Home > > Sheldan Nidle - 24. maj 2016

Sheldan Nidle - 24. maj 2016

2 Muluc, 2 Pax, 12 Manik

Selamat Jarin! (Velsignelser!) Jeres verden forbereder hurtigt en overraskelse, der i sandhed vil chokere alle! Lyset har været tvunget til at vente på det rigtige tidspunkt til at slå til. På nuværende tidspunkt har mørket og dets vigtigste håndlangere, der er knyttet til regimet kendt som USA, Inc., fået en vis grad af spillerum. Det har givet dem mulighed for at engagere sig i nogle svindelnumre på globalt plan. Lyset er rede til at afslutte denne mærkelige del af jeres historie. Mørket tror, at Lyset er ude af stand til at indlede den type massive kontraangreb, der kræves for at sætte en hurtig stopper for deres narrestreger. Imidlertid er vores flåde blevet beordret af Himlen til at gøre netop det. I vores tilfælde skal det være hemmeligt, hvilket dækkes af flere venlige militære styrkers fælles aktioner. Disse fælles aktioner har tidligere været i stand til at begrænse rækkevidden af ??mørkets sponsorerede terrorist styrker. Målet er i sidste ende at afskære og endelig svække de mørke elementer, der søger at opretholde ustabilitet i nogle områder på jeres klode. Imidlertid forbereder Lyset sine angreb, der til sidst skal fjerne USA, Inc. og dens mange allierede.

De økonomiske midler, der omhyggeligt er blevet sikret og korrekt registreret, er nu klar til at blive leveret til jer på det rigtige tidspunkt. Disse projekter har taget meget længere end tidligere forventet. Mørkets grad af infiltration i banker og deres mange tilknyttede elementer var i virkeligheden meget større end først antaget af vores jordiske allierede. Ikke desto mindre er der blevet taget hånd om disse tidligere blokader og det gør det muligt at gøre mange ting. Det er vigtigt, at NESARA forvaltningen indføres og bliver i stand til at blive den stærke vogter af en række vigtige projekter. Det første projekt skal fuldstændig reformere den misbrugte og dybt korrupte amerikanske regering. Denne stille revolution gør en ende på denne mørke forvaltnings onde indflydelse med at opretholde krige og konflikter i centrale områder af jeres klode, nemlig Mellemøsten og Latinamerika! Vi vil så også være i stand til at indføre global stabilitet og velstand. I samme forbindelse kommer enden på den globale UFO tilsløring. Det kan gøre det muligt for os at være i stand til at tale direkte med jer om den første kontakt og vores mentorprogram.

Mørket har længe troet, at vi ikke fuldt ud forstår, hvor stor og dyb de mørke Anunnakiers prægning af ??menneskeheden var før deres afgang i midten af ??1990'erne. Vi blev instrueret af vores nye allierede på netop disse punkter, før Anchara Traktaten blev lavet i midten af ??1990'erne. Vi vidste fra første hånd, hvor dybt ind i jeres psyke deres propaganda var gået. Den første ting var at arbejde med både Himlen og vores nye medarbejdere for at begynde at modvirke, hvad der i årtusinder var blevet puttet ind i alle nyfødtes hoveder og sind. De nye stjernefrø, der blev født, modsagde langsomt disse mørke "normer". Desuden begyndte mange at instruere menneskeheden i, hvad denne onde propaganda indebar og hvorfor den var forkert. Dette førte til flere modige retssager og andre måder at ændre dette ophobede nonsens på og bytte den ud med en mere sand og levedygtig virkelighed. Det er disse vidunderlige projekter, der nu gør det muligt at fjerne USA, Inc og skabe et nyt finansielt system, der kan fungere side om side med jeres nye velstand.

Vores ønske er således at bringe flere falske overbevisninger, der har gjort det muligt for mørket og dens håndlangere at kontrollere jer i næsten 13 tusind år, til ophør. Nøglen til dette er den enorme vækst i jeres bevidsthed. Dette ene element har gjort jer bedre i stand til at støtte Lyset og dets mange handlinger for at gøre en ende på mørkets og dets håndlangeres magt i dette rige på Jordens overflade. Dette punkt er blevet den primære handling. At muliggøre NESARA forvaltningen at komme til magten er i sandhed afgørende for vores succes. I den forbindelse har vi sendt vores samarbejdspartnere ud for dagligt at konferere med vores allierede og sammensætte en i fællesskab arrangeret handling, der nu står på tærsklen til ??succes. Flere handlinger finder sted, der lover os det inderligt ønskede punkt for endelig succes. Mørket har været en yderst undvigende fjende. Det har skabt forsinkelser, som vi i begyndelsen troede umulige. Denne latente vedholdenhed er nu inddraget i vores strategi. Vi har til hensigt snart at bekendtgøre, at det er lykkedes. Med det under kontrol kan vi sikre riget for jeres Opstegne Mestres meget tiltrængte lektioner!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Verden, som I nu kender den, er under forandring. Denne positive ændring skyldes de store visioner, som I har haft kollektivt med os. Vi er ret stolte af graden af ??fokus, som mange af jer har opretholdt i de seneste par måneder. Disse energier viser, hvad Himlen havde i tankerne, da hele denne proces begyndte i begyndelsen af ??1990'erne. I har opdaget jeres kræfter og bruger dem til hjælp for vores fælles sag. I den sidste måned er mange flere begyndt at vise den samme beslutsomhed. Disse operationer viser nøjagtig, hvor kraftfulde I bliver, når I bruger jeres evner og arbejder på at bringe disse vidunderlige meditationer i fokus. De hjælper i høj grad alle os Mestre med at styrke den forandring, der kommer i denne virkelighed. Også mørket har lagt mærke til jer og erkender mere og mere, at dets mange ønsker nu ikke kan opfyldes. Afslutningen på ??disse årtusinder er nu i sigte! Hosianna! Hosianna!

Hver enkelt af jer er en glæde for vores kollektive hjerter. Vi er klar over, hvor langt I er nået i de sidste to årtier! I befinder jer på en vej til succes, der skal bringe jer tilbage til fuld bevidsthed. Denne proces har taget meget mindre tid end oprindeligt antaget af vores samarbejdspartnere. Derfor er det klogt at informere jer om disse ændringer og bede jer om fortsat at gå indad, fokusere og bruge jeres visualiseringer til at fremskynde jeres udvikling. I er, kære Hjerter, en vidunderlig gruppe, der først lige er begyndt at vise jeres enorme potentiale. De næste store runder af forandringer foranlediget af Himlen skal yderligere fremme jeres mentale og følelsesmæssige evner. Som I ved, er jeres hjerte et stort elektrisk center, der i mange tilfælde rivaliserer med jeres hjerne. Denne proces skal fortsætte, efterhånden som der sker ændringer i jeres hjerners og hjerters chakraer. Disse ændringer skal fejre jeres nyfundne potentiale og bedre forberede jer til at møde jeres galaktiske mentorer.

Disse ændringer skal kombineres med ny viden, som vi er bestemt til at give jer. For lang tid siden gjorde en serie grufulde eksperimenter i Atlantis, at jeres forfædre blev overladt til sig selv med hukommelsestab. Alt det, I troede, I vidste, syntes pludselig at være uden for jeres rækkevidde. Vores opgave er om kort tid at minde jer om, hvad jeres forfædre mistede og at vise jer, hvordan I får det tilbage. Så er der processen med genforeningen med jeres brødre, Agarthanerne. I er tæt på at møde dem og I skal tage til Agartha med jeres mentorer og jeres vogtere i Himlen og bruge jeres Krystal Lys Kamre for at kunne vende tilbage til fuld bevidsthed. Vi ser i fryd frem til, at I slutter jer til os ved en afsluttende konference for at oprette en ny stjernenation og fortsætte med hellige missioner, som er givet til os alle ved Himlens guddommelige nåde!

I dag har vi fortsat vores rapport om, hvad der sker i denne verden. Der gøres store fremskridt for at skabe jeres velstand og indføre NESARA forvaltningen. Vi forventer fuldt ud, at den kommende tid bliver en tid, der endelig kan afspejle, hvad vi har fortalt jer tidligere. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |