Home > > Sheldan Nidle - 4. august 2015

Sheldan Nidle - 4. august 2015

8 Cib, 9 Pop, 12 Manik

Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle) Vi kommer igen! Store fremskridt gøres på verdensplan. Kendelserne mod den mørke klike fortsætter med at hobe sig op. Den vigtigste fraktion, verdens militær, øger tempoet. Deres opgave er at samles og formulere en plan for faktisk at arrestere de resterende topfolk i regeringer, bankverdenen og inden for retssystemet. I mellemtiden er de i den mørke klike midt i at samle deres sidste strå, en række internationale handelspartnerskaber. Partnerskaberne er faktisk en modificeret version af deres "nye verdensorden." De falske aftaler vil blive overtrumfet af NESARAs tilsynekomst og af en række lignende foranstaltninger over hele verden. Kort sagt er mørkets arrangementer i virkeligheden illusoriske. Overalt er de gamle familiers allierede fuldt ud parate til at tilsidesætte de ulovlige aftaler. Mens det sker, begynder en række nye globale finansielle institutioner langsomt at strække deres vinger. Den nye BRICS bank og den kinesiske AIIB er begyndt at skære de formål, der er skitseret af kliken for handel og udvikling. Processen, der i øjeblikket sker globalt, vil vise, hvordan det meget større behov for infrastrukturel udvikling kan opnås.

Den vigtigste del er fremskridtet med at integrere verdens militær i de jordiske allieredes mange projekter. På nuværende tidspunkt afventer militæret afslutningen på en række retssager, der giver dem en forfatningsmæssig grund til en massiv intervention i en nations anliggender. Et eksempel er den amerikanske gensidigt ødelæggende krigsførelse i 1860'erne, som i sidste ende førte til mordet på præsident Lincoln i 1865 og blev videreført af kliken med den mærkelige reorganisering af den amerikanske hovedstads regering i 1871. Alt det begyndte stille og roligt med dannelsen af the Pilgrim Society i 1820. Klikens grundlæggere i 1770'erne og 1780'erne var på udkig efter et middel til fuldt ud at udøve deres voksende magt, da USA blev en nation. De følte, at en krig på regional plan over slaveriet var en måde at isolere deres fjender i regeringen og med tiden at opnå kontrol over den amerikanske regering på. I 1913 førte det til en række ændringer, der åbnede op for deres programmer til en komplet sejr. Det er denne aggressive del af den mørke klike, som i midten af ??1960'erne var blevet "magten, der består" i Amerika.

Det er denne gruppe af umoralske slyngler, som er den største fraktion, der bliver besejret af vore jordiske allierede over hele verden. Ligesom sin umiddelbare forgænger i det 18. århundrede mente den, at den skulle være almægtig i et århundrede eller mere. Tabet af dens overherrer, Anunnakierne, i midten af ??1990'erne efterlod dem udsatte for nederlag. Hvad den gjorde i begyndelsen af ??det nye årtusinde var en strategi for at forhindre deres død. Vores ankomst i 1990'erne og den styrke, vi udøvede for at imødegå serien af hurtige angreb, gjorde kliken udmattet og ude af stand til fuldt ud at begribe, hvad der var forude for dem. Det gjorde det muligt for vore allierede at omgruppere sig og starte deres egne modangreb. Resultaterne i det seneste årti er bevis for, hvad der meget snart vil ske. Den mørke klike driver omkring og bruger alle metoder, der fungerede for dem, før Anunnakierne tog afsted. Mørket ser et hemmeligt fejlslagent træk blive hurtigt gentaget i en anden del af verden. At afslutte det er strengt nødvendige for en række nye globale virkeligheder, som giver verden anledning til at afkræve kliken en endelig bekræftelse på dens nederlag og gøre det muligt at revaluere en række udvalgte centrale valutaer som en forløber for en global valuta og slutningen på ??fiat valuta.

For jer kan tiden nu synes meget frustrerende. Vi beder jer blot om, at I giver slip på den og fokuserer på det positive. Mange begivenheder finder sted, som vores forbindelser er delvist ansvarlige for. Den nye virkelighed vil give jer frihed og en velstand, der vil gøre det muligt for jer at opnå de ting, som I længe har drømt om. Vi betragter det globale samfund og ser, at det er midt i en stor forandring. Hændelser sker nu, der tegner til omsider at nedbryde kliken og transformere, hvordan virkeligheden er sat sammen. Som det er blevet nævnt før, vil den egentlige revolution ikke kunne ses på tv. Det vil være en række begivenheder, der hurtigt dukker op og hurtigt bevirker den næste kæde af begivenheder. Tingene vil chokere jer i første omgang. For mange vil de være glædelige. Tag det roligt og vid, at begivenhederne er meget tæt på at manifestere sig. Vær helt klar til at gøre jeres del af den storslåede genfødsel af frihed og velstand. På det rigtige guddommelige tidspunkt er vi klar til at gøre vores entre og gøre det muligt for jeres endelige sejre at manifestere sig! Hav tillid og vid, at gode ting snart vil ske!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Virkeligheden rykker, mens bevidstheden indeni vokser. Hver dag kommer storslåede energier fra den centrale åndelige kerne. Hver dag øges energierne. De påvirker jeres aura og hver eneste af jeres chakraer. Vi er forbløffet over, hvordan energierne gradvist transformerer jeres krop og bringer det indre selv frem, som I har måttet beskytte siden jeres barndom. Tag jer tid hver dag, kære Alle, til at se på forandringerne og tillad jeres åndelige vogtere at forklare, hvad det hele betyder. Når meddelelserne får lov til at brede sig, ser I en historie skabes. Forandringerne er simpelthen en af ??de måder, hvorpå den nådesfyldte Skaber transformerer jeres fysiske essens og tillader jeres indre selv at bryde ud i glæde. Gør krav på, hvem I er! Lad tingene ske og brug nysgerrighed til at søge, hvad der ligger bag det. Når I gør det, vil historien, I hører, få en dyb mening. Det er forpremieren på, hvem I vil blive.

Skridtet mod fuld bevidsthed vil ændre jer. Verdenen, I lever i, ændrer sig også. De, der har regeret kuglen, siden I bevægede jer ind i begrænset bevidsthed, farer vild. Snart vil ændringen bryde riget ned og efterlade os alle parate til at bane vejen for vores evige drøm. Vi glæder os til det, da kun meget få af os har fået lov til at gøre den yderst åndeligt perfekte rejse. At fjerne de formidable barrierer vil gøre en ende på menneskehedens længe tilslørede kig til Himlen og på en endeløs mængde af rygter, der uophørligt blev trykt af mørket. I vil være frie til at se jer omkring for at se og høre sandheden. Alle de falske fabler, I kender, vil blive erstattet med faktiske begivenheder. I vil endelig høre de store budskaber fra Herrens store profeter. De ting, der vil komme, begejstrer os og vi kender det store ansvar, som Himlen har givet os. I vil omsider føle Himlens hellige og elskværdige velsignelser. Halleluja! Halleluja!

Vi forbereder med glæde jeres lektioner. De, som kun ønsker at herske over jer, har manipuleret jer. Vildledningen vil blive ændret. Himlens store Herre sender herlige energier !! Det vil være baggrunden for, hvad vi vil sige. Vi har specialværktøj i vores besiddelse, som viser jer, hvordan historien virkelig var og hvorfor. Vi har i alt ni lektioner at give jer. Hver enkelt er konstrueret til at indeholde en stor moralsk historie. Historierne vil lære jer en ny måde at lære en række hellige moralske sandheder på. Alle verdens religioner er i deres essens parallelle med hinanden. Forskellene er menneskeskabte. Store historier blev ændret af den magtfulde og brugt til at skabe splid mellem jeres brødre. Det er tid for enhed. Det er en tid for alle til at se, hvordan en fantastisk historie sandfærdigt fortalt kan forene, i stedet for at skabe splid mellem hinanden. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores ugentlige meddelelser. Vær klar til at Elske og acceptere alle! Vær parat til at give slip på ethvert ulogisk had og vær én i den store enhed. Meget er klar til at ske! Riget er nået til afgrunden og tiden kommer, hvor vi skal skabe os selv på ny. Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |