Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > אלפא ספינת חלל בינכוכבית, April 8, 2010

אלפא ספינת חלל בינכוכבית, April 8, 2010

יוצר רושם של אלפא ספינת חלל בינכוכבית

ברכות מאלפא ספינת חלל !

שום דבר שתחליטו להגשים לא יוכתר בהצלחה, לפחות בטווח הארוך, אם מטרותיו והאמצעים להשגתו אינם טובלים בים האהבה הטהור הצלול והמפעפע. אם בעודכם על הנתיב שבחרתם, כוונותיכם אינן נובעות מעוצמת האהבה הבלתי אנוכית ,זה הסימן שאין זה ממקור השמים,ולכן יהיה זה מיועד לכישלון עצום.

מלאו את פעולותיכם באהבה, הספיגו את מילותיכם באהבה, ועטרו את מחשבותיכם באהבה. זהו הנתיב למימוש- עצמי, שאינו אלא ידיעה עמוקה של מי שהינכם באמת. הנתיב היחידי שישיב אתכם למקורכם, הינו נתיב הזהב של אהבת נצח ואמת: אהבה שאינה מוכתמת בשום רגשות סמויים וחבויים,אנוכיים,או רצון לסיפוק אישי.

חלק מכם יכולים לומר, "אבל אני כבר יודע את זה" אך לאלו שאומרים זאת , אני אומר: "אם כן, אם הנכם כבר יודעים זאת, בשם השמים, למה אינכם מבצעים זאת?" למה לדעתכם מורי החכמה הגדולים של כל הזמנים,שהשתמשו במילים, בהתאם להבנה של הזמנים של תקופתם שלהם, ניסו להעביר לכם בדיוק את אותה האמת, בשילוב של מספר התבטאויות, אך ככלל אותה האמת בסופו של דבר? בהחלט כי האנושות של העולם הפיזי הזה, מתעלמת ממילותיהם. רבים למדו את המשפטים של ספרי הקודש בעל פה. כמה יפה, איזה זיכרון טוב,יש להם! אך המציאות, ואני מתכוון למציאות "טהורה" , היא שלמרבה העצב המאמינים הנאמנים של כל דת, לא הבינו את ליבת הלימוד שהמורה בא ללמדם , שהווה השראה לכל אותם הדתות. כמה עצוב,נכון?

אם המלה דת, רליגיוזי, באה מהשורש הלטיני 'רליגר' שפירושו אחוד, אמרו לי האם יוצרי הדתות יצרו אחוד, כאשר כל דת מפרידה ביניכם ומובילה להרג אחד של השני [עד עצם היום הזה ! ] אמרו לי האם זה אחוד או בעצם "חוסר איחוד". ומהסבה הזו יש כה רבים שהינם אתאיסטיים, שלא מאמינים באלוהים, בימים אלו, ושאינם מאמינים בדבר שאינם יכולים לראות ולחוש בחושים הפיזיים. הם תופסים שהדת, איננה מספקת אותם, ואינה מוסיפה להם דבר ,למה שנחשב בעיניהם כאמיתי!

עתיד האנושות על הפלנטה שלכם, יקירי, היא לחגוג את הטקסים של הדת הייחודית החדשה, : דת האהבה! דת זו אינה רואה שקיים פירוד, ו"איזם" דתי כלשהו,או הפרדה גזעית ושנאה דתית כלשהי, או הסתרת האמת, למען השליטה וחשש ופחד טהור מאיבוד עמדות הכוח,וההגמוניה הכנסייתית,שקיימת על הדתות.

איך מישהו שאוהב באמת,יכל לעשות משהו, לפעול, להחליט או לבחור מסלול, מבלי להתחשב בטוב ובשמחה של כל הסובבים? זוהי איכות ,שכל כך פשוטה ונהירה עבורינו, שנראה לנו מאוד קשה לעשות משהו רק למלא את רצונינו מבלי להתחשב באחרים.

הללו הם אלו שטועים רבות, משום שאין הם מראים כל ניצוץ של אור, ולכן אנו אומרים שהם ב"אפילה" ומכנים אותם האפלים. אין הם ראויים לגינויים ולשנאה, אלא דווקא עלינו לנהוג בהם בהבנה ובחסד: זוהי החכמה האמיתית. לדחות את אלו שעדיין באפילה, ולבקש להקשות עליהם ולהענישם למען יראו ויראו, זה לא נקרא לחיות מתוך אהבה, זה לא נקרא לממש את הלימוד של ישוע, או בודהה, מוחמד או זרטוסטרא, שבחייהם דיברו רק על אהבה, חסד ומחילה.

העצימו את האהבה, המחילה וההבנה כלפי האפלים,שמענישים את האנושות, על הפלנטה שלכם ושל כל הישויות שמאכלסות את גאיה, משום שהם מתעלמים מנתיב האור והאהבה,כי זהו העולם שהם מכירים. אל תיסקלום באבנים,ותבקשו עונש מוות עבור חטאיהם. היכן היא האהבה שהייתם צריכים להעצים?

במקום זאת התפללו, התפללו עבורם ,שימצאו את נתיב ישועתם, ואל תגנו אותם מראש,שזהו חוסר חסד. אם ישוע סלח לאלו שצלבו אותו, סלח לאישה שבגדה והיתה צריכה להיסקל באבנים, וסלח לחברי הסנהדרין שבחרו לענותו ולקחתו לצלב בתילבושת פרימיטיבית, למה שנגנה את אלו שחיים באפילת הבורות?

רציתי לשוחח היום על נושא זה כדי להובילכם להרהר בכך, משום שרבים מכם מתוך יאוש, וחוסר סבלנות, וחוסר גמישות, מבקשים שינוי עולמי בצורה דרסטית, בבת אחת, שהאפלים יודחו מעמדותיהם, בעלות הכוח והשליטה, ושעידן חדש של אהבה ואור יבנה על הריסות האלימות והתוקפנות ,דבר שאיננו בא מתוך חמלה ואף לא מתוך אהבה.

הרהרו בכך יקירי,אחים ואחיות ברוח, וילדים שווים של הבורא הקדוש ברוך הוא ,של ההוויה כולה. אל תזנחו את מה שעדיין חי בתוככם ששיך לאפילה, שמעוור את ראייתכם, וגורם לכם לחשוב ולפעול כמו הללו ששופטים בחוסר חמלה, ומבקשים את ראשי האשמים.

שלום אהבה ומחילה.

המקור: המפקד סוהין מאלפא ספינת חלל.

מתקשר: קריס-וון
מאנגלית: עדן


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge