Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > SaLuSa - מיום 22 באוקטובר 2013

SaLuSa - מיום 22 באוקטובר 2013

האם אתם מרגישים את החופש שיש עכשיו לכולכם, לבחור מתוך אפשרויות כה נהדרות ורבות שפתוחות עבורכם עם השחרור שלכם מהישן? אנו לא מדברים על הבחירה להתעורר או להתעלות אלא במידת מה על הבחירות או על ההחלטות שאתם עכשיו חופשיים לעשות בגין החוויות הנוספות שלכם, מבלי להידחף אחורה עם אנרגיות שליליות אשר מתערבלות מסביב כולכם לא לפני זמן כה רב. עכשיו, מאפשרים לכם ללכת בחופשיות אחר חזונכם וחלומותיכם ולא קיים כזה כוח שיהיה עוצמתי מספיק לעצור אתכם אלא אם אתם בוחרים לעשות זאת. הקריאה של המציאות הגבוהה יותר שלכם נעשית חזקה יותר עם כל מחשבה שלכם על היותכם כאן, וזה יוצר כוח ואנרגיה לא יאמנו שמובילים אתכם לסיים את כל ההכנות הדרושות לרגע המושלם המדויק עבור כל אחד ואחד מכם. אנו עוקבים אחרי התקדמותכם מאוד מקרוב, כשכל אלה אשר בחרו להיות מחוברים איתנו מקבלים באופן קבוע את האנרגיה שלנו, או ישירות או באמצעות מסרינו ואנו מאוד שמחים לקבל את תגובתכם הנהדרת והעוצמתית שאתם שולחים חזרה אלינו.

היו מוכנים לראות כה הרבה יותר שינויים מתרחשים עקב הגידול העצום במודעות הקולקטיבית שלכם וזכרו שכול מה שמתרחש הוא ביטוי של הרצון והבחירה שלכם. אם אתם מתמקדים בלראות התקדמות מהירה שנעשית לכיוון דרך חיים משופרת עבור כל האנשים, אתם תוסיפו את האנרגיה הדרושה לגרום לכך להתרחש ותשתפו הרגשה זו עם אחרים, אנרגיה זו תגדל במידה עצומה. אם אתם בוחרים "לחכות ולראות מה יקרה בהמשך" מהירות השינויים תתאים למחשבותיכם. אנו יודעים שאתם עשויים להרגיש עייפים מלהתמקד בכל החיובי ולא לראות את מה שכבר מתרחש, אבל אתם מודעים היטב מאוד לעובדה, שאתם בחרתם להיות אלה אשר מציגים את הדרך כך שהאחרים יעקבו אחריה, ואתם גם צריכים קצת זמן להפוך את עצמכם להיות יותר עוצמתיים באמצעות ניקוי של כה הרבה נושאים, אשר חסמו את האנרגיה הטהורה הזורמת ומשפיעה על כוח היצירה שלכם. זכרו שהכול הוא כפי שהוא צריך להיות ואתם חוויתם את הכול באופן אשר הכי מסייע לכם בנתיב התפתחותכם.

הרגישו איך ידיעתכם מהדהדת בתוככם ונותנת לכם את כל מה שדרוש כדי להתמקד במה שאתם משתוקקים  לחוות. תשוקה זו הינה הביטוי של אנרגיה טהורה הזורמת מהמציאות הגבוהה יותר שלכם אשר אתם בחרתם להתחבר אליה, כך שהיא יכולה לתת לכם את המושג לגבי כל הרגשות הנהדרים האלה שאתם תחוו כאשר אתם נכנסים למציאות של בחירתכם.

אני SaLuSa מסיריוס ובמסר זה אנו מדברים על בחירה שאתם עכשיו חווים. זו לא היתה אף פעם חופשית על אמא כדור הארץ האהוב כפי שהיא עכשיו, כך שאנו רוצים לעורר אתכם אפילו יותר, להשתמש בה עם כל הכוח הפנימי הגדל שלכם והחוכמה שהשגתם באמצעות קבלתם של כה הרבה שיעורים בכזה זמן קצר. אנו יכולים לומר "שהבחירה היא שלכם" כיוון שלא נשאר אחר שיהיה אחראי לחוויותיכם. אנו יודעים שאתם מוכנים לקחת אחריות זו ולעקוב אחר הנתיב האינסופי של תהליך האבולוציה שלכם. אנו כבר רואים אתכם איתנו בתוך המציאות המשותפת שלנו שאנו כולנו בחרנו להצטרף אליה.

מתקשרת: MADAD

אתר באינטרנט : SaLuSa in Love and Light

Translation: Gili Weizman


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge