Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - May 9, 2015

מסר של Blossom Goodchild מיום 9 במאי 2015

בלוסום: בוקר טוב לכם. מוכנה להמשיך! האם אלו אתם?

פדרציה של אור: אכן אלה אנו ואנו מציעים ברכות של אהבה עמוקה ושל מטרה.

מה שמוצע לכם באמצעות מילים בתקשורות אלה הופך לסמל של מי שאתם. אתם מנטרלים כל מה שהיה של מחשבה שלילית... באמצעות כוונותיכם של אהבה לכולם.

אנו מציעים לעולם מי אתם... וזה כל מה שדרוש כדי לאפשר את השפעתה של אהבה שתתקבל על ידי כל הנזקקים.

מה שאחד יכול לתפוס בזמנים אלה הוא אפקט דומינו הנגרם על ידי הצעות אלה. בימים שעברו... אולי רבים היו לא בטוחים על תוצאות ורק "קיוו" שלהצעות אלה תהיה השפעה כלשהי.

ההבדל בימים אלה הוא שנשמתכם גדלה לתוך הקבלהוהידיעה שזה קורה... ורק באמצעות זאת... כל מחשבה עלאהבה... וטוב לב... וחמלה... והבנה.. וחוסר-שיפוט...ואמת... משחררת את עצמה על ידי/ דרככם... והידע של הידיעה... גורםעכשיו להבדל ענק למאוד רטט של הפלנטה שלכם.

יקרים... המשיכו קדימה בעמדה אמיצה זו. הרגישו עכשיו, את ההבדל בעצמכם ואת ההבדל באחרים. הבינו שבאמצעותהתעוררות באמת לאור של עצמכם... אתם קרובים מאוד עכשיולהבחין בביטוי הפיזי שכול מחשבותיכם מקרינות.

האם אינכם יכולים להרגיש את השינוי ברטט? האם אתם לא מבחינים בשינוי בדפוס המחשבה שבתורו מעיר רבים לאותן מחשבות של אהבה?

מסייעים ישירות לכול דרך כל נשימה שנשאפת... מודעים בצורה בולטת שרגשות שמשרתות אתכם... משרתות כל אחד וכל דבר.

הקשר בין כל החיים שחיים אותם... אם בצורת בן אדם... צורת חרק... צורת צמח וכו'... הופך עוצמתי יותר ויותר ועם הכוונהשל ההכרה באחדות של הכול... אתם מאפשרים את ההרגשה... לא רק של אחוות האנשים... עם זאת, משפחת החיים בכללותהבכול מקום.

כשאתם מתחברים עמוק יותר לעצמכם... כשאתם אוהבים עמוק יותר... את עצמכם... אתם פשוטו כמשמעו מאירים בכול מקום. לא רק על הפלנטה שלכם... על כול הפלנטות.

אחדות זו לא מוגבלת לאמא כדור הארץ האלוהי שלכם.

אחדות זו היא כל דבר.

היא מערבת וכוללת את כל מה שיש. לכן, בהכרה בעובדה זו... אתם "פועלים" לטובת השלם... כל מה שיש...כיוון שאתם לא רק מחוברים... אתם מאוד חלק של כל זה.

האם יכולים אנו להציע לכם מפגש של נשמות? תנועה מאוחדתשכונת הנשמה... היא להתרומם לתוך רמה גבוהה יותר....

כול מה שיש בקיום.

תפילה/ברכה המנוהלת בשקט ובשלווה המשמשת לסמן זמן בהיסטוריה שלכם שהופך ל"אירוע היסטורי" בשל עצם טבעו.

בלוסום: האם אתם מציעים שאני אארגן את זה?

פדרציה של אור: כן, אם זהו רצונך.

בלוסום: ובכן, הבה נדבר על זה, הלא כן? תנועות מאוחדות רבות מאוד מעין אלה התרחשו לעיתים קרובות... מה שהינו נהדר. אני שמחה לשחק את חלקי ועם זאת, עלי לומר... אני אצטרך הדרכה מכם באשר לאופן שזה צריך להיות מנוהל... כיוון עם הכבוד הגדול ביותר... כה רבים עושים דברים אלה עכשיו, שכמה אנשים נהפכו לחסרי עניין במקצת. אני יודעת שזה נשמע די עצוב. עם זאת, עבורי... אפילו עם הכוונה הגדולה ביותר להיאסף רבים ככול האפשר... אני תוהה אם דברים מעין אלה הפכו קצת יותר מדי "קלישאה". אני מרגישה שלא בנוח אפילו שאני אומרת זאת... עם זאת, זו עובדה. לכן, אני תוהה מה זה יכול להיות... שמגיע מכם... אשר יתפוס את תשומת לב האנשים כדי להיהפך לחלק מזה?

פדרציה של אור: אנו ננהל תרחיש מרומם אשר ירטיט ויענג ויתחבר עם רצון הנשמה לגרום לשינוי.

בלוסום: למה אתם בדיוק מתכוונים?

פדרציה של אור: כלומר שלכל אלה הרוצים להשתתף נשארים במרחב שלהם של אמת מוחלטת... אנו נציע מופע אור....

בלוסום: וואו יש! עם כל הכבוד... צריכה לחשוב לגבי מה שאתם אומרים! אני וחברי... כפי שאתם בוודאי יודעים... מנהלים ניסוי קטן כדי לראות אם אתם יכולים לעשות משהו כמו לשנות את כל האורות שלנו לסירוגין... רק לאפשר לנו לדעת שאתם מסוגלים. הרגשנו, שאין זו משימה ענקית... ומסיבה כלשהי... זה לא התרחש אף פעם. לכן, בדיבור על מופעי אור... ובכן... האם אין אנו שוב מכשירים את הקרקע לאכזבה? או, כמה אני שונאת לדבר בדרך זו. עם זאת, אחד חי ולומד. אני אוהבת אתכם ואני מאמינה בכם. עם זאת, למדתי שהמילים שלנו... בפירוש, במיוחד בהתייחס ל"זמן" וכו' יכולים לגרום לעיתים קרובות לבלבול ולספק. ובכן... דברו איתי לגבי מופע האור?

פדרציה של אור: מדוע?

בלוסום: כיוון שאתם הצעתם זאת.

פדרציה של אור: ועם כל אהבתנו בהתייחס לעניין זה, בלוסום... את הפלת כהרף עין את הרטט של זה.

בלוסום: כן, אני הפלתי. כיוון שאני מפקפקת בדברים מעין אלה... בשל היסטורית העבר שלנו. ממממ!... לא חזיתי שתהיה היום סוג זה של שיחה. עם זאת, אני יכולה רק לדבר על רגשותיי. אוקיי. הבה נעמיד פנים שאני לא שאלתי ולא הקטנתי את התדר. הבה נעמיד פנים שהגבתי באומרי "וופי(קריאת שמחה)! מופע אור! כמה נהדר! מתי? היכן?

פדרציה של אור: ובכן אנו היינו מתייחסים אלייך באומרנו שזה יהיה מופע מרהיב עין דימיוני ומענג.

בלוסום: חכו רגע... יכולה אני פשוט לומר בשביל הקוראים ובשביל הבנתכם... אני לא מנסה להביך כאן... בכלל. אני שואלת כדי להבהיר נושא זה. ובכן, איך/מדוע יהיה זה אפשרי, כאשר במשך זמן רב אמרתם שהרטטים צריכים להיות נכונים... או שהעולם אינו עדיין מוכן... או... או... או? איך זה לא ייעצר כפי שקרה ב-14 באוקטובר 2008... באמצעות אלה המתכוונים להרוס אם זה מסתיים? אני מבקשת פרטים אלה... כיוון שזה צריך להיות ברור מאוד.

פדרציה של אור: כיוון שהרבה יותר קל ליצור מופע אור ופחות סביר שאפשר לחבל בו עקב עצם טבעו.

בלוסום: אשר יהיה?

פדרציה של אור: אור! אור ענק.

בלוסום: ובכן... הבה נזרום ביחד עם זה. האם אתם אומרים שאתם הייתם רוצים תפילה/ברכה/כוונה שתעלה בקנה אחד עם זה?

פדרציה של אור: אנו אומרים שזהו עכשיו הזמן לשקול זאת כאפשרות.

בלוסום: אפשרות? כל הדברים אפשריים... אין זה אומר שהם מתרחשים בוודאות!

פדרציה של אור: ועדיין... האם לא קיימים עכשיו... נשמות כה רבות אשר שינו את אמונתם לידיעה? האם לא נמצאים כה רבים... שבאמצעות הליכה לתוך מודעות האמת שלהם... מוכניםעכשיו לקבל את הברכה של מפגש מעין זה?

בלוסום: אכן. כן! לבי פועם קצת יותר מהר... האם אתם בטוחים שאינכם רוצים לשלוח זאת באמצעות ערוץ שונה ולאפשר להם להציע זאת?

פדרציה של אור: מדוע קיימת עדיין דאגה כה רבה וספק עבור עצמך, בלוסום?

בלוסום: אה...הנה נעליי... השתמשו בהם לטיול!

פדרציה של אור: זו באמת דרך מעניינת שאנו נוקטים. האם אין את בהתמדה... שבוע אחר שבוע... מעניקה את מסרי האהבהשלנו? אם את מפקפקת בנו... מדוע להמשיך?

בלוסום: מכיוון שמסרי האהבה שלכם הינם... לי... אמת... ואנימרגישה שרבים מרגישים את אותו הדבר. זהו האזכור של סוג זה של דבר שאני בספק אם מתרחש... כיוון שאנו מצפים... לאחר מכן אנו מחכים... ולאחר מכם אנו מוותרים על ההמתנה.

פדרציה של אור: האם לא שמעת מערוץ אחר שעמודי אור ענקיים ירדו? העמודים נושאים אנרגיה המגבירה את הרטט של הפלנטה שלכם?

בלוסום: כן, אני קראתי זאת (*). עם זאת, כאשר מדברים על הגעתם של עמודים אלה... בימים ההם כאשר.... נאמר שהם יהיו גלויים לעין כול. אני יודעת שישנן צורות רבות של עמודי אור... נשמותינו האינדיבידואליות נכללות. עם זאת...שום דבר הגיוני ממה שתיארתם.

פדרציה של אור: האם זה משנה?

בלוסום: כן! בהחלט שזה משנה! הנקודה היא... אם אתם מדברים על מופע אור ואנו לא רואים אחד... גם אם כן או לא זה מתרחש בתוך הרטט הגבוה יותר שמרבינו לא נמצאים עליו/בו... למרות שזה משרת... זה גם הופך את מה שאתם מציעים ללעג... אם הסחורות אינן מסופקות באופן שאתם אומרים. לכן... הבה נמשיך היפותטית.

ובכן, האם אתם תשלחו באמצעות כוונה/ברכה/תפילה .... אני אפרסם זאת ו... אעמוד בתור למופע אור?

פדרציה של אור: לא.

בלוסום: אוה! ובכן...?

פדרציה של אור: היינו רוצים להציע מילים כדי לסייע להביא קדימה את הכוונה... היינו גם מבקשים את ההבנה שלמילים אלה תהיה השפעה גדולה יותר כאשר הן מגיעות מהידיעההעמוקה ביותר וממרחב הלב.

כשהמומנטום נבנה... כשיותר ויותר מציעים זאת... עבור הטוב הגבוה ביותר של הכול... זה יוצר את היישור הנכון והמזון של הרטט עבור דבר זה שיקרה.

בלוסום: ובכן אתם אומרים שזה תלוי בנו.. לא בכם?

פדרציה של אור: אכן. זה היה תמיד תלוי בכם. זו הסיבה מדוע הגעתם... ללכת אחר לבכם בנושאים מעין אלה ו..

לאפשר לאמת באמצעות אהבת העצמי להתעורר ולגרום לשינוי.

בלוסום: ובכן, זה בוודאי יעשה זאת. בסוף היום...מה יש לנו להפסיד? אני מאושרת לנסות זאת... ואני מאמינה שאתם יודעיםששאלותיי אינן נובעות מיהירות... פשוט חיפוש האמת.

פדרציה של אור: את זה אנו מבינים, בלוסום. אנו מקבלים זאתברצון טוב מוחלט את החיפוש שלך בתוך אמת זו.

בלוסום: ובכן, מה מתרחש?

פדרציה של אור: מה שאנו חוזים שמתרחש... הוא מפגש ספציפי בסדר גודל אשר ניתן להכיר מהו. אנו לא מבקשים מכם לצפות ממופע ראווה זה להיות מחויב לעלות בקנה אחד עם הענקת התפילה. אנו מבקשים שהתפילה תרוויח מומנטום במספרים גדולים וכנות ואמת של הלב.

כשמספרים אלה עולים והאנרגיה נבנית... לאחר מכן אנו נשקול את האפשרות של התרחשותו.

בלוסום: חכו, חכו, חכו! אתם מבקשים מאתנו לעשות זאת... ולאחר מכן אתם תשקלו זאת? במה מדובר?

פדרציה של אור: בלוסום היקרה והאהובה שלנו... יכולים אנו להזכיר שה"ספק" וה"פחד" שלך בהתייחס לנושא זה מכתים את המילים שאנו שולחים ואת הרטט על מילים אלה שאנו שולחים. בוודאי שלא מדובר בך המשחקת את חלקך... אלה הבוחרים להשתתף... ולאחר מכן אנו "עשויים" או "לא עשויים" לבצע מופע מעין זה. זה לא מי שאנו ואנו בוודאי לא "נשחק" איתך על עניין רגיש מעין זה. הכוונה מאחורי מה שאנו אומרים... בהתייחס ל"אנו נשקול את האפשרות" נועדה אך ורק... שאם המשיכה של הרטט והאנרגיה מספיק גדולה... שאכן... מאפשרת לכך להתרחש. אם לא.. זה לא יכול להתרחש. לכן, בתלות בתנופה... ובאנרגיה הנבנית... ניתן להעריך את השיקול של אפשרות התרחשותו.

בלוסום: בחורים! אני לא כזו המתנצלת באקראי, עם זאת, אני מתנצלת בזאת על הפירוש המוטעה. אני מניחה, כתודעה של קבוצה קולקטיבית... אם מיליונים מאתנו מציעים זאת... אנו יכולים רק לנסות. זה יכול רק לעשות טוב... מופע אור או לא מופע אור. ובכן....?

פדרציה של אור: נכון לעכשיו אנו נסיים התקשרות זו ונבקש את תשומת לבכם לזמן נתון אחר בו נציע מילים אשר ישרתו מטרה זו.

שימו לב... אנו לא משחקים משחקים. אנו יודעים שהאפשרות יכולה להפוך למציאות ועם זאת, יש צורך בחלקם של המין האנושי להצטרף אלינו באהבה כדי לגרום לאירוע זה להתקיים.

אנו לא אומרים "אם תעשו זאת...אנו נעשה את זה". אנו אומרים " אם תבחרו להשתתף בניסוי זה... אזי אנו נוכל... מצדנו... לבחור לעשות ככל שהאפשרות ברת ביצוע להביא את התוצאה... לטוב הגבוה ביותר של הכול... להשבחתו של המין האנושי... ולהבראתה המהירה ביותר של אמא כדור הארץ וילדיה כדי לחזור הביתה...בהשלימם את משימתם... בשינוי של מה שיותר לא משרת... לתוך מה שמשרת. לכן היו זאת".

בלוסום: ובכן אוקיי! צריכה לומר... זה הגיע כרעם ביום בהיר... כפי שאולי יהיה המופע אור!

אני אתחבר שוב כאשר זה ירגיש הרגע הנכון לעשות זאת... בשביל הענקת המילים. תודות רבות לסבלנותכם, סובלנותכם והבנתכם של מי אני ואכן, היכן אני נמצאת.

באהבה ובתודות!

(*) התייחסות לעמודי האור.

המתריע - הידוע במקור כ- GoodETsxG/ Luke(שמו האמיתי נכון לעכשיו התפרסם כ-Corey) יש לו אתר משלו.. מוצגת כאן תמצית בעניין עמודי האור. לפי Corey, הם באמת התרחשו!

הקיצור SSP הינו של תחנות חלל סודיות (Secret Space Stations). הכנסתי סעיפים לצורך קריאה קלה יותר.

1. האם אנו יודעים איך ישויות הספירה מותאמות בתוך מצב של "סכנה" (AI danger" situation)? האם הן עוזרות בצורה פעילה למין האנושי לטפל בסכנה?

ישויות הספירה כפי שאנו מתייחסים אליהן יצאו רק לאחרונה מה"תצפיות המוסוות/מצב המתנה" לא פעיל שלהן והתחילו לעבוד עם אחת מתחנות חלל סודיות של המין האנושי בעיקר באמצעות כמה מה"בעלי ברית" בעלי צפיפות גבוהה ביותר שלהם. "הפעולות" היחידות שהובחנו על ידי "ספירות" אלה לאחרונה היו המעבר הגדול ביותר של "הספירות" קרוב לכדור הארץ מהאזור של החמה/שמש והגז הגדול בו הם "חנו והוסוו". הם פעלו כך שקבוצות רבות העוסקות בספקולציות וכמה קבוצות אחרות מחוץ לעולם משכנעים את מעריציהם שהם "יודעים" מה נעשה. זו היתה הפעולה האחרונה של שיגור קרני אור גדולות/רחבות מאוד של אנרגיה בעלת רטט מהספירות הגדולות ביותר שלא נראות בעין בלתי מזוינת עד שפגעו באטמוספירה של כדור הארץ. לאחר מכן הפכו לנראות לעין כ"קרניים או עמודים" של אור שדווחו בכך רחבי העולם במהלך אותו חלון של זמן. עמודי האור שהיכו באקראי אזור של אדמה מסיבית ובאוקיאנוסים הפתוחים בהם לא קיימים בסיסים, היו קשורים לכך. הוסבר שזה היה צעד נחוץ בתחילתן של פעולותיהן אבל לא היה פירוט נוסף שניתן לתחנות החלל הסודיות של המין האנושי שהיה מותר לפרסום. זה לא היה נשק או מתקפה פוגעת מסוג כלשהו.

חלק שני.

וידאו מהפדרציה של אור.

https://www.youtube.com/watch?v=MYeqbshjgmA

אלה המילים המוצעות....


אני מצווה....

אני מצווה. שהכוונה מאחורי הצעה זו היא לפתוח מרחב מהמקום העמוק ביותר בתוכי... לאחד את כל המחשבות של הכוונה הטהורה הגבוהה ביותר לרומם את הרטט של הפלנטהאמא כדור הארץ... להעלות את התדרים של כל מי שגרים על פני פלנטה זו... ולאפשר לכוונתי הגבוהה ביותר של אל... טובלב.... הבנה... סליחה... ענווה.. וחמלה.. המרכיבים את הדפוסים של האנרגיה הגבוהה ביותר שהינה אהבה.

יורשה לי תמיד להציע הצעות אלה בכל רגע של התעוררותי.

יורשה לי ללמוד להבין כי בעשותי זאת... אני הופכת לחלק מהתוכנית האלוהית הענקית... אשר תעביר אנרגיה זו לתוך היישור המדויק שהיא הפליגה לפגוש.

יורשה לי למצוא צחוק ושמחה בכל מה שאני עושה... בידיעה כי בעשותי זאת... אני מאפשרת לצחוק ולשמחה בתוך החיים שלכל מה שהינו חיים.

יורשה לי לשלוח החוצה מחשבות של קבלה לאלה אשר עשויים שלא תהיינה להם מחשבות שעולות בקנה אחד עם שלי... ובתוך קבלה זו... לדעת שהן... כמוני... בעיתוי האלוהי... נפתחותלגדולה של מי שאנו.

בתוך מחשבות אלה... יורשה לי גם לקבל שהגעתי לפלנטה יפה זו כדי לשרת את היופי של נשמתי... ובעשותי זאת... לשרת את היופי של כל מה שיש.

זו כוונתי הגבוהה ביותר להעביר "אותה" למקום של שלום. המקום לו היא שייכת בצדק. מקום בו הכול שייך בצדק.

אנו אותגרנו והתבלבלנו במשך זמן רב... עם זאת, עכשיו כשאנו הופכים מודעים יותר באופן מלא על האמת שלנו... אפשרו זאת להיות כך... שאנו נבטל בכוונת תחילה את כל הרגשות שלא משרתות יותר את הטוב הגדול ביותר.

אפשרו לזה להיות כך... שעם כל חיוך המוצא, אנו מרימים אתלבבות הדיכאון.

עם כל מגע... אנו הופכים את אלה הסובלים... לתוך ריפוי אלוהי.

הגענו לכאן לעשות זאת!

הגענו לכאן לוודא שאנו לא נסבול יותר את הרטטים הכבדים יותר שהתבססו בתוך הרשת הארצית במשך זמן כה רב.

לכן, אנו נכון לעכשיו מצווים זאת... לשנות את הדפוסים שנהפכו למוכרים... להכיר שבקיאות מולידה זלזול.. וש...

עכשיו...

עכשיו... שאנו יודעים למה הגענו להשלים... אנו עושים זאת.

אנו יודעים עכשיו... שאנו אור...

אנו יודעים עכשיו שהכול הינו אור החושף את עצמו מבעד לתדרים שונים... על מנת להעיר את רגשותינו... אשר בתורן,יעירו את נחישותנו לשנות את מה שהינו מסייע פחות.... לתוך מה שהינו הגבוה ביותר.

יורשה לנו... עם כל נשימה אלוהית שאנו שואפים... לדעתשהמשימה כאן על פני כדור הארץ הינה אחת של אהבה.

זה רק ב/כ/באמצעות/של אהבה שאנו יכולים להיות השינוישבאנו להיות.

לכן... ב/כ/ממרחב נשמתי הגבוה ביותר... אני שולחת החוצה את הקריאה לכל בני האדם... לכל אלה הלא-אנושיים... לכל המודעות של החיים השמחים עצמם... ל

להתעורר.

כשאני מתחברת עם האמת שלי... יורשה לי להרגיש הענקה זו של שירות שתהיה ההענקה הגבוהה ביותר שעשיתי אי פעם.

בידיעה... בידיעה המוחלטת...

כשאני עושה זאת...

כאחד... אנו במהירות ובקלות הגדולה ביותר... מרוממים את הרטטים בהם אנו שוכנים....

כך שכל אחד וכל דבר שחיים... עשויים לדעת אהבה בצורתה הטהורה והגבוהה ביותר.

האמון שיש לי בתוך ידיעה זו הוא מלא ומושלם.

אני מרוממת מידית באמצעות האנרגיה שברכה זו נושאת... ולכן... מקבלת זאת בהיותי כך... אני מרוממת את הפלנטה ואת כל מי שמפליג בה!

וכך זה.

באהבה ובתודות עבור הכבוד להיות נוכחת על פני כדור הארץ בזמן זה כדי להביא התמרה זו... השינוי האלוהי לתוך העכשיו... ובעשותינו זאת... יש לנו את היכולת להרגיש את האמת.

לקבל את האמת.

לדעת את האמת.

אהבה היא הדבר היחיד שהינו תמיד זמין.

והאופן בו אני בוחרת לעצב את האנרגיה של אהבה זו קובע את התוצאה.

אני כאן... עכשיו.....ברגע זה... בוחרת להיות את זה.

אני אהבה.

אני אור.

אני מוכנה.

באהבה ובתודות.


Website: Blossom Goodchild
Translation: Gili

ניתן למצוא את גרסת האודיו של התקשור של בלוסום ב-

https://www.youtube.com/user/isjaabmo/videos

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge