Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > فارسی > Blossom Goodchild, October 5, 2012

Blossom Goodchild, October 5, 2012

بلاسم ۱۴ مهر ۱۳۹۱

سلامی دوباره بر شما. می دانم که ساختن جهان جدید بعهده ماست ، و بنظر می رسد که بیشتر علاقمندم احساس کنم زندگیم را بر مبنای خواستهای خود و نیز بهبود زندگی همگان می گذرانم. با این حال ، فکر می کنم که چه خوب می شد اگر شما چیزی برای مجسم کردن درباره آنچه که ما برای بوجود آوردنش تلاش می کنیم ، بما می گفتید. این ممکن است یاریمان دهد کمی زودتر به هدف برسیم!

ما در عشق و سپاس برای گفتگوی امروزمان به اینجا آمده ایم. بسیاری از شما انرژیهای زیاد و شدیدی در جو احساس می کنند. و ارتباط ژرفتری با خویشتن اعلای خود برقرار می کنند … بهمین دلیل شادی بیشتری بطور منظم حس می کنند. اگر این احساس شادی نیست پس سپاس است ، اگر سپاس نیست صلح و آشتی است.

این احساسها با یکدیگر متفاوتند … و نیز برای آنهایی که می گویند * احساس من این نیست. من احساس بد بختی می کنم* … سخن ما اینست که شما اجازه داده اید که شدت این انرژی برتر آنچه را که باید از شرش رها شوید بیرون آورد. وقتی از فشارهایی که به سود شما نیست آزاد شدید … شما هم شادی که ما درباره آن صحبت می کنیم ، حس خواهید کرد.

پیشنهاد می کنیم وقتی این شادی را حس کردید … آنرا در وجود خود بکارید … با به رسمیت شناختن آنچه که بیان می کند. این قابل توجه ترین احساس در تمامی وجود شماست که بشما تقریبا احساس جهیدن خواهد داد.

بدانید همه آنچه که حالا بدین شیوه حس می کنید تازه شروع کار است … و این شادی در وجود شما گسترش یافته … و روزهای خود را بگونه ای شاد خواهید یافت که هرگز انتظارش را نداشتید … بدلیل شادی و لذتی که لحظه به لحظه حس خواهید کرد … که هنوز در درون خود آنرا کاملا درک و تجربه نکرده اید.

همچنین متوجه خواهید شد که احساس شما نسبت به دیگران نیز در عشق گسترش یافته. این مهم یک تندرستی عمومی در شما بوجود می آورد که باید قدر آنرا دانست چه این یک رویداد طبیعی و مرتبط است به قلبهای کسان اطراف شما.

این امری عالی است و … آه ، چه آسان است افزایش ارتعاشات (نور و عرفان) کره زمین وقتی شما چنین کنید. ما متوجه شده ایم که بسیاری از مردم مسایل مشکلی دارند و اجازه داده اند که افکارشان در ترس و تردید کوههایی بر سر راهشان بسازد.

در حالیکه سادگی کلید کار است.

عشق کلید کار است.

احساس عشق دقیقا همه کاریست که باید بکنید … در هر لحظه … درباره همه چیز … و درباره هر روحی.

چه رهایی شگرفی است اگر همه نگرانیها را از خود دور کرده بسادگی اعتماد کنید که همه چیز خوبست و همچنان به خوب بودن ادامه خواهند داد.

چه با شکوه است احساس اینکه وجود شما براستی بپذیرد که شما اینجایید که عشق باشید تا وظیفه خود را (که برای آن در این دوران سرنوشت ساز اینجا هستید) انجام دهید.

عزیزترین دوستان ما … ما با تمام توان با آوازی که قلبهای شما می خوانند هم نواییم. سپیده صبح دوران جدید مقابل ما و بسیار هیجان انگیز است.

در واقع در بسیاری سطوح هیجان انگیز است. پس ما می توانیم تغییراتی را که بسرعت در درون ما روی می دهند حس کنیم. چه سرعتی تغییرات در خارج از ما خواهند داشت؟

سرعت تغییرات بستگی به دانستن شخص دارد. وقتی کسی بپذیرد که در دورنش بیدار شده و ارزش آنرا درک کند ، با سرعت رو به افزایش تکنولوژیها و سیستمهای پیشرفته در زندگی او جای خواهد گرفت. آنگاه شما خیلی از آنچه که زمانی می دانستید بخاطر خواهید آورد. بنابراین وقتی حافظه شما فعال شد ، همه دانسته های شما بسرعت در مقابلتان شکل خواهند گرفت.

آیا منازل ما ، درختان ، پارکها و دریاها و غیره … همه تقریبا بهمین شکل در مقابل ما ظاهر خواهند شد؟

در نهایت ظاهر آنها متفاوت خواهد بود. خانه های شما بر مبنای نیازها و راحتی شما خواهند بود. حمل و نقل شما بسیار پیشرفته تر از آنچه که اکنون دارید خواهد بود.

تغییرات مربوط به مادرتان کره زمین … بلی چیزها اشکال متفاوتی خواهند داشت چون تازگی خیلی زیادی در آن بوجود خواهد آمد و خاکی بسی غنی تر و آبی خالص تر خواهد داشت. رنگها در اطراف شما همین هایی که اینک دارید نخواهند بود … و طلوع و غروب خورشید برای شما ، با تمامی سایه روشنهایش خود را بمنظور افزایش شکوه و جلال دورنی شما عرضه خواهند داشت.

در زمانی کمی بیشتر … همانگونه که ابر سفید گفته است … یکپارچگی و پیوستگی شما با ساکنان کرات و جهانهای دیگر امری طبیعی و روزمره خواهد شد … و گذراندن تعطیلات محدود به کشورهای روی سیاره خودتان نخواهد بود.

راههای زیادی برای مراوده وجود خواهند داشت … از جمله آموزش فرهنگ و آداب مردم یککره به مردم کره دیگر. و البته همانگونه که گفتیم این امر برای آینده بسیار نزدیک شما نیست.

صادقانه بگویم تصورش هم بسیار مشکل است. با این حال اطمینان دارم قضایا شبیه همین حالاخواهند بود. از زمانی که کامپیوتر وجود نداشت خیلی زیاد نگذشته … حالا نگاهمان کنید! فرض من اینست که ما گام به گام به همه تازگیها خو خواهیم گرفت.

در حقیقت. بسیار اهمیت دارد که شما بخاطر بیاورید هر چیزی عرضه می شود بخشی از طرح و نقشه است و چیزی که خارج از توان شما باشد وجود نخواهد داشت. صرف نظر از شیوه عرضه شدنش در آن زمان.

این جملات … وقتی شما بدینگونه حرف می زنید … می تواند فکر را غلغلک دهد.

فقط اگر شما از دیدگاه ترس بدان بنگرید. ما بار دیگر باید در این باب بگوییم:

چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. هیچ چیز.

با این حال وقتی شما می گویید *چیزی که خارج از توان شما باشد وجود نخواهد داشت . صرف نظر از شیوه عرضه شدنش در آن زمان* … طبیعی است که کمی بترسم ، چون این معنی همه چیز می دهد!

دقیقا … و همینطور است! با این حال حرفی است که تکرارش می کنیم.

هر چیزی ممکن است روی دهد … با تمام این احوال هنگامی آن … هرچیزی … روی داد … بدانید که همه چیزی خوب است.

بدانید که این بخشی از طرح است که شما را بسوی بخش آتی سوق دهد … و آنگاه بخش بعدی و بعدی و بعدی …

همه کاری که شما باید در تمامی این احوال بکنید … اینست که در عشق باشید.

آیا می فهمید چه می گوییم؟

بلی. من می فهمم. و تمامی تلاش خود را خواهم کرد که آنرا حالا و همیشه بخاطر بیاورم.

این تغییراتی که در همین لحظه در کره شما روی می دهد در همه کرات دیگر بسیار مشهور است. ما هم به اندازه شما مشتاقیم که شاهد و ناظر ورود کره زمین به فازهای مختلفش باشیم. همه چشمها به مادر شما کره زمین دوخته شده. همه انرژیها به آن فرستاده می شود. ما می دانیم که همه چیز خوب خواهد بود و در عین حال در آماده باش کامل هستیم تا اطمینان حاصل کنیم همه چیز به راحتی و همواری که باید پیش برود. هستند کسانی که برای مدتهای مدید ، هر لحظه عمرشان را … دعا می کنند این امر بسادگی و فضل صورت پذیرد.

آه چه شادی بزرگی وقتی این انتقال انجام شود.

با این حال این امری تدریجی خواهد بود ، درست است؟

تا کنون چنین بوده و بهمین شیوه نیز تداوم خواهد داشت ، بگذارید بدینگونه بگویم:

وقتی کسی به مدرسه می رود … هر سال به کلاسی بالاتر می رود. در هفته های نخست کلاس جدید … شخص می تواند کمی احساس عدم تطابق با کلاس کند ، چون آنها فنونی در سطحی دیگر فرا می گیرند و چیزها در جاهای معمول خود نیستند. شاید آموزگاران جدید … محیط جدید … در حالیکه … زمین بازی ، زمین ورزش و سالن اجتماعات همان قبلی ها هستند … چیزی تازه و نا آشنا مخلوط با چیزهای قدیمی و آشنا خواهند بود وقتی کسی به کلاسی بالاتر می رود. پس از چند هفته شخص دوباره حس می کند همه چیز درست است و او به آن کلاس تعلق دارد. آنها احساس راحتی و آسانی کرده وقتی به کلاس سال پیش می نگرند … دانش آموزان بسی کم سن ترند و شخص حس می کند که مشکل می تواند تصور کند او هم روزی مثل آنان بود!

در این دنیای نو ، ای عزیزترین دوستان … هر نفسی که می کشید از عشق خواهد بود برای وجود خودتان و همه.

دوباره … تصورش سخت است. خوب من می توانم تصورش را بکنم … در عین حال مشکل بشود دریافت که روزی به حقیقت خواهد پیوست ، چه بسیاری از مردم بشدت عادت به مبارزه دارند.

جهان شما گرفتار رگبارهای شدید دروغهای کسانی است که نیاز ناامیدانه ای به کنترل دارند … و زیبایی آنچه که واقعیت دارد از شما پنهان داشته اند. وقتی شما زیبایی ها را خودتان تجربه کردید … هنگامی آزادی را حس کردید … آنگاه هیچ ایده ای نخواهید داشت که چه چیزهای پنهانی شما را بخود مشغول داشته … احساس آزادی چگونه است … ای روحهایی که عاشقانه دوستتان داریم وقتی براستی آزادی را حس کردید … شاد خواهید شد بسی فراتر از آنچه که اینک از شادی می دانید.

خواهید فهمید چرا روح شما باید تمام آن مبارزات و تحولات و ضرب و شتم و کبودی ها را پشت سر می گذاشت.

همه چیز برای شما مفهوم پیدا خواهد کرد و چقدر شاد خواهید شد که بدانید اگر چه در زمان رویدادها نمی دانستید … ولی هر لحظه آن ارزش کامل خود را داشت.

و همه آنچه که می گوییم واقعیت دارد!

همه چیز در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت بواسطه این تغییرات و تبدیلها که شما اینچنین شجاعانه برای انجامشان به اینجا آمده اید … از معتبرترین مکان ها (و کرات).

آه شمایی که عاشقانه دوستتان داریم … لحظاتی چند بیاندیشید … حس کنید عظمت آنکه چه کسانی هستید و چه خواهد شد.

این مهم را حس کرده بگذارید که قلب شما سخن بگوید. روح شما با حبس کردن نفس در سینه شما ، به برسمیت شناختن این واقعیت واکنش نشان خواهد داد.

توانمندی که در این طرح شکل می گیرد … نیروی تحرکی که در حال انباشته شدن است … همبستگی روحها در عشق که ارتعاشات این شادی را بوجود می آورند … همه این ها همان چیزهایی هستند که باید بشوند.

ما طبق برنامه پیش می رویم. ما در راستای ستاره ها و کرات هستیم. ما در راستای یکدیگر (با شما) هستیم.

هر وقت که ممکن است بروید بیرون و دستهای خود را تا آخر در طرفین شانه هایتان باز کنید … قلب خود را بروی آسمانها باز کرده سپاسگزارید. اگر هریک از شما چنین کند ، بسی عمیق تر به یکدیگر مرتبط شده و به این همبستگی بسان تنی واحد قدرت می بخشید.

حس کنید آنرا … بدانید آنرا … بدان عشق بورزید. چون همه اش همین است.

بدانید ما هم انرژی که شما می فرستید حس می کنیم چون ما هم در عشق با شما بسان تنی واحد هستیم. شیوه دیگری وجود ندارد.

چون فقط عشق است که وجود دارد.

این همه چیزی است که وجود دارد و همیشه نیز چنین خواهد بود.

عشق … عشق … عشق … عشق … عشق.

حقیقت آنرا حس کنید.

خودتان حقیقت آن باشید.

خودتان باشید (که همه از عشقید).

عشق باشید.

فهمیدم! همه را عاشقانه دوست دارم. در عشق و با تشکر.

در حقیقت. و منظور ما معنی واقعی همین کلمه است … در عشق باشید … براستی و نیرومندانه.
Website: Blossom Goodchild
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge