Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - October 29, 2015


מסר של Blossom Goodchild מיום 29 באוקטובר 2015

בלוסום: הי שם, חבריי. זו נראית תקופת זמן מאז שהיתה לנו שיחה טובה מלב אל לב...עקב כך שהענקתם בימים אלה "תרפיית דיבור" בניגוד למילה הכתובה. כך או כך מתאים לי... אני מרגישה שאתם יודעים את האנרגיה הכללית הכוללת יותר ממני ולכן, מודעים על מה שהינו מתאים יותר.

פדרציה של אור: אנו מעניקים מילים... בין אם הן מדוברות או כתובות... לעודד את כל אלה על פני הפלנטה שלכם "למצוא" את עצמם. זו כפי שאת יודעת הסיבה מדוע אנו מגיעים.

בלוסום: עם זאת, אני תוהה כמה דרכים רבות יותר ישנן כדי לספר לנו איך לעשות זאת. אנו יודעים שאנו לחלוטין אהבה. עם זאת, אנו מגלים למעשה את האמת שלנו מאחורי כל התפיסות המוטעות שהוזנו במהלך חיינו, שיכולות לפעמים להרגיש כמו חיפוש אחר מחט בערימת שחת.

פדרציה של אור: עם זאת, כאשר מוצאים אותה... אוה השמחה!הרגשת ה"כן"... לגלות חוט מבריק בין כל הקש!

גברותי ורבותי של כדור הארץ...הכניעו את כל המחשבות של חוסר הידיעה. ותרו על כל הבלבולים והספקות ושחררו... רק שחררו כל דבר. מכיוון שלאחר מכן אתם תגלו את המחט הזו!

בלוסום: עם זאת, מה לגבי "חפשו ומצאו"? אם אני לא מחפשת את המחט... איך אמצא אותה?

פדרציה של אור: נשמות יקרות... לפעמים, בתוככם... אתםמרגישים ייאוש... רצון למצוא את מי שאתם... עם זאת, זה נראה כה אבוד.

בלוסום: אני צריכה להפריע לכם כאן. סליחה! עם זאת, אני מרגישה את האנרגיה המתפרצת הזו בתוכי, כיוון שאתם עומדים לדבר (בתקווה שהגשם נרגע מספיק וקולי בסדר, לאחר שאבדתי אותו לגמרי לתקופה. בעלי החביא אותו... עם זאת, אני מצאתי אותו בשנית! חה! חה!) האם זה נכון...הייתם "מעדיפים" לדבר?

פדרציה של אור: זה פשוט עניין של המילים הזורמות יותר בשטף כשאנו עושים זאת... עקב המהירות של פעולת הפה... במקום האצבעות.

בלוסום: עד שאני צריכה לתעתק זאת... אני תופסת מספיק מהירות. אוקיי... הבה נעשה זאת.

מצורף בזה קישור לאודיו עם תעתיק ההקלטה מתחתיו


תעתיק ההקלטה של הפדרציה של אור.

ובכן, חברים יקרים, אנו מוכנים להתחיל את תקשורתנו ביום זה בהמשך מהמילה הכתובה שבה התחלנו. ליידי בלוסום דברה על ניסיון למצוא את העצמי וחיבורו למחשבה של ניסיון למצוא מחט בערימת שחת. אנו מוצאים זאת במידת מה משעשע אבל עם זאת, אנו מבינים את הדמיון.

נשמות יקרות... כאשר אנו אומרים "היכנעו" כאשר אנו מדברים על "לשחרר את החיפוש עבור העצמי... של העצמי"... אנו עושים זאת כיוון שאנו יודעים שזוהי הדרך הבטוחה ביותר למצוא אותו... וליידי בלוסום אמרה "ומה לגבי "חפשו ומצאו"?. אם אחד לא מחפש... איך אחד ייתקל בעצמי?... ואנו מציעים לך מילים אלה שאנו חושבים שעשויות לסייע.

זוהי מטרתנו להגיע בדרך זו... לסייע כדי להציע לכם ידע אשר מאפשר לכם להיות, בשנית, האמת של מציאותכם. מציאות זו שאתם מרגישים היא אמיתית ועם זאת, היא לא... וכמה עמוק במורד הבאר יכולה הצהרה מעין זו לקחת אותנו?

עם זאת, זה קשור עם מה שאנו מדברים עליו... בהתייחס למציאת המחט. באמצעות שחרור הבלבול... באמצעות הכנעת המחשבות שאחד חושב שהוא יודע... ואולי הקבלה שאחד למעשה יודע שום דבר על מה שהם חשבו שהם יודעים.

שחרור הנטיות להישאר בדרך החשיבה הישנה ולרוקן את המיינד על כל מה שאחד חשב ש"הוא"... כיוון שזה סביר מאוד... כי מה שאחד חושב למעשה ש"הוא" למעשה "הוא לא!".

אנו מדברים בשנית... ואנו מחייכים כשליידי בלוסום מחייכת אתנו... בהתייחס למי שאתם... בהתייחס להיות אהבה. איך אנו יכולים לדבר על דברים אחרים כאשר אין שום דבר אחר... לדבר עליו?

כאשר אתם מאפשרים לעצמכם להיות שום דבר מלבד אהבה...להרגיש שום דבר מלבד אהבה.. אזי ""!Hey Presto(מהר או קל כמו קסם!)... לא רק שהמחט מציגה את עצמה לכם כאשר אתם לא מחפשים אותה... עם זאת, היא הושחלה דרך... חוטזהוב... על מנת שאתם תתחילו לתפור ביחד את שטיח הקיר הרקום של חייכם. להתאים כל טלאי קטן ביחד וכשאחד עושה זאת... הכול מתחיל ליפול במקום. הכול מתחיל להיות הגיוני... בעולם בו אין הרבה מזה מנקודת מבטכם... לפעמים זה יכול להיות המעט כל כך שמאוד הגיוני.

כפי שאמרנו פעמים רבות...אין זה הגיוני לכם בשל נקודת המבט ממנה אתם רואים זאת. עם זאת, כאשר אתם לומדים לשחרר...להבין שלמעשה שום דבר בכלל משנה בעולם בו אתם חיים... שום דבר בכלל... כיוון שלמעשה זו אשליה. כאשר אתם יכולים להסיר את המיינד שלכם מאשליה זו... אזי אתם תהנהנו בראשכם ותסכימו אתנו... שאכן שום דבר מעניין... שום דבר בכלל.

כל מה ש"יש"... "זו אהבה"...וכשאתם ממנה לבד... כששחררתם והוצאתם לחופשי את עצמכם מכל הדאגות והשיקולים... אזי אתם תבינו את מה שאנו אומרים. כיוון שאתם תראו את עולמכם מ"נקודת מבטנו". ולכן, תראו אותו "מנקודת ראייתנו".

נשמות יקרות, נשמות יקרות... קחו רגע אם אתם תוכלו עכשיו... לשאוף את נשימת החיים ביחד אתנו. לשאוף ולאחוז בתוככם את האנרגיה הגבוהה ביותר הטהורה ביותר של אהבה. החזיקו זאת בתוך הווייתכם ואפשרו לה לנוע בחופשיות בפנים... עמוק בפנים. לכן, ביחד עכשיו, אנו שואפים את נשימת החיים... הנשימה של האהבה העמוקה והטהורה ביותר המחברת את כולנו... ואנו אוחזים אותה בתוך הווייתנו...מרגישים אותה נעה בחופשיות.. מרגישים את הכוח של אותה אהבה... בתוך כל תא.. ולאחר מכן אנו משחררים אותה החוצה.

ואנו שואפים שוב... ואוחזים אותה שם ומרגישים אור... מרגישיםאהבה.. ואנו נושפים...

ושוב...ואנו אוחזים את האור - אהבה ואנו מחייכים.... ואנו משחררים זאת החוצה... כשאנו נושפים החוצה... כל מה שאנומתחבר עם כל מה שאנו... כיוון שזו נשמתנו... אלה חיינו... זואהבתנו... זה האור שלנו...אשר בדרך זו מביא אותנו ביחד כאחד.

האם אתם רואים?

אם הייתם נהפכים ליותר מודעים ביודעין לעובדה זו... כמה שונים חייכם היו "מופיעים" להיות... כהרף עין. כיוון שבאמת,יקרים... זה כל מה שמתרחש... "ההופעה" של איך אתם חושבים שחייכם יהיו.

עם זאת, כאשר אתם מקבלים... כאשר אתם יודעים... שכל נשימה שאתם שואפים מחברת כל אחד עם כל מה שיש וכל מה שיש.. הוא אהבה.. כיוון שאין שום דבר אחר... אזי... אזי נשמותיקרות.. אתם מוצאים... את עצמכם.

לא רק שאתם מוצאים את עצמכם... אתם מוצאים אחד את השני כיוון שכל אחד... כל אחד מכם הוא האחר.

אתם מהווים אנרגיה אחת של אהבה...יוצרים עולם דרך מחשבה... לחוות אהבה בכל צורותיה.

עם זאת, ככל שאתם מבינים יותר על חוט זה אשר קושר אתכם ביחד... כפי שמחט החיים אורגת פנימה והחוצה... כך אתם נעשים קרובים יותר להרגשה של להיות אחד.

היכולת להיות מקושר לכל לא יכולה אף פעם לעזוב אתכם. אינכם יכולים להתנתק מהמקור. אינכם יכולים. כיוון שאתם המקור. עם זאת, מחשבות המיינד שלכם יכולות לרמות אתכם לחשוב אחרת.

דעו את האמת שלכם.

דעו שאתם המקור.

אתם ממנו.

אתם כמוהו.

אתם ממנו.

המקור הוא האנרגיה הגבוהה והטהורה ביותר של אהבה שקיימת.

אתם אנרגית המקור... מוצאים את דרככם חזרה הביתה... דרך ערימת שחת של קש!!

עם זאת, כל אחד, כל אחד מכם... כל אחד כפי שאתם... יכול לחזור בהרף עין.

זה לא דורש מוות... כפי שאתם מכנים זאת בעולמכם... לחזור הביתה.

זה דורש הבנה של מי באמת אתם.

בתחילה, אתם מנסים להבין.... לאחר מכן אתם מנסים להאמין... לאחר מכן אתם מנסים להרגיש... וכאשר השלמתם את כל הדברים האלה... הניסיון מפסיק... ואתם יודעים.

אתם מריחים את הפרחים. אתם מכירים את הניחוח שלהם כשאתם נמשכים קרוב יותר לגן אשר מקיף את ביתכם. האור נהפך לבהיר יותר. החום בלבכם הופך לעמוק יותר. הדמעות הזורמות מעיניכם... הם כמו מי קריסטל הזורמים במורד זרם החיים... שאתם מפליגים עליו.

אתם אינכם רחוקים מהבית יותר מאתנו. לימדו אתכם כה הרבה שקרים, שאתם למדתם להאמין שאתם רחוקים ביליונים וביליונים של מערכות כוכבים.

עם זאת, אחינו ואחיותינו האוהבים... רק לשאוף נשימה אחתבידיעה שהאמת של מי שאתם... היכן אתם... אתם בבית.

אפשרו לנו לסיים מעבר זה באמצעות הליכה הביתה ביחד לביקור... האם לא כן? ובכן...שאפו אתנו עכשיו... נשימה עמוקה של חיים - אהבה - אור... החזיקו אותה בתוככם... ונשפו החוצה... שאפו פנימה שוב... כפי שאתם רואים שער הגן נפתח בתוככם... מלא פרחים במגוון צבעים. ממלאים אתהווייתכם...ונשפו החוצה... מתחברים לכל מה שיש.. וכשאתםשואפים פנימה שוב... יש שום דבר מלבד אור... ממלא את ראייתכם... ממלא את הווייתכם...

אתם בבית.

אתם בבית.

ברוכים הבאים הביתה.

כשאתם נושפים החוצה... האור - אהבה שאתם... מתחבר עםכל נשמה... עם כל דבר שחי... כיוון שהוא נושם אהבה - חיים -אור באותו דופק של האנרגיה הגבוהה והטהורה ביותר של פעימת הלב... אהבה...אהבה...אהבה.

וכך זה.. באהבה ובתודות.

בלוסום: סוף הפגישה.

* אני רק רציתי להוסיף כאן.... כשהם אומרים "The lady Blossom"("ליידי בלוסום")... בבקשה ציינו שאין אות גדולה L (ל)! הם פשוט מכנים אותי "The lady" ("הליידי"). הם יכלו לאמר "האשה", "הכלי"..."הלא חשוב מה"! הם לא מתייחסים אלי כ-"lady Blossom" ("ליידי בלוסום")... למרות שאני יכולתי להתרגל לכך אולי!!!.

** בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים.http://youtu.be/MYeqbshjgmA . תודה רבה.


Website: Blossom Goodchild
Translation: GiliShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge