Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - April 20, 2018


מסר של Blossom Goodchild מיום 20 באפריל 2018

בלוסום: הי, שוב. חוזרת לנושא של האירוע (צריכה אני להיות כה אמיצה!) אנשים שואלים כמה זמן תימשך "ההרגשה" של גל אהבה זה, האם תישאר אתנו? דקות? שעות? חודשים? אתם מבינים את התמונה.

פדרציה של אור: ברכה הבאה. זו שאלה שלא ניתן לענות עליה במונחי זמן. כיוון שזה יהיה שונה לכול אחד. ראשית, נעיר כי הגל של אהבה הוא חלק מכם. האנרגיה שאירוע זה יגרום היא אחת בעלת כזה סדר-גודל... זה מוסכם לאורך כול הדרך... ועם זאת, זה מגיע כדי להעיר את כול מה שהינו אהבה... בתוככם. כול מה... שהוא... בתוככם... הוא אהבה.

ברגע ש"הגל" יציג את עצמו... אושר מוחלט יורגש. שוב, אנו אומרים... רמות שונות שלו... בתלות במצב ההוויה הנוכחי של כול אחד. זה גם מיושם, לאורך הזמן שאותורטט גבוה מאוד יישאר בפנים. בתלות ביכולת של הנשמה של האדם, שמאפשרת לאחד להישאר בפנים במצב מסוים, באורך מסוים של זמן. זה ישפיע בצורה שונה על נשמות. לכן, אין זה קל עבורנו לתת "מסגרת זמן" מוצהרת. מה שאנו נומר... הוא ש... כאשר הוא מתקרב... אתם תדעו ותתחילו "באופן אוטומטי" "להכין אתהווייתכם". זה יהיה משהו שאתם פשוט יודעים מה לעשות.

"מערכות טרום הפעלה" תיכנסנה למקום מראש ותופעלנה ברמה הנכונה כאשר הכול מיושר לעשות זאת.

בלוסום: מה גורמות "מערכות טרום הפעלה" אלה?

פדרציה של אור: יהיו סימנים של סיפור-אגדה (לאפשר לסוד להתגלות), כפי שכבר הסברנו, כלומר תופעה בולטת הרבה יותר שתגרום לכול אחד לתסוס, כניגוד לרק אלה המחפשים ומנסים לגלות זאת. עם זאת, כשזריחתה של תקופה חדשה זו מתקרבת יותר מאי פעם, תהיה הרבה יותר פעילות בשמיים שלכם ומהכול מסביב.

זו לא תהיה רק הכנה חיצונית. אפשרו לנו להבהיר זאת. כיוון שפנימה, בתוך אלה אשר מוכנים לקבל... יוצגו לאני של הנשמה, עזרים חזותיים של ציפיות ואפשרויות.

בלוסום: מה לגבי אלה שאינם מוכנים לקבל?

פדרציה של אור: יהיו אלה שאינם מוכנים... עם זאת, יהפכו מודעים ולכן, יקבלו.... התעוררות... בשל האנרגיה הנבנית שתתרחש. אנרגיה זו תהיה כמעט מוחשית. הרבה יותר גדולה, היינו אומרים, מאשר המהומה בתוך האני, מהומה שנחווית בימים נוכחיים אלה. אין אנו אומרים "מהומה הרבה יותר גדולה"! לא! לא! אנו אומרים כי האנרגיות תהיינה גדולות יותר במידה רבה, ועם זאת, המהומה תעזוב ונוחיות תתעלה בתוך האני. כשהיא זורמת פנימה, נשמות רבות תרגשנה את החידוש ותאפשרנה לעצמן להפוך לעצמן.

אלה שלא בוחרים "לקבל" את מה שמתרחש... עדיין ירגישו באופן שונה, אחד לא יכול שלא. עם זאת, הם יתכחשו למה שמוצג.

בלוסום: מדוע לכול הרוחות מישהו יעשה זאת? ללא ספק, אנו כולנו "מכדררים באופן ממשי" כדי לחיות בעולם שהוא בעל אנרגיה גבוהה יותר מאשר מצב העניינים הנוכחי הזה!

פדרציה של אור: אנו מבינים את הבלבול שלך, בלוסום. ועם זאת, לכול היבט של מסע הנשמה על פני שטח כדור הארץ שלכם ישנה בחירה. חלק אינם מוכנים לקחת צעדים כדי לקדם את חינוכם! הם בוחרים להישאר "תקועים" למשך זמן ארוך יותר כדי לחוות את בחירתם בתוך אנרגיות מסוימות.

בלוסום: זה לא נשמע צעד חכם מאוד.

פדרציה של אור: בלוסום... בתוך כול נשימה שאתם שואפים נחה שם תבונה. זכרו, זה מסע נצחי של הנשמה. אין זה משנה, מה שאחר בוחר וצריך הוא ללכת לגמרי כנגד קורטוב של בחירותיכם... אזי פשוט לאפשר לכך להיות.

כאשר נשמתכם נמצאת במקום של הכרה של הכול... אזי בחירות מעין אלה של מסעו של האחר תיראנה כה מתאימות להם.

בלוסום: ובכן, בחזרה לעניין בהישג יד. כמה זמן ה"גל" יימשך?

פדרציה של אור: בתחילה, היינו אומרים שניים או שלושה ימים. עם זאת, זה מבלבל אותך, כיוון שאין אנו "בזמן" ולכן, אמונך בזמן מוקצה אינה קיימת!

בלוסום: צחקו! איך יכולים אתם לנסח זאת בדרך אחרת אם כן? לא באמת אפשרי מבלי לערב זמן!

פדרציה של אור: כול הדברים אפשריים. אפשרו לנו להסיר זמן מהמשוואה ולומר זאת...

כאשר זה מגיע... תהיה "שטיפה" ראשונית. היא תישאר בתוך כול אחד, ברמות שונות, בדרגות שונות של תדר בהתאם למצבו של האני בכול אחד. זה גם הזכרנו לפני כן. אולם ברגע שזה מתרחש... כול נשמה "תחזור" בזמן האישי שלהן. לכן, אין אנו יכולים לתת לך שעות, ימים וכו'. עם זאת, אנו בוחרים לומר... כול דבר עד לשבוע בזמנכם לפני שאחד מרגיש את הצורך אפילו לחשוב על נורמליות.

ונורמליות לא תהיה נורמלית שוב אי פעם!

הנקודה שלנו לך היא.

האירוע יתרחש והוא מתקרב יותר מאי פעם.

הוא חלק מהתוכנית האלוהית ונועד להעביר את הפלנטה שלכם לתוך המיקום, כיוון שהיא תמשיך בנתיב האור המודרך, חזרה לתוך הרטט הגבוה יותר של האני שלה.עם עזרתכם.

לאחר האירוע ... החיים לא יהיו אותו הדבר. כיוון שנקודת מבט של אחד... של/על...החיים... השתנתה.

אתם יודעים עכשיו.... כי אתם אהבה טהורה. עם זאת, בתוך הדחיסות של אנרגיות הפלנטה שלכם, היא מופיעה שהיא קשה מאוד לשמור על ידע זה. עם זאת, לאחר האירוע האנרגיות ביחד ישתנו ויותמרו לכזו דרגה, שהרבה ממה שאחד פעם ידע, יהיה באמת של העבר... ב"עולם הישן"... היינו אומרים.

כול דבר יהיה אותו הדבר ועם זאת, שום דבר יהיה אותו הדבר. כיווןשאתם...השתניתם.... הפנים שלכם יעלה לכזו רמה, שאתם תחוו כול דבר באופן שונה. כיוון שאתם תגיעו מנקודת מבט אחרת.

זה אכן, נשמות יקרות... כאשר כה רבים מכם ירגישו בנוח בעור שלכם. בנוח לגור על הפלנטה... בידיעה מה שאתם עומדים לעשות. בידיעה מדוע אתם נמצאים כאן ומוצאים סינכרוניות (התרחשות בו-זמנית) שמגיעה אליכם אשר תדהים אתכם.

אלה שמוכנים על המסלול ועם זאת, הרגישו כה לבד... לא יעשו זאת יותר. כיוון שנשמה, אחר נשמה, אחר נשמה תחפש אתכם ותבקש את סיועכם.

אלה מכם אשר כבר מודעים ומוכנים "לחנך" "ולהזכיר", יחפשו אותם אלה שפעם חשבו עליכם, כפי שהייתם אומרים... קצת "קוקו"!

בלוסום: צחקו שוב! איך ההומור שלכם התפתח.

פדרציה של אור: או אולי, אנו משתמשים בשלך?

בלוסום: אולי!

פדרציה של אור: אלה שהתעוררו יהיו כמגנטים... משואות... עם זאת, אנו מודעים לכך שאנו חוזרים על עצמנו.

בלוסום: זה אוקיי. היו לי רבים שביקרו אתכם כי עשיתם זאת בעבר. עם זאת, מבינה עכשיו, כי נשמות רבות יותר מגלות את תבונתכם כשאנו ממשיכים ועבור אלה מאתנו ששמעו כל זאת לפני כן... חזרה היא האמא של כול הלימוד, הלא כן?

פדרציה של אור: אנו יודעים כי זה כך.

נשמות יקרות, ברגעים של שקט עם... נשמו עמוקות והרגישו את השוני בתוככם.הרגישו את הידיעה כי אתם כה קרובים.

אתם יכולים להרגיש שוני זה בתוככם. אנו יודעים כי אתם יכולים.

בלוסום: מתוך עניין... איך אתם יודעים?

פדרציה של אור: בשל התחזקות האנרגיה בכדור הארץ. הרמה הגבוהה שלה.... מגיעה מהנשמות.... יוצאת מבפנים אל החוץ... ועם זאת, יש גם, ברמה לגמרי שונה... "ביקורי הבית" שאתם עושים במהלך זמני השינה או המדיטציה, שרואים כי אתם חוזרים לשם ברמה הרבה יותר ניתנת לזיהוי.

בלוסום: בסדר! הבה ניכנס לתוך זה, הלא כן? ללא ספק, כאשר יש לנו ביקורים אלה, אשר אנו בעיקר, אם לא בסך הכול, לא מודעים להם בצורתנו האנושית... אנו "מגיעים לשם" בצורת האור שלנו. לכן, איך נהיה יותר ניתנים לזיהוי עכשיו, בהשוואה למקודם?

פדרציה של אור: מפני שהאהבה אור שלכם "חוזרת" עכשיו, בהערכת הבנה יותרשל האני. היות שאולי "מקודם" אחד עשוי להגיע קצת.... מרוקן/מרושל.... ובצורך מוגדר "להתמלא".

ענן לבן דבר לפני כן על הצורך לחזור לעולמות הגבוהים יותר מפעם לפעם, על מנתלהרגיש את ההווייה האמיתית שלו ברטט שהוא שייך לו. כיוון שלהיות בפחות אור מאשר האמת של האני יכול אכן, כמו סוללה נמוכה של פנס.... מרוקנת את הכוח שבתוכו היא זורחת.

עם זאת, עכשיו... כשכול אחד זוכר את האור האמיתי שלהם... האור שהם בהיבט הגבוה ביותר של עצמם... הם מסוגלים להכניס לתוך הווייתם רמה גבוהה יותר של האני... כאשר נהיים ושוכנים באנרגיות של שטח כדור הארץ.

זהו הישג גדול. כיוון שהוא מראה כי עיגון האור שכה רבים מכם מסייעים לו... פשוט בהיותכם שם...אוחז וזה אכן מאוד מעודד.

האם אתם מבינים אחים ואחיות... של/באור... את השוני? יכולים אתם לתפוס את מה שאתם משלימים? יכולים אתם לקבל עכשיו כי אתם... אתם... גורמים לשינוי זה לקרות?

בתוך כול דקה של זמנכם על אמא כדור הארץ, אתם משנים אותו. כיוון שאתם נמצאים בקבלה עכשיו, על מה שמתרחש ומכירים כי אתם מהווים חלק ענק במה שמתרחש.

יכולים אנו להזכיר לכם, האוקיאנוס לא היה אוקיאנוס אם לא היו שם כול טיפת מים בודדת שעושה אותו כזה.

ההתרגשות נבנית ואנו מבקשים מכם לעשות כמיטב יכולתכם כדי לשמור על רמה זו של ידיעה בנקודתה הגבוהה ביותר.

כיוון שאתם יודעים כי אירוע זה יתרחש ובאשר ל"תזמונו"...זה באמת...עם ההבנה והכבוד הגדול ביותר... אינו הנקודה!

העשייה שלו כדי שיתרחש... ההבאה שלו אליכם... זה כול העניין.

הידיעה המוחלטת כי אתם נמצאים כאן כדי לעשות זאת תאפשר לכם להמשיך קדימה. בהכניסכם את הרמות הגבוהות יותר של אנרגיה אור-אהבה ובעשותם זאת, מאפשרים לעצמכם להיות הדוגמאות המושלמות של אהבה זו.

כשיותר ויותר נשמות רושמות את הדרכים של לבבות שמחים אשר זורחים מתוך פנימיותכם... שיודעים... אז יותר ויותר רוצים להפוך לאותו הדבר. יותר ויותר מחפשים נשמות כמוכן, כדי שתראינה את הנתיב הנכון... להיות מודרכים בדרכיאהבה ודרכן... עקב כך... בשל כך... בזכותכם... שיודעים את האהבה שהיא אתם.

האירוע יימשך לכיוונכם... כפי שהאורות על הפלנטה שלכם זורחים וינוע בהיר יותר מאשר אי פעם... קוראים בשמו... מאפשר לו לדעת...

זה הזמן.

בלוסום: תודה חברים! תמיד תענוג.

פדרציה של אור: תמיד.


בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA .

הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild

Hebrew translation: Gili
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge