Home > > Montague Keen - 29. ríjna, 2017

Montague Keen - 29. ríjna, 2017

Boj zesiluje, jak jsou odkrývány jedna lež za druhou tech, co vám vládnou. Všude kolem nich se rozpadá pyramida jejich moci, jak jsou vydávány knihy a promlouvají odvážní lidé. Postaral jsem se, aby se Veronika podívala na jednu specifickou knihu TELL THE TRUTH AND SHAME THE DEVIL *)/ (Rekni pravdu a dábel se zastydí) a ona ji zase predala dalším lidem, protože kniha odhaluje velmi dobre prozkoumané skutecnosti. Otevre vám to mysl, abyste si uvedomili pravdu, která byla pred vámi peclive ukrývána. Aby mohlo být ukryto tolik lží, byl vytvoren systém kontroly, abyste se pravdu nikdy nedovedeli.

Prátele, ted je doba pravdy a odhalení. Kabalistická vláda teroru koncí. Jejich lži a zlé úmysly jsou odhaleny, aby to všichni videli a rozhodli se, co udelat. Existují statecní lidé, jejichž jediným práním je vysvobodit lidstvo z otroctví. David Icke to delá mnoho let svým vlastním zpusobem. Gilad Atzmon je nádherná duše. I on neúnavne pracuje ve váš prospech, aby vás zachránil pred osudem, který pro vás Kabal naplánovala.

Dejiny, které jste se ucili od koncilu v Nice z r. 325, jsou stoprocentní lži. Od té doby jste se stali obetmi Kabal. Vaše duchovní podstata byla znicena a vaše mysl a dokonce i duše, byly od té doby ovládány a uzamceny. Váš instinkt, vaše vnitrní já, které vás spojuje se Vším Co Je, byly Kabalou schválne zniceny za pomoci povinného ockování a podávání léku. Fakt, že jste prežili takový nápor, je opravdu zázrak. Annunakiové a jejich potomci na Zemi témer uspeli se svým plánem odstranit (zabít) celé lidstvo, aby zde mohli žít zcela otevrene. Jsou to lidé, kterí POTREBUJÍ PÍT LIDSKOU KREV, ZABÍJET NEMLUVNATA A JÍST JE, ABY MOHLI NA ZEMI PREŽÍT. Víte, kdo to je. Dukazy jsou všude kolem. Jediná osoba, která to reší, je Donald Trump, ale nereknou vám to. Co ješte musí ta strašná Kabal udelat, abyste rekli: „STOP! Již vám nedovolíme beztrestne pokracovat!“.

Prectete si knihy od:

Eisenhowera: CRUSADE IN EUROPE (Križáci v Evrope)
Churchilla: THE SECOND WORLD WAR (Druhá svetová válka).
De Gaulla: MEMOIRS: Vols I, II, III (Pameti, díly I,II,III.)

Tyto tri knihy napsali ti, kterí se úcastnili války. Mluví pravdu o válce, jak ji zažili. Ti, kterí po válce prevzali nade vším kontrolu, vymysleli SCÉNÁR, O NEMŽ TITO TRI MUŽI NIC NEVEDELI. To je divné, že? Urcite to stojí za zkoumání. Vy všichni jste obetmi tohoto scénáre, a dokud s tím neco neudeláte, budete obyvateli vezení, zvaného Zeme.

Všichni rádi zpíváte o svobode, ale reknu vám, že jste ji nikdy nezažili. Kabal vám všechno vzala. Jak dlouho ješte dovolíte, aby to procházelo jen tak? Dokud ty skutecnosti neodhalíte a nebudete je rešit, vaši utiskovatelé budou pokracovat jako vždycky. Budou vás zabíjet a zabírat vaše majetky pro sebe.

Pravda existuje sama o sobe, to jenom lži potrebují ochranu. Nastal cas na odstranení retezu, cas k tomu, abyste otevreli oci a sami jasne videli, co je kolem vás, nikoliv to, co vám rekli, že tam je. Vezmete se svuj svet zpátky a dovolte, aby byl takovým, jaký byl predtím, než zde byli umísteni ti, co vás ovládají. Radujte se ze Slunce, jak tomu bylo predtím, než nastaly temné dny kontroly. Vše, co je pro život cloveka dobré, bylo zniceno nebo odstraneno. Kabal potrebuje k prežití energii vašeho utrpení. Našli zpusob, jak snížit pocet lidských spermií, který je ted menší, než kdy predtím. Když se nebudete schopni reprodukovat, zvítezí a budou moct svobodne prevzít Zemi pro sebe.

Prosím, prestante plnit vše, co po vás Kabal chce, aniž byste pokládali otázky. Ujištuji vás, že oni nemají na srdci vaše nejlepší zájmy. Oni vás nenávidí a pohrdají vámi. Slovo „nenávist“ je silné. Když vidíte nenávist v akci, vaše mysl šokem skoro exploduje. Bláhove jste si mysleli, že je každý jako vy: žít a nechat žít. Ale když jsem zemrel, má drahá žena zažila ze strany mé rodiny tolik nenávisti, protože nebyla Židovka. Všechno jí vzali. Tolik lituji, že jsem ji nemohl pred tak strašlivou zkušenosti ochránit. Netušil jsem, co se stane.

Hollywood byl a stále je používán na ovládání vaší mysli. Ti, co vládnou filmovému prumyslu, mají za úkol svést vás z cesty. Jejich vliv na to, jak žijete své životy, je obrovský. Vy bláhove otevíráte svou mysl všemu, co tam vyrobí, vcetne všech podprahových záležitostí, které jsou namíreny do vašeho vedomí. Podívejte se na ty, kdo ty filmy vyrábejí. Jsou to ctihodní lidé? Nemyslím. Mají k vám úctu?

Probouzíte se z nocní mury kontroly a poprvé ji vnímáte. Toto probuzení není snadné, ale je to proces, jímž musíte projít, nelze se mu vyhnout. Pamatujte na vše, co získáte, když se obrátíte proti Kabal a odstraníte ji. Svet pak bude rízen lidmi a ku prospechu lidí. Všechny duvody k válce navždy zmizí, takže prumysl vraždení prestane existovat. Podívejte se na ty, kdo ho vlastní. Podívejte se na ty, co oslavují válku, zatímco oni sami zustávají doma v bezpecí. Na jejich lži skocí pouze naivkové. V zabíjení bližního není žádné cti. Jde to proti všem úctyhodným instinktum, které máte. Brante se všemi prostredky, ale nikdy nezabíjejte.

Život je mimorádne tvrdý - zejména pro ty, co se snaží probudit vás ve vašem zajetí. Útoky neutuchají a je velmi težké se s nimi vyrovnat. Je útoceno na všechny aspekty života. Všude ve vašem svete jsou ve vezeních zavreny miliony nevinných lidí. Pomozte jim, jak jen mužete. Je to zlocin proti lidskosti a musí být odhalen. 99% soudcu ovládá Kabal. Slouží pouze jí. Soudní systém je zde jenom proto, aby sloužil Kabal a je používán k odstranení tech, kterí by mohli prekážet.

My, na této strane života, dekujeme všem, kdo jste se modlili a prispeli jste nadaci, která má financovat právní pomoc pro Davida McCanna. Máme to na dosah! Potrebujeme 25 000 dolaru. Je to poplatek za právní pomoc v USA. Najít cestnou právní pomoc v Americe je mimorádne težké. Nicméne, Veronika byla úspešná a ted potrebujeme fondy, abychom se pohnuli. Bohužel, USA byly prevzaty Kabalou pred mnoha lety.

Má drahá, blokování, které se objevilo, at deláš co deláš, je velmi težké zvládnout. Príslušníci Kabal jsou zoufalí, protože si chtejí zachovat svuj zpusob života. Pokusí se znicit všechny, kdo pro ne predstavují hrozbu. Ale tvá práce bude dokoncena a on se vrátí.

Má drahá, tvuj navždy oddaný Monty.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding
(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského obcana, zadržovaného v Kalifornii a sbírka na právní výdaje prostrednictvím GoGetFunding)


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira

*) Knihu naleznete online zde: Gerard Menuhin - Tell the Truth and Shame the Devil - GC.Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |