Home > > Sheldan Nidle - 8. august, 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 8. august, 2017

7 Men, 13 Pop, 1 Ik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Mange tegn indikerer nu, at vi faktisk nærmer os distributionen af de økonomiske midler, som vi længe har ventet på. De mange forsinkelser og de medfølgende fejl har nået et yderst kritisk punkt. Vi forventer stadig fuldt ud, at jeres lovede leveringer faktisk vil ske. Denne proces, som nævnt i tidligere rapporter, tager alt for lang tid om at blive udført med succes. De konstante forsinkelser fra de ansvarliges side er forfærdelige. Til tider synes deres hyppige undskyldninger at være planlagt. Distributionsprocessen skulle ikke være en tilfældig procedure. Det ville være meget nemmere at arbejde med store og komplette leveringsbatcher for at opnå succes.

For os er disse løbende forsinkelser et tegn på, at der i virkeligheden stadig er en understrøm af interne diskussioner mellem dem, der ønsker, at det lykkes og dem, som indirekte ikke gør det. Vi ved, at sådanne store programmer let kan iværksættes til at fungere, som det virkelig ønskes. Det er et tegn på planlagt inkompetence, når ethvert forsøg på et brugbart leveringssystem viser sig ikke at virke. Vi besidder teknologi, hvormed vi let kunne nå disse mål på en yderst sikker måde. Tiden er nu moden til at bruge en simpel talemåde: Enten beslutter man sig til at "fiske eller skære maddingen i mindre stykker". I sidste ende ligger beslutningen hos de ansvarlige for leveringerne.

Den aktuelle proces tvinger bankerne til at reaktivere procedurer, der blev opgivet for længe siden. En ny metode ville bedre kunne gøre det muligt at øremærke de endeløse summer af penge i stedet for igen og igen at tælle dem. En ny procedure ville gøre det muligt at opdage måderne til hurtigt at rette eventuelle tidligere fejl. I den henseende er det håbet, at en endelig løsning bliver fundet og sættes succesfuldt i gang på meget kort tid!

En ændring af banksystemet er grunden til, at vi tror, det er muligt at skabe en brugbar løsning. Vi forventer derfor, at alle systemer snart er på plads. Faktisk forventer de, der nu er involverede, at en afgørende løsning vil løse alle aktuelle vanskeligheder og resultere i en nem afvikling. Vi er glade over at være vidne til et afgørende scenarie, som nu rykker ekstremt tæt på. De endelige fejringer er højst lige over horisonten!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Metoden, der kræves for at "rydde op" i det rod, der er skabt af de nuværende globale forsinkelser, kan stadig let findes. Vi er på trods af denne langtrukne proces helt klar til at ændre det, der udfolder sig og endelig tillade vores visioner at skabe glæde og velstand. Lad os takke Himlen og alle ansvarlige for at prioritere de nye tiltag til succes. Det vil bringe os alle ganske tæt på vores sande skæbne og med hensyn til den takker vi Himlen stort for med nåde at kræve denne nuværende indsats.

Den nuværende bestræbelse er endnu et tegn på, at et stort sidste forsøg er på vej. Denne guddommelige indsats bliver garanteret af Himlens nådige dekreter. Med dette i ryggen er vi overbevist om, at disse nye forsøg på at løse forsinkelserne med leveringerne vil kunne bringe både jeres velstand og den nye NESARA Republik i sigte. Det varer kun kort tid, før alt det, I længe har drømt om, bliver en sand manifesteret virkelighed. Endnu engang er det vigtigt, at I opretholder jeres visioner og forbereder jer på det, der hurtigt vil blive jeres!

Brug denne velsignede tid til at gennemgå og igen hellige det, I ser i disse visioner og vær klar til at gøre alt det, der er nødvendigt for virkeligt at manifestere dem. I jeres Hjerter må I aldrig tabe det af syne, som I ønsker at skabe for at lette jeres del af en enorm humanitær indsats. I er her for at forandre denne nuværende virkelighed og for at forandre den til det bedre. På denne måde skal I alle skabe en helt ny virkelighed. Lad aldrig alle de mange forsinkelser ændre denne yderst vidunderlige vision om et nyt rige for hele menneskeheden! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi gennemgået det, der nu helt sikkert sker omkring på denne dyrebare klode. De nye "egentlige ansvarlige" er fast besluttet på at gennemføre de leveringer, der er nødvendige for at sikre, at den globale RV (Revaluation) og dens samhørende slægtning, GCR (Global Currency Reset), påbegyndes og afsluttes hurtigst muligt. Desuden må dannelsen af NESARA Republikken (GESARA globalt) ligeledes gennemføres hurtigt. Den uendelige og ubegrænsede forsyning i Himlen er sandelig Jeres! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirian for Vær Én! Vær i Glæde!) Lad det være så!

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |