Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – 17. marts 2017


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 17. marts 2017

Mike Quinsey

Selvom I måske ikke er klar over det, går alt efter den plan, der fører til Opstigning. Det kan medføre, at fuldendelse sker på forskellige tidspunkter for hver enkelt og en ting er sikker og det er, at forandringerne til det bedre er bestemt til at manifestere sig og intet får lov til at gribe ind i dem. I kan derfor modstå usikkerheden, idet I ved, at alt forløber godt. Der er en større plan, der vil sikre, at vibrationerne fortsætter med at øges og I vil til sidst blive Galaktiske Væsener. Sådan en tid ligger imidlertid et stykke ude i fremtiden, men i det mindste ved I, hvor skæbnen fører jer hen. For tiden ser I kaos overalt omkring jer, mens så mange forandringer finder sted og det var at forvente, mens det gamle falder bort. Husk, at megen karma bliver ryddet på grund af det og i virkeligheden kan det ikke længere holdes nede som tidligere og der må tages hånd om det øjeblikkeligt.

Vær forvisset om, at alt forløber på en sådan måde, at det uvægerligt fører til de forandringer, der vil gøre det muligt for den nye Republik at blive bekendtgjort. Naturligvis vil timingen være således, at enhver sandsynlig obstruktion eller indgriben i det vil blive fjernet. Folket har talt og bevæger sig væk fra det gamle systems kaos og usikkerhed og mens forandringerne finder sted, styrkes den nye Republik. Timing ved sådanne lejligheder er så kritisk, så vær forvisset om, at mange venner uden for jorden overvåger jeres fremskridt og vil sikre, at de ikke standses på nogen måde. Folkets ønsker for fred og lykke er blevet bemærket og de stadige krige og tab af liv og ejendele er ikke længere acceptabel for dem og de siger "nok er nok" og vender sig mod deres ledere i ønsket om, at de reagerer i overensstemmelse med folkets ønsker.

Med kendskabet til jeres fremtids kurs styrkes I og I kan tage modgang i stiv arm og ikke blive påvirket af den. Ved at gøre det, er I et godt eksempel, som andre vil følge og jo flere mennesker, I kan påvirke på denne måde, jo mere vil det medføre energier af fred og kærlighed. To separate veje dannes allerede, da de, der ikke kan hæve deres vibrationer, må følge en anden vej. Dette vil uden tvivl bekymre nogle grupper af mennesker, men I må huske, at alle sjæle har deres egen vej at følge. Familier skaber stærke bånd mellem sig, men hvert familiemedlem må have lov til at følge deres valgte vej. Kærlighed mellem sjæle skaber et bånd, der ikke kan brydes, så kontakt kan fortsætte, selv om de har forladt jeres gruppe.

Der er meget at lære om jeres sande historie og med tiden vil alt blive afsløret. I accepterede udfordringen med at finde vej tilbage til Lyset, vel vidende, at I altid ville få hjælp på vejen. I må huske, at I fik jeres frie vilje til at vælge jeres egne erfaringer og medmindre I beder om hjælp, har en anden sjæl ikke lov til at blande sig. I vokser ved at opleve resultaterne af jeres egne valg af oplevelser, men det skal dog siges, at I kan bede andre om vejledning. Dette bringer jer virkelig til Guiderne, der følger jeres livsplan, men også de griber ikke ind, medmindre I beder dem om det. Selvom det er sådan, er jeres livsplan med jeres samtykke lavet, før I inkarnerede og kan normalt ikke ændres. Så jeres Guider vil opmuntre jer til at følge den.

Hvor meget der end er smukke oplevelser at få, mens I er på Jorden, kan de ikke rigtig sammenlignes med de muligheder, der er, når I er i de højere riger. Endelig at have friheden til at rejse, hvorhen I har lyst til i jeres Univers, kan give jer uendelige valgmuligheder. I vil også have en meget længere levetid, der passer til jeres behov og når den er slut, træder I bogstaveligt talt ud af en krop og ind i en anden og ulig nu behøver I ikke at "dø" for at forlade kroppen. Det er også værd at bemærke, at I aldrig bliver gamle, men altid har en moden krop, der ikke ældes.

Den umiddelbare fremtid er fuld af overraskelser, ikke mindst af alt, fordi flere alien grupper har levet inde i jeres Jord i tusinder af år. De holder sig for sig selv, fordi de ikke har lov til at påvirke eller gribe ind i jeres liv, fordi I selv skal finde vejen. Faktisk var det jeres udfordring, da glemslens slør blev trukket ned over jeres hukommelse. Det er kun i den senere tid, at nogle af jer er begyndt at huske jeres sande selv og har udviklet en udvidet bevidsthed. Det er netop grunden til, at I er blandt sjæle på vidt forskellige bevidsthedsniveauer.

Mange mennesker befinder sig i en fortvivlet tilstand og udbredt hungersnød truer mange mennesker, der i antal løber op i millioner. Det er et kald til resten af menneskeheden om at vågne op og hjælpe dem, der er i en sådan desperat nød, at næsten hundreder, hovedsageligt børn, dør hver dag. Forhåbentlig kan nok af jer motiveres af den nød, I hører om og vise, at medfølelse og kærlighed til jeres brødre og søstre er reel og munder ud i handling. Det er jeres reaktion på sådanne situationer, der viser, hvor langt I har udviklet jer og om I har hjælp at tilbyde dem i desperat nød. Naturligvis er der grupper, der specifikt hjælper under sådanne omstændigheder, men omfanget af problemet er så overvældende, at de ikke længere kan klare det.

Som individuelle sjæle kan I ikke gøre meget for at afhjælpe sådanne kæmpestore problemer og nogle gange er der brug for mange mennesker for at sikre, at de i jeres regeringer gør alt det, de kan for at hjælpe sådanne desperate mennesker. I virkeligheden er I Én Verden og Én Menneskehed og det er næsten sikkert, at I alle har oplevet ekstremerne i andre liv, selvom I ikke længere har erindringer om dem. I er Én og har altid været det og som sådan udvikler I jer sammen og må hjælpe hinanden, hvor I kan. Konkurrence har lært jer, at kun den stærkeste overlever, men den tilgang burde blive set for, hvad den er, og hjælp frit givet til dem i desperat nød.

Det er et faktum, at jeres verden har tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at ingen behøver at sulte eller mangle lægehjælp, men I er bevidst blevet holdt nede af dem, der ønskede at regere og kontrollere verden. Men alt ændrer sig til det bedre, men det tager tid at indføre dem, mens nogle kære sjæle ikke har meget tid tilbage. Selvfølgelig forsøger mange organisationer allerede at gøre deres bedste for at afhjælpe problemet, men det er så stort, at det næsten er umuligt at gøre det, der kræves for at redde alle liv. I første omgang er det penge til at købe fornødenhederne, der er problemet og selvom den brede offentlighed er generøs, er der behov for mere, end de umiddelbart er i stand til at tilbyde.

Vær forvisset om, at mange sjæle er ivrige og generøst tilbyder deres tjenester og de skal roses for at gøre noget ved problemerne. Naturligvis er ikke alle i stand til at kunne hjælpe, dog sender deres budskab og bønner om kærlighed til deres brødre og søstre en opløftende og håbefuld energi til dem, der lider. Vi ved, at der er en masse medfølelse og sympati for dem i nød og det hjælper på sin egen måde. Det er klart, at I ikke alle kan hjælpe direkte og reagere på appeller om hjælp, da det afhænger af jeres personlige forhold. Tak vil gå ud til dem, der kan tilbyde deres hjælp direkte og til de, der hjælper på andre måder. Hver lille ting hjælper og mange tak går ud til sådanne mennesker.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset lysne jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge