Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 14. juni 2016


Sheldan Nidle - 14. juni 2016 for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation

9 Akbal, 16 Pax, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) En række begivenheder ændrer nu på, hvordan verden fungerer. På nuværende tidspunkt gør flere nye begivenheder det muligt at indføre Lysets nye finansielle og valutariske system. Denne række af ændringer tvinger mørkets håndlangere til at komme frem af deres mørke og vise sig for Lyset. De sidste forsøg på forsinkelserne er således blevet forpurret. Mørket har nu mistet evnen til at skjule og skabe forsinkelser. Det nye system tvinger mørket til at stå til regnskab for deres handlinger og har i realiteten hevet dem ned fra deres piedestaler. Forskellige finansieringer er nu planlagt, så tingene kan tage deres formelle begyndelse. I mellemtiden kan de, der er ansvarlige for de mange arrestationer og dannelsen af Amerikas NESARA republik, se et vindue åbne sig for starten på deres egne tidsplaner. Der har været flere "mislykkede" operationer, inden de omsider føler, at deres succes nu endelig er inden for rækkevidde. Mørkets tilsyneladende almagt kommer til at ende med et brag. Vi er stolte af vores Jordiske allierede og de aktuelle fremskridt i deres vidunderlige programmer. De længe tiltrængte resultater er meget tæt på at manifestere sig!

Mens alt dette skrider fremad, kan den mørke klike begynde at se dens undergang. Deres utallige håndlangere er ude af stand til at stoppe, hvad Lyset udretter. Derfor er mange programmer tæt på at modtage deres første finansieringer og de af jer, der skal være modtagerne, kan føle i jeres hjerter, hvor tæt på alt dette virkelig er. Kliken ved også, at dens mange købte regeringer er tæt på at kollapse. Disse omstændigheder har bragt denne virkelighed på tærsklen til et stort skift fra mørket til Lyset. Således begynder en række interessante udviklinger at dukke op. Det nuværende amerikanske de facto regime bemærker, at dens primære støtte, the Federal Reserve (USA’s centralbank), er begyndt at forsvinde, efterhånden som det nye finansministerium overtager dens mange funktioner. Indkomster, der tidligere blev opnået internationalt med magt, er ikke længere tilgængelige. Det militær, der er for republikken, er også begyndt at forene sig med styrker, der før hen støttede det gamle de facto regime. Disse hændelser er starten på en proces, der bringer jer en meget ønsket ny virkelighed! Vi venter, mens disse nye forvaltninger bliver til virkelighed. Så kan en række begivenheder finde sted!

Det er vores hensigt at bede Agarthanerne introducere sig for jer, når de mange nye forvaltninger formelt er ved magten. Deres introduktion kan være de Opstegne Mestres stikord til at være klar til at fortælle flere yderst vigtige sandheder. Disse sandheder skal give jer den nødvendige baggrund, som vi vil være de første til at give jer, når millionerne af mentorer er på plads på denne klode. Først må hver enkelt af jer forstå Anunnakiernes modbydelige hensigt. Når det er fuldt forstået, kan vi derefter gå videre til, hvordan denne verden blev indrettet af Anunnakierne. Derefter får vi brug for at gennemgå jeres historier og vise jer, hvordan jeres kerneoverbevisninger blev indpodet i jer gennem årtusinder. I kan derefter opdage, hvordan håndlangerne har brugt disse falske overbevisninger til at opretholde deres kontrol over jer. Disse værktøjer vil blive ødelagt og I skal lære det mirakuløse under og potentialet i jeres sande frie vilje. Ved at bruge den sammen med jeres mentor skal I opnå en delvis tilbagevenden til jeres kraft. Men det er blot en optakt til, hvad I er i stand til.

Det er vores hensigt at bringe jer til tærsklen af jeres uudnyttede potentiale. Denne nye kraft skal forberede jer til den egentlige proces, som skal finde sted i løbet af jeres tre dage i Krystal Lys Kammeret. Agarthanerne skal hjælpe jer. Det er denne nye union, der skal gøre denne stjernenation så enestående og hjælpe jer i denne vigtige procedure. Denne begivenhed skal forandre alle de bevidsthedsbegrænsede mennesker, der nu lever i denne virkelighed. Anunnakierne opdelte dette rige ubarmhjertigt i rige og fattige. Vi skal bringe alle tilbage til deres tidligere selv. Det er for at skabe en gruppe af oplyste Væsener, der sammen med jeres Opstegne Mestre skal være vogtere af de fire vandverdener. Denne nye stjernenation skal genforene både jer og Cetacea nationen. Sammen skal I hjælpe de tidligere Anchara Alliance verdener i den store opgave med at opdage og manifestere deres Lyslegemer. I vil få hjælp af dem i den Galaktiske Styrke, som er brødre til disse forskellige tidligere mørke. Denne begivenhed skal være forløberen for en vidunderlig tidsalder af fred for alle Væsener i denne galakse!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres rige er i øjeblikket midt i et storslået skifte. For længe siden indrettede Anunnakierne en verden bestemt til at gøre hver enkelt af jer til menneskelige robotter. Mange Opstegne Mestres manifestationer stoppede midlertidigt den proces. Efter tusinder af år udtænkte mørket en ny plan, der ville forandre denne virkelighed drastisk. Denne modbydelige plan blev igen stoppet af de pludselige proklamationer i 1995 fra Anchara kontinuummet. Disse meddelelser skulle munde ud i fred og blev yderligere udvidet med AEON Proklamationerne og Ærkeengel Michaels. Denne pludselige afslutning på de galaktiske krige gjorde det umuligt for Anunnakierne at gå videre med deres planer. En periode med ro fulgte. I løbet af den tid blev vi i stand til at lave en plan, der hurtigt blev godkendt af Himlen. Det efterfølgende årti har nu ført os til forøgelsen af Lyset og et nyt rige for alle. Halleluja! Halleluja!

Idet vi står ved begyndelsen til et rige af Lys for menneskeheden på Jordens overflade, glæder vi os over de måder, hvorpå Himlen sikrede denne betydningsfulde sejr! Vi ser på, mens I bruger jeres nye udvidede bevidsthed til at forberede denne smukke klode til en tid, hvor menneskeheden i sandhed kan påtage sig sin mest storslåede rolle som vogtere af Gaia. Som en del af dette opretter I projekter for at rense Gaias oceaner, kontinenter og luft. Den mørke klike har arbejdet ihærdigt på at forgifte dem og gøre størstedelen af menneskeheden syge. I har forenet jer og gjort denne storslåede triumf mulig. Vi er taknemmelige for jeres handlinger og har brugt vores kollektive evner til at virkeliggøre, hvad vi sammen ønsker. Det er jeres inderste ønsker, der viser denne virkelighed, hvad I virkelig ønsker, ikke kun for denne klode, men for hele denne galakse også. Bliv på denne yderst positive vej, Kære! Det bedste manifesterer sig nu omkring jer.

Himlen bønfalder os dagligt for at fortælle jer, at et herligt skifte er i gang og ikke kan stoppes. Den mørke klike indser dette og ved, hvor tæt vi er på en sejr, der skal genskabe fuld bevidsthed hos alle. Skaberens energier strømmer ind i denne sektor af fysisk Skabelse. Energierne etablerer en ny verden med forunderlig velstand, fantastisk frihed og åndelig kraft. Denne virkelighed skifter, hvilket de, der beskæftiger sig med studiet af det ydre rum, fuldt ud forstår. Det er kun dem, der befinder sig i deres sidste tilbageværende tid med begrænset magt, som har frustreret jer. Giv slip på disse frustrationer. Vær en i Lyset og se, efterhånden som flere store skift sker for øjnene af jer. Se disse, som de vidunderlige forvarsler de virkelig er. Vær klar til at forklare dette til alle, I kender. Giv ikke længere efter, kære børn, for manipulationer og åbenlys uærlighed. Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter. Vi er nu tæt på målstregen med flere meget vigtige projekter. Vær tålmodige. Vær fokuserede. Mange store gaver venter på at blive realiseret. Giv ikke op i denne fortræffelige tid, lige før sejren annonceres. Vid kun, at vi elsker jer inderligt! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge