Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - January 31, 2016


מסר של Blossom Goodchild מיום 31 בינואר 2016

בלוסום: הלו שם לכם הנמצאים גבוה! אנשים משתוקקים כי תמשיכו לסייע בנושא "המסע של המיינד", "המסע בזמן" על מה שדברנו. האם זה עובד עבורכם?

פדרציה של אור: בלוסום היקרה, זה עשוי להפתיע אותך לדעת... שזה תמיד כלי שימושי שיכול לרומם את העצמי מחוץ לגופו.

בלוסום: לא מפתיע אותי בכלל! ניסיתי מספר פעמים בשבוע זה.. כיוון שאני חושבת שאתם יודעים... ועם זאת, איני יכולה לומר שהצטיינתי במיומנות באמצעות כל דרך אפשרית.

פדרציה של אור: האם אין זה כך, את הצעת שזה עשוי לעזור לנו להביא מדיטציה עדינה כדי להדריך אתכם דרך התהליך?

בלוסום: ובכן, אני לא בטוחה אם הצעתי את זה או, הכנסתם בי את הרעיון?

פדרציה של אור: הבה נומר שאנו עובדים היטב ביחד בימים אלה. אכן, היינו מוצאים את הבמה של מדיטציה שהינה בעלת ערך להבין את הנושא של "להתרומם מעל/מחוץ"... לגוף הפיסי ואנו מודעים שאת מפעילה בתוכך את הטכניקות הנחוצות.

בלוסום: אכן אני מפעילה... וחשבתי שיכולתי למצוא מוסיקה מתאימה כדי לשפר גם לאחר מכן?

פדרציה של אור: זה גם מקודם בברכה מאוד.

בלוסום: הבה נעשה זאת... אני מרגישה די נרגשת.

מצורף בזה קישור לאודיו עם תמליל ההקלטה מתחתיו

תמליל ההקלטה של האודיו של המדיטציה.


ובכן היינו מבקשים מכם למקם את עצמכם במיקום נוח, בין אם זה שכיבה על המיטה, או בישיבה זקופה בכיסא נוח. עצמו בעדינות את עיניכם, והאזינו רק לקול של נשמתכם: פנימה והחוצה, פנימה והחוצה, פנימה והחוצה.

זה כמעט כאילו אתם מרגישים את פעימתו של שעון המתקתק מרחוק, כשאתם ממשיכים לנשום, פנימה והחוצה, פנימה והחוצה, ופנימה והחוצה, כך שבשעה שאתם ממשיכים לעשות זאת, כול מה שאתם עכשיו מודעים לו, הוא הצליל של נשמתכם, והתקתוק של שעון.

טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק.

הרגישו את הקצב בהתאמה עם לבכם.

טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק ... טוק... טיק... טוק...

כך שבשעה שאתם נושמים עמוק יותר, אתם מרגישים את האנרגיה שלכם מתחילה להאט בשלווה, טיק ... טוק... טיק... טוק...

נשימתכם הופכת למאוד איטית ועמוקה.

טיק ... טוק... טיק ... טוק... טיק ... טוק... טיק ... טוק... טיק ... טוק..

אתם יכולים להרגיש את המשקל של הווייתכם הפיזית, כאילו התמלאה בחול, מעגנת אתכם למטה, על מיטתכם או על כיסאכם, כך שגופכם הפיזי מרגיש עכשיו כבד מאד מאד.

טיק ... טוק.. טיק .. טוק.. נשמו.

בהרגישכם כבדות זו, אנו מבקשים מכם עכשיו, להתמקד, לתוך מרחב ראשכם.

טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק.

טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק

הרגישו את הקלות בתוך ראשכם.

טיק טוק טיק טוק

כמו ישות אור עליזה

טיק טוק טיק טוק

מקפצים מסביב בתוך ראשכם.

טיק טוק טיק טוק

זה מרגיש כאילו הוא צריך לברוח מהחלק הפנימי של מרחב זה.

טיק טוק טיק טוק טיק טוק

זה כה מלא באנרגיה, כה מלא בשמחה, כה מלא באור

טיק טוק טיק טוק טיק טוק

אתם יכולים להרגיש כאילו כדור קטן זה של אור מתחיל להקפיץ את הפנים של ראשכם.

טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ

אתם מרגישים כאילו זה מתחיל לדחוף, לדחוף דרך אותה נקודה בה נמצא מרכז מצחכם.

קפצו קפצו קפצו קפצו קפצו קפצו

אור קטן זה קופץ קופץ קופץ קופץ קופץ

אור קטן זה קופץ קופץ קופץ קופץ קופץ

דוחף דרך, דוחף דרך, דוחף דרך, דוחף דרך, דוחף דרך, דוחף דרך, דוחף דרך, דוחף דרך, דוחף דרך

ודרך

החוצה, מעליכם, עומד שם, ממש מעליכם, האור שאתם.

ועם זאת, אתם יכולים לראות, החוט העדין ביותר הדומה לזה מקורי העכביש, קשור לאור זה, שלאחר מכן עובר דרך הנקודה במצחכם לתוככם, כך שאתם יכולים להיות מחוברים בעדינות להווייתכם הפיזית.

התחילו לנשום כשאור זה מחוץ לפיזיות שלכם,

נשמו... נשמו... נשמו...

אתם מרגישים קלים כמו נוצה. עם זאת עם האנרגיה, שמעצימה את הווייתכם, כדי שתיקח אתכם לכל מקום שאתם רוצים.

חשבו לרגע, על מקום, או על נשמה, שהייתם רוצים לבקר.

נשמו,

התמקדו עמוקות על מקום זה או על אדם זה, דמיינו כאילו אתם עומדים בתוך מקום זה, או עומדים קרוב לאדם זה.

הרגישו את החשמל הזורם דרככם, האור שלכם קורן יותר בבהירות, כאילו שהוא ממלא את עצמו עם אפילו יותר אנרגיה, אפילו יותר רוממות רוח, אפילו יותר התלהבות.

התחילו להרגיש, את האנרגיה, את משיכת הרטט, של המקום בו אתם רוצים להיות, על האדם שאתם רוצים להיות איתו.

התמקדו לגמרי על להיות שם, עמוק יותר, עמוק יותר ועמוק יותר, אתם מרגישים את הרטט במקום שאתם רוצים להיות.

עמוק יותר ועמוק יותר – טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק

ומאד, מאד לאט, הרגישו את האור שהינו אתם, כאילו שהוא נמתח, מתארך, קדימה וקדימה, מתמתח, מתארך, מושך בעדינות, בווקום הרך, לוקח את האור שלכם למקום שבו רציתם להיות.

אתם מגיעים לנקודה, בה אתם נמתחים ממקום זה, לנקודת עוגן ממש מעל עצמכם, והיא עכשיו עבורכם לדעת, שהחוט נשאר מעליכם, מסונן בחזרה לתוככם, והאור המלא שלכם עכשיו, במקום האחר, עם זאת החוט נפרם אתכם, ואתם לוקחים אותו אתכם, כך שזה עדיין מחובר אליכם,

אנו עוזבים אתכם לזמן קצר כדי ליהנות,

נשמו, נשמו, נשמו, נשמו

... ... ... ... ... ...

ועכשיו, אנו מציעים בעדינות, שזה הזמן, לקחת את האנרגיה שלכם, חזרה לגופכם הפיזי, כך שזה, תהליך זה הוא נהפך, בכך אתם רואים שוב את אור הרוח שלכם, המתארך מהמקום בו אתם, חזרה ממש מעל הווייתכם הפיזית. אתם עשויים לבחור לדמיין זאת, כאילו החוט מושך אתכם בעדינות חזרה אל מעבר...

הישארו שם, ממש מעל הווייתכם, באור הנפלא של עצמכם, אתם עשויים לראות את האור של עצמכם בצבעים שונים, כאילו האנרגיה של עצמכם הפכה לכה חיה, כה חופשית, כה אתם, באמת שלכם.

ועכשיו בעדינות, הרגישו את משיכתו של החוט, כשהוא לוקח אתכם בעדינות חזרה, דרך המרחב במצחכם, ופנימה, שוב בראשכם, ועם זאת עכשיו, זהו מקום של שלווה המרחפת בצבעים מתערבלים, הרגישו את הרוגע, הרגישו את השקט הנפשי שלכם.

קחו הרגשה זו, שאתם, בתוך מרחב לבכם.

נשמו, נשמו,

הפכו למודעים לפעימת לבכם

טיק, טוק, טיק, טוק, טיק, טוק,

וקחו מספר נשימות... (נשמו)...(נשמו)

כשאתם מרגישים את עצמכם ערים יותר ויותר בתוך הווייתכם הפיזית, יותר ויותר ערניים, חיוך מגיע על פניכם, כשאתם נזכרים בחווייתכם, ומרגישים את האהבה, שנמצאת בתוככם, את האהבה שאתם, תמיד אהבה, אהבה, אהבה...וכך זה.

באהבה ובהוקרת תודה, אנו עוזבים.

בלוסום: עשיתם יפה מאוד, חברים!!! תודה. אני מקווה שתדריכו אותי "במהירות" למוסיקה שובת הלב הנדרשת.

באהבה ובתודות.

* מובן מאליו, לאחר שתקשרתי את זה, ולאחר מכן הוספתי מוסיקה, היה עלי להאזין לכך בעצמי כדי לבדוק זאת. מצאתי שזה די מעמיק! למרות, שעלי להודות שבמצאי את הקטע כאשר רוחו של האחד נמצאת בתוך הראש ומתכוננת "לעבור דרך העין השלישית"... הבה נאמר... קצת מוזר! קצת כמו להשיג שיא של אחד כאשר הוא דוחף דרך תעלת הלידה!

עם זאת, אלו היו "אלה" אשר העבירו את זה דרך... ואפילו כפי שזה תוקשר, אני פשוט הייתי צריכה להאמין ולהיכנס לזרימה של "טיק טק" וכו'.כדי, לא לשבור את הקשר

אני מקווה שנהניתם מזה והאם יכולה אני להיות מספיק אמיצה כדי לומר... סעו לכל מקום!

בקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA .

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Hebrew translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge