Home > > Matthew Ward — 17. august 2015

Matthew Ward — 17. august 2015

Insekter; internationalt samarbejde; aktiv september; Pave Frans; løven Cecil; global politik; evig sjæl; Gud, Skaberen; manifestation

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Jeg takker alle jer, der skrev om denne del i vores sidste besked: Insekter tjener også det formål for sjæle, hvis energi i en levetid henviste dem til den laveste del af tredje tæthedsgrads ånderiger. .... I vil være glade for at vide, at insekter ikke kan overleve i de højere vibrationsniveauer, som Jorden er på vej mod, og der ikke længere er behov for deres plads i fødekæden.

Jeg burde have sagt "disse" før ordene "insekter" i begge udsagn for at gøre det klart, at informationenkun gjaldt insekterne i læserens spørgsmål om formålet med "... kakerlakker, lopper, myg, osv.?" - den slags insekter, der forårsager eller spreder sygdom eller bare er en pestilens. Så, kære, I kan glæde jer over at vide, at honningbier vil blive hos jer, så længe deres værdifulde tjeneste er ønsket og æres; og andre pragtfulde små livsformer, der glæder jer, f.eks. sommerfugle, guldsmede, mariehøns og ildfluer, vil også fortsat pryde jeres verden med deres skønhed og egenart, når Jorden bevæger sig ind i stadigt højere vibrationsplaner.

Dernæst, der er en byge af skjult og åbenlys aktivitet omkring bestræbelserne på at stabilisere den globale økonomi og luge korruptionen i de finansielle institutioner væk; at bringe sandheder frem for at eksponere bedrag, der har fundet sted gennem lang tid; at stoppe finansiering af Islamisk Stat og af Illuminatis "black ops" handlinger; og at begrænse industriel forurening og andre miljøødelæggelser. Den voksende ånd i internationalt samarbejde er en bemærkelsesværdig milepæl i transformationen af jeres verden. Og selvom det er således, at anstrengelser med reformer vil møde lommer af stædig modstand undervejs, indtil alle konfliktområder når en fredelig løsning, kan intet forhindre lysets kraftfulde momentum eller den ekspanderende bevidsthed hos Jordens menneskehed.

Til læsere, der spurgte, om oplyste personer i deres legemer vil stige op i en "nært forestående kosmisk bølge, siger vi "Nej" og folk med mørke tilbøjeligheder vil ikke dø i massevis.

Hvad angår de begivenheder, der er citeret som "kommende i september", indikerer Jordens energipotentiale en aktiv periode, men det inkluderer ikke en meteor eller et andet stort himmellegeme, der rammer planeten med katastrofale følger eller at en nuklear 3. verdenskrig starter i Mellemøsten – intet af dette vil ske i september eller nogensinde! Og hvis der skulle komme en økonomisk omvæltning i USA, vil det ikke være en "falsk flag" hændelse, så regeringen kan erklære undtagelsestilstand og foretage massearrestationer. At dette fallerede land er blevet holdt oven vande af Illuminatis selv-tjenende Federal Reserve System i de sidste mange år, må komme frem i lyset og stoppe, og procedurer er på plads til at minimere finansielle gener hos borgerne.

Vi ser overhovedet ikke noget "mistænkeligt ved pave Frans' valg af ankomsttidspunktet til USA" og han handler absolut af hjertets renhed. Spekulationer om, at han i al hemmelighed arbejder sammen med Illuminati, er ondsindet misinformation, meget sandsynligt formidlet af Illuminati selv for at sløre sandheden om, at han er ved at rykke deres århundreders forankring i Vatikanet op med rode.

Ifølge vores kolleger i Nirvana, var løvesjælenes øverste engel med Cecil for at lindre hans lidelser gennem de timer, han var såret, og efter at han gik over, hørte han om vredesudgydelserne over hans død. Nej, han havde ikke en karmisk aftale med Walter Palmer; men "trofæjægere" pådrager sig karmiske lektioner, og den måde, hvorpå Cecil døde, øger bevidstheden om det kollektive ansvar for at beskytte og respektere hele Jordens dyreliv stærkt. Den triste hændelse intensiverede også fokus på det selv samme ansvar med hensyn til livet for hele Jordens menneskehed.

Mange af jer har bedt om vores kommentarer i forhold til politiske situationer i jeres hjemlande. Globalt set har regeringer kontrolleret de fleste livsaspekter i jeres verden. Derfor er det områderne, hvor de mest gennemgribende ændringer skal komme, og vi kan se fra vores udsigtspunkt, at de er på vej. Men at gøre hovedrent inden for nationale regeringer og tyranniske regimer, er ikke let eller gøres hurtigt, og uroen, I ser - hvis vi må vende jeres ordsprog rundt - er stormen før stilheden. Hvad angår vores "perspektiv" på den politiske scene i USA, hvor afsløringer dukker op fra nu og indtil valgdagen, vil I se, hvorfor alle mediers snak om, hvilke af de mange kandidater vil blive præsident, er sådan et ynkeligt spild af energi.

Mange spørgsmål og kommentarer om sjælen viser behovet for klarhed om et emne, der er meget vigtigere for jer at forstå end politik. Vi er glade for at give jer det, og følgende kommentar fra en læser er et godt sted at starte: "At lære karmiske lektioner i en livstid efter den anden gør ikke det at være en "evig sjæl" den mindste smule tiltalende". Vi forsikrer jer, at være en evig sjæl er ikke en endeløs række af karmiske erfaringer, hvor det går op og ned! I bevæger jer opad til et niveau af åndelig og dagsbevidst bevidsthed, hvor karma ikke længere er nødvendig og som de flerdimensionale væsner I er, vil I fortsætte med at udvikle jer og huske jeres Begyndelse i Skaberens rene kærlighed-lys. Når I opnår fuld erindring, og det er målet for enhver sjæl, vil I vende tilbage til Skaberen. Indtil da - og tiden varierer så meget som hver sjæl er forskellig fra alle andre, vil I have vidunderlige levetider som gradvis højere sjæle i verdener, hvor glæde, kærlighed og skønhed ligger uden jeres forestillingsevne.

"De forskellige ikke-religiøse referencer til Gud er forvirrende. Er Gud et Højeste Væsens Sjæl, Højeste Skaber, Skaberkilde eller Højeste Engel?" Gud er en sjæl - enhver livsform overalt er en sjæl - og som det Højeste Væsen i dette univers er Han kilden til alt liv i universet, men Han er ikke Skaberkilden eller Højeste Skaber. Det er andre betegnelser for det samme: Skaber/Skabelse, energikilden og al væren, der eksisterer i hele kosmos. Kun for letheds skyld siger vi simpelthen Skaber.

Gud er heller ikke af engleriget, men Han er en af deres manifestationer - de første sjæle med livsformspotentiale. De var de androgyne guder og gudinder, der havde mulighed for at forblive som rent lys eller antage en form. Af dem, der valgte at være lys, udvalgte Skaberen nogle til at medskabe universer og herske over dem. I kalder guden, der af Skaberen er valgt til at medskabe universet og være dets Højeste Væsen, forskellige navne, bl.a. Gud. Endelig levede nogle af de guder og gudinder, der ønskede at inkarnere, for en tid på Jorden. De kunne manifestere det fysiske udseende, de ønskede, hvilket er grunden til, at figurer med ganske usædvanlige træk er afbildet på tegninger og artefakter i gamle civilisationer.

"Jeg forstår ikke, hvordan sjæle, der lever i en åndeverden, kan skabe nye mennesker eller personligheder. Er det fordi de har andre "ingredienser" i deres sjælssammensætning end mennesker og personligheder har?"Vi forstår, at betegnelserne sjæl, personlighed og person, som bruges i flæng, kan plumre vandet så at sige. Selvom vi er tilbøjelige til at sige personlighed, når vi taler om en sjæl, der manifesterer et væsen og person i løbet af væsenets fysiske levetid, betyder de to ord det samme: en persons tanker, følelser, selvopfattelse, karaktertræk, adfærd, evner, færdigheder, ideer, drømme, overbevisninger, bedrifter, fiaskoer, relationer og alle andre erfaringer i hele levetiden. Sjæl er, den I er - et uafhængigt, unikt, guddommeligt væsen og en uadskillelig del af det Højeste Væsen i universet og af Skaberen/Skabelsen. I er ikke en person, der har en sjæl, I er en sjæl, der har personlige erfaringer i en krop.

Uanset om det er i en ånde- eller fysisk verden, er sjæles sammensætning identiske - Skaberens kærlighed-lys energi. Dog kan man sige, at sjælens sammensætning har "ingredienser", der refererer til de iboende kvaliteter, den bibringer sin personlighed: samvittighed; inspiration; instinkt; ubegrænset kapacitet til at elske; åndelig styrke; manifesteringsevne; og æresfølelse, strålende godhed og indbyrdes forbundethed med Gud og Naturen. Hvor personen og sjælen kan afvige betydeligt, er, når personen enten vælger at reagere på kvaliteterne eller ignorere dem - eller hvordan den bruger Skaberens gave med fri vilje.

Lad os bruge Nirvanas højere lag som et eksempel på, hvordan sjæle i en åndeverden bruger Skaberens energi til at skabe, hvad de ønsker. En person kan manifestere vejret lokalt, tøj, møbler og blomster f.eks.; atproducere mere komplekse genstande som boliger, museer, biler og både kræver flere deltagere - nogle visualiserer dele af interiøret sammen med dem, der visualiserer udvendige dele.

Når en sjæl ønsker erfaringer, der kun kan ske i en fysisk verden, manifesterer sjælen et væsen ved at bruge Skaberens energi – sammensætningen i den nye sjæl - og udstyrer det nye væsen -person eller personlighed - med de førnævnte iboende kvaliteter sammen med alle de egenskaber, som vil gøre det liv muligt, som den manifesterende sjæl har valgt. Det omfatter en før-fødselsaftale med de to sjæle, som vil blive forældre og muliggør den manifesterendes valg mht. genetisk og kulturel arv, geografisk placering og økonomisk status; og med alle andre sjæle, der vil dele personens levetid.

"Matthew har sagt, at de mørke kræfters formål er at fange SJÆLE. Hvad sker der med de mange "gode" mennesker, som kan have kæmpet med ’besættelse’ af de mørke energier i årevis og er blevet så svækkede, at de opgiver kampen? Er det en "sejr" for de mørke kræfter? Hvad sker der med den pågældende persons sjæl?" Sjælenbliver sat fri, når kroppen dør og personens æteriske legeme og erindringer fra levetiden går ind i Nirvana, hvor hans eller hendes plagede psyke og svækkede æteriske legeme gives tilpasset pleje og konstant opmærksomhed i hele helingsprocessen.

Som nævnt i tidligere meddelelser, forbliver hver sjæl sit ukrænkelige, uafhængige selv, selvom det er en del af sin kumulative sjæl. Der er også et andet forhold, der gør sig gældende. Hver "ny" sjæl bliver en del af afstamningen af en initiator sjæl kaldet "rodsjælen", og da rodsjæles livstider kan påvirke alle deres afkom, er det disse sjæle, de mørke kræfter ønsker at fange.

Rodsjæle er som alle andre sjæle energi og dermed uforgængelige. Dog med undtagelse af den gnist, der er deres livskraft, kan deres lys gradvist slukkes gennem flere livstider på grund af negative valg, som ikke ligger i sjælskontrakter, deraf udtrykket "mørke sjæle". Universets love trækker dem til den tætteste del af en åndeverden, hvor en lille lysstråle konstant stråles til dem - ikke mere end et knappenålshoved, fordi mørke sjæle frygter lyset. Når de modtager dette lys, bliver lidt mere lys til rådighed og det fortsætter, indtil de har absorberet nok lys til at inkarnere i en primitiv form som det første skridt tilbage opad den evolutionære stige.

Hvis en mørk sjæl efter æoner i lineær tid stadig nægter at acceptere lysprikken, bliver det en "fortabt sjæl" og dens energi reabsorberes af Skaberen, kilden til dens livskraft. Når det sker for en rodsjæl, bliver livskraften hos ??alle sjæle i dens slægtslinje, uanset hvor de befinder sig i universet, afbrudt. I kunne sammenligne det med et central kraftværk, der pludselig ikke fungerer mere og ikke længere kan overføre strøm til nogen af ??sine utallige faciliteter. De sjældne tilfælde, hvor det har fundet sted, er, hvad de mørke kræfter betragter som "at fange" sjæle, men hvorfor de tror ??det, unddrager sig vores forståelse, fordi ingen af ??sjælene befinder sig i kløerne på mørke. Rodsjælen og alle dens afkom er i Skaberens essens, hvor de er uvidende om nogensinde at have eksisteret uafhængigt, men hver enkelt sjæls hukommelsesfelt lagres intakt energetisk.

Ekstraordinære hændelser i denne enestående tid i universet omfatter det højeste universelle råds bevilling af dispensationsanmodninger på vegne af fortabte og næsten fortabte sjæle. Engle og soulmates meldte sig frivilligt til at hjælpe sjælene med hurtigt at få nok intelligens og evne til at ræsonnere til at forstå dybden af ??det mørke, de var faldet ned i og foretage oplyste valg fremad, og denne sjælsreddende mission omfatter at genoprette hukommelsesfelter for alle i de "fortabte" rodsjæles afstamning.

"Hvad er forholdet mellem sjæl og sind? Er intelligens en del af sjælen eller kroppen?" Evnen til at vide alt, der eksisterer i hele skabelsen, ligger i sjælen. Når sjælen tapper ind i Al-Bevidsthedens lager, rapporterer den, hvad den "ser" til hjernen, som er en personlig computer, der behandler data, så sindet kan optage det i sig og "fortælle" personen, hvad sjælen ønsker den skal vide - beskederne kan komme som billeder, ord, fornemmelser eller en kombination af indtryk. Intelligens, hjernens evne til at lære og sindets evne til at forstå og korrekt anvende oplysninger, er i overensstemmelse med, hvad sjælen ønsker at opleve i den fysiske livstid.

"Er det sandt, at enhver sjæl har sin egen frekvens?" Ja. Det er en sjæls unikke frekvens "signatur", der gør det muligt for hver sjæl at blive sporet, hvor end den befinder sig i universet, for sjælsovergangsholdet og folk i en åndeverden at vide, hvornår en person, der er dem kær, er på vej ind i åndelivet og for familier og kæledyr at blive genforenet. Genforeninger kan finde sted hvor som helst i universet, hvor energien er kompatibel med sjælenes energi. Jeres koncepter om og opfattelse af afstande eksisterer ikke i kontinuummet.

"Ved du, hvornår vores civilisation vil være i stand til at leve i flere hundrede år som sjæle i mere udviklede civilisationer?" Nej, vi gør ikke, men vi kan sige, at det sker enkeltvist, ikke for en hel befolkning på én gang. Folk i mere udviklede civilisationer kan leve i tusind af jeres år eller endda millioner, fordi deres DNA ikke er programmeret til ældning eller sygdom. Men den rytmiske sammentrækning og udvidelse af universet er uløseligt forbundet med udvikling, og på et vist tidspunkt mestrer en sjæl al læring, som et bestemt miljø kan byde på.

Når en sjæl når det tidspunkt, kan den dematerialisere sin krop og manifestere en, der passer ind i dens valg af en ny civilisation eller den kan ønske at tilbringe nogen tid i en åndeverden, før den slutter sig til en civilisation, der tilbyder større læringserfaringer. Og nogle sjæle - ligesom mange af jer! – melder sig frivilligt til kortvarigt at "gå tilbage", så at sige, for at hjælpe en spæd civilisation eller en, der er indhyllet i mørke, og en levetid med den slags godgørenhed er et spring fremad i evolutionen.

Elskede familie, der er stadig flere spørgsmål på min mors liste, men der er ikke plads nok her til at tage dem med, så vi vil behandle resten i vores næste besked. Og nu byder vi jer farvel kun i ord, da vores ubetingede kærlighed for evigt er med jer.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |