Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > SaLuSa - מיום 8 בנובמבר 2013

SaLuSa - מיום 8 בנובמבר 2013

השמש שלכם שולחת לכם דפוסי אנרגיה מאוד אינטנסיביים אשר עומדים לסיים את התהליך ההתמרתי הבסיסי שלכם לישויות של אור. ברגע שאתם סופגים בתוככם אנרגיות אלה, הגוף שלכם יהיה מוכן לקלוט ולקבל את כל מה שתודעתכם תחווה.  השמש היא שער למימדי מציאות אחרים ומה שאתם רואים כהתפרצויות שמש הן העברות אנרגיה עצומות מתדרים גבוהים יותר הנשלחים לפלנטה שלכם ולכל תושביה. אתם יכולים להרגיש אנרגיה טהורה זו של השמש כשאתם עומדים באור-השמש בשקט ללא תנועה, יש לה מגע חם ואוהב של אהבה אשר נשלחת לכם ומסייעת לגופכם לשנות לאלה אשר יכולים לקבל את כל התדרים הגבוהים יותר אשר נשלחים ברגע זה. בבקשה הרגישו את תגובתו של גופכם לאור, וקדמו בברכה אנרגיות גבוהות יותר אלה כשכל הדפוסים הדרושים נכללים בתוכן עבור התמרתכם המוצלחת.

 ברגע זה, כל דבר ישן נסחף החוצה ומתמוסס בתוך האור העצום המקיף אתכם, כך שאתם עשויים לחוות כמה מחשבות או זיכרונות המתרחשים לעיתים קרובות בתוך המיינד שלכם וזה נראה לכם שהן לא עוזבות למרות שאתם קבלתם אותן ושחררתם אותן.   המיינד שלכם צריך כמה רגעים לעבד את כל השינויים המתרחשים, ובבקשה דעו שמחשבות ישנות אלה מתנקות והולכות, ואתם לא צריכים להתמקד בהן יותר, רק לשלוח להן אהבה ואור ולהרגיש שהן לא מגיעות מלבכם והמיינד שלכם גם ישחרר אותם, כיוון שהמיינד שלכם תוכנת במשך זמן רב לתפקד בדרך של להיות "מתכנת" של המציאות שלכם ולפעמים הוא עדיין אוחז בדברים או בבעיות שהיו רגילים להיות כה מושכים עבורכם.  בבקשה בטאו אהבה לעצמי שלכם ולמיינד שלכם והרגישו את האהבה מתפשטת לכל הווייתכם.

 אפשרו לאהבה לרפא אתכם לחלוטין, ושלא יהיו לכם כל ספקות שזה לא עוצמתי מספיק כדי לעשות זאת. אהבה היא הכוח היצירתי העוצמתי ביותר ביקום הזה, וכאשר אתם מביעים ללא פחד את כוונתכם לכך, אתם חווים את עוצמתה, עם זאת כוח עדין הזורם לתוככם ונושא אתכם לתוך המציאות הגבוהה יותר משלכם. אל תעכבו רגשות אלה שאהבה יוצרת בתוככם כשכה הרבה אנשים ממתינים להרגיש אותן ומוכנים גם להיות ערים בתוך הידע הגבוה יותר של הבריאה. שתפו את האהבה בכל מקום שאתם הולכים ודעו שמבלי לבקש יותר, אהבה תמיד ובלי סוף תזרום דרככם ותשמור עליכם בהרמוניה עם כל ביטוייה, אין זה משנה איזו צורה הן נושאות בימים אלה.

 אני SaLuSa מסיריוס וגם מרגיש את האהבה כה עוצמתית נוכחת בתוך הצורה אותה אני נושא עכשיו. הבינו שרק מחשבה אחת של אהבה יכולת לתת לכם כזו אנרגיה אינטנסיבית שזו תישאר איתכם למשך כל היום, ובדרך זו אתם יכולים לשתף הרגשה יפה זו עם כל האחרים. אתם צריכים להתמקד על ההרגשה של אהבה שנוכחת תמיד מסביבכם ובתוככם. אנו אוהבים אתכם.

מתקשרת: MADAD

אתר באינטרנט : SaLuSa in Love and Light

Translation: Gili Weizman


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge