Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 12. juli 2016


Sheldan Nidle - 12. juli 2016 for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation

12 Caban, 11 Kumku, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) En urolig stemning eksisterer nu mellem den gamle orden af mørke håndlangere og de, der har skabt en ny reel orden for dette rige. Dette dødvande er tæt på at blive løst og derfor skal vi kortvarigt imødekomme tingenes tilstand. Vi er klar over, at der er en række punkter, der kan bryde denne hårdknude og hurtigt vende den til vores fordel. Indtil da vil vi midlertidigt afvente den nuværende situation. En række kommende begivenheder er forvarsler for, at den nuværende virkelighed skal forandres til en virkelighed, der tegner til at få et langt mere positivt udfald. Disse første finansieringer skal danne præcedens, hvilket kan gøre flere andre lignende arrangementer mulige, for at vi endelig kan se, hvordan det kan gennemføres. Når det er opnået, kan vi bruge vores nye juridiske rammer til at dømme mørket og dets mange allierede på grundlag af flere vigtige punkter.

At få disse indledende punkter godkendt betyder, at vi har skabt en vigtig retsstilling for vores mange resterende strategier. Vi har måttet bevæge os i sneglefart for at etablere en eller anden form for et monetært flow. Selv nu viser denne operation os den næsten besejrede gamle ordens modstandsdygtighed. Disse målbevidste aristokrater har brugt deres afskyelige svig for at bevare nogle vitale dele af det gamle finansielle system. Heldigvis bliver disse resterende elementer udbedret og mørket bliver tvunget til at imødekomme vores krav. For os sker denne proces stadig for langsomt. Men vores jordiske allierede ser disse halve sejre som et tegn på bedre tider for alle. Derfor fortsætter vi med denne yderst kedelige procedure. I mellemtiden konstruerer vores samarbejdspartnere en række vigtige scenarier, som endelig kan bryde dette dødvande. Flere yderligere finansieringer er klar til at blive anvendt for at opnå de resultater, der er præsenteret for vores samarbejde. Vores forskellige samarbejdende råd har godkendt disse nye planer. Vi er ganske tæt på udsendelse af en mere massiv finansieringspakke til hele verden.

Blandt de ting, som vi hjælper til med, er det endelige nederlag og totale kollaps for America, Inc. Den blev oprettet i første omgang som et dække for reorganisering af et helt overvældet bystyre (Washington, DC), men blev det primære instrument til at skabe den nuværende de facto nationale administration. På nuværende tidspunkt befinder dette forfærdelige regime sig i de sidste faser af et yderst velkomment kollaps. Faktisk er det håbet, at denne ulovlige regerings fald er nært forestående. En aftale bliver i øjeblikket forhandlet, der skal erstatte denne gældsplagede regering med en ny, genoprettet republik, så vel som en tilbagevenden til retfærdige retssager. Dette er blot endnu en af de måder, hvorpå NESARA endelig kan træde i funktion. Med dannelsen af NESARA følger en amerikansk guldbaseret valuta, trykt og udstedt af det nye amerikanske finansministerium. Den tiltrædende nyligt udpegede præsident skal arrestere og isolere alle, der ulovligt erklærede politikker, der modarbejdede det amerikanske folks hensigt. Det skal være en æra med verdensfred og global harmoni.

En tid med mirakler, hvor sand guddommelig nåde hersker, bliver skabt nu. Vi ser frem til disse begivenheder, da de er forløber for en begivenhed, hvor ting afsløres globalt. Til den tid kan vi stå frem og begynde at arbejde med disse nye regeringer for at offentliggøre en lang række teknologier, som det gamle, mørke regime skjulte for jer i årtier. Det er en del af denne mission at udbrede utallige teknologiske indretninger, så I kan rydde op i forureningen på denne planets overflade og gøre en ende på jeres afhængighed af Gaias mange mineral- og planteressourcer. Disse teknologier kan vende jeres samfund væk fra misbrug af denne verdens ressourcer til at være sande vogtere. Dette er en af de ting, I skal opnå, når I rykker fra begrænsning til at blive et meget bevidst Væsen. Dette er et af de områder for vækst, vi agter at nå sammen med jer lige før og efter vores landinger. En anden er selvfølgelig Mestrenes lektioner og Agarthanernes ankomst. Disse begivenheder skal være de sidste stadier i en march mod fuld bevidsthed (Galaktiske mennesker)!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer på denne dag med store nyheder. Processen med at kanalisere de første strømme af jeres finansieringer ud til jer er begyndt. Denne operation er næsten færdig. Vores samarbejdspartnere i denne proces befinder sig i den sidste fase med at udrydde kliken og dens mange skjulte kollaboratører. Disse finansieringer har taget alt for lang tid om at nå til dette stadie. Derfor bruger de, der har dedikeret sig til at se afslutningen på denne proces, andre projekter til endelig at gøre en ende på mørkets årtusinder lange dominans i dette rige. Vi er meget taknemmelige over for Himlen og vores familier i rummet, der har tvunget mørket til at slippe sit greb i denne virkelighed. Denne meget indviklede procedure har endelig muliggjort de forandringer, vi alle snart skal nyde. Vi er meget taknemmelige for, at alle disse vidunderlige begivenheder nu manifesterer sig over hele verden. Tiden, som Himlen længe har profeteret, er nu nådigt kommet! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Når disse vidunderlige begivenheder begynder at ske, så brug disse øjeblikke til at forbedre jer selv og hjælpe de, der er mindre heldige end jer. Vi er nødt til at nære både tålmodighed og tro på hinanden. Bevar jeres positive vision og oprethold disse overbevisninger, mens vores samarbejdspartnere arbejder i Skaberens navn for at give jer de første velstandsmidler. Efterhånden som dette breder sig til hele verden, så vid, kære Hjerter, at jeres nådige støtte var et centralt element i, hvad der sker. Vi takker jer alle for denne støtte og for nåden og barmhjertigheden, som fylder jer. Ved at gøre dette, kan I mindske de store byrder hos alle, der så ubønhørligt har arbejdet på vores vegne. Til disse humanitære projekter var jeres positive støtte meget nødvendig. Derfor nyder vi alle godt af denne yderst nådige indsats. Gud velsigner jer og må disse første pengestrømme kun være starten på noget virkelig større!

Mens disse yderst vidunderlige ting begynder at ske, så vær meget taknemmelige! Jeres tid kommer! Tænk dybt i jeres hjerter, hvor længe I så nådigt har ventet på dette! Vær fuld af glæde og forventning. Vi er klar over, at jeres kraftfulde visioner har gjort alt dette muligt. Forude er tiden, hvor I skal bruge disse midler til at nå jeres drømme, til at helbrede og skabe store ting. Flere begivenheder er planlagt for at muliggøre ny forvaltning og en virkelighed fyldt med glæde og lys! Vi Mestre er henrykte over, hvad der nu sker! Menneskehedens drømme bliver til virkelighed. Alle de årtusinder fyldt med sult og generel mangel slutter! Mørket bliver besejret og en proces med at isolere de mørke er i gang. Det er de gode nyheder, som vi endelig kan formidle. Vi takker Himlen uendeligt! Vi er meget stolte af menneskeheden og hvad den endelig opnår! Halleluja! Halleluja!

Hurra! Ting skal forandres og vidunderlige begivenheder skal manifestere sig! Glæd jer og erkend, at en operation, der tog årtier at gennemføre, finder sted på denne yderst smukke blågrønne klode! Brug de kommende tider til omhyggeligt at se, mens længe lovede mirakler sker. Vid, kære alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge