Home > > Sheldan Nidle - 12. januar 2016

Sheldan Nidle - 12. januar 2016

13 Caban, 10 Chen, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Mange forventede operationer blev forsinket af en overdrevent forsigtig og unødvendig udvikling på sikkerhedsområdet. De, der midlertidigt styrer midlerne er dybt bekymrede og er derfor vendt tilbage til en proces, som giver dem mulighed for i første omgang at arbejde med sneglefart. Den omlagte operation har forhalet leverancerne og ændret tidspunktet for, hvornår pengene vil blive leveret. Det sker nu i et mere velovervejet tempo, end vi oprindeligt blev oplyst om. Igen, midlerne er i hænderne på dem, der føler sig mere tilpas med et tempo, der er fyldt med flere særlige kontroller på hvert trin i denne operation. Den anvender en særlig måde, hvorpå enorme summer hemmeligt flyttes på tværs af grænserne. Det er vores overbevisning, at den langsommere proces bevirker to ting. For det første har den i høj grad forhalet en række fremtidige meddelelser, der skal signalere starten på ny forvaltning og dem, der skal begynde en global valuta omstilling. For det andet har den forhalet den foreløbige tidsplan for massearrestationer og for omskabelsen af verdens svigagtige banksystem.

Disse forsinkelser er endnu et tegn på, hvor svært det er hurtigt at tage affære mod den gamle, mørke orden, som har regeret riget i årtusinder. Selvom vi har midlerne og beviserne til at besejre de modbydelige personer, er det meget svært, selv efter en række aftaler for at fremskynde den vitale proces. Mørket indser, i hvilket omfang Lyskræfterne gennemtrænger dem, der ved, hvor virkelig lusket deres tidligere mørke herrers måder er. Den gamle "historie" har igen og igen genereret forsigtighed, selv når der ikke virkelig er behov for det. Vi beklager dybt disse ultra langsomme handlinger. Det er svært at bevæge sig, når måden at gøre tingene på udfordres. Jeres verden er nu dybt forankret i disse gamle procedurer. Det er vores udfordring at ændre det og tillade et pust af frisk luft at gennemtrænge operationen. Derfor forventer vi, at processen vil begynde om ganske kort tid. Selv de, der er fyldt med forsigtighed, er i sandhed engageret i den store ændring af virkeligheden. Således vil de gamle måder endelig blive kastet bort.

Mens forandringsprocessen fortsætter, så vær fokuseret på sejr. Vi er helt overbeviste om, at alle er fast besluttet på at afslutte den mørke klikes hæslige måder. Kliken har brugt sin magt til at skræmme, fordreje og forvirre alle. Vi er klar over, at disse metoder efterhånden har udmattet mange, når de forsøger at gøre noget positivt. På trods af den uberettigede frygt, finder en vis grad af handling rent faktisk sted. Det er ikke let at trodse dem, som I så længe har frygtet. En sådan handling sker alligevel. En ting, der er nødvendig for en ændring af selve denne virkeligheds kerne, sker. Mørket ved nu, at dens dage med hjernevridende kontrol er ovre. Tiden for mange vigtige meddelelser er over os. De vil starte en massiv dominoeffekt, som vil ændre jeres rige for evigt. Det omfatter et nyere, mere retfærdigt monetært system, velstand og selvfølgelig ny forvaltning. Forbered jer på at blive forbavset og hædret over, hvad der på nuværende tidspunkt vil ske!

Når I bevæger jer ind i den nye æra, så vær klar over, hvad det virkelig betyder. De gamle opfattelser, som I har båret med jer siden barndommen, vil ikke længere gælde. Det vil være starten på en ny virkelighed for alle. For længe siden blev I brikkerne for en mørk herskergruppe, der skabte en klasse af håndlangere, som vi kalder den mørke klike. Kliken trodsede Himlen og skabte i de seneste få årtier en verden, som de havde tænkt sig at køre i evigheder, som det passede dem. Drømmen er blevet knust og med det, der sker, vil I om kort tid se dem arresteret og midlertidigt skilt fra jer. Denne gruppe af charlataner vil blive prøvet og deres uretmæssigt erhvervede penge fordelt blandt jer. Brug denne tid til at værdsætte, hvad der sker. I vil få jeres frihed og mulighed for at deltage fuldt ud i jeres anliggender. Tag ikke lejligheden let. Vær flittige og klar til at være en vagthund i hverdagen. Frihed er en opgave, der skal overvåges omhyggeligt! Kom sammen og gør jer klar til nye ansvarsopgaver.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! I, kære hjerter, står på selve tærsklen til ??en ny virkelighed. De, der blev sat til at lede leverancerne af en storslået velstand til jer, er endelig parate til at afslutte en lang proces, der begyndte for mange hundrede år siden. Vores mål med at tildele dem dette store ansvar var baseret på deres ærlighed og store omhu, som gjorde det muligt for os at vide, at på det rigtige guddommelige tidspunkt ville den storslåede opgave blive udført. Øjeblikket for den hellige fuldendelse er nu kommet. Vi er yderst glade for, at I vil modtage de mange velsignelser, der tilkommer jer. Tiden, hvor jeres slaveri på det mørke land får en ende, er kommet. I vil blive befriet med disse velsignelser. Tidspunktet for jeres oplysning vil omsider begynde! Vi forbereder også vores lektioner til jer. De vil lære jer om jeres oprindelse og grundene til jeres guddommelige mission i denne verden. Det vil blive yderligere forklaret af jeres slægtninge fra Agartha.

Som vi nærmer os denne yderst spændende tid, ser det ud som om, denne verden er uberørt af, hvad vi siger og føler dagligt. Meget af det, der er under forandring, sker på en måde skjult af det gamle. På trods af det er det kun humbug, I observerer. Dette vanvittige rige er fuld af tricks. Mørket forstår, hvad Himlen er i gang med. Vær, trods skuffelser, fokuseret på jeres vision og skatten, den indeholder. I er et kraftfuldt folk og vi kommer kun for at anerkende og støtte jer. Denne verden har vist sin grusomhed og dens konsekvenser. Sættet af mærkelige årsager og virkninger er klar til at blive transformeret. Lyset er kommet og det vil med de sidste procedurer transformere jeres bekymringer til vidunderlige ting, I længe har drømt om! Det herlige øjeblik med nye ansvarsopgaver for jer og os kommer nu.

Brug jeres vision og jeres sande drømme til at guide jer. Himlen forstår, hvem I virkelig er og viser jer vejen til en ny virkelighed. Det er himlen, der har sendt jer på denne sidste vej, der fører til fuld bevidsthed. Vi er simpelthen et guddommeligt instrument på denne hellige rejse. Denne tid i vores fælles historie er lige begyndt. I er i færd med at forberede jeres krop og Sjæl til at transformere sig til den krystallinske version, som er jeres fuldt bevidste selv. I er blevet skånet for de enorme vanskeligheder, som er skabt af denne rejse og i stedet er en dårlig afspejling af jeres sande selv med begrænset bevidsthed. Selvom det har givet jer smerte og splid over at fortsætte, så vær taknemmelige over, at det ikke har været den apokalypse, som det kunne have været. I er nu i de afsluttende faser for en ny verden. Jeres vej er ryddet for sejr! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi fortsat vores mission for at give jer en samlet rapport om, hvad der sker på denne klode. De mørke har tabt og alt, der trækker det ud, er et sidste behov for at være forsigtig og langsom. Jeres velsignelser kommer og I vil hurtigt se dem dukke op for jeres overraskede blik! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |