Home > > Sheldan Nidle - 21. juli 2015

Sheldan Nidle - 21. juli 2015

7 Ik, 0 Vayeb, 11 Ik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle) Verden er begyndt at "knække" i to store dele! Den mørke klike er rasende og arbejder uden held på at bevare deres årtusinder lange fordele. Traditionerne lider under Lysets kræfters brede lovlige angreb. Begrænsninger bliver også påtvunget mørkets svigagtige verdensomspændende bankmæssige netværk. Næsten hver uge forsøger de mørke at skabe en situation, der i sidste ende kan føre til krig. Disse strategier mislykkes også. Faktisk er et mønster med gradvis kollaps nu normen for kliken og dens mange håndlangere. I mellemtiden diskuterer vores jordiske allierede i fællesskab, hvordan man bedst gør en ende på den tidligere gruppe af globale magthavere. Et nyt monetært system afventer tiden for dets formelle erklæring. Proklamationen afventer ligeledes det endelige store skub, som bliver et sikkert fait accompli for Lyset. Hvad der i øjeblikket mangler, er tilslutningen af ??den statslige del i den voksende storslåede alliance. I mange større regeringer, er lederne for tiden ved at sørge for den nødvendige ændring i regeringsførelse, der vil genskabe folks rettigheder og gøre en række vigtige anholdelser mulig.

Scenen er sat for en sand stille revolution, som vil gøre det muligt for jeres verden at vende tilbage til en tilstand af fred og uhørt samarbejde. De mørke gyser dagligt over graden af ??de fremskridt, som vores jordiske allierede støt gør. Historien er stadig næsten uhørlig for jer, da den er omgivet af en stor sky af mørk misinformation. Ideen er at forvirre masserne ved gennem løgne at fastholde, at intet virkelig har ændret sig. Vi ønsker inderligt at hæve os over den sky af "røgslør". Vi beder gentagne gange vores jordiske allierede om at afsløre i det mindste delvis, hvad der virkelig sker. Deres svar er, at den store misinformation hjælper dem til at få kliken til at tro, at dens spredte strategi på en eller anden måde virker. Det gør det også mulig for dem at komme videre på deres unikke hemmelige måde og på det rigtige tidspunkt at overraske den mørke klikes lederskab med en ny virkelighed. Vi føler i stedet, at en mere åben kampagne også kan virke, da det kan holde jer på en eller anden måde "i selen." De jordiske Lyskræfter fortsætter med at være fast besluttet på, at det dybest set er en selvdestruktiv strategi på grund af karakteren af, hvordan kliken fungerer.

Mens strategierne udvikler sig, kan vi se, hvordan Lyset har til hensigt at vælte mørket af magten. For den mørke klike er rigdom og magt alt. For dem er deres evne til at være immune over for de love, der styrer alle andre, et tegn på, hvor vigtige de synes at være. Hvad, der er gang i, er, at lyset langsomt omgiver mørket med alternativer, der tegner til at blive overvældende for dem. Processen, de gensidigt nævner, er, hvordan den engang magtfulde fjende kan overvindes. Mørket til gengæld fortsætter med at stole på strategier, der lige nu for det meste ikke virker. Det skyldes, at Anunnakierne ikke længere er inde i billedet. Faktisk rådgiver de tidligere overherrer de jordiske allierede om, hvordan man bedst kan besejre deres tidligere protegéer. Det forventes derfor, at engang inden for de næste måneder vil Lysets strategi give de forventede resultater. Den mørke klikes fald er i virkeligheden kun begyndelsen. Vores landing vil første ske, når ny regeringsførelse og et nyt finanssystem er helt på plads. Inden da vil en række begivenheder finde sted. De vil sætte scenen for jeres møde med jeres mentorer!

Alle disse fantastiske begivenheder var en del af en forhistorie, der blev sat i gang af Anunnakierne. Anunnakierne havde aftalt med Himlen om ikke at foretage flere ændringer end, hvad atlanteanerne havde gjort med jer. Alligevel ønskede Anunnakierne inderligt på det rette tidspunkt at ændre jer drastisk til umælende menneskelige robotter. Robotterne skulle være deres slaver og gøre det muligt for Anunnakierne at rykke ind i de indre cirkler af det onde Anchara kontinuum. Planen betød, at først skulle mørket gøre jeres forfædre fuldstændig føjelige for hver eneste kommando. Resultatet var de tre gyldne aldre. Processen skulle mislykkes og efter den store oversvømmelse blev I anbragt rundt omkring på planeten. De mørke overherrer vidste, at Himlen snart igen ville besøge riget og befri jer fra de fangenskaber, som overherrerne og deres håndlangere havde trukket ned over jer. Ved vores overvågning af solsystemet i fortiden og især af Gaia ved konstante besøg holdt vi øje med processen. Ved disse besøg mødte vi Anunnakierne og gentog de mange dekreter, Himlen anførte for længe siden. De fortalte om jeres befrielse og tilbagevenden til fuld bevidsthed.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Verden bliver gjort klar til en yderst velsignet begivenhed! For længe siden, tillod Himlen en mørk overherre at herske over landet, forudsat at en række særlige regler omhyggeligt blev fulgt. Hvis Anunnakierne afveg stærkt fra aftalerne, ville en farlig situation blive skyllet væk som så meget urent vand. Anunnakierne fulgte de guddommelige forordninger og var i stand til at dominere menneskeheden i næsten 13 årtusinder. Anchara traktaten gjorde en ende på dette styre og bragte fred i galaksen. Vi er dem, der omhyggeligt holdt øje med slynglerne og trofast rapporterede enhver lille overtrædelser, der blev begået af dem. Nu er vi i en meget hellig tid, hvilket vil give hver af jer mulighed for omsider at nå frem til en virkelighed, der vil være fyldt med fred, frihed og velstand. Det vil være en tid, hvor vi frit kan gå iblandt jer. Selv nu er det meget lettere at hjælpe jer end før!

Den stigende bevidsthedsenergi former en virkelighed, hvor jeres koncentrerede fokus virkelig kan fremkalde mirakler. Enhver virkelighed har energi, som normalt er ganske svag. Brug jeres øgede fokuseringsevne som et redskab til at nå målene. De øgede mængder af åndelig kraft kan i løbet af kort tid gøre succes mulig. Undlad al negativitet og frustrationer for at gøre det. Husk altid på, at sådan en øvelse kræver ikke kun fokus, men også en stor del af indre projiceret positivitet. Lad dette aktiv vokse inde i jer ved at sørge for en rolig og hjælpsom energi. Det vil være grundlaget for, hvad I agter at gøre. Når først I føler jer positive og åndeligt stærke, så begynd at bruge tid hver dag på at projicere denne energi. Når detaljerne i jeres positive projektioner vokser, kan I begynde at se, hvordan visualiseringerne vil tillade jer at ændre jeres virkelighed. Som et lynglimt vil det så lykkes for jer!

I, Velsignede, lever i en tidsalder, der er det meget betydningsfulde vendepunkt fra det onde til Lyset. Talrige begivenheder kommer til at bære frugt. Begivenhederne vil hurtigt ændre, hvordan I ser på den stadigvæk begrænsede virkelighed. Den hellige pointe er, at vi sammen altid vokser og giver jer dermed mulighed for at lykkes. Udnyt det og brug jeres egne positive energier til at fremskynde ændringen. Vær endnu mere opmærksomme på de spændende muligheder og deltag ved at vælge jeres egen version af visualiseringerne for at flytte riget ind i en ny æra af Kærlighed og Lys! Sammen har vi evnen til i høj grad at styrke de handlinger, som vores jordiske Lyskræfter foretager for at sørge for den frihed, fred og velstand, som I så retfærdigt fortjener. Vi agter dagligt at gøre midlerne tilgængelige for at hjælpe jer i den yderst velsignede række af begivenheder. Sammen, kære Alle, kan vi være sejrrige!

I dag fortsatte vi med at give jer budskaber, der forklarer, hvad der sker nu! Overalt på den hellige kugle er personer gået sammen om at fjerne mørkets magt og skubbe dem ud på sidelinjen. Der er stadig meget at gøre. Ikke desto mindre er tidspunktet for frihed og sejr meget, meget tæt på! Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |