Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – 3. marts 2017


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 3. marts 2017

Mike Quinsey

Vær opmærksom på, at det er menneskenes fælles bevidsthed, der bevirker forandringer, som vil løfte jer op af kaos og usikkerhed, der har eksisteret i lang, lang tid. De er vakt til den kraft, de besidder og bøjer sig ikke længere for diktater fra dem, som de nu genkender som de mørke. Alt for længe har Menneskeheden accepteret det styre fra dem, der kun har fulgt deres egen dagsorden, hvilket er Tjeneste for én Selv. Nu da folk er vakt til deres kraft med hensyn til at planlægge deres egen fremtid, råber de på forandringer, der vil resultere i deres succes. Der er mange sjæle af Lyset på Jorden, der venter på deres mulighed for at træde frem og vise vejen. Sammen med tilskyndelsen og hjælpen fra dem i de højere riger vil de sikre, at begivenheder vil udfolde sig på en sådan måde, at de vil vise vejen frem. Timingen afhænger meget af andre forandringer, der er i færd med at ske, den vigtigste er bekendtgørelsen af den nye Republik, som allerede er på plads. Det vil være begyndelsen på mange ønskværdige forandringer, der til sidst vil føre til bekendtgørelsen af NESARA. Dette vil signalere overgangen til en ny forvaltningsmåde og fredelig eksistens.

Så ligegyldigt hvilken måde I ser begivenhederne på Jorden på nuværende tidspunkt, så vid, at udrensningen er nødvendig, hvis I skal opnå jeres frihed. Der vil være tab undervejs, men mange vil være dem, der har brug for sådan en oplevelse for at fortsætte deres udvikling. Vær forvisset om, at sådanne hændelser er en nødvendig del af nogle sjæles liv og vid, at intet af betydning sker tilfældigt og at alt er nøje planlagt. Nogle vil finde det utroligt, men I skal huske, at alle sjæle går ind i livet på Jorden med en livsplan, som de har indvilliget i på forhånd. Alligevel tvivler nogle på, at det er sådan, men forstå, at når I planlægger jeres liv, er det fra et sted, hvor I fuldt ud forstår nødvendigheden af sådanne erfaringer. Det handler om åndelig evolution og jeres ønske om at fuldføre jeres jordiske erfaringer så hurtigt som muligt. Som I allerede er blevet fortalt, efterlades I aldrig alene, når I skal gøre nødvendige erfaringer, eftersom enhver sjæl har Guider. De er hjælpsomme og sikrer, at I opfylder jeres livsplan, men bryder ikke på anden måde ind i jeres frie vilje.

Vid, at vigtige beslutninger, såsom at vælge jeres partner, naturligvis er en del af jeres livsplan. Skulle I indgå i et andet forhold, der ikke er bestemt til at være varig, så vil det kun gå så og så langt og til sidst vil I møde den sjæl, som det var meningen, I skulle leve med. Det lyder måske usandsynligt, men vær forvisset om, at I kan blive ledt ind i den rigtige situation af jeres Guider og I vil ikke vide, at I er blevet påvirket til at gøre det. Det gælder også for livstruende situationer, eftersom I vil undslippe døden, hvis jeres livsplan er at fortsætte jeres liv. Så vær forvisset om, at jeres Guider, der kender jeres livsplan, vil sikre, at I holder jer til den. Der er nogle undtagelser, men disse er sjældne og ville ikke ske på normal vis.

Det er aldrig for sent at vende sig mod Lyset og så snart en sjæl tager den beslutning, gøres deres Guider opmærksom på det. De er der faktisk altid, selvom I ikke bevidst er klar over det og vil altid hjælpe, hvor det er muligt. Når alt kommer til alt, har I stadig en livsplan og det er så vigtigt, at I lever i overensstemmelse med den. I ville helt klart ikke ønske at gå glip af en mulighed for at udvikle jer, da, hvis I gjorde det, blot ville være nødt til at gå det igennem igen. Vel vidende, at en livsplan er lagt, er det tilrådeligt at acceptere alt det, der kommer jeres vej forbi, fordi det tydeligvis har et formål og der er en lektie at lære. Hvis I har været handicappet, er det uden tvivl svært at tro, at I indvilligede i det, men intet, der har så stor indflydelse på jeres livskvalitet, er tilfældigt.

I har et udtryk "men for Guds nåde går jeg", hvilket betyder, at I i en anden sjæl har anerkendt jeres egne fejl. Det er der, hvor I har fået tilgivelse og ikke nødvendigvis har fortjent en straf, der har bund i jeres egen retsopfattelse. Det er et eksempel på Guds kærlighed, der er lige for alle sjæle og noget I også bør stræbe efter, hvis I skal højne jeres vibrationer. Det er svært at praktisere Universel Kærlighed på et niveau, hvor en sådan forståelse ikke er til stede og hvor Menneskets love straffer ugerninger. Det er ikke for at sige, at uret ikke skal gøres godt igen, men at tilgivelse er langt mere gavnlig for alle. Sjæle reagerer på kærlighed og venlighed, og straf, selv hvis den anses for nødvendig, kan gøre mere skade end gavn. Det er et vanskeligt emne at blive enig om, for naturligvis må I være i stand til at beskytte folk fra dem, der har total foragt for en andens velbefindende. Men når I kan begynde at se det, I tragter efter, hjælper det, at I præcis ved, hvad jeres mål er.

Rundt omkring i verden finder så mange forandringer sted og de, der har misbrugt deres magt, bliver fjernet. Menneskene vågner hurtigt til sandheden og til hvordan de er blevet manipuleret og misbrugt af dem, der har valgt at herske over andre. Det er klart, at ikke alle er skyldige og de, der har tjent folket, anerkendes for deres ærlighed og tjeneste for dem, og de vil blive placeret, hvor deres kærlighed til folket frit kan udtrykkes. Jeres nye Republik vil blive sådan et eksempel, hvilket I i sidste ende vil få at se. Jeres skæbne er at blive fri af undertrykkelse og krigstrusler, så alle kan leve i fuldkommen fred og glæde. Dagene med fattigdom og nød vil forsvinde og alle vil have præcis det, de har brug for at leve et behageligt og sikkert liv. Det vil tage tid for alle forandringer at indfinde sig, men det er vigtigt, at I ved, hvad fremtiden bringer for jer alle.

For meget lang tid siden var der en periode, der ligner den, I går ind i, så for mange kan der være en underbevidst erindring og fortrolighed med det, der manifesterer sig. Som I er begyndt at forstå, bevæger alt sig i cyklusser og Tidsaldrene kommer og går med regelmæssighed, men det er i høj grad op til jer, hvordan fremtiden udformer sig. På nuværende tidspunkt er I nået ud over point of no return og denne cyklus vil føre jer til det forjættede land. Det er, hvad I har fortjent gennem jeres beslutsomhed om at rejse jer og ikke overgive jer til de mørke. For nogle kan det lyde usandsynligt, men husk, at det kun kræver en lille procentdel af sjæle af Lyset for, at cyklussen skrider fremad. Det har været en bemærkelsesværdig præstation i betragtning af, hvor meget de mørke havde opnået kontrol over jer.

Naturligvis er der altid de Højere Væsner, der overvåger jeres fremskridt og når Gud dekreterer, at det er tid for Lyset at øges, så gribes der til handling i overensstemmelse hermed. Men det afhænger stadig af jer som personer, der er inkarneret på Jorden, at løfte jer for, at det sker. Det har I gjort så glimrende og nu har alle sjæle af Lyset mulighed for at stige op af de lavere vibrationer. Selvfølgelig er der stadig meget arbejde, der skal gøres for at bringe den Nye Tidsalder i stand, men en begyndelse er gjort og der vil ikke være nogen vej tilbage nu. Så hold hovedet højt og vid, at meget stadig sker ude af syne for jer, men begivenheder kommer ikke desto mindre mere til offentlighedens kendskab.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge