Home > > Sheldan Nidle - 31. maj 2016

Sheldan Nidle - 31. maj 2016

9 Cib, 9 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Nogle store ændringer anes i horisonten! De, der hurtigt sammensætter den nye NESARA republik, er meget tæt på at afslutte dette vanskelige projekt. Det er disse flittige patrioters mål at gennemføre det så hurtigt som muligt. Indtil nu er den første del af en generel todelt finansiering færdig. Den næste del bliver forhåbentlig afsluttet om kort tid. Ifølge de indviede kan NESARA republikken formelt deklareres, når alle administrative økonomiske midler er på plads. Projektet gør formelt en ende på Federal Reserve og tvinger de facto-regeringen, der blev dannet i 1871, ud af spillet. Denne handling alene gør, at hver enkelt amerikaner kommer fri af gældsslaveri og hurtigt begynder at bevæge sig mod status som et frit og velstående medlem af den nye amerikanske Union! Denne proces gør det også muligt for Pentagon at droppe krige i mange dele af verden og for første gang siden ??Vietnamkrigens afslutning at sende alle sine soldater tilbage til det kontinentale USA. Fred vil blive genoprettet i verden og et nyt guldbaseret finansielt og monetært system skal være normen. Herefter skal Himlens guddommelige dekreter manifestere sig på Gaia.

Disse vidunderlige ændringer skal medvirke til, at NESARA ideerne udbredes til hele verden. Disse nye forvaltninger skal endelig gøre en ende på den verdensomspændende UFO tilsløring. Vi agter at bruge denne nye tilnærmelse til os til at være begyndelsen på flere generelle kommunikéer mellem disse nye regeringer og os. Himlen har lagt en tidsplan for dette øjeblik i jeres historie. Jeres regeringer skal begynde at frigive en lang række teknologier, der har været holdt tilbage i mere end hundrede år. Teknologien skal udvides med, hvad vi har at give jer. Vi beder om, at alle disse opfindelser bruges til først at rense Gaias luft, vand og jord. Det er vigtigt, at alle Gaias mange økosystemer igen bliver blomstrende elementer. Denne ene udvikling kan gøre en ende på den enorme cyklus af udslettelse, der har plaget denne klode i de sidste firs år. Det er en fremragende måde at indlede jeres globale engagement til at skabe en succesfuld og i sandhed ren verden. Det gør det desuden muligt for jer at begynde jeres humanitære projekter i en virkelighed dedikeret til en genforening af menneskeheden med dens åndelige og rumfamilier.

Efterhånden som jeres historie vender sig mod nye muligheder, har I brug for redskaber til bedre at forstå, hvad der skal ske. For lang tid siden fratog atlantiderne jer alle de svar, I dagligt spørger jer selv om. Jeres historie blev godt og grundigt manipuleret af mørket og deres venner, Anunnakierne. Det øjeblik, hvor mentorerne skal ankomme, skal blive tiden, hvor I får svar på jeres mange dilemmaer. I får svar på dem først gennem de Opstegne Mestres lektioner og derefter af vores mentorer. Svarene skal forklare den rette sammenhæng på de ting, som Anunnakierne så skamløst og urigtigt fordrejede. Det skal gøre en ende på de vanvittige overbevisninger, som hver enkelt af jer antog af de kulturtilpasninger, som I lærte fra jeres forældre og venner og fra de "prædikanter", som I har mødt siden. Det, vi simpelthen siger, er, at I skal blive i stand til at bringe en ny måde for dagen, der er del af en omfattende dokumentation, der til gavn for jer fremdrages af Gaias Akasha optegnelser. Den nye visdom skal give jer en mere sand fornemmelse af, hvad der er hændt hende siden Atlantis’ sidste dage.

Alle de mange stumper af vital information skal blive en levende historie om, hvem I er. Hvad, der er brug for, er at begynde næste trin mod fuld bevidsthed. De mange opstigningssymptomer, som I oplever dagligt, er en lille, men alligevel yderst nødvendig del i denne storslåede proces. Hvad der sker, er mere end en ny virkelighed, der tydeliggøres af ny forvaltning og en vidunderlig velstand. Det er de øgede muligheder, I præsenteres for hver dag. I er nødt til at tage det hele ind og af det lære en praktisk form for indre dømmekraft. Nøglen er at begynde at genkende jer selv ud fra mere end, hvad jeres gamle overbevisninger skaber. I befinder jer i en operation, der er bestemt til at skabe et "Nyt Dig". Dette Væsen vil i første omgang være et Væsen mellem verdener. Det kan være forvirrende. Det er grunden til, at først Mestrene og derefter vores mentorer er nødt til at forklare de mange nye virkeligheder, som I skal møde. Det er en procedure, der i høj grad vil udfordre jeres overbevisninger og derefter forklare, hvorfor I er her. Ud af dette kommer nye opfattelser, der er vigtige for, at I kan bevæge jer mod fuld bevidsthed.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres verden ændrer sig gradvist, efterhånden som de mørke, der styrede denne uhellige virkelighed, begynder at forsvinde fra denne verden. Vi takker jer, kære Hjerter, for hvad I har udrettet med hjælp fra vores extraterrestriske og den indre verdens brødre. De har taget jeres fantastiske visualiseringer om en reformeret virkelighed og speedet dem op til et punkt, hvor denne afskyelige virkelighed kan reformeres. Disse ændringer er dermed et fælles arbejde udført af mange af os. Det er jeres vidunderlige energier, der er grundlaget for de energier, der nu transformerer dette rige. Disse fantastiske ændringer gør en række justeringer i jeres verden på Jordens overflade mulige. Den største er naturligvis ændringen i jeres økonomiske og regeringsmæssige systemer. Disse ændringer skal gøre jer fri af jeres gældsslaveri og et byrdefuldt lånesystem. Denne frihed skal i sidste ende endelig give jer mulighed for at nå jeres fulde potentiale og blive de fantastiske Væsener, I i sandhed er!

Vi Mestre er for evigt taknemmelige for, hvad Himlen har gjort for at gøre en ende på mørkets lange regeringstid i dette rige. Atlantiderne og deres mørke allierede agtede at reducere os til permanente slaver. Atlantis faldt længe før, denne kriminelle gerning blev udført. Over de næste 13 tusind år mislykkedes det igen for deres efterfølgere at fuldføre denne opgave. Nu leder Himlen jer alle tilbage til jeres tidligere status. Det er vores guddommelige privilegium at overvåge alt dette. Hver eneste af jer gør gode fremskridt mod dette yderst ædle mål. Mange krystalbørn kommer i denne tid til verden for at stabilisere dette rige og tilføre jeres energier deres smukke energier. Vi bruger deres visioner og jeres til at genskabe dette rige og gøre det klar til ??jeres rumfamiliers ankomst. Vores kommende lektioner skal yderligere forstærke disse nye energier. Det hele fører til en yderst mirakuløs tid!

Himlen har højtideligt lovet os, at denne sidste uhæderlige tid ikke vil vare længe. Begivenheder er undervejs, der skal "forsegle handlen". Himlen hjælper flere fraktioner for at sikre, at jeres lovede velsignelser leveres til ordentlig og guddommelig tid. De kommende begivenheder skal sætte gang i flere aktiviteter og genskabe dette rige for evigt. Når jeres mirakeløse fysiske Engelskab er opnået, skal dette rige hjælpe denne galakse med at transformere de tilsyneladende mørke "børn af Anchara". Det gør det muligt for denne galakse at vende sig mod Lyset og dermed hjælpe andre med at sprede denne glæde i hele dette enorme Univers. Det er denne skæbne, som vi har kendt til i mange generationer. Vores primære mission er at forberede hver enkelt af jer til en yderst forbløffende transformation. Lige siden vores første ceremonier, der gjorde os til Opstegne Mestre, har vi længtes efter, hvad der nu sker. Vi beder jer om at være positive og at gøre, hvad der er nødvendigt for at fremskynde disse ændringer.

I dag har vi kort talt om en række begivenheder, der næsten er her. Overalt er en verden i forandring. De endelige slag for at gøre en ende på mørket udkæmpes nu. Sejren er nær. Glæd jer til jeres triumf og vær klar til en herlig fejring! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |