Home > > Mike Quinsey – 11. august 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 11. august 2017

Mike Quinsey

I er godt på vej ind i den Nye Tidsalder og de nødvendige forandringer skrider fremad og begynder at finde sted. De kan ikke stoppes og er nødvendige for at begynde etableringen af den nye version af Jorden. Den gamle Jord skal renses og alt af de lavere vibrationer vil forsvinde. For den Menneskelige Race betyder det et liv uden slid og slæb eller det uophørlige behov for at klare sig med en mangel på ting, der ville have givet jer et fredeligt og udbytterigt liv. De negative indflydelser vil gradvist mindskes, indtil de helt er fjernet. Samtidig vil store forandringer sikre, at jeres liv bliver mere givende og det vil være en vidunderlig oplevelse at være til stede på den nye Jord og vigtigst af alt vil I skabe mere fritid for jer selv.

De sjæle, der har haft succes med at højne deres vibrationer, vil med rette være dem, der stiger op og finder et niveau af lykke, der er relativt ukendt i jeres nuværende tid. Livet vil være glædeligt og i fællesskab med alle andre og en kærlighed, der ligger uden for jeres nuværende forståelse, vil blive oplevet. Den Gyldne Tidsalder vil virkelig være begyndt og det ivrige samarbejde vil føre den frem til niveauer, som I endnu ikke har oplevet. Det er blot belønning for alt det hårde arbejde og den dedikation, I har lagt i. Der vil endelig være den ene Menneskelige Race med alle sjæle, der deler lige af Jordens gaver, som vil være i overflod. Alt, hvad I nogensinde har ønsket, vil være muligt og tankens kraft vil være universel. Hver enkelt vil blive i stand til at få lige det, de har brug for og ingen vil tage mere end de har brug for, da grådighedens og egennyttens energier for længst vil være væk.

Forstå, at, da den gamle cyklus sluttede, fordi I havde højnet jeres vibrationer tilstrækkeligt, undgik I, at den gamle tidsalder sluttede på en måde, der let næsten kunne have medført Jordens ødelæggelse. Det blev set som en sikker mulighed, da stormagterne stod over for hinanden klar til en atomkrig. Efter at have undgået en sådan verdenskatastrofe, gælder alle gamle profetier nu ikke længere og en ny æra er åbnet og I har gradvist rykket jer ind i de forandringer, I har skabt ved at højne jeres vibrationer. Krig er ikke længere en mulighed og med tiden vil alle elementer af krig ikke længere blive videreført. Freden sænker sig over Jorden og snart vil genopbygning starte i de mange krigshærgede lande, hvilket vil give folk al den tid, de har brug for at komme sig. Det vil også fremskynde indførelsen af nye innovationer, der har været holdt tilbage i venten på, at fred skulle sænke sig over Jorden, hvorved de rigtige muligheder ville være til stede til at kunne frigive dem.

Der er to hovedtidslinjer, så til tider kan der være en vis forvirring om, hvor begivenheder fører hen, men vær forvisset om, at de af jer, der har højnet jeres vibrationer, er på vej mod en lys, smuk og fredelig fremtid. Når den begynder, vil menneskeheden hurtigt tage et stort spring ind i den Nye Tidsalder og der vil i jeres sind ikke være tvivl om, at fortiden bliver ladt bag jer for altid. Naturligvis vil I have minder om de gode tider, men disse vil snart blive overgået af de lykkelige tider, der skal komme. Frihed vil virkelig betyde, at I er frie til sikkert at rejse rundt i hele verden og efterhånden som nye transportformer bliver indført, vil I ikke bruge så lang tid på at rejse, som I gjorde tidligere.

Ved at fokusere på en lys og fredelig fremtid hjælper I til, at den manifesterer sig og I vil føle jer trygge i den energi og være uberørt af det, der foregår omkring jer. Forståeligt er det, at I måske føler jer triste over, at nogle venner eller familie ikke synes at være på jeres bølgelængde, men husk, at de måske følger en anden vej, hvor de også vil have mulighed for at stige op. Døm ikke nogen på forhånd, da I i virkeligheden ikke kan kende deres livsplan, som kan være helt forskellig fra jeres. Alle sjæle på Jorden vil vinde gennem deres oplevelser og intet er spildt, selvom de ikke stiger op denne gang. Ikke alle sjæle vil have forventet at stige op i dette liv, men vil have ønsket at få erfaringer for at fremskynde deres udvikling. At være på Jorden på dette tidspunkt er et privilegium, da mange ønskede at komme, men ikke blev valgt. Så de af jer, der er her nu, er specielt udvalgt, så få det bedste ud af den mulighed, I har fået.

Fremtiden er spændende og I kan drage et lettelsens suk, da I er godt på vej mod fuldendelsen af jeres lange rejse gennem de lavere vibrationer. Det har været hårdt og en stor prøvelse, dog har I fundet jeres sande selv og er nu klar til at rykke op i de højere vibrationer. Meget er allerede gjort klar til at gøre jeres liv lettere og mere behageligt. Den Menneskelige Race er først ved at blive moden og vil blive som Ét med alle andre og fortsætte for at opnå endnu større fremskridt. I har så meget i vente og samtidig vil I have fortjent jeres frihed til at rejse i Galaksen i jeres fortsatte søgen efter viden og erfaring.

Selv med jeres metode til at forklare tid i lineære termer er I forholdsvis unge i Universet og vil få hjælp fra Plejadianerne, der dyrkede spiren til jer til at begynde med. Faktisk har de fulgt jeres udvikling i betydelig lang tid og anerkender nu jeres fremskridt som et tegn på, at I er klar til et stort skridt fremad. Når den passende tid kommer, vil de kontakte jer og med fordelen af deres erfaring og hjælp vil I hurtigt bevæge jer videre. På det højere niveau ser alle Væsener sig som Ét og hjælper hinanden med at gøre fremskridt. Men frihed er stadig gældende og I vil træffe jeres egne beslutninger med hensyn til jeres fremtid, selvom vejledning altid er tilgængelig, hvis I skulle ønske det.

Jordens rensning er ikke i nærheden af at være færdig og det gamle klamre sig fast og indser ikke, at dets tid er omme og det må gøre plads for fødslen af det, der skal erstatte det. Cyklusser kommer og går hele tiden, men ved slutningen af en cyklus er det vigtigt, at det nye får lov til at udvikle sig og der vil være stærk modstand, men det vil ikke være til nogen nytte. Planer er allerede godt fremskreden til, at nye måder at gøre ting på introduceres, som vil være arbejds- og tidsbesparende. Fremskridt må være en fortløbende proces, hvis I skal drage fordel af nye opdagelser, der holdes skjult, og som vil gøre livet meget lettere og mere acceptabelt for alle. Den Nye Tidsalder vinker forude og i et stykke tid har det været kendt, at der allerede er udviklet nye teknologier, der vil løse mange af de problemer, som I nu oplever.

Mennesker er kendt for at være ivrige efter at hjælpe eller forandre, når tingene bliver byrdefulde, så vær forvisset om, at de Væsner, der overvåger jeres fremskridt, har travlt med at forsøge at skabe vigtige forandringer. I har ret ofte fået fortalt, at den rette tid må komme for at kunne gå videre med dem for at sikre, at alt går godt og at de negative kræfter ikke kan gribe ind i eller hindre dem. Det er bedre at vente et stykke tid, velvidende, at når tingene skrider fremad, vil det være den rette tid.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |