Home > > Mike Quinsey – 4. august 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 4. august 2017

Mike Quinsey

Vibrationerne fortsætter med at stige og sjælene af de laveste vibrationer finder det langsomt, men sikkert sværere at håndtere og som følge heraf bliver de desorienterede. Det er overflødigt at sige, at de vil forlade sådanne niveauer, når Opstigning (Ascension) finder sted og vil flytte til et niveau, som de finder komfortabel og efter deres smag. Naturligvis vil de af jer, der højner jeres vibrationer, ikke føle nogen negative virkninger, men tværtimod blive begejstret og opløftet af dem. Alle sjæle, som kan følge med de højere vibrationer, vil opleve, at deres liv bliver mere behagelig og givende og de vil blive tiltrukket af de sjæle, der er forenelige med dem. Lige tiltrækker lige og det er sådan, hvad angår jer, selv om mange sjæle af forskellige niveauer af karmiske grunde kan være en del af jeres oplevelser. Faktisk har karma forrang for andre hensyn, da det er en vigtig faktor i jeres udvikling.

Det, I ser omkring jer, er den usikkerhed, som er en følge af meget forvirring, da folk forsøger at forstå, hvad det er, der sker. Til sidst vil en følelse af formål blive følt og blive tydelig, og de gamle vibrationer vil ikke længere tjene jer. Med løftet om, at nukleare krige vil blive forhindret og allerede hører fortiden til, er der en følelse af lettelse og en følelse af, at fred endelig sænker sig over Jorden. Hvordan kunne I ellers byde de nye vibrationer velkommen, hvis I stadig er bange for krig og ødelæggelse. At leve i fred er jeres rette og normale måde at leve på og den vender tilbage meget hurtigere, end I måske forudser. Gør jer fri af krigsstaffagen og lad det blive et overstået kapitel i Menneskets udvikling. Mange af jer har fortjent jeres plads i den Nye Tidsalder og I er godt på vej til at blive et Galaktisk Væsen.

Nedværdig ikke jer selv og mangl ikke ambitioner, da I er så meget mere, end I forestiller jer eller indser. Det er bare fordi, I i mange liv er blevet trukket ned i de lavere vibrationer og har glemt jeres sande potentiale. I virkeligheden har I alt, hvad I behøver, for at blive det, I ønsker og der er ingen grænser for, hvad I kan opnå. Snart vil I være i stand til at vælge, hvor jeres næste liv skal føre jer hen og det er ikke begrænset, som det hidtil har været. I vil have bevist jeres vilje til at blive en sjæl af ren Lys og Universet åbner sig for jer. I har lige nu en ringe idé om de vidunderlige muligheder, der vil komme jeres vej. Jeres gamle oplevelser vil blive som en ond drøm, selv om I vil skatte øjeblikkene af ren glæde og opstemthed.

Meget bliver afdækket, der ikke har nogen plads i fremtiden og afslører, hvordan mange mennesker har undgået deres ansvar, for eksempel ved at finde måder at undgå at betale deres andel af skatter, der hjælper andre. Der er i virkeligheden mange uacceptable ordninger, der har et lignende mål og de vil bid for bid komme frem i lyset. Alle mennesker må bidrage på en retfærdig måde til alles bedste og sørge for at handle i overensstemmelse hermed. I kan udvide denne idé til at omfatte verdslig praksis, der viser en stor kløft mellem dem, der er defineret som rige eller velhavende, i modsætning til dem, der lider nød og er fattige. I det omsorgsfulde samfund, der skal komme, vil verdens rigdomme blive ligeligt fordelt og ingen skal sidde tilbage og ønske et lykkeligt og acceptabelt liv. Når hele jeres holdning til trivsel løftes op, således skal det uacceptable ansigt hos dem, der ønsker selvforherligelse, ændres. Vær forvisset om, at holdninger og politikker over for hele Menneskeheden vil ændre sig til det bedre for alle i den ikke alt for fjerne fremtid.

Der er nu mange sjæle, som vågner op til behovet for at introducere en ny måde at sprede verdens rigdom på og tage den tilbage fra dem, der har ledt den ind i hemmelige projekter med skjulte motiver. Vær ikke i tvivl om, at sådanne ting vil der blive taget hånd om, når det er passende og et nyt paradigme vil virke, når den Nye Tidsalder ses at erstatte den gamle, der nu anses for uacceptabel. Det, som I er blevet nægtet, vil snart blive givet tilbage til jer og alle kan se frem til et lykkeligt og glædeligt liv. I er kommet gennem en tid med mange prøvelser og vil få jeres belønning, når I når til at nyde de enorme forandringer, der er på tærsklen til at manifestere sig. I har allerede fået en idé om, hvad I kan forvente og kan være sikre på, at I på ingen måde vil blive skuffet. I er nødt til at indhente den tabte tid og I får svært ved at følge med de forandringer, der kommer. Gud har dekreteret, at enden på denne cyklus skal være til jeres store glæde og tilfredshed, når harmoni og glæde skal være jeres. Ikke længere vil de mørke være til stede på Jorden og når alle spor af krig er fjernet, vil den Gyldne Tidsalder begynde.

Vær muntre og vid, at de problemer I end oplever nu, gradvist vil blive løst og fredelig eksistens opnås. I vil være kærlighed i aktion og nå ud til jeres Galaktiske Familie, som tålmodigt har ventet på, at I bliver modne. I vil også med tiden blive mentorer for andre, der følger efter jer og således fortsætter evolutionens energi med at bære alle fremad. Der er ingen hastværk, da I vil leve i "Nu’et" som Opstegne Væsner. Det er vanskeligt at forestille sig, når I lever i de lavere vibrationer, men det vil uden tvivl overstige jeres forventninger. Nogle sjæle vil blive tiltrukket af "tjeneste for andre" og vender højst sandsynlig tilbage til de lavere dimensioner for at hjælpe dem, der måtte kæmpe for at gøre fremskridt. Vær forvisset om, at der på et hvilket som helst stadie i jeres udvikling altid er dem, der rækker ned for at hjælpe jer på vej.

De af jer, der er på Opstigningsstigen, er et lysende eksempel på det, der kan gøres, når I koncentrerer jer om den foreliggende opgave. Det kræver total tro på jeres egne evner og undgå at blive negativt påvirket af dem omkring jer. Det eneste, I skal gøre, er at bevare roen, når I står over for nogen provokationer. I må være centreret i jer Selv og opbygge en sådan styrke, at I kan ride enhver storm af og stadig være jer selv. Hvis I snubler, så vær ikke fortvivlede, da I stadig vil have gjort fremskridt og jeres Guider vil være med jer og spille deres rolle. I vil altid opnå noget af alle de positive gerninger, I har gjort.

Der sker megen udrensning på de højeste niveauer, da de, der ikke bidrager til de højere vibrationer, ikke er egnede til at lede jer ind i den Nye Tidsalder. De har svært ved at opretholde deres forståelse, der ikke længere er forenelig med de kommende højere vibrationer. Enkelt sagt, kan de ikke overleve de forandringer, der finder sted og må give plads til dem, der kan. Frygt ikke, da det vil ordne sig helt som lovet og intet får lov til at stå i vejen. I går ind i en ny cyklus, der vil bære de sjæle med sig, der har været i stand til at højne deres vibrationer. Vi applauderer jeres udholdenhed og beslutsomhed, hvilket har gjort det muligt for jer at lykkes og med én stemme udtrykker vi vores kærlighed til og store beundring for jer alle.

Giv aldrig efter for dem, der bruger uærlige måder for at stoppe jeres fremskridt og vid, at I har styrken og beslutsomheden til at afværge de negative energier. Hav i tankerne, at al den tid I opretholder jeres vibrationsniveau ved altid at være positive, kan I ikke afledes fra den Lysets Vej, I har valgt. Vi forlader jer med vores kærlighed og velsignelser for at tilskynde jer på jeres vej mod frihed.

I Kærlighed og Lys.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |