Home > > Sheldan Nidle - 7. juni 2016

Sheldan Nidle - 7. juni 2016

9 Akbal, 16 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Det, I længe har ventet på, begynder at tage form. Ordrer er blevet givet til at frigive en stor del af de humanitære midler og udviklingsmidlerne. Nye planer til at befri denne virkelighed for kliken og dens utallige håndlanger er nu på plads. Mørket indser, at dets tid er forbi og at flere vigtige anholdelser enten er begyndt eller også er på plads. Reviderede aftaler bliver implementeret, da et nyt transfersystem af midlerne tages i brug. Valget i Amerika forventes at forsinke tidspunktet for, hvornår en ny NESARA regering formelt kan deklareres. Når disse udviklinger er manifesteret, skal flere meddelelser offentligt erklæres. Disse ting begynder nu at dukke op overalt på internettet, efterhånden som centrale informanter, én efter én, bliver klar over, hvad der nu sker. Disse rapporter bliver distribueret med henblik på at underrette nogle af jer om, hvad der enten er i gære eller anes i horisonten. Tiden er snart inde til at gøre en ende på klikens lange periode med global indflydelse. Processen tog længere tid end vi oprindeligt forventede, men hvad vi forventede begynder i øjeblikket at udfolde sig!

De økonomiske midler fulgte en vej specielt strengt styret af vores forskellige allierede på Jorden. Den næste ting er således at se formelt arrangerede anholdelser af de øverste personer i kliken. Denne pludselige bølge af arrestationer skyldes, at kliken trækker denne proces i langdrag så længe som muligt. De mørke var meget skræmte af vores forvaringscentre. Vi har simpelthen taget flere af deres egne forvaringscentre og tilpasset dem til vores specifikationer. Disse tilbageholdelsescentre skal tilbageholde dem, indtil vores mentorer ankommer. Til den tid skal de flyttes til et sted, der er mere i overensstemmelse med, hvad der ønskes, for at forberede dem på deres forandring til fuldt bevidste Lysvæsener. Tiden med begrænset bevidsthed er faktisk et "spil", der oprindeligt blev overvåget af Anunnakierne. Vores mål er at forandre denne virkelighed gennem Himlens anvisninger og på det rigtige guddommelige tidspunkt at udvikle jer alle til fuld bevidsthed. Så skal jeres nuværende "spil" have kørt sit løb og erstattes af en ny virkelighed med fuld bevidsthed. Nye bevidsthedsmål skal blive normen.

Disse ændringer i jeres psyke er afgørende for hele udfaldet. Som I vokser i bevidstheden, bliver I igen klar over, hvordan disse lag, der er jeres virkelighed, blev konstrueret. Himlen omarrangerede, hvordan en mere bevidsthedsfyldt person skulle sænkes vibrationsmæssigt, da atlantiderne og deres ligemænd forlod jeres verden på Jordens overflade. Den heraf resulterede konstruktion var ubrugelig til Anunnakiernes formål. Himlen lod den ligge, så den skulle være det eventuelle fundament for, hvad I nu går igennem. Vi er ikke som Anunnakierne og har de løsninger, der er nødvendige til helt at forandre denne virkelighed under jeres tre dage i Krystallys Kammeret. Hvad vi ser, er, at for hvert nyt bevidsthedslag der føjes til jer, forårsager det en tilsvarende justering af denne virkeligheds tæthedsgrad. I takt med at denne virkelighed bliver lysere, ændrer Himlen langsomt, hvordan det hele kommer i overensstemmelse med genforeningen af virkeligheden på Gaias overflade og virkeligheden i den Indre Jord. Når vi ankommer og mentorerne bliver præsenteret for jer, først da skal vi begynde på vores særlige forandringsproces af ??denne virkelighed. Som I kan se, venter det bedste endnu!

Dette projekt har taget lang tid om at komme i gang. Husk på, at vi kun har været på denne mission siden 1990'erne. Jeres solare krise startede i begyndelsen af ??1970'erne. Så Himlen ventede næsten tyve år med at afsende vores store flåde i starten af ??1990'erne. Denne tidsforskel skyldes de to årtiers indledende ændringer, der blev pålagt af Himlen på grund af klager fra jeres Anunnaki overherrer. Da vi ankom, eksisterede et slags fait accompli. Himlen gjorde det helt klart, at vi var her på en særlig mission, derfor måtte balancen ikke blive kraftigt forstyrret. Dette første årti skulle kendetegnes ved Anchara freden, der begyndte i midten af ??1990'erne. Vores første opgave var at blive allierede med de forskellige Lyskræfter, der var spredt rundt om i verden på ??Gaias overflade. Hertil kommer, at vi flere gange i de efterfølgende årtier måtte ændre på, hvornår og hvordan vores mission faktisk skulle udfolde sig. Ikke desto mindre er denne mission nu i fuld gang og støtter Lyskræfternes forskellige mål for denne verden! Tiden er inde for en storslået global bevidsthedsrevolution!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vores forskellige hemmelige hellige samfund afslutter nu de indledende skridt, der skal føre til en række vigtige arrestationer og fjerne den nuværende de facto amerikanske forvaltning, der blev dannet ulovligt i 1871. Afslutningen på dens tyranni er forløberen for dannelsen af en republik i overensstemmelse med NESARAs ideer. Denne nye forvaltning, kære Venner, er den kraft, der juridisk gør det muligt at genoprette ??vores sande forfatning og en meget tiltrængt tilbagevenden til almindelige retsprincipper. Før borgerkrigen, blev Amerika styret af dets historie og de kloge formaninger fra Washington, Jefferson og Madison. De sydlige staters løsrivelse og de kvaler og kampe, som borgerkrigen var, ændrede dette subtilt. Nationen blev overladt til en falsk bevægelse ledet af en gruppe af slyngler og skinpatrioter, der indførte et uretfærdigt omstruktureringssystem, der i sidste ende førte til reorganiseringsloven for DC af 1871. Denne skændsel blev starten på en række begivenheder, der satte en stopper for et sandt forfatningsmæssigt styre i USA.

Vi Mestre blev rystet over, hvad den mørke klike havde opnået. Det var mørke dage, hvor de mål, vi havde sat i 1776, begyndte at blive fuldstændig ignoreret. Det skulle tage yderligere 90 år, før nogen i præsidentembedet brugte deres indflydelse til at genoprette det første af noget der lignede forfatningsmæssigt styre. Mordet på ham gjorde det klart, at tiden endnu ikke var moden til at eliminere de mørke og deres spind af korruption i amerikansk forvaltning. Endelig blev NESARA gjort til lov og nu er tiden kommet, hvor den skal håndhæves. Vi takker jer, som før, for jeres vidunderlige energier, som i høj grad hjælper i denne ædle sag. Siden 1990'erne har vores udviklingsmidler været bundet til den formelle erklæring om den nye NESARA republik. Vores intentioner er at sikre, at disse midler fører til en stor udrensning af den nye amerikanske republik og at det samme sker i hele verden. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

En ny udvidelse i bevidsthed finder sted i jer. Det er tid at begynde udrensningen af de løgne og usandheder, som mørket længe har brugt for at manipulere jer. Processen vil nå et nyt niveau, når flåden endelig lander og I lærer om Agarthas historie. Disse afsløringer vil ændre, hvordan I opfatter jeres oprindelse, når I i detaljer lærer, hvordan Gaia blev født og hvorfor hver enkelt af os lidt efter lidt kom som kolonister for at være de udvalgte jordvogtere på denne yderst hellige klode. Vores lange forhold til Gaias hvaler og delfiner vil blive fortalt til jer først af os og siden af jeres mentorer. Meget vil ske hurtigere, når først disse nye forvaltninger er på plads. Mange af jer har stadig ingen idé om, hvordan disse få begivenheder i høj grad vil rykke jeres opfattelser om denne virkelighed. Vi ser frem til frit at være sammen med jer og sammen at skabe et smukt og jomfrueligt nyt rige.

I dag har vi fortsat vores rapport om de situationer, der bliver løst af Lyset. Vi forventer klart, at I snart ser begivenheder, der vil skabe de ændringer, vi længe har fortalt jer om. Vi beder jer derfor at holde dette nye Lys højt og byde jeres kommende nye forvaltning og uendelige velstand velkommen! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |