Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 26. juni 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 26. juni 2015

For dem af jer, der holder jer opdateret med de nye beskeder, har den seneste tid vist, at der foregår mange aktiviteter. I vil utvivlsomt også vide, at de mørke bliver nøje overvåget for at sikre, at de ikke kan fortsætte med deres plan for verdensherredømmet. Faktisk bliver deres aktiviteter begrænset på måder, der vil sikre, at de ikke længere kan forstyrre planen for jeres frihed. Vi kan for vores vedkommende bekræfte, at ændringerne tager fart og store fremskridt gøres. Der er ingen tvivl om, at I meget snart vil få kendskab til store begivenheder, der vil føre jer ind i den Nye Tidsalder ved at opfylde nogle af de løfter, der allerede er blevet givet.

Vi vil opfordre jer til troligt at fortsætte på Lysets vej og ikke lade eksterne aktiviteter fjerne jeres fokus fra den. Der er vanskelige tider forude, men disse vil være kortvarige og til sidst bliver det helt klart, hvilken retning I rejser i. Vær forvisset om, at vi fuldt ud har taget højde for de problemer, der vil opstå og gør skridt til at løse dem eller i det mindste at mindske deres virkning. Vi ønsker ikke, at I fjerner blikket fra begivenheder, der finder sted, men vi fortæller jer, at alt bevæger sig i overensstemmelse med vores plan for jeres frelse. Så mange velkomne ændringer står klar til at blive indført, men som vi har fortalt jer ved mange lejligheder, skal tiden være rigtig, så tingene kan fortsætte uhindret.

Når vi ser tilbage til slutningen af ??2012, ved vi, at nogle af jer stadig ikke kan kaste jeres skuffelse af jer over, at det ikke fik den effekt, I forventede. Men vi håber, I vil være enige i, at grundlaget blev lagt for, at ændringer kunne finde sted og som efterfølgende har fundet sted. Vibrationerne hæves uden tvivl og flere sjæle vågner til deres sande selv og er i stand til at se, hvordan de er blevet manipuleret og fejlagtigt holdt tilbage. Lyset vælter ned på jorden og det hæver vibrationerne og der er ingen mulighed for at vende tilbage til de "gamle dage", som vil være væk for evigt, da de ikke har plads i de højere vibrationer.

Fremtiden er Gylden og rummer mange, mange overraskelser, som Gud har beredt for jer. Gud er Kærlighed og mennesker, der mangler forståelse, giver Gud skylden for deres ulykker. Det er jer alene, der kortlægger jeres skæbne og afgør gennem jeres handlinger, hvilken type oplevelser, I har brug for, for igen at rejse jer. Alligevel er Gud altid med jer og trækker aldrig den Kærlighed tilbage, der altid er til stede. Hans tjenere, som Engleriget, gennemfører den plan, der vil gøre jer fri af de negative vibrationers greb. De guider jer også for at sikre, at I følger jeres livskontrakt, som I har indvilliget i og gør det muligt for jer stadigt at udvikle jer.

Kære Alle, I har meget at lære om livet uden for Jorden. Jeres univers af mange dimensioner vrimler med liv og i mange tilfælde meget lig jeres egen. Men I har været holdt i mørke med hensyn til jeres sande selv og formålet med at opleve den tredje dimension. Det er ikke jeres naturlige dimension, hvilket er grunden til, at I nu bevæger jer ud af den og ind i de højere vibrationer, som de mørke ikke kan komme ind i. I vil uden tvivl blive klar over, at ved at gøre det, vil I leve som agtet, i lykke, frihed og absolut fred. Når først I er blevet et Galaktisk Væsen, fri og i stand til at rejse efter behag, vil jeres liv få en ny betydning. Kun I alene kan ændre jeres fremtid, så følg jeres ønsker med omhu og vid, at alle muligheder er åbne for jer.

Som I ville sige "er enden af ??vejen i sigte", endnu mens I forbereder jer til det, åbner den nye sti sig for at afsløre løfterne for den Nye Tidsalder. I den forbindelse vil I blive guidet og sat på en sti, der vil opfylde alle de løfter, der er blevet jer givet. Vi vil være i stand til åbenlyst at besøge Jorden og endda tage jer med på ture i jeres Solsystem. Præcis hvor vil afhænge af jeres plan for videre oplysning og i den henseende vil jeres guider være klar til at rådgive jer. I vil snart glemme de traumer og skuffelser over nogle jordiske erfaringer, vel vidende, at de har givet jer et bredt perspektiv, der gør det muligt at klare alle oplevelser.

Vi er tættere på jer end nogensinde og efter mange års kontakt med jer, vid, at I vil acceptere og hilse os som jeres Brødre og Søstre. Jeres baggrund i forskellige stjernesystemer betyder, at I vil have mødt os for æoner af tid siden. Husk på, at i de højere vibrationer er jeres levetid meget større end den er nu. Også når I har afsluttet jeres oplevelse i én krop, kan I bogstaveligt talt bare træde ind i en ny. Mildest talt sker "død", som I kender det, ikke og den involverer kun simple ændringer, der ikke indebærer nogen form for ældning, som I er vant til at opleve det. Fødsel, som det kaldes, er også anderledes og I behøver ikke at gå gennem de stadier, som I kender som en "baby".

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil bekræfte, at alt er i "Nuet" og I vil være i stand til at bevæge jer baglæns og endda fremad for at tilfredsstille jeres søgen efter oplevelse. I vil faktisk temmelig nemt vænne jer til ændringerne, for i virkeligheden er de ikke nye for jer. Dog vil det være spændende at blive klar over velkendte ting og ikke mindst igen at møde sjæle, som I kender meget godt og måske har spillet en rolle i en række af jeres jordiske liv. Selv hvis I kun medregner antallet af stærke relationer, I måtte have skabt gennem jeres mange liv, vil I indse, at ganske mange sjæle spændt venter på muligheden for at møde jer igen.

I har imidlertid stadig arbejde at gøre på Jorden og jeres koncentration må være fokuseret på jeres opgaver. Hver sjæl, I kan hjælpe nu til at "vågne op", vil sætte pris på jeres hjælp, men mange er ude af stand til at give slip på deres tilknytning til de lavere vibrationer. Alligevel kan det, hvis de kommer i kontakt med oplysninger, der vil hjælpe dem med at løfte dem op, resultere i en opvågnen.

Tak, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |