Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 10. juli 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 10. juli 2015

Ting fortsætter med at gære og der er kaos i mange lande, idet de gamle måder viser sig ikke længere at kunne imødekomme jeres behov. Problemet er blevet så stort, at det kræver massive ændringer at lede jeres civilisation ind på et nyt spor, der vil føre jer ind i den Nye Tidsalder. Ændringerne er nu i gang og er irreversible, da det nye må erstatte det gamle for at få jer ud af et system, der ikke længere dækker jeres behov. Det er en foruroligende proces for mange, der har lille eller ingen forståelse af, hvad der foregår, men da svarene synes at komme med en ny tilgang til jeres behov, vil folk være på højde med situationen. Som altid vil vi lede dem, der har en vigtig rolle at spille med at bringe ændringerne i stand. De kan ikke opnås uden trængsler, men vi vil sikre, at de holdes på et minimum. Fasthold et positivt livssyn, da planen for jeres fremtid er blevet godt grundfæstet. I vil blive mere end glade for resultatet.

Alt for længe er I blevet, som man siger, "taget ved næsen" og sandheden om jeres potentiale og årsagen til dualitet er bevidst blevet holdt skjult for jer. Det har været en stor indlæringskurve, der har gjort det muligt for jer at løfte jer selv op fra liv med begrænset bevidsthed til liv, der vil vække jer til jeres sande potentiale. Som vi har nævnt mange gange, er I langt større, end I forestiller jer, men er blevet bevidst vildledt af falsk lære og begrænsning i jeres bevidsthed. Alt det ændrer sig hastigt og flere sjæle er ved at vågne til deres sande selv. I kommer ud af en lang periode med mørke ind i Lyset og intet kan nu forhindre jer i at gå hele vejen til fuld bevidsthed. Det er allerede tydeligt med det antal af sjæle, der er vågnet og leder jer ad stien til fuld oplysning.

Der er nogle sjæle, som ikke kan hæve deres vibrationer, men vær forvisset om, at de vil få al mulig hjælp til at blive ledt mod Lyset. Der er ingen mening i at forsøge at "løbe, før I kan gå" og deres guider vil hjælpe disse sjæle til at vågne op til sandheden. Når I begynder at indse, at ting har været skjult for jer, bliver det så meget lettere at forstå sandheden om jeres væsen. I er i jeres inderste væsen alle store sjæle, der har forpligtet sig til at opleve dualitet for at håndtere de udfordringer, det medfører. Gennem mange liv har I rørt mørkets dyb, men har aldrig mistet kontakten med jeres højere selv. Som resultat heraf har mange af jer efterhånden fundet jeres sande vej, der fører jer tilbage til fuld bevidsthed. Når I begynder at vågne, er der ingen vej tilbage til de gamle måder og disse sjæle af Lyset vil medføre en fuldstændig ændring i den måde, I fører jeres liv.

Vi har fulgt jeres fremskridt i æoner af tid og anser jeres præstation med at genvinde jeres bevidsthedsniveauer for at være bemærkelsesværdig over sådan en kort periode. Jeres historie viser, hvad der sker, når sjæle mister kontakten med Lyset og som følge heraf, hvor svært det har været at rejse sig igen. I har imidlertid bevist, at det er muligt og i dag viser mange af jer vejen frem. Ved at gøre det tager I også andre med jer og sådan tager genopvågningen fart. I skal lykønskes med at have været situationen og dens behov voksen og intet vil kunne stoppe jeres videre udvikling. I lang tid er de vækkede sjæle blevet undgået af andre, der har været ude af stand til at forstå sandheden, men det ændrer sig, mens vibrationerne fortsætter med at øges. Meget snart vil der være en anden stor højnelse i jeres bevidsthed og sandheden vil komme til mange flere sjæle.

Vi er så tæt på jer nu og besøger åbent jeres Jord, så ofte, at de fleste mennesker accepterer vores tilstedeværelse i jeres himmel. På grund af vores meget avancerede teknologi udgør jeres våben kun en lille fare for os og mange af jer ved, at vi har sat mange af dem ud af spillet, når en trussel opstod. I har mange optagede tilfælde, hvor vore fartøjer er blevet set over jeres nukleare anlæg og skrider til handling for at forhindre, at I starter en ny krig. Vi har haft succes med at bevare verdensfred på Jorden, men har af karmiske grunde været nødt til at tillade det, vi kalder mindre konfrontationer. Vi vil dog overvåge sådanne hændelser for at sikre, at de ikke løber løbsk. Med tiden vil det være slut med alle krige og varig fred på Jorden vil være nået. Jeres fremtid er sikret og de ændringer, I oplever nu, er del af den udrensning, der finder sted.

Gennem lang tid nu har vi brugt vores indflydelse til at guide jeres videnskabsfolk ad en sti, der vil munde ud i en fredelig verden. Men vi kan ikke gribe ind, hvis andre stadig støtter krigsvåben, men vil sikre, at de ikke anvendes til en mulig verdensomspændende krig. Jorden har været udsat for nukleare våben ved flere lejligheder, men de vil ikke få lov til at blive brugt igen og vi er her for at sikre, at I er beskyttet. I har fri vilje, men når I går ind i den Nye Tidsalder, venter en ny fremtid jer, der ikke længere tillader krige, der bringer omfattende død og ødelæggelse, som det er sket før. Fred for alle mennesker vil være mulig, når mørkets tilstedeværelse er fjernet. I behøver ikke at vente alt for længe, før verdensfreden erklæres, men der står meget i vejen for de nødvendige ændringer, der vil være behov for.

I mellemtiden fortsætter vi vores overvågning af Jordens aktiviteter, herunder Moder Jords, der også er involveret i de forandringer, der sker. Omvæltningerne er nødvendige for at tilvejebringe de større ændringer, der vil resultere i en ny Jord, renset for alle rester af århundreders vanrøgt og forgiftning af jorden og havene. Det kan synes at være en næsten umulig opgave, men med vores avancerede viden og ubegrænsede ressourcer vil det ikke tage særlig lang tid at opnå. Vi er faktisk allerede parat til at gå videre med Moder Jord og restituere hende til den oprindelige tilstand, hun havde for mange tidsaldre siden. Disse opgaver kunne ikke varetages af jer med den begrænsede viden, I har, men vi vil være klar til at hjælpe jer, når udrensningen kan påbegyndes.

Vi ved, at mange af jer har udvidede bevidsthedsniveauer og forstår, hvordan sandheden er blevet fordrejet for at fastholde jer i mørke. Vær forvisset om, at når tiden er inde, vil der ikke være nogen forsinkelse med at gøre jer bekendt med jeres sande historie og den strålende fremtid, der venter jer. I har måske haft visioner om en ny Jord, men i virkeligheden vil det overgå jeres forestilling om, hvad der er i vente for jer. Alle de tårer og skuffelser, som I har oplevet, vil synes at tælle for ingenting, når I ser, de vidunderlige forandringer finde sted. Skønheden og vidunderne, som I vil glædes over, ligger langt ud over jeres nuværende forestillingsevne.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kommer endnu engang for at oplyse jer om, hvad der ligger forude. Væk vil truslen om krig og ødelæggelse være og varig fred vil herske. Vi vil være ved jeres side og hjælpe med at bringe den nye Jord til eksistens og det skal være en glædelig tid for jer alle.


Tak SaLuSa.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |