Home > > Sheldan Nidle - 11. august 2015

Sheldan Nidle - 11. august 2015

2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik

Selamat Jaran! (Velsignelser) For mere end 900.000 år siden ankom jeres forfædre til denne levende klode. Ligesom alle nye kolonister blev de først enige om en begyndelse. Det blev det forsvundne kontinent Muror (Lemurien). Samtidig grundlagde kolonisterne deres bosættelser i Agartha (Indre Jord). De første skridt var til minde om den ødelagte første koloni, som I kender som Hybornea (landet i den Nordlige Polar Region). Landet blev grundlagt for omkring 2 millioner år siden. Kolonisterne tog til sidst til Mars og bosatte sig i dens indre lande for omkring en million år siden. Kolonisterne brugte landet på Mars som en mellemstation for at kunne evakuere til sikre solenergisystemer i den Galaktiske Føderation i Lyren og Kentauren. En lignende plan skulle kopieres af atlanteanerne og deres følgesvende, da de flyttede fra Gaia til Agena (Hadar) i Kentauren for ca. 13.000 år siden. Efter massevandringen udpegede Himlen os til at passe på den og kun blande os, når det var nødvendigt. Jeres planet (Gaia) blev midlertidigt givet til Anunnakierne (den tilbageblevne styrende gruppe fra Atlantis), som skulle regere, indtil en bestemt genrejsningsdato. Himlen ønskede at forberede jer til jeres fremtidige rolle i galaksen.

Den meget korte beskrivelse af systemhistorien er nødvendig for jer for bedre at forstå, hvor I er nu på den tidslinje, der så præcist er sat op af Himlen. Historiske datoer i den Galaktiske Føderation er fastsat i forhold til et stort år på 26.250 jordiske år à ca. 360 (+ 5 dage). Kalenderen blev givet til en række gamle folk som Mayaerne, de egyptiske og tibetanske civilisationer for næsten 8.000 år siden af ??Anunnaki kalendermesteren kendt for eksempel i Egypten som guden "Tahuti." Det blev gjort under hellig edikt og en række kalendere blev resultatet af handlingerne. Vi våger konstant over det og har brug for at korrigere kalenderne, kort før vi lander. Dokumenterne er faktisk meget nøjagtige. De er baseret på stjernernes bevægelser som "Plejaderne" og planeter som Venus og Mars. Hvert af disse objekter har baner, der kan måles til at beregne en årlig sæt datoer. Datoerne afspejler energier samlet fra en række konstant skiftende geometriske sæt. Disse sæt kan bruges til at plotte nøgleøjeblikkene i livet og tider for samfund.

Det er nødvendigt at se galaksen, som udsender energier, der kan samles af dem, der forstår betydningen af ??de geometriske beregninger. Anunnakierne udpegede senere nogle af deres egne til at bytte om på de fastsatte datoer og derved ændre historien til, hvad deres råd ønskede. Derfor afspejler de gamle kalendere, som alligevel stadig er noget præcise, ikke helt den præcise tid, som de oprindelige tidsvogtere havde til hensigt. Vores ønske er at genoprette kalenderne og introducere jer for den meget nøjagtige tidsvogter hos Agarthanerne. Agartha alene bevarede de mange traditioner, der først anvendtes i hellig glæde af Lemurianerne. I vil møde jeres forfædre, når vi endelig lander. Før den store begivenhed vil vi henvende os til jer og forelægge jer historien om Lemurien (Muror). Når I ser nærmere på deres sprog og skikke, vil I klart kunne se, hvorledes Anunnakierne delte jer og hvorledes atlanteanerne sænkede jeres bevidsthed og ændrede jeres RNA/DNA. Den hellige tid for en spektakulær genforening af menneskeheden på overfladen og menneskeheden i den indre Jord venter forude!

I overensstemmelse med historien begyndte vi på de indledende spor til en første kontakt mission for næsten 2½ årtier siden. I første omgang blev de første skridt gjort uden at vide, hvordan Anunnakierne og deres håndlangere ville blande sig i de mange projekter. Det fik os til at søge hjælp hos dem, der så inderligt ønskede at hjælpe vores hellige sag. Vi er nu i de afsluttende faser af de forberedende begivenheder, som, når de er manifesteret, for evigt vil forandre jeres verden. Håndlangerne i jeres verden (den mørke klike) befinder sig ved point of no return. En stor verdensomspændende gruppe af modstandere er klar til at fjerne dem fra magten. Desuden mangler kliken i øjeblikket ressourcerne til at fortsætte. I betragtning af det nærmer tiden sig nu, hvor en række nødvendige meddelelser kan offentliggøres. Vi i jeres navn har været i stand til at planlægge en række handlinger. Vores tro er, at jeres allierede kan komme frem og transformere det nuværende mørke til Lys! Det kræver, at I slutter jer til os ved at bruge jeres indre fokus til at visualisere den virkelighed, vi alle sammen vil manifestere! Gosho ba shen! (Sirisk for "handling for Alle")

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Mens I venter i frustration på dagen, hvor jeres velsignelser vil komme, er her et par bemærkninger om sagen. Efter Anunnakiernes fald i midten af ??1990'erne nægtede de tidligere håndlangere, der var dedikerede til deres forbryderiske planer, at træde tilbage og lade begyndelsen af ??en ny æra under kontrol af en række hemmelige hellige samfund og de mange gamle familier. Afvisningen af Himlen fungerede i et årti. Så begyndte deres nedrige planer at fejle. I midten af ??det næste årti begyndte vores velsignede kolleger at få overtaget. Fejlene signalerede over for Lyset, at dens tid med hurtig opstigning omsider var kommet. Vi besluttede at forcere nogle vigtige spørgsmål med vores allierede og var i stand til at få en foreløbig dato for forskellige leverancer. Indtil nu er strategierne operative og vi forventer, kære Alle, at datoerne vil blive opfyldt. Forholdene sikrer, at leverancer begynder om kort tid.

Man må huske, hvorfor de enorme mængder af midler i første omgang blev rejst. Vores elskede Mester Saint Germain ønskede denne gang at præsentere hans udvalgte med en vis mængde midler, der er tilstrækkelige til at omdirigere rigets rigdom og fordelingen af dem. Det var således i begyndelsen nødvendigt at ændre, hvordan den ufølsomme gruppe af afskyelige autokrater (den mørke klike) blev omdirigeret. Fælden skulle være et nyt bank- og monetært system, som i løbet af et par århundreder ville drive dem til at være præpareret til den perfekte fælde (dannelsen af brøkreservebankvæsen). Det punkt, hvor fælden var klar til at klappe opstod først i starten af ??dette årtusinde og derefter igen en og en halv årtier senere. Det andet punkt er langt mere fordelagtigt og er nu ved at blive gjort klar, mens vi taler. Det sidste punkt i den himmelske plan vil blive udløst og vil resultere i det endelige nederlag for de yderst vildledte og fejldirigerede sjæle.

Ofte i den mærkelige historie om riget på overfladen bliver vores kammerater ofte ignoreret eller undervurderet af dem ved magten. Hans mest hellige væsen, Grev Saint Germain, kender til det og har ganske dygtigt skabt et velsignet scenarie, som på trods af sit lange forløb på over 2 ½ århundreder i øjeblikket er i stand til at nå de ønskede resultater. Når I om kort tid modtager jeres velsignelser, glæd jer og før med stor dedikation jeres hellige planer ud i livet med at transformere riget til det bedre. Vær også klar over, at jeres allierede er helt parate til at beskytte og hjælpe jer i jeres mange velsignede anstrengelser! Riget vil blive forenet med vores fætre i den indre Jorden. Sammen vil vi ændre riget og solsystemet til gavn for menneskeheden og de anviste dekreter fra Himlen. På grund af det smiler Gaia over os alle! Forbliv fokuserede og vær positive over, hvad der skal ske. Fremtiden for Gaias menneskehed er ved at begynde!

I dag har vi fortsat vores ugentlige beskeder til jer. En stor ændring i verdenen på overfladen er nu sikker på snart at ske. Den mørke klike synger på sidste vers. I processen er en række særlige aftaler trådt i kraft. De har sat os i stand til at udføre den sidste serie af operationer og resultaterne skal være kendt for jer, når de sker. Den næste periode, der er forude, er en yderst glædelig en! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |