Home > > Sheldan Nidle - August 1, 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - August 1, 2017

7 Lamat, 6 Pop, 1 Ik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Det nylige blackout skabt af de ældste bliver først nu løst. Det var forårsaget af dem, der søger anonymitet og derfor ønsker de, at disse penge bliver leveret på en så ceremoniel måde som muligt. Det, der nu kræves, er jeres fortsatte tålmodighed kombineret med viden om, at alle vores planer virkelig bliver gjort klar til at kunne udfolde sig. I den henseende beder vi ganske enkelt alle om at være positive, klar til at modtage de store gaver, som de skal få af Himlen. Derfor er vidunderlige overraskelser næsten klar til distribuering.

Der er i øjeblikket et dybt ønske hos alle involverede om at gennemføre alle leveringer. Vær forberedt på, at der pludselig kommer gang i sagerne. Tiden er kommet for hurtig handling. Vi forventer, at det sker hurtigt, men vil i første omgang være næsten umærkeligt. Derfor er det vigtigt, at I er klar til at handle så effektivt som muligt, når visse ubestridelige handlinger bliver fuldt ud synlige. En leveringsmåde vil pludselig dukke op og derefter forsvinde hurtigt igen. I betragtning af fortilfældene, der allerede har været set, er disse irrationelle handlinger noget, som I nu skulle være helt forberedt på.

I den forbindelse skal I være opmærksom på, at alt dette udspiller sig i sammenhæng med Klikens meget undergravende forsinkende taktik. De mørke erkender fuldt ud præcist, hvad disse leveringer betyder for deres skæbne. De ved præcist, hvor hurtigt begivenheder kan udvikle sig, når denne proces virkelig begynder. NESARA Republikken har kun brug for en del af de første finansieringer for at manifestere det, som hurtigt vil sætte en stopper for det mærkelige spil, som de desperat spiller. Alt det, vi virkelig venter på, er, at Lyset manifesterer den energi, der er nødvendig for de leveringer, der er så hårdt brug for. Noget yderst vidunderligt vil sandelig komme vejen forbi!

I dette Lys er det tilrådeligt at handle hurtigt, når de relevante tegn gives. Behovet for en hurtig og gennemtænkt handlingsplan er afgørende. Brug jeres evner til at handle og brug ordentligt jeres øjeblikke af indsigt yderst omhyggeligt. Derefter, og kun da, kan det nemt lykkes for jer og I vil være bedre i stand til at nå jeres længe søgte mål. Vi opfordrer jer til at være klar til at handle, til at modtage den pris, der retmæssigt er jeres. Tag imod dette yderst velkomne råd, hvilket er nøglen til, at det i sandhed vil lykkes helt for jer. Der er allerede meget på plads, der giver mulighed for, at begivenheder udvikler sig hurtigt!!

I Velsignede! Vi er jeres Opstegne Mestre! Den sværeste del for jer er fortsat at stole på, at alt, hvad der har været planlagt for menneskeheden, hurtigt sker og til rette tid. Himlen har givet os barmhjertige gerninger at udføre på jeres vegne. Vi accepterer elskværdigt disse udfordringer og ønsker inderligt, at disse leveringer sker straks. Det er disse konstante falske starter, der tager på hver enkelt af jer og vi forstår fuldt ud jeres voksende ængstelse. Vær forvisset om, at de sidste hindringer vil blive ryddet hurtigt og betimeligt, så de uønskede forsinkelser fjernes!

De fleste af de såkaldte velsignede grunde til disse stadig konstante uregelmæssigheder er unødvendige. Det, der virkelig er brug for, er en forklaring, der tydeliggør de reelle grunde bag denne mærkelige adfærd. Himlen forsikrer os om, at de nuværende kalamiteter planmæssigt vil ophøre brat. Der må rettes op på det igangværende kaos, så de ansvarlige, som er klar til at begynde at gennemføre deres planer, kan gøre det. I dette hellige Lys lad de nuværende tåbeligheder få en ende og blive nådigt erstattet af udelukkende solide og positive resultater. Lad denne virkelighed tilpasse sig til det, der nu så enestående sker. Lad denne fremtid blive til det, der får vores hjerter til at synge!

Det bliver klart for os, at disse konstante ikke velsignede narrestreger ikke kan fortsætte. Lad der i stedet komme en hurtig og klar beslutning om at gå hurtigt frem og sætte en stopper for alle disse for hyppige pludselige stop. Giv, som Himlen ønsker, et hurtigt og sikkert grønt lys. Den sidste del af sommeren venter og med den en yderst lovende måneformørkelse. Brug denne Himmelske begivenhed til at sætte gang i, hvordan succesen for den nuværende kurs skal udmønte sig! Halleluja!! Halleluja!!

I dag fortsatte vi med at rapportere om, hvad der sker omkring jer. Denne hellige Klode har desperat brug for en stor og virkelig koncis løsning. Det er tid for leveringer og for at løsninger findes, der løser alt det, der forhindrer den endelige ordentlige afslutning på denne hjerteskærende fortælling! Husk, at den uendelige og ubegrænsede forsyning i Himlen sandelig er jeres! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!) Lad det være så!

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |