Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 3. juli 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 3. juli 2015

Begivenheder overalt på jorden finder sted, som vil medføre de nødvendige ændringer, der vil føre jer til stabilitet og enden på ??strid. Det vil tage tid, men vi er parate til at vise jer i den rigtige retning. "Oprydningen" af alt det, der ikke har nogen plads i jeres fremtid, kan synes at være en vældig opgave, men med vores hjælp og bistand fra lysarbejdere over hele verden vil det ske ret hurtigt. At manifestere den Nye Tidsalder og samtidig rydde alt det væk, der ikke længere er nødvendigt, giver ringe udseende af nogen som helst orden, men det er under kontrol og nøje planlagt. Hver af jer kan mindske virkningen hos dem, der kun forstår, hvad de ser med deres øjne ved at være rolige og lade andre vide, at alt, hvad der sker, er for det ultimative gode for alle. Mens det gamle dør ud, vær forvisset om, at alt, hvad der skal indføres, allerede er udarbejdet. Forvent dog ikke for meget for hurtigt, men vær opmærksom på ændringer, der klart signalerer, at den Nye Tidsalder er begyndt.

Hvad I vil være vidne til, er den gradvise fjernelse af dem, der har stillinger med ansvar, men har misbrugt deres beføjelser. De kan simpelthen ikke blive, da de er ude af stand til at reagere på de nye indkommende energier. De gamle måder må ændres og vi ved, at det store flertal af folk indser, at de er blevet prøvet og testet med succes. Nu vil I slutte jer til de højere vibrationer og nyde godt af de mange fremskridt, der har været holdt tilbage af Illuminati i mange, mange år. Mange af dem er naturlige følger af, hvad I allerede har kendskab til og allerede har indset, er forældede. Selv om de har været skjult for jer, er der blevet arbejdet på det i mange år og er klar til at blive taget i brug med det samme. Det betyder, at der vil være en hel række af ændringer, der hurtigt vil højne jeres måde at leve på.

Gennem årene er der blevet taget hånd om anliggender gennem inkarnationen af ??dem, der har viden og evne til at bevæge menneskeheden fremad. Dette gælder for mange opfindelser og ændringer, der vil hjælpe jer med at gøre fremskridt på relativ kort tid. Dog blandt de allerførste forandringer vil være dem, der deler Jordens rigdom retfærdigt og for alle mennesker. Sådanne ændringer hænger sammen med valutarevalueringen, så der til sidst vil være, hvad I kalder "lige vilkår". Der vil ikke længere være de "rige" og "de ubemidlede", da Jordens gaver vil blive ligeligt fordelt blandt alle. Det vil sandelig være en af ??de første store ændringer, der finder sted. Men vi advarer jer mod at tro, at det vil betyde, at de er umiddelbart forestående og I bør indse, at sådanne ændringer vil tage tid at blive spredt blandt jer. Som vi tidligere har antydet, vil de fattigste lande være de første til at drage fordel af ændringerne.

En velkommen ændring, der uden tvivl vil glæde mange mennesker, vil være den gradvise indførelse af et gratis transportsystem, der fungerer ved hjælp af den energi, der findes omkring jer. Til sidst vil de forurenende brændstoffer, I bruger nu, blive erstattet af energi, der ikke forurener. Sådanne ændringer vil blive indført med tiden, men forvent dem ikke for tidligt. Som I kan forestille jer, vil nogle ændringer påvirke mennesker over hele verden og meget forberedelse vil være nødvendig for at undgå at skabe kaos. Men I skal vide, at der vil blive taget hånd om alle områder af livet på Jorden for at sikre, at I fortsætter væk fra jeres nuværende forældede metoder.

Så Kære Alle, meget venter på det rette øjeblik for at blive indført og nøglen til meget af det er fjernelsen af de mørkes indflydelse. Eller måske skulle vi sige deres fuldstændige fjernelse, så de ikke længere kan forstyrre planerne for jeres fremtid. I bør indse nu, at i æoner af tid er jeres liv blevet styret af Illuminati, hvilket til sidst ville give dem total magt over jer og jeres Verden. De har aldrig nået deres mål og nu da de ikke længere er i stand til at udøve deres magt, vil de aldrig komme til det. I spørger måske, hvorfor de har haft lov til at have sådan en mulighed for fuld kontrol over jer og svaret er, at det er for jeres erfaring og udvikling. I er bogstaveligt talt blevet tvunget til at konfrontere en situation, der ikke ville have fået lov til at komme ud af kontrol, men giver jer mulighed for at teste jeres beslutsomhed til at modstå de mørke. Vær forvisset om, at I alle frivilligt valgte at opleve de dermed forbundne udfordringer og nu da I nærmer jer slutningen på jeres prøvelser, er I langt større for dem.

I vil helt sikkert finde værdien af jeres erfaringer, især hvis I vælger at bruge dem til alle sjæles fremskridt. Husk på, at når I igen bliver et Galaktisk Væsen, vil I næsten helt sikkert ønske at lade andre få gavn af jeres erfaringer. Enhver sjæl behøver ikke personligt gå igennem alle erfaringer, men kan nyde godt af en, der har. Husk, at I "Alle er En" og når I forsøger at hjælpe hinanden i stedet for at vinde personlig gevinst, som I gør på Jorden, er der ikke behov for konkurrence, men i stedet samarbejde. Instinktivt er jeres følelser ønsket at hjælpe alle sjæle med at udvikle sig og det er derfor, vi er her for at hjælpe jer gennem de sidste stadier af den gamle cyklus.

Når I begynder at forstå sandheden om jeres væsen, vil I finde meget mere tilfredsstillelse i at hjælpe den Menneskelige Race på en positiv måde. At hæve jeres vibrationer er både et personligt mål og et kollektivt skridt for at højne jer alle. Men tiden er nu knap for individuelle sjæle at slutte sig til den Nye Tidsalder, da, hvis I ikke har hævet jer til det nødvendige niveau, ikke kan gå videre, før I gør det. På den anden side er der ingen hastværk, da I om nødvendigt simpelthen kan begynde en anden cyklus af muligheder. Hvis I føler, at I er tæt på at nå Opstigning, er det helt klart værd at koncentrere jeres indsats på succes. Som altid gives meget hjælp til jer, men det er jer, der må tage de nødvendige skridt for at opnå det.

I må have bemærket, at tiden fortsætter med at gå hurtigere og det er et sikkert tegn på, at I stiger op. Når I hæver jeres vibrationer, så efterlader I de gamle, der ikke hører hjemme i de højere dimensioner. Det er, fordi I selv har valgt det, da de vil have tjent deres formål med at hjælpe jer til at udvikle jer. Nogle sjæle er endnu ikke klar til at tage sådanne skridt og de vil fortsætte med at opleve som før. I kan dog være sikker på, at de i sidste ende vil lære deres lektioner og være klar til at stige op. Udviklingens skønhed er, at ingen tvinger jer til andet end fremskridt i jeres eget tempo og det er en proces med naturlig udvikling.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og som altid i kontakt med Moder Jord og den Menneskelige Civilisation. Husk altid på, at I stiger op sammen. Så I vil fortsætte med at være involveret i Moder Jord, mens Opstigning finder sted. I har stadig et godt stykke vej at gå for at nå det og intet overhovedet får lov til at stoppe jeres udvikling. Vi sender jer som altid vores kærlighed og velsignelser.

Tak SaLuSa.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |