Home > > Montague Keen - 5. listopadu, 2017

Montague Keen - 5. listopadu, 2017

Tlak na prevzetí Zeme eskaluje. Je to ocividné i pro ty, kdo ješte nejsou plne probuzeni. Jsou používány zbrane, jaké clovek dosud neznal a které mohou zpusobit požár, kde budou chtít. Lze to udelat na dálku a muže to ovládat operátor od stolu. Jen si všímejte ohne v Kalifornii. To nebyly normální požáry, ujištuji vás. Museli zacít útok dríve, než puvodne plánovali, dríve než se vzbudí další z vás a pokusí se tomu zabránit. Abyste plne pochopili, kdo je za to odpovedný, prosím, abyste si precetli knihu Tell the Truth and Shame the Devil (Rekni pravdu a zostud dábla) od Gerarda Menuhina. Presvedcte se, aby vám neposlali brak, knihu se stejným názvem, od Meliny Marchetta. Je to typická sionistická finta, aby vám zabránili precíst si knihu Gerarda Menuhina a dovedeli se absolutní pravdu od jednoho z tech, co vedí. Doporucil jsem Veronice, aby uvedla z té knihy nekterá tvrzení, abyste lépe pochopili, jak je duležitá.

Str. 254: Pred 400 lety se florentský státník Niccolo Machiavelli zapojil do zevrubného studia metod, používaných ruznými vládci za úcelem získání moci. Zjištení Machiavelliho a dalších studentu ukázala, že abyste získali moc, musíte ignorovat morální zákony lidstva a Boha, že je nutno slibovat pouze s úmyslem obelhat a zmást druhé tak, aby obetovali své vlastní zájmy. Že i ta nejbrutálnejší hruza musí být provedena, jakoby to byla bežná vec a že prátelé anebo spojenci musí být zrazeni, samozrejme až poslouží svému úcelu. Ale také se konstatuje, že tyto hruznosti je nutno pred obycejnými lidmi skrývat, krome prípadu, kdy je lze využít k tomu, aby zasely do srdcí protivníka strach. Že je treba udržovat falešný dojem laskavosti a prospechu pred vetším množstvím lidí. (E. C. Knuth ve své knize Ríše "City". Tajná historie britské moci, kniha tretí, San Diego. Kalifornie, 2006).

Str. 255: Všechen majetek jiných národu PATRÍ ŽIDOVSKÉMU NÁRODU, který je pak oprávnen ZABAVIT HO BEZ ZÁBRAN. Ortodoxní Žid NENÍ POVINEN VUCI LIDEM Z JINÝCH KMENU DODRŽOVAT MORÁLNÍ PRINCIPY. POKUD JE TO VÝHODNÉ PRO NEJ NEBO PRO ŽIDY OBECNE, muže jednat v rozporu s morálkou. (SCHAULCHAN ARUCH. Chozen Hamiszpat 348, the CODE of JEWISH LAW; AUTHERED 1563: of Shneur, Achulchan Aruch of Rabbi Shneur Zalman of Ladi Kehot Publications Society, Broklyn 2014.

"Pamatujte, mé deti, že celá Zeme MUSÍ PATRIT ŽIDUM a že ti, co nejsou Židé, a co nejsou víc než zvírecím trusem, NESMÍ VLASTNIT NIC. (Amschel Mayer ROTHSCHILD na smrtelné posteli v r. 1812 – podle generálmajora vévody Cherep-Spiridoviche).

Židovský národ jako celek se stane svým vlastním spasitelem. ZÍSKÁ NADVLÁDU NAD SVETEM ZRUŠENÍM JINÝCH RAS TÍM, ŽE ZRUŠÍ HRANICE A MONARCHIE A ZRÍDÍ SVETOVOU REPUBLIKU, V NÍŽ BUDOU MÍT ŽIDÉ VŠUDE VÝHODU OBCANSTVÍ.

V této nové organizaci lidstva (Nový svetový rád) ustanoví „deti Izraele“ všechny vudce, aniž by se setkali s odporem…. Vlády ruzných národu, které budou tvorit svetovou republiku, padnou bez problému DO RUKOU ŽIDU. Pak bude možné, aby židovští vládci ZRUŠILI SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ a všude využívali zdroje tohoto státu. Tak bude naplnen PRÍSLIB Z TALMUDU, kde se ríká, že když nastane doba mesiáše, ŽIDÉ BUOU MÍT VE SVÝCH RUKOU MAJETEK CELÉHO SVETA. (Baruch Levy v dopise KARLu MARXovi, citován Salluste, "Henri HEINE a KARL MARX; Les origines secretes du bolchevisme" La Revue de Paris, June 1 1928, pp 567-589, str.574.

IZRAELSKÁ VLÁDA ZAPOJÍ STOVKY STUDENTU, KTERÍ BUDOU ŠÍRIT PROIZRAELSKÉ CLÁNKY A ZAZNAMENÁVAT PROTIIZRAELSKÉ CLÁNKY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH JAKO JE FACEBOOK NEBO TWITTER. STUDENTI NA OPLÁTKU ZÍSKAJI PLNÉ STIPENDIUM. (gegenfrage.com, 16. srpen 2013)

Toto je pouze malý výber dvou stránek z knihy Gerarda Menuhina, která odhaluje plány sionistu/Kabal znicit lidstvo a všechno, o co se snaží na Zemi prosadit. Dlužíte to svým detem a vnoucatum, abyste celili faktum. Vyrovnat se s tím, že vám bude vše vzato násilím a podvodem. Gilad Atzmon se snaží otevrít vám oci dríve, než bude pozde a rozumí tomu, co lidstvu hrozí. Odhaluje se, aby vám pomohl. A co je pro vás duležitejší, než vaše rodina? Každý nerv vašeho tela ji chce chránit. Cas se krátí, jak paraziti vystupnovali svou snahu vzít násilím všechno co máte. Naslouchejte tem, co se vás snaží varovat ohledne velkého nebezpecí, které vám hrozí. Kabal si myslí, že nemáte dost inteligence, abyste se proti nim postavili.

BREXIT je jedinou prekážkou v jejich plánech, kterému musí celit. Bláhoví lidé, kterí se neobtežují videt plný obraz, se tomu snaží zabránit. BREXIT nesmí být prehlasován. Sionisté/Kabal velmi spechají, aby z vás udelali otroky. Tohle chcete? Tyto kroky plánovali od koncilu v Nice v r.325. Když zacali, nemeli nic a podívejte, kde jsou dneska. Parazité jsou všude a ovládají všechno, co je potrebné k tomu, aby na Zemi pokracovali lidský život. Co jste pripraveni s tím udelat? Vás, vás se to týká! To je neco, pred cím nesmíte zavírat oci. Nezmizí to, dokud vás nezbaví všeho, cím jste a co máte. Chcete videt lidstvo znicené, aniž byste proti tomu hnuli prstem? Nemohu dost dobre zduraznit nebezpecí, které vám hrozí. Naléhave vás žádám, abyste spolu mluvili. Dívejte se, co se deje a zacnete spolupracovat. Pracujte jako lidstvo. Parazitu není ani 1% populace Zeme. Lidstvo má dostupnou pomoc z ruzných planet. Stací pouze požádat a budou tady. Jsou vaší širší rodinou, pripraveni a ochotni pomoct.

Proto bylo mnoho lidí z celého sveta zabito nebo zavreno, aby znicili jakoukoliv a každou opozici. Proto vás žádám pro ty lidi o pomoc. Jsme vdecni všem, kterí si vzpomneli na Davida MC Canna myšlenkou, modlitbou a láskou. Všeho si velmi ceníme.

Prátelé, pamatujte, spolecne jste silní, rozdelení prohrajete a vy si neprejete porážku. V této dobe velkých zmen nesmíte otálet.

Má drahá, musíš se vyrovnávat s jedním šokem za druhým. Nemohu ti slíbit, že to bude snadnejší. Sionisté/Kabal bojují z plných sil a ty a další jste v jejich palební linii.

Milácku, vždy jsem ríkal, že jsme skvelý tým. Brzy budeme opet tri - budeme neporazitelní.

Vždy po tvém boku. Tvuj navždy oddaný Monty.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding
(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského obcana, zadržovaného v Kalifornii a sbírka na právní výdaje prostrednictvím GoGetFunding)

A Jewish Defector warns America. Benjamin Freedman speaks on Zionism (Židovský prebehlík varuje Ameriku. Bnjamin Friedman hovorí o sionizmu).


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |