Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Matthew Ward - June 19, 2016

מסר מ- Matthew Ward מיום 19 ביוני 2016

שדה פוטנציאל אנרגטי; אור בבחירות; ביטחון שלא תהיה מלחמה גרעינית; כדור הארץ כבית ספר; ירי המוני בארצות הברית; ידיעת ההתרחשויות בעולם; רצון חופשי; חוויות קרמתיות; עובדי האור, התקדמות חברתית; שליחת אור-אהבה.

עם ברכות אוהבות מכול הנשמות בתחנה זו, זהו Matthew. שדה הפוטנציאל האנרגטי של כדור הארץ רוחש פעילות המשקפת רטטים עולים יותר מאי פעם, ואם היינו מתבקשים לתאר במילה אחת את מה  שאנו צופים בו, זה יהיה מרגש. תהפוכות תימשכנה לזמן מה כשהאילומינאטי עושה את מאמציו המשתנקים האחרונים לשמור על דריסת רגלם הרזה, אבל האור המתעצם טומן בחובו את האבדון שלהם וסולל את הדרך לשינויים שניתן לקדמם בברכה  על ידי מקהלה של הללויה.

אם רק יכולנו לענות לשאלותיכם לגבי תוצאות הבחירות אזוריות, ארציות ומשרדי המדינה, משאלי עם או הצעות, היינו עושים זאת בשמחה, אבל אנו איננו יודעים עד שהחלטות אלה נעשות. מה שאנו כן יודעים הוא,  כי הרטטים הגבוהים תומכים בתוצאות באור, לכן ניסיונות כלשהם להפעיל מניפולציה על ספירת קולות לא יכולה להתקיים זמן רב וחריגים מכוונים כלשהם לאורך הדרך לתוצאות נדיבות עבור האנשים לא יכולים להיות קבועים. באשר לאיפוס גלובלי, הפעולה מתנדנדת בדרך זו, לאחר מכן ברגע שזה נמצא בהישג יד, ניתן לומר שהמערכת הכלכלית כולה היא די מבעבעת בשקט.

דאגות לגבי מדינות שמפתחות, מחדשות או מרחיבות יכולות גרעיניות עוררו שאלות לגבי ביטחוננו שלא תהיה מלחמה גרעינית - אם לא בכוונה, מה לגבי תגובה נמהרת לתקשורת לקויה או תקרית כלשהי? הביטחון שאנו נתנו, אשר מכסה את עולם האפשרויות, מגיע מהבורא. נשמות בחלל ניזוקו מהפיצוצים הגרעיניים, והוחלט שזה לא יתרחש בשנית אף פעם, הבורא עשה זאת לחריג היחיד למתנתו של רצון חופשי: כל אחד אשר מנסה פיצוץ מעין זה, ימנעו ממנו מלהצליח. ביקום זה, אלוהים אישר את כל התרבויות הרוחניות והמתקדמות טכנולוגית כדי לגרום לכשל בהתפוצצותם של ראשי נפץ גרעיניים על טילים ששוגרו, ובשם כדור הארץ בלבד,  זה הושג כתריסר פעמים.

חלק מהקוראים שאלו מדוע אלוהים מאפשר למצבים שנואים להמשיך ואחרים רוצים אותנו או את עמיתינו לסיים את כל המצבים מעין אלה. יותר מאשר החריג שאוזכר לעיל, לא מתירים לא לאלוהים ולא לנשמה כלשהי בעולמות הפיזיים או הרוחניים להתערב בשימושו של כל אחד ברצון חופשי. יקרים, זו הסיבה הקולית. התערבות תימנע מאינספור נשמות את החיווי הקרמתי שהם בחרו כך שהם יכולים להתפתח, והתפתחות היא המטרה שלכל נשמה בכל מחזור חיים.  מה שאלוהים וכל שליחיו מחויבים לעשות הוא לשלוח לכל הנשמות אור-אהבה, הכוח העוצמתי ביותר בקוסמוס, כדי לפתוח את הלב ואת המיינד, לתת נחמה לאבלים, אומץ למהססים, תקווה לנאבקים, תנופה לאלה החדשים שניעורו. ישויות המפותחות רוחנית מקרינות באופן מתמשך אור לאורך יקום זה ואהבתו האינסופית של אלוהים לכל אחד ולכל נשמה היא נצחית.

כמו כן נתבקשנו להוקיע הליכים ספציפיים, מדיניות, התייחסויות או מסורות של תרבויות שנחשבות בלתי יעילות להתקדמות חברתית.  אין זה במחוזותינו להוקיע כל דבר בעולמכם, גם לא היינו רוצים זאת. כדור הארץ מהווה בית ספר, והוא בית ספר מצוין! הוא מספק את כל יסודות השיעור  שאוכלוסייה בדחיסות השלישית צריכה כדי לגדול רוחנית ובמודעות, וחלק מצמיחה זו היא ההבנה של מה שמזיק לרווחתם ולפלנטת הבית שלהם ולקחת אחריות כדי לעצור את אלה.

בכך, תרומתם של עובדי האור היא ניכרת. אתם "מביאים אל האור" את מה שמשפיע לרעה על החיים בכדור הארץ, ומאמציכם לקראת שינוי מניעים אחרים "לראות את האור" ולאחד כוחות אתנו. לא כל האנשים יכולים. אלה שבחרו להישאר בתוך מגבלות הדחיסות השלישית יבוזו וילעגו לכם, חלק יפעלו כנגדכם; אבל האור של התמדתכם ימשיך להתפשט לאורך העולם עד שכל האנשים חיים בשלום, בשיתוף  פעולה, בשפע ובהרמוניה עם הטבע.

הקוראים בארצות הברית בקשו שנדבר לגבי סדרות של ירי המוני בארצם. חלק מהתקריות היו בהתאם להסכמים טרום-לידה למטרה של עידוד המנהיגים והציבור לנקוט בצעדים הכרחיים כדי לעצור מעשי טבח אלה.  כאשר ההסכמים לא היו מעורבים, אנשים אשר חייהם נגדעו משלימים את הוראות החוזה בנירוונה ומתקדמים בצמיחת הנשמה; משפחות וחברים אבלים התחזקו באמצעות אור מועצם וחזקו את הרוח והקלו את ההתפתחות המהירה יותר. בתלות במצב הנפשי של היורים שמתו, או שקבלו ריפוי מותאם אישית בנירוונה וסיוע רוחני במהלך סקירת דפוס חייהם,  שבעקבותיו היו פגישות לימוד מרפאות; או שהם נכנסו לשכבה הנמוכה ביותר בנירוונה, סבלו סקירת דפוס חיים מכאיבה מאוד ויחוו אכזריות חמורה במחזורי חיים אחד או יותר אחרים. נהלים דומים ממתינים לתוקפים שנתפסו.

ההיבט המעודד של תקריות הירי הוא שאהבה ולא שנאה או מרירות, אחדה את האנשים המושפעים באופן אישי, קהילותיהם והאומה. זה כך שכשישנו כעס לאומי, גם המאמצים האלה לצמצם את הנוחות שבה אנשים יכולים לרכוש כלי נשק מלחמתיים ותחמושת היו חסרת תועלת. ההיבט שתקריות אלה הם "דגלים כוזבים" ביימו אירועים כך שהממשלה יכולה לפרק את האזרחים מנשקם ולגרום להם להיות בלתי מוגנים בהשתלטות הרודנית, המגיעה מפחד מושרש במנטליות של הדחיסות השלישית. השתלטות בכוח על מדינה זו היתה רק חלק אחד מתוכניתו השטנית של האילומינאטי עבור כל עולמכם, תוכנית שלא יכלה אף פעם להיות מוגשמת כיוון שהגורל של כדור הארץ והאנושות שלו הינו באור של שמחה, שלום וחופש. הכוח ללא תחרות של האור שקרע את הרשת הגלובלית של האילומינאטי לתוך שברים בלויים גם מחוזק מלמטה בהתעלות פלנטרית ואישית לתוך מלאותו של העידן הזהוב של כדור הארץ.

לאלה שרצו שאנו נזהה את האנשים אשר יזמו או הנציחו נסיבות שחשיכה בליבתם, אנו אומרים, היו זהירים כיוון שכל אדם הוא חלק מאלוהים, כל אדם מחובר בקשר הדוק ברמת הנשמה עם כל האחרים, ואלוהים אוהב את הכול וכל אחד ללא תנאי. כאשר אלה  שעשו לאנושות שירות דוב שערורייתי כדי להפוך לידועים בציבור, בבקשה ראו אותם "דרך עיני אלוהים". אין המשמעות היא לסלוח לפעולותיהם או לרצות שהם יוותרו עלו צדק בהתאם לאמות המידה שלכם; המשמעות היא שאתם תרוממו את עצמכם ואת העולם באמצעות שליחת אור לאותם אנשים במקום לרצות את עונשם. החוקים של היקום שהינם אובייקטיביים, לא שיפוטיים - ובלתי נמנעים - יקצו צדק להם בעולם הרוח בו האנרגיה מתאימה למעשיהם.

כשזרמי האנרגיה עם קישורים אלימים נמשכים עד שמסתיימים, אירועים מאותו סוג מודגשים באמצעות המגמה הרווחת הנשלטת של אמצעי התקשורת ומעוררים הערות כמו אלה: "הטרור, הפליטים הנואשים,  הקנאות, כל הילדים אשר סובלים עמוקות מעציבים אותי. אנו יודעים שאחרים מרגישים באותו אופן. אם אנו מפסיקים לצפות בחדשות, אנו יכולים להרגיש אופטימיים יותר לגבי העתיד ולהיות יותר עובדי אור אפקטיביים. האם Matthew יכול בבקשה להגיב על כך?"

אנו מזדהים עם רגשות אלה, אשר אנשים טובים מסביב לעולם חולקים אותם, עם זאת אין אנו יכולים להמליץ להיות בלתי מודעים על מה שמתרחש. אתם לא זוכרים זאת, אבל כאשר התנדבתם בהתלהבות ללכת אל כדור הארץ, ידעתם את מה שאתם תפגשו ושאתם תהיו מחוזקים עם כוח רוחני וחוכמה כדי להשלים את משימתכם: לעזור לאנשים להתעורר מהתודעה בדחיסות-השלישית ובעשותכם זאת, לקדם את התפתחותכם האישית. היעילות בשניהם תהיה מוגבלת אם אינכם יודעים מה מתרחש. ואתם לא יכולים "לא לדעת" מה שידוע. סביר כי המחשבות וההרגשות יעלו לגבי מצבים אלה אשר באמת עצובים, ובלי הדוחות שלאחר מכן, הייתם מפסידים לשמוע לגבי התפתחויות מעודדות שקרובות.

ההבנה שמרבית האנשים בנסיבות קורעות לב משלימים שיעורים קארמתיים כך שהם יכולים להתפתח, תאפשר לכם להרגיש חמלה כלפיהם, כבוד לבחירתם, ולקבל שאנשים אלה אשר יצרו את הנסיבות משחקים תפקידים הכרחיים בתהליך ההתפתחות האוניברסאלי. חלק מהאנשים קבלו חוויות קשות בלתי רגילות כדי להקטין את העומס הקרמתי של נשמות איתן הם חולקים קשרי אהבה, אחרים  מתמודדים עם יותר קשיים מאשר הם בחרו בחוזים שלהם - בשני המקרים, נשמות אלה עושות קפיצה גדולה לקראת נתיבם הרוחני.

אנו יודעים שאין זה קל לחשוב על אנשים סובלים במושגים של קארמה, מה שנראה קר ואדיש ולהימנע מלגנות את אלה אשר גרמו לצער ולקשיים נוראיים. לכולנו היו מחזורי חיים בעיצומה של מלחמה, חוסר צדק ומחסור בעולם אחד או באחר, וחיינו "בעבר" מתרחשים בו זמנית עם חיינו "הנוכחיים". הרטטים הגבוהים בתחנה זו מגנים עלינו מלהרגיש מחדש את כאבי הלב בחיים אחרים אלה, אבל זיכרוננו הברורים מאפשרים לנו להתייחס להרגשותיכם לגבי המתרחש על כדור הארץ. בנוסף,  אנו שיש לנו קשרי אהבה עם אנשים שם אשר נאבקים, חווים לרגע בדיוק את מה שהם מרגישים.

בכל רגע, אלוהים מרגיש את הכאב הקולקטיבי של אנשי כדור הארץ, ממלכות בעלי החיים, הפיות והצמחים וכל צורות החיים האחרות לאורך יקום זה. זה בלתי נתפס לכם, כפי שזה לנו. אנו מזדרזים להוסיף שאלוהים גם מרגיש את האהבה, השמחה, הכרת התודה והשלווה אשר באופן קולקטיבי ילדיו ושאר ברואיו עושים, והאור שאתם מקרינים והאור שקורן באופן מתמשך מכל התחנות הגבוהות מאיר את הנטל הכואב שלו.

אחים ואחיות אהובים, אף פעם אל תטילו ספק ביעילותכם כעובדי האור - עולמכם הוא לאין ערוך טוב יותר כיוון שאתם שם! מעטים מכם נמצאים בעמדות השפעה רשמיות, מרביתכם לא,  וזה מה  שצריך להיות. השפעתכם בעלת הערך היא האור - אהבה- שאתם שולחים קדימה בכך שאתם חיים בדרכים אלוהיות. לא רק שזה מיטיב מאוד את עולמכם, אלא מה שמתרחש על כדור הארץ משפיע על כל דבר אחר ביקום זה, ולכן אפקט הדומינו של האור שלכם הינו ללא גבול.

זה טבעי לרצות להרגיש אופטימיים לגבי העתיד, ומחשבות לגבי התקדמות עד היום תאפשרנה לכם להסתכל קדימה בהתרגשות. ישנן התפתחויות מבטיחות באנרגיה נקיה, בריאות, תחבורה והגנה סביבתית ושיקום, לדוגמה, ומאמצים מסורים לטובת זכויות החיות והגינות במערכות המשפט גורמים להתקדמות. עסקים קטנים מעלים את רמת החיים בקהילות מסביב לעולם, ערים משקמות אזורים הרוסים, חינוך ותוכניות אימון נהפכות לזמינות עבור סוגים חדשים של העסקה, וחידושים  תופסים אחיזה באזורים משמעותיים אחרים. לדוגמה, האמנויות נעשות נגישות יותר לאנשים צעירים - כל סוגי האמנויות הינם ביטויים של הנשמה, ומה שעושים המדריכים ובני הנעורים המשתתפים הוא חשוב עכשיו ועבור כל הדורות שעומדים להגיע.

עובדי האור היו הכרחיים בעזרה לחברה לנוע רחוק כל כך לאורך דרך החתחתים של ההתקדמות. אכן, יש הרבה יותר שחייבים להשלים ברחבי העולם והם יושלמו! שינוי מתחיל ברמה העממית ועובר כלפי מעלה עד שהוא משיג את הפסגה, היכן שדיונים בדלתיים סגורות נמצאים בעיצומם על מנת לפתור סכסוכים ומערכות רפורמה פוליטיות ופיננסיות. הקצב הוא יציב או משתפר בקצב מהיר בחלק מהאזורים החיוניים ומפגר או מזגזג היכןשהאילומינאטי יש להם עדיין מה לומר, אבל זמנם מסתיים - הרוח ללא חת של האנשים שרוצים שלום וצדק ולחלוק עבור כולם את השפע בעולם - תגבור.

"יש לי חברים אשר יכולותיהם הרציונליות נעלמו "פתאום" במשך תקופת הבלבול או הכאוס, כיוון שזה היה, כמעט כאילו הם היו תחת סוג של כשוף באמצעות האילומינאטי. האם יש משהו שאנו יכולים לעשות כדי לעזור להם "להתעורר" ולקחת בחזרה את מחשבתם האישית?" הקורא התייחס לחברים אשר הפכו ל"קנאים פוליטיים", אבל תשובתנו מתייחסת לכל האנשים אותם אתם חושבים שהם צרי אופקים לראות שזה שונה משלהם, וזה מביא  אותנו חזרה לרצון חופשי. לכל נשמה יש את הבחירה לחבק או להתנגד למה שמתרחש, ולאף אחד אין את האחריות - את הזכות האלוהית - לשכנע אחר "להתעורר" בגין כל נושא. יתר על כן, להתווכח או להתגייר אינו משכנע, אלא מרחיק, לכן בבקשה  פעלו בהתאם לאמונותיכם ולערכיכם וכבדו את זכותם של כל האחרים לפעול בהתאם עם שלהם. בסופו של דבר, כל אחד בחברתכם יהיה באותו עמוד, אם אפשר לומר כך.

"האם ניתן לשלוח אור-אהבה לאנשים שחיו לפני 500 שנים? אני מתכוון האם ניתן לעזור לאנשים אלה בדרך זו בשנת 2016?" אכן זו מחשבה אוהבת, אבל אנרגיה זו תהיה טובה יותר אם תכוון לעזור לאנשים החיים על כדור הארץ. למרות שמושגיכם על שנים קלנדריות הם עכשיו ברצף הנצחי, האנשים שחיו בשנת 1500 שלכם לא נמצאים יותר באותו מצב של התפתחות. היו להם מחזורי חיים אישיים אחרים עם בחירות שונות של חוזה הנשמה, חוויות שונות, והם זרעו וקצרו קארמה בהתאם. אבל אם אור-אהבה צריך להישלח אליהם או לכל האחרים אשר מחזור החיים שלהם על כדור הארץ היה לפני זמן רב, זה לא יבוזבז - אנרגיה זו מגיעה לכל המקור העוצמתי אשר תמיד זמין ללא הגבלה לכל הנשמות.

ישויות מוארות לאורך יקום זה מריעות לכם קדימה והם אתכם לנצח באהבה ללא תנאי.

______________________________________

אהבה ושלום

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Translation: Gili Weizman


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge