Home > > Sheldan Nidle - 14. juli 2015

Sheldan Nidle - 14. juli 2015

13 Men, 13 Kumku. 11 Ik

Selamat Jalwa! (Vær i evig glæde!) Vi kommer på denne dag med flere nyheder om, hvad der sker omkring jer. Den komplekse proces med at etablere et nyt finansielt system udvikler sig i sit eget tempo. BRICS Development Bank (BRICS Udviklingsbank, BRICS=Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika) opererer og er åben for forretninger, ligesom den kinesiske AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Det er blot begyndelsen til, hvad der skal komme. Operationerne, der er nødvendige for at organisere en global valuta revaluering (GCR) vil ligeledes blive gjort klar til offentliggørelse. En nødvendig forudsætning er levering af verdensomspændende velstandsmidler. Processen er nu ved at blive drøftet af vore jordiske kolleger og af os. Den er planlagt til at begynde, når en række indledende humanitære midler er udbetalt med succes. Proceduren udvikler sig godt og vi forventer, at I ser nogle resultater inden længe. Desuden er vi i øjeblikket ved at finde en måde, hvorpå vi kan gribe ind, når det er påkrævet. Vi har allerede i hemmelighed fulgt en række pengeoverførsler og opdagede, hvordan vi kan, hvis det er nødvendigt, sikre succesfulde leverancer. Klikens dage er faktisk talte med yderligere at forsinke det udfald, der er forventet af Himlen.

De første skridt mod velstand og ny regeringsførelse er afgørende for den overordnede plan, der blev vedtaget af ​​vores jordiske allierede og os for et par måneder siden. Operationen vil virkelig true de illegale og skjulte måder, hvorpå det globale finansielle system opererer. Den langsomme måde at reformere det gamle og yderst manipulerede finansielle system kan ikke tolereres. Vi er i øjeblikket ved at gennemgå og drøfte en række måder at overtrumfe kliken på og at indføre det nye system. Kliken planlagde en række møder til delvis at forbedre nogle af det nuværende systems fejl. Den lappeløsning er uacceptabel. Det er derfor nødvendigt at undersøge, hvordan det gældsplagede system kan udskiftes. Det amerikanske de facto regime er fast besluttet på en eller anden måde at støtte det kriminelle system og at bruge sin magt til at skræmme potentielle modstandere. Positionen svækkes, mens det tilsyneladende blinde regime stirrer på sin nærmeste fremtid og ser, hvor katastrofal den åndsforladte politik egentlig er. Der er nu en bevægelse for at feje det forfærdelige regime af vejen.

Som I kan se, er vi begyndt at spille en mere aktiv rolle. Vores jordiske allierede har fastholdt en holdning, at denne revolution udtrykkeligt påhvilede dem. Den stille revolution sker, fordi vi har forhindret kliken i at indføre en global "stramning" over for modstands styrker. Det har gjort det muligt for mange i Lysets koalition at gå videre med en række beedigede skriftlige erklæringer, som har muliggjort de aktioner, der kun lige er begyndt at manifestere sig. Vores holdning til enhver tid er at repræsentere det største gode. Alliancen med vore jordiske familier og forskellige dedikerede enkeltpersoner er blevet krydret med en slags klikevæsen, der er opstået af et behov for grænser for, hvordan vores jordiske allierede nærmer sig hvert enkelt problem. Indtil nu har vi fastholdt en relativ neutral stilling til, hvordan vi kommer videre. Vi er blevet instrueret af Himlen til at sætte nogle deadlines. Det agter vi at gøre. En række leverancer er undervejs. Vi agter at sørge for succesfuld levering. Det har taget alt for lang tid med, at alle skulle udfærdige en ordentlig tidsplan. Vores formål er at gøre, hvad der er nødvendigt for at bevæge os hurtigt mod det vigtige scenario med landinger.

Sidste gang talte vi kort om jeres gamle historie. I første omgang var det en standard kolonial procedure fra den Galaktiske Føderations side. Vi harmoniserede den globale økologi, etablerede en Indre Jord og var klar til at flytte den menneskelige population til det nyligt etablerede rige i den Indre Jord. Atlanteanerne udgjorde forskellen. Stjernenationerne fra Plejaderne var længe centrum for mange Galaktiske Kriges skueplads. En anden var i Orion bæltet. De større træfninger fandt sted på de to steder. Mange af de oprindelige atlantiske kolonister var dem, der valgte en mærkelig metode til at løse visse problemer med de mørke Ancharianere. De samarbejdede på en måde med mørket. Metodologien var i høj grad i strid med den plan, der var udtænkt af vores globale råd. Det nåede et afgørende punkt, da Atlantis besluttede at kræve dominans over rigerne på overfladen. Det pludselige uberettigede angreb tvang de globale råd til at opgive flytningen til den Indre Jord. Således har I været henvist til at leve i den ubehagelige situation med at tilpasse jer nuancerne i rigerne på overfladen.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer til jer ved slutningen af ​​en stor nådesfyldt kamp blandt dem, der ønsker at ændre selve essensen af ​​det nu mørke rige. Der har været megen diskussion om, hvad ordren vil være med hensyn til indførelsen af ​​de vigtigste velstandsmidler. Hertil kommer timingen af ​​de såkaldte RV midler, primært fra Irak og Vietnam. De forskellige strategier blev revideret og et resultat blev nået. Processen vil blive afsløret i de kommende uger. Vi venter i glæde på at se resultaterne af handlingerne. Vores rum brødre er nu mere end nogensinde villige til at hjælpe os med at sætte tider på disse begivenheder. Vi har til hensigt at bruge jeres vidunderlige positive fokus for at sikre, at de mest nødvendige begivenheder virkelig sker i henhold til den nye tidsplan. Vi er velsignet og er yderst glade for, at himlen er fortsat med at rykke de store velstandspakker frem til levering til hver enkelt af jer. Vi takker også alle, der har dedikeret deres liv til de mest velsignede begivenheder!

I de tidlige dage af den nuværende tid overværede vi Anunnakierne skabe den store oversvømmelse og derefter trak vandet sig langsomt tilbage. Hvad der var tilbage, var en forfærdelig tid, hvor størstedelen af menneskeheden var omkommet. De få, der overlevede, var langsomme til at genopbygge. Anunnakierne kom til og begyndte at instruere de overlevende i, hvordan det var bedst at genopbygge. Borte var de store netværk, som menneskeheden talte til hinanden og til Anunnakierne med. En personlig fornyelse var påkrævet. Anunnakierne kom ned og genoptog deres "ejerskab" af menneskeheden. Vi, de velsignede, gjorde modstand. Det blev starten på mange årtusinders åndelig konflikt. Gradvist øgedes vores åndelige i antal. Men mørket og dens mange håndlangere havde overtaget. Vi fik at vide, at vores opgave var at vejlede og lindre menneskeheden. En tid ville komme, hvor det tiltagende Lys ville triumfere! Det øjeblik er omsider kommet!

Vi står i denne tid og føler os velsignet af Himlen. Verden er begyndt at ændre sig. Mange tegn gør det klart, at den store forandring er velsignet nær. Fokus, kære Alle, på befrielsen! Kræfter arbejder på at ændre verdenen. Mørkets kvaler fortsætter. Lyset synes for jer blot at være et glimt. I virkeligheden er det den Almægtiges velsignede lampe, der vil lyse helt op. De ting, der skal sikre det, sker. Mørkets tid på denne meget specielle kugle er omme. Øjeblikket for en storslået indgriben kommer. Verdenen har været delt i to alt for længe. Øjeblikket for forening kommer. Både rum og åndelige familier er her. De cirkler dagligt om jeres klode. Det er det velsignede øjeblik, før mørket slynges væk fra jer. Den mest elskværdige separation sikrer jer jeres frihed og jeres velstand. Vær derfor klar til at glæde jer og føle den storslåede følelse af frihed. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi fortsat vores korte overblik over, hvad der sker på denne verden. Tiden kommer for en storslået forandring, der vil skubbe jer Kærligt ind i en ny verden. Talrige begivenheder sker stadig hemmeligt, hvilke vil ændre riget for altid og genforene jer med jeres familie i den Indre Jord (Agartha). Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit


Share |