Home > > Sheldan Nidle - 19. april 2016

Sheldan Nidle - 19. april 2016

7 Men, 8 Kank’in, 12 Manik

Dratzo! Jeres verden bevæger sig langsomt mod den guddommelige løsning på USA, Inc.’s uundgåelige konkurs. Det amerikanske regime har formået at sinke det uundgåelige. Ikke desto mindre er tiden inde til, at verdens største regeringsmæssige forandring manifesterer sig. Mængden af ??svig og direkte deciderede løgne har endelig kørt sit løb. Det amerikanske regimes fortsatte modstand mod forandring kan ikke længere opretholdes. Alt for mange regeringer står ikke længere ved deres side. Alt for mange store økonomier har opgivet dens kurs. Denne de facto-regering er nu alene og for hver dag, der går, bliver den mere og mere isoleret fra dens tidligere venner og allierede gennem lang tid. Verden ønsker oprigtigt, at den nådesfuldt kollapser og bliver erstattet af en forvaltning, der er mere i overensstemmelse med den skiftende karakter i en ny, voksende og mere velstående økonomi. Det er håbet og hensigten med en række mulige løsninger, der er givet til det pludselig desperate regime. Amerika har brug for en grundig hovedrengøring. De gamle måder er ikke længere end ikke tænkelige. Kun et helt nyt syn vil kunne gøre det. Den nuværende amerikanske administration begynder at indse denne sandhed og søger en måde at opnå det ædle udfald.

Efterhånden som Amerikas tidligere magt svinder med solopgangen til ??en ny dag, er et helt nyt rige fuld af begejstring og velstand i øjeblikket klar til at manifestere sig. Grev Saint Germain vidste, at der var brug for flere store begivenheder for at etablere det nødvendige fundament for det nye rige. Ved indgangen til ??dette årtusinde skulle Amerika opleve sin største falsk-flag-operation og kalder det "9/11". Amerika angreb sin egen befolkning og udslettede mange flere liv, end der er rapporteret for at skabe en falsk følelse af sikkerhed for sit herskende oligarki. Denne sikkerhed blev knust af fremkomsten i denne verden af ??en ubarmhjertig kraft, der vendte Amerikas "sejr" til den ting, der skulle blive den vigtigste årsag til dens endelige undergang. Disse begivenheder førte til "RV" og starten på en global valutaomstilling. Disse ting var kernen i et nyt finanssystem. Det alene signalerede, at USA’s dage som en gudelignende supermagt var talte. Den skulle erstattes af en ny forvaltning, der blev født af NESARA, og en ubegrænset velstand. Disse elementer skulle føde en ny verden fyldt med rumvæsener, Agarthanere og en ny følelse af mening og mål.

Denne vækst i bevidsthed var inspireret af Himlens hemmelige arbejde. Siden midten af jeres 1970'ere blev hver enkelt menneskes skytsengel dedikeret til den langsomme, men støtte vækst i bevidsthed i hjertet og sjælen hos menneskeheden på Jordens overflade. Denne accelererede bevægelse var blevet inspireret af, at Solen næsten brød sammen i begyndelsen af ??1970'erne. Himlen så denne astrologiske begivenhed som den nødvendige bebudelse af missionen med igen at gøre dens disciple med begrænset bevidsthed til fysiske Engle. Denne operation skulle starte, når en foreskrevet næsten katastrofal begivenhed fandt sted. Denne begivenhed blev forhindret af Føderationens pludselige og massive indgriben. Himlen gav os derefter ordre til at begynde en intervention, der langsomt skulle udbygges, indtil en massiv flåde var på plads i begyndelsen af ??1990'erne. Det er denne flåde, der i massevis skal ankomme til Gaias overflade på en bestemt dato i den allernærmeste fremtid. Mens alt dette foregik, havde jeres Opstegne Mestre givet flere hemmelige hellige samfund til opgave at fuldføre en proces, der var blevet startet i begyndelsen af ??1800'erne.

Disse hemmelige hellige samfund mødte os, da vi begyndte at udforske, hvordan landet lå i begyndelsen af ??1990'erne. I løbet af dette årti udviklede vi venskaber med flere af disse grupper og begyndte et tæt forhold, som i øjeblikket er blomstret til et nært venskab. Gennem dem var vi i stand til at begynde at planlægge et scenario i "stort format", som skulle indføres i løbet af de næste to årtier (1990'erne til 2010'erne). Vores plan var med vores ekspertise blot at støtte, hvad Mestrene og Agarthanerne havde til hensigt. Denne plan har nu ført os til tærsklen af ??succes. Den mørke klike er stort set besejret og alt, hvad der er tilbage, er omhyggeligt at udarbejde de procedurer, der kan sikre, at alt gennemføres med succes. Når det er gjort og Mestrenes lektioner givet, kan vi fastsætte en dato for landingerne på jeres smukke kyster. Til den tid kan vi præsentere jer for vores mentorer og begynde de endelige skridt med at føre jer til jeres personlige Krystal Lys Kamre! Derefter skal I hurtigt uddannes til med succes at leve som fuldt bevidste Lysvæsener! Halleluja! Halleluja!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! En særlig tid er nået i vores lange og besværlige rejse gennem den mørke periode af vores liv. En ny begyndelse, der blev profeteret af Himlen, kommer. Anunnakierne er væk og deres umoralske håndlangere står på randen til ??udryddelse. Kun ved Æons nåde og barmhjertighed skal der være en herlig Lysets æra. Temaet for denne tid er Lysets guddommelige tiltagen, som den bevæger sig gennem en storslået transformations guddommelige rytme. Transformationen bringer befrielse og en fremgang, der længe har været antydet af dem, der føler den evige strøm af disse nye livsrytmer. Vi beder jer være positive og bruge disse guddommelige øjeblikke til at planlægge og gøre jer klar til det, der skal komme. Vi Mestre ventede i årtusinder på denne hellige tid. Vores planer bliver nu gennemført af vores hellige Lyssamfund. Det er tid for jer at kravle ud af mørket og blive set. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Denne hellige tid er en yderst speciel tid for jer. Det vigtigste er at være positiv og fokuseret på jeres vision. Dette rige ændrer sig i sin egen guddommelige tid. Den er i sin altid udvidende naturlige rytme. Lad ikke hastigheden af ??denne ekspansion frustrere jer. Ændringer finder faktisk sted! Vær opmærksom på dette og vid i jeres hjerter, at en ny verden med ??frihed og velstand åbner sig for jer. Den nye periode tager form og bliver hjulpet af dem, der har taget jeres mange positive visioner og manifesterer dem. Derfor er det vigtigt, at I styrker disse visioner ved fortsat at visualisere dem. Vi Mestre starter hver dag med en række bønner bestemt til at styrke jeres indsats. Vores kombinerede styrke gør en forskel. Lad os sammen gå ind i denne nye tid og gøre det, idet vi ved, at vi hjælper med at styrke denne nye tids rytmer!

Denne forandringsproces er virkelig en proces med massive transformationer. Operationen er i virkeligheden en ændring om, hvordan I oprigtigt opfatter riget. Det er grunden til, at vi er dybt påvirket af jeres vision. Vores rolle i den massive operation er at skabe og bevare positive visioner for den nye verden, som vi er på vej ind i sammen. Det er i sandhed en kollektiv indsats. Hver af os omfatter dette storslåede kollektiv. Det er vores måde at bevare denne store vision på en positiv måde. Vores hellige samarbejdspartnere tager denne åndelige vision og bevirker dens manifestation. Man kan sige, at vi sammen holder det guddommelige blueprint for dette mål. Stykke for stykke bliver denne vision til virkelighed. Alligevel sker det ved hjælp af de nye rytmer, vi har skabt og fortsætter med at holde sammen på. Derfor kan vi kun takke jer for jeres vidunderlige energier og beder om, at I fortsætter, indtil dette store mål er nået. Namaste!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapport om dannelsen af ??den nye virkelighed. Det har været en lang og hård vej at rejse. Men I har alle holdt ud. Vejen er nu stort set brolagt og vi forventer at høre nogle vidunderlige nyheder om kort tid. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |