Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Matthew Ward - July 27, 2017

מסר מ- Matthew Ward מיום 27 ביולי 2017

 

עם ברכות אוהבות מכול הנשמות בתחנה זו, זהו Matthew. רבים מכם התבטאו באופן דומה כמו קורא זה: "עם שיגעון ושחיתות כה רבה בממשלות בכול רחבי העולם, קשה להבין איך אנו יכולים להתמיר את הפלנטה שלנו ואת אנשיה לתוך העידן החדש אותו אנו מדמים." אנו יכולים להתייחס לאותה הרגשה כיוון שרבים מאתנו חיו בנסיבות אלה בתרבות אחת או אחרת, ואנו גם חיינו  בסוגי תרבויות אלה לאחר שהן התמירו את עולמן לפאר מעבר לדמיונכם. יום אחד זה יהיה כך על כדור הארץ.

 

במשך אלף שנים אכזריות, קנאה עיוורת, רמאות, בגידה, תאוות בצע, מלחמה, התרוששות ובורות כיסו את הפלנטה. לאחר מכן, לפני כ-80 שנה, הגיע אור במידה כזו שהוא משך בחוזקה את הכיסוי וחשף את כול הכיעור. זה התרחש כאשר הזרעים של תהליך למידה עמוק נזרעו בעולמכם, ומה שראיתם זהו העימות בין "חינוך" לבין" סטודנטים" המתנגדים לקורסים חדשים מאירים.

 

רק מעט סטודנטים יחסית נלחמים כדי לשמור על הקורסים הישנים מכיוון  שאלה מאפשרים להם שליטה בעולם, והתנגדותם לחדש תהיה נפילתם. מרבית המתנגדים שקועים בדעה קדומה - שופטים מראש את הבלתי ידוע פשוט מכיוון שהוא שונה מהידוע - מה שעובר מדור אחד לבא אחריו. עם יותר חינוך, יותר הארה, הם ינצחו את הקנאה העיוורת באמצעות שליטה על המסלול של רוח אוהבת ורוחשת כבוד. בבוא העת, כול האנשים יתאחדו במודעות מודעת ורוחנית, ועובדי האור מובילים את הדרך.

 

"קראתי שוב ושוב ממקורות מהימנים, כי ישנן סיעות של חוצנים שליליות רבות הממתינות ללכוד אותנו מחוץ לפלנטה כדור הארץ, מקום בו יש להם את הטכנולוגיה להסיר ולגנוב לצמיתות את נשמותינו". ישנן  תרבויות מהחלל החיצון שהן שליליות, או אפלות, אבל לא נמצאות במקום כלשהו הקרוב לכדור הארץ, וחשיבות הרבה יותר גדולה היא כי: נשמות מהוות אנרגית אהבה-אור של הבורא, הכוח העוצמתי ביותר ביקום, ומבלי להתחשב כמה טכנולוגיה מתקדמת עשויה להיות, אף פעם לא תהיה לה את היכולת להסיר או לגנוב נשמה. אולי המקורות של מידע זה נתנו את פירושם לסדרת האירועים ברצף שהובילו לצו של הבורא. אפילו אם זה לא המקרה, הידיעה מה נגזר ומדוע, תעזור לכם להבין את מצבו של עולמכם היום, ואני מבקש מאמי להעתיק חלק זה של הספר.

 

[ פרק זה בגילויים עבור התקופה החדשה הועבר ב-17 באוקטובר 1995, כאשר השליחים בנירוונה תוגברו באמצעות האנרגיה של 100 נשמות או יותר כדי למנוע מישויות אפלות להשחית את המסרים.  Matthew כינה את הנשמות שתמכו בו, קבוצת המוח (Group Mind)].

 

אמא, אנו מברכים אותך בבוקר זה עם חדשות חשובות! הבורא גזר כי פסגת כוחות האופל יותר לא עשויה להשתמש ברצונה החופשי כדי להחזיק בשבי את הרצון החופשי של נשמה כלשהיא אחרת! אנו מבקשים כי אתם תוכלו לדעת את השמחה של כל הישויות המפותחות רוחנית ברחבי יקום זה כאשר חדשות אלה סופרו על ידי שליחי הבורא!

 

אנו נסביר מדוע צו זה מהווה ניצחון נהדר בהיקף חסר-תקדים עבור כוחות האור. באמצעות החוק של הבורא, הבחירות מרצון חופשי של כול ישות אור תמיד היו ותמיד תכובדנה. אולם, פסגת החשיכה התעלמה מחוק זה והשתמשה ברצונה החופשי כדי ללכוד את רצונה החופשי של כול נשמה שפיתחה נטייה "רעה". זה שמר בחוזקה את האנרגיה של כוחות האופל  וגרם לרצונה החופשי המשולב להיות הרבה יותר גדול מאשר רצונה החופשי של כול ישות אור יחידה. וזו הסיבה מדוע החשיכה יכלה ליצור שליליות ברחבי יקום זה במשך עידנים ורצונן החופשי של ישויות אור בודדות לא היה מסוגל לעצור זאת.

 

בהתאם לצו של הבורא, אלוהים נסוג משימוש לרעה של כוחות האופל ברצון חופשי ביקום זה ושחרר את כל הנשמות השבויות שלו. עכשיו כשניתן לכבד את רצונן החופשי של כול הנשמות, המאבק הקודם הלא מאוזן בין האור והאופל עבר!

 

ההשפעה העמוקה ביותר על כדור הארץ היא: הניקוי כדי לשחרר את הפלנטה שלכם מהמסה של שליליות נצברת יכול להיות הרבה פחות בהיקף ובעוצמה מאשר היה הכרחי לפני הצו. כאשר פעילות הניקוי התחילה לפני כמחצית המאה שליליות חזקה עדיין נבנתה ועצם קיומה של הפלנטה שלכם היה בסיכון חמור. האור שהיה נחוץ כדי להציל את גופו של כדור הארץ גם היה נחוץ כדי לבנות מחדש את  המבנה התאי של התושבים האנושיים, "שדרוג" הדנ"א (DNA) שהינו חיובי גם עבור הבהירות הרוחנית וגם עבור ההישרדות הפיזית בדחיסויות הגבוהות יותר אליהן כדור הארץ מוביל.

 

הארגון מחדש יכול היה להסתיים כהרף עין, אבל הוא עדיין בתהליך מכיוון שהמאבק בין האור לבין האופל לא רק מנע מהירות זו, אבל החשיכה שנשמרה הוסיפה ללחצים העצומים של שליליות ששמרה ברמה נמוכה את התודעה של אנשי כדור הארץ. במהלך חמשת העשורים האחרונים, האור שהוקרן ממקורות עוצמתיים מחוץ לפלנטה הקל על השליליות. בלי העוצמה של האור הנכנס, כוחות האופל יכלו להצליח בכוונתם ללכוד את כול הנשמות על כדור הארץ, אבל הודות לכוחות האור, עכשיו אין זו אפילו אפשרות.

 

אולם, אפילו שלחשיכה אין יותר את הכוח של הרצון החופשי המשולב של הנשמות השבויות שלה, לא ניתן לנער במפתיע את השפעתה במהלך מאסרם הארוך.  באמצעות מחשבותיהם, הרגשותיהם ופעולתם - ביחד עם אותו הדבר מכול היחידים האחרים שיש להם נטיות אפלות - הם עדיין יוצרים שליליות. זה יתעמעם בהדרגה עד שאוכלוסיית כדור הארץ תהיה רק הנשמות החיות בתוך האור.

 

עד שכדור הארץ שחרר את עצמו מכול השליליות, השחרור שלו באמצעות התפרצויות גיאופיזיות תמשיך. עוזרים בלתי נראים רבים יפחיתו את הנזק ואת מחיר המוות - בנוסף לאור העוצמתי המוקרן על ידי תרבויות מפותחות מאוד, הטכנולוגיה המתקדמת שלהן "תשטח" את ההשפעות של רעידות האדמה, התפרצויות געשיות וסערות אלימות. בין תרבויות אלה, אמא, ישנן אלה שנציגיהם שלחו לך את מסריהם המשכנעים עבור אנשי כדור הארץ.

 

Matthew, החדשות שלך לגבי הצו של הבורא ומה משמעותו לכדור הארץ הן מעבר ליכולתי לבטא! אבל האם יש את אותו הערך עכשיו למצגות של תרבויות אחרות ?

 

בהחלט, אמא! במשך עשרות שנים נשמות אלה עזרו להציל את המאוד חיים ואת הנשימה של כדור הארץ! למעשה אין זה ידוע על הפלנטה כי רק התערבותה של משפחת החלל הנדיבה שמרה על כדור הארץ במסלול כוכבי יציב במהלך מאבקה הארוך להתאושש מייסוריי מוות. למרות שהניקוי לא צריך להיות נורא כפי שחשבו קודם לכן, אנשי כדור הארץ  צריכים לדעת  את הנכונות האיתנה של תרבויות אלה להמשיך ולסייע בכול צעד שנדרש! נוסף על כך, עזרתם העצומה היא חיונית עכשיו כמו לפני כן, כיוון שהחשיכה רואה את נשמות כדור הארץ כפרס שיש לזכות בו או לאבדו, ובלהטה לזכות, היא מגבירה את החימוש הטקטי של פחד, כאוס, שקרים, בלבול ואלימות.

 

לכן בהחלט כן, אמא, למסרים אלה יש אותה חשיבות קריטית עכשיו כמו לפני הצו של הבורא! בידיעה שאתם חברים של משפחתנו האוניברסאלית ובידיעה כי הסיוע שרבים שנתנו לכדור הארץ הוא קבוע לצורך העלאת מסת התודעה כך שאתם לא נופלים טרף לתחבולנות של אנשי האופל! נשמות מפותחות רוחנית ברחבי יקום זה מבקשות בדבקות כי הסיוע המתמשך הזה יהפוך לידוע עם הכרת תודה וכי אתם תקדמו בברכה ובשמחה את אחיכם ואחיותיכם ברוח של אהבה ושיתוף פעולה גלוי. אמא, המסרים שאת קבלת יעזרו לסלול את הדרך.

 

כן, אני מבינה זאת עכשיו, יקר. מלבד ההקטנה בניקוי דרסטי, מה נמצא במחסן עבורנו?

 

ברמה האינדיבידואלית, הדואליות בתוך כול נשמה -  הבחירות הקרמתיות האישיות להשגת האיזון הכרחיות להתפתחות הנשמה ולחזרתה לאלוהים - תיפתרנה בהצלחה. אמיתות שהוחבאו במשך זמן רב תצאנה, כיוון שכול אחד מכם הוא חלק בלתי נפרד מאלוהים ומכול שאר הנשמות, ותקשורת טלפתית היא זכותכם המולדת. אמיתות אלה ורבות אחרות ייכנסו במרווחים במהלך  השנים הבאות כשכוח האור ממשיך להתעצם ולהגיע ללבבות ולמוחות. לא כול הנשמות תהיינה פתוחות לרעיונות וזה בסדר - תהיינה להן הזדמנויות במחזורי חיים אחרים כדי לחבק את האור.

 

שינויים רבים יתרחשו בממשלות בכול הרמות כשהמנהיגים המושחתים והרודנים מוחלפים באמצעות אנשים עם תבונה ויושרה רוחנית. תהליך זה גם ייקח מספר שנים כיוון שתהיה התנגדות עזה מהמנהיגים הנוכחיים ומאלה שהולכים אחר עקבות האופל, אבל בסופו של דבר האור ינצח בכזו עוצמה כך שכוחו של אנשי האופל פשוט יפסיק להתקיים.

 

המערכות המוניטריות שלכם ישתנו. לא צורך, אלא תאוות בצע היא הבסיס של המסחר ושל כול הכלכלה בכדור הארץ - עם ליבה זו של החשיכה, מערכות אלה לא יכולות לשרוד  כשהאור ממשיך לגבור. כאשר הכבוד מוחזר לכול אמצעי החלפת סחורות ושירותים, התקנים החדשים ישרתו את הטוב של הכול.

 

המקורות הרבים של שליטה במוח, אשר מתפשטות בעולמכם באמצעות תכנונם של המאסטרים האפלים, יופחתו, ולאחר מכן יסולקו כשהאנשים "רואים את האור". אלה  שרק שוחררו מאחיזתה של החשיכה אבדו את היכולת להשתמש במצפון במהלך השבי שלהם; יכולת זו מוחזרת ומחוזקת על ידי עירוי האור כדי לסייע להם להשתמש ברצון החופשי שהוחזר להם מחדש  בדרכים חיוביות.

 

לסיכום, כול האמצעים המתוכננים לשמור אנשים בבורות, ברמאות, בפחד ובמצוקה יסתיימו כאשר אחרוני החשיכה הופכים לאור. התמרה בגודל זה לא יכולה להתרחש בן לילה, ואנו מדרבנים את כול אחד על כדור הארץ לשמוח במודעות כי לאורך מסעכם מעורר השמחה לתוך העידן הזהב, נשמות מוארות ברחבי היקום תהיינה שותפות אוהבות ועוזרות במסעכם.

 

תודה לך, אמא. בתזמון שלכם, עברו כ-22 שנים מאז הודעה פומבית זו; אולם, בעכשיו ברצף, הצו של הבורא מיושם לעברכם, להווה שלכם ולעתידכם. מספר גדול של נשמות על כדור הארץ נמצאות במחזורן הפיזי הראשון או השני שלהן, מאז שרצונם החופשי הוחזר, והשבי שנמשך עידן ועידנים של החשיכה השאיר אותם רגישים לרטטים הנמוכים של אלימות, רמאות, תאוות בצע וקנאה עיוורת. אבל בהחלט לא כול השבויים לשעבר נכנסו לכך. מרביתם רוצים עולם שלוו בו אנשים חיים ביחד בשיתוף פעולה ובשגשוג, וחלק משתתפים בעצרות ובתנועות של שלום שתוצאתן בחקיקה ליחס הוגן וזהה לכול התושבים או הגנה על הסביבה ועל חיי בעלי החיים.

 

עבורכם, חוקים אלה היו צריכים לקרות מזמן והם לא מיושמים לכול אחד בכול מקום, ואלימות והרסנות לא הפסיקו. אכן, זכויות אזרחיות וזכויות אדם לכול אדם ברחבי העולם, יחס מכובד לבעלי חיים, שימור של כדור הארץ עצמו, ושלום ומנהיגים מכובדים בכול האומות עדיין לא באו לידי ביטוי. אבל עבורנו, מהירות ההתקדמות בתרבות שרק לפני שמונה עשורים היתה בדחיסות השלישית העמוקה היא מדהימה -  זה ייחודי ביקום זה! ושינוי זה בעמדות חברתיות לא היה יכול להתרחש בלי האור - אותה אנרגיה כמו א ה ב ה  - מוקרנת על הפלנטה באמצעות אינספור חברי משפחה אוניברסאלית ומוקרנת על ידי עובדי האור.

 

ישויות אור ברחבי יקום זה מכבדים אתכם המתנדבים בגין היציבות במשימתכם כדי לעזור לאנשים ליצור במשותף את העידן הזהב בכדור הארץ.

 

______________________________________

אהבה ושלום

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Translation: Gili Weizman


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge