכם, אשר ייתן לכם נחמה והרגשת שמחה.

שדה האנרגיה שלכם הוא הרבה יותר חזק עכשיו, כיוון שאתם מקבלים באופן קבוע את כל האנרגיות הנכנסות הגבוהות יותר והמרוממות ולא צריכים יותר זמן להכין את עצמכם להגעתן, כך שהן יכולות להתפשט באופן מתמשך ביניכם וליצור השפעה גדולה על האנושות כולה. הרגע בו כל האנשים יוכלו לראות זאת מתקרב במהירות ושום דבר "מהזמן" הנוכחי שלכם מתבזבז. המציאות של בחירתכם תהיה כה ממוקמת יפה לפניכם, וכל אלה אשר מבקשים יותר התרוממות ויותר שמחה ואושר יהיו מופתעים כמה הרבה מכל זה נמצא שם עבורם כדי שירגישו ויחוו. המילים לא יכולות לתאר באופן מלא, אבל החזיונות והחלומות נושאים את הרגשת האנרגיה הנכונה אשר תועצם מאוד, ברגע שאתם משיגים את הנקודה המושלמת לצעוד לתוך הרמה הגבוהה יותר של חוויות.

אנו שומעים את מחשבותיכם איך הנקודה המושלמת, או איך הרגע הנכון ירגיש ומה בדיוק יתרחש. אנו יכולים לאפשר לכם לדעת יותר, אבל איננו רוצים להשפיע על ציפיותיכם מרגע זה, כיוון שזה חלק מכול חווית ההתעלות ואת זה עליכם לגלות כמה הכול תוכנן וסודר באופן מושלם. אנו משפיעים על החזיונות ועל החלומות שלכם וגם על המציאות הנוכחית שלכם בדרך שבקשתם אותה, ואנו תמיד מכבדים את רצונכם החופשי. ואם אתם רוצים להיות מושפעים יותר, פשוט קראו לנו ובטאו תשוקה זו בהתמקדכם על כל מה שאתם רוצים לחוות עכשיו.

אני SaLuSa מסיריוס ורוצה להבטיח לכם את השלמות בכל צעד שאנו כולנו לוקחים לקראת צמיחתנו וידיעתנו. אתם יכולים לראות זאת ולהרגיש זאת בכל דבר שאתם חווים, כל פרט בודד בחייכם נוצר עבור הפוטנציאל הגבוה יותר של הלימוד באשר לאמת על הבריאה, כיוון שזה מה שאנו נוצרנו עבורה. אנו כולנו אחד ואנו עומדים לחוות אחדות זו אפילו ברמה העמוקה ביותר, או הבה נאמר, ברמה הגבוהה יותר.

מתקשרת: MADAD

אתר באינטרנט : SaLuSa in Love and Light

Translation: Gili Weizman


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge