Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – 10. marts 2017


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 10. marts 2017

Mike Quinsey

I har mange gange fået fortalt, at intet virkelig er, som det ser ud til, da I har skabt jeres egen virkelighed. Det afspejler præcis, hvordan I har forstået jeres behov og hvordan I har imødekommet dem. I har også været inspireret til at søge de bedste resultater, der gradvist vil rykke jer fremad og opad i et stadigt stigende tempo. Fremskridt har selvfølgelig været dygtigt hjulpet af inkarnationen af de sjæle, som har været i stand til at inspirere jer til større og bedre ting. Da I imidlertid alle har den frie vilje, har det endelige valg været jeres, men de, der har regeret fra høje positioner har ikke altid taget beslutninger, der har været i jeres bedste interesse. I århundrede efter århundrede har I været udsat for mange krige og det deraf følgende død og kaos, der er kommet tilbage igen og igen på årsags og virknings hjulet.

I nyere tid er et nyt bevidsthedsniveau imidlertid blevet tilstrækkeligt stærkt til at afstedkomme energierne for forandring. Som et resultat heraf, har folket talt og forlanger en ny vej for Menneskeheden, en vej, der fører til fred på Jorden. I er blevet gjort opmærksom på de mange demonstrationer mod myndighederne, der har tendens til at ignorere folkets vilje. De vil fortsat finde sted, indtil der bliver lyttet til deres krav og der bliver handlet på dem. Vær forvisset om, at I folket har en enorm magt til at bevirke forandringer, så brug den klogt og I vil høste succes.

I mellemtiden bliver flere forandringer, der vil bidrage til jeres fremskridt, offentliggjort og mange, der bevidst har været tilbageholdt, vil også blive afsløret. Fremskridt ind i den Nye Tidsalder vil komme, selvom de mørke vil gøre forsøg på at stoppe det. Det bliver tydeligt, at I begynder at identificere fejlene inden for forskellige industrier, der synes at være stagneret og stadig lever i fortiden. Meget af det skyldes, at de ikke ønsker at opgive lukrative kilder til profit og dermed nægter jer fremskridt ind i den Nye Tidsalder, der ville kunne give jer en langt bedre fordel. Forandringer vil dog komme, om de byder dem velkommen eller ej, da det er på tide at komme videre og nyde fordelene ved forbedringer og opfindelser, der vil løfte jeres livskvalitet.

Med lækningen af officielle dokumenter får I indsigt i informationer, som efterretningstjenesterne ville foretrække, I ikke så. De afslører, hvordan Jordens befolkning gradvist bliver mindre og mindre i stand til at nyde privatlivets fred og bliver overvåget under udførelsen af normale dagligdags funktioner. Sådanne afsløringer er gjort mulige gennem folk, I kalder "whistleblowere", som er beskyttede på grund af deres vigtige arbejde. De har afsløret præcist det, der er sket og det er vigtigt, at I hører om det. Det viser, at hemmelige aktiviteter er gået langt ud over, hvad der er nødvendigt og har krænket jeres rettigheder. Jo flere ting der afsløres, jo mere vil I kræve, at der bliver sat en stopper for overvågning og til sidst vil det blive sådan. I fremtiden, når vibrationerne er tilstrækkeligt øget, vil der ikke være behov for sådanne kontrolmetoder.

Ved at visualisere fremtiden bringer I den i stand, så jo flere mennesker, der kender sandheden, jo hurtigere vil den manifestere sig. Energien af jeres tanker former konstant jeres fremtid og som tiden går, bliver det så meget desto vigtigere, at I opretholder en positiv indstilling, hvad disse ting angår. Tanker er virkelige og har altid formet jeres fremtid og efterhånden som vibrationerne øges, vil de blive langt mere potente. For eksempel vil I blive healere, og endnu større ting, ved at bruge jeres tankers kraft og det er derfor, I nogle gange bruger udtrykket "tro kan flytte bjerge". Faktisk vil jeres tankers kraft i fremtiden gøre det muligt for jer at yde øjeblikkelig healing og med jeres visualiseringskraft også at replikere genstande. I skaber allerede jeres fremtid, så vær forsigtig med, hvad I ønsker, da det kan gå i opfyldelse.

Når I begynder at forstå mere om jeres sande potentiale, så vil jeres tanker blive mere konkrete og målrettede. Jo mere I kan se enhver levende form som et udtryk for Universel Kærlighed, jo mere vil I bidrage til harmoni og kærlighed omkring jer. Livet bliver en glæde og så givende, at I oplever konstant lykke. Det er unødvendigt at sige, at det naturligvis fremmes af tilstedeværelsen af andre sjæle, der også er af en højere vibration. Denne cyklus, som I lige har afsluttet, er en bleg afspejling af jeres sande virkelighed, men fra nu af ændrer tingene sig til det bedre, da vibrationerne fortsætter med at øges.

I æoner af tid har I haft successive inkarnationer, hvor I har været holdt nede og forledt til at tro, at I var underlagt dem, der sad på magten. Men med jeres nylige opvågnen har I indset, at I har så meget mere potentiale, der har været holdt nede. Nu hvor I har muligheden, vil I nu udvikle jer i et hurtigere tempo og opnå, hvilke mål I end sigter efter, uden grænser for jeres ambitioner. Naturligvis har den Menneskelige Race, siden indførelsen af uddannelse til alle mennesker, været i stand til at opnå større og hurtigere fremskridt. Med tiden kunne I blive "programmeret" til ligegyldigt hvilke opgaver, I har valgt at påtage jer og dermed spare masser af tid.

Det vil sige, at I også lærer om, hvordan fremtiden for menneskeheden sandsynligvis udvikler sig og på den måde kan I forberede jer, uanset hvilken vej I vælger. Mulighederne er uendelige og det skal også minde jer om, at I vil have mere end rigelig tid til at opleve, hvad end I har planlagt. Jorden har været en skole for dem, der har stræbt efter større ting, end den havde at tilbyde og det er jeres oplevelser, der vil have forberedt jer til den fremtid, som er bestemt for jer.

Følg jeres egen intuition som den bedste måde at udvikle jer på, da hver sjæl er unik og har sin egen vej at følge. Nogle kan ligne meget hinanden og ind imellem kan I slutte jer sammen med andre sjæle, der er som jer. Til alle tider vil I få masser af hjælp og behøver ikke bekymre jer om, hvordan I vil opfylde jeres ambitioner. Sjælene på Jorden har kun tilbagelagt en kort distance på evolutionens vej og vil få hjælp til at gøre fremskridt som ønsket for at fortsætte den.

Når I præcis ved, hvad I ønsker af livet på Jorden, vil jeres planer være fokuseret på succes og der er ingen grund til, I ikke skulle have held med det. Alle sjæle får de samme muligheder for at fortsætte deres udvikling og fiasko kommer ikke på tale, da I får hjælp hele vejen.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset lysne jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge