Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – 21. oktober 2016


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 21. oktober 2016

Mike Quinsey

Kun få mennesker er klar over, at der i meget lang tid har været en krig i Rummet mellem Illuminatis styrker og Rumvæsener. Illuminati gjorde dette muligt, fordi de omdirigerede billioner af dollars til deres hemmelige Rumprogram. Slagene har fundet sted for at hindre Jorden i at blive fuldstændig overtaget af dem. Hvis det var lykkedes, ville Jorden virkelig være blevet til en Fængselsplanet. Befolkningen ville have været i deres magt, mens de gennemførte deres plan med i stor grad at nedbringe antallet af mennesker på Jorden til et håndterbart antal.

Men selv om kampen endnu ikke er forbi, har Lysets Styrker etableret sig som den førende magt. Det er bare et spørgsmål om tid, før de kan erklære sig som sejrherrer og fjerne de ledende medlemmer af Illuminati. De vil blive anbragt, hvor de ikke længere kan gribe ind i jeres fremskridt mod etablering af den Nye Tidsalder. I æoner af tid har I været ude af stand til at gøre fremskridt, som I ønskede, men snart vil I være i stand til at være frie til at følge jeres egen vej og løfte jer op i de højere dimensioner. Men først er der meget, der skal gøres, for at bringe den Nye Tidsalder i fuldt flow. Med hjælp fra jeres Venner i Rummet kan udviklinger, der har været holdt nede, fortsætte. I vil hurtigt blive ført ind i moderne tider med gratis energi og være selvforsynende. Naturligvis vil mange hjælpere hjælpe jer med at etablere den Nye Tidsalder.

De nødvendige forandringer for at gøre det muligt for jer at komme videre er planlagt og afventer kun det rette tidspunkt til først at gå i gang med valutarevalueringerne. Når det er sket, kan mange projekter begynde, som omfatter uddelingen af det nødvendige udstyr til at gøre jer selvforsynende, hvad energi angår. Naturligvis kan disse forandringer ikke ske natten over, men I vil helt klart blive opløftet over at vide, at starten er gået. På alle stadier vil jeres fremskridt blive overvåget af Højere Væsener og deres tilstedeværelse vil være jeres sikkerhed for, at alt skrider frem som planlagt for hurtigt at føre jer ind i den Nye Tidsalder. Med sådanne udviklinger vil jeres venner i Rummet være i stand til sikkert at besøge jer oftere og være til hjælp, når det ønskes.

Indtil en fri Presse kan reetableres, må I søge efter pålidelige kilder til information. På nuværende tidspunkt er der bevidste forsøg på at forvirre jer ved at udsende falske oplysninger. Men det er sandt at sige, at flere mennesker vågner op til sandheden og ikke så let lader sig narre. Illuminati vil blive tøjlet, men deres håndlangere vil stadig fortsætte med deres egne forsøg på at holde sandheden skjult. Den vil komme ud og ingen tilsløringer overhovedet vil være i stand til at holde den nede. Selv nu får flere mennesker mod til at stå frem for at "fortælle, hvad de ved" og som tiden går vil flere og flere følge i deres fodspor.

Vid, at de mørke aldrig helt har haft det, som de ville have det, det er bare det, at deres handlinger rapporteres mere frem for andre af en Presse, der lever af sensations historier og de "dårlige" nyheder. De virkelige nyheder kontrolleres og indtil der er frihed til at rapportere det, som det virkelig er, vil I aldrig komme til at høre om alle de sande begivenheder, der finder sted på eller uden for Jorden. Når omstændighederne tillader det, vil I hurtigt få faktaene om jeres tid på Jorden og de mange falske historier om jeres historie vil blive rettet. Fordi det er muligt at gå tilbage i tiden, vil I få passende fakta til at understøtte det.

Når ting, I har kær, ændres, kan det være foruroligende, men erkend, at alle ting er i en kontinuerlig tilstand af forandring, fordi det gamle ingen plads har i fremtiden. I vokser med det, efterhånden som jeres bevidsthedsniveauer højnes, hvilket er en naturlig følge af de højere vibrationer, som I nu lever i. Men som tidligere nævnt, er der et punkt, hvor visse sjæle ikke kan nå det niveau, der vil tillade dem at fortsætte med at stige op. Det er de sjæle, der vil fortsætte deres udvikling ved at tage en anden vej end dem, der stiger op, efterhånden som vibrationerne højnes. Igen understreges det, at alle sjæle vil befinde sig præcis der, hvor de skal være for at fortsætte deres udvikling. Det handler ikke om at vælge, da I ikke kan være på et højere niveau end jeres egne vibrationer.

De fleste af jer skulle nu have fundet jeres plads i de sidste dage af den gamle Tidsalder, som hurtigt erstattes af de højere vibrationer. For Lysarbejdere betyder det at være der, hvor der er brug for jeres viden og færdigheder for at hjælpe andre igennem til det sidste og hjælpe dem med at stige op. Mange sjæle har intet begreb eller forståelse for den tid, de går igennem, men forudsat at de stort set lever den største del af deres liv med at tjene andre, vil de stige op. Gør simpelthen jeres bedste under alle omstændigheder og forsøg at behandle alle sjæle med Universel Kærlighed. Hvis I fejler, så bekymr jer ikke, fordi så længe I lærer af sådanne erfaringer, vil I stadig fortsætte med at stige op.

Så giv ikke op under nogen omstændigheder, men prøv at holde jer til jeres spirituelle vej. Jeres Guider vil helt sikkert være ved jeres side og hvis I "lytter" til dem, vil de gøre alt, hvad de kan for at holde jer på den vej, I har valgt. Hvis I er én, der foretrækker at bede, når I har brug for hjælp, er det fint, da jeres Guider i de stille stunder kan rykke tættere på jer. De vil indprente jer deres budskab og I gør klogt i at følge det, selvom I ikke kan se udfaldet. Hvis I tager en forkert beslutning og er ved at gå i den forkerte retning, vil de gøre deres bedste for at få jer til at ændre kurs. Husk, at de er opstegne Væsener, der ved, hvad I går igennem og er godt udrustede til at lede jer, så I holder jer til jeres livsplan.

Denne måned vil sandsynligvis blive af stor betydning, da visse handlinger, der har fundet sted, sandsynligvis vil resultere i nogle positive resultater, som I vil hilse velkommen. Jeres tålmodighed har været ekstraordinær, da I mange gange har ventet begivenheder, der ikke materialiserede sig nøjagtigt som forudsagt. En, som I nemt vil huske, er slutningen af 2012, hvor den Nye Tidsalder officielt begyndte og som syntes at komme og gå uden de store hændelser. Men på ét niveau fandt det sted, som I var blevet informeret om og siden da har mange begivenheder fundet sted, der har hjulpet den Nye Tidsalder med at manifestere sig. I kiggede efter reelle forandringer, men kunne ikke se nogen, men de havde fundet sted. Siden dengang er jeres bevidsthedsniveauer steget og når I ser jer tilbage, er I måske enige i, at I nu er mere bevidste på et bevidst niveau.

I har ventet i lang tid på at blive fri for livets prøvelser i de lavere vibrationer. Men alt skrider fremad på en måde, der vil sikre, at det endelige resultat er til jeres fordel. Bortset fra mindre vanskeligheder er vejen mod jeres fremtid ryddet og I vil nå de niveauer, der sikrer jeres velbefindende og glæde.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge